COVID-19: kwoty na reklamę dla małych i średnich firm w Google Ads

Jeśli masz do wykorzystania środki na reklamę przyznane w ramach łagodzenia skutków COVID-19, pamiętaj, że stracą one ważność 31 grudnia 2020 roku.

W tym trudnym okresie chcemy pomóc małym i średnim firmom (MŚP) w utrzymywaniu kontaktów z klientami. Dlatego wszystkim współpracującym z nami MŚP oferujemy kwoty na reklamę o łącznej wysokości 340 milionów USD, które można wykorzystać na przyszłe wydatki na reklamę do końca 2020 roku na naszych platformach Google Ads. Jest to część szerszego zobowiązania, w ramach którego Google będzie wspierać MŚP, instytucje opieki zdrowotnej i rządy oraz pracowników służby zdrowia walczących z pandemią.

Ta strona zawiera dodatkowe informacje i będzie okresowo aktualizowana. W witrynie Google for Small Business (Google dla małych firm) znajdziesz dodatkowe zasoby, które pomogą Ci zarządzać firmą w tym trudnym okresie.

Najczęstsze pytania

Dlaczego Google oferuje kwoty na reklamę dla małych i średnich firm?

Małe i średnie firmy to trzon naszej społeczności. Według Banku Światowego stanowią one około 90% wszystkich firm i zapewniają ponad połowę miejsc pracy na całym świecie.
Pandemia COVID-19 sprawiła, że wiele takich firm musi stawić czoła trudnym wyzwaniom. Zmagają się one obecnie z zagrożeniem zamknięcia działalności i doświadczają spadku przychodów, a mimo to znajdują sposoby na wsparcie i ochronę swoich pracowników. Oferujemy tym firmom kwoty na reklamę, by okazać nasze wsparcie i solidarność oraz pomóc im w utrzymywaniu kontaktów z klientami.

Kto może otrzymać kwoty na reklamę?

Małe i średnie firmy z całego świata z wykazanymi wydatkami na koncie Google Ads przez co najmniej 10 z 12 miesięcy 2019 r. oraz w styczniu lub lutym tego roku. Kwalifikujący się klienci to ci, którzy korzystają z naszych rozwiązań reklamowych bezpośrednio lub przez partnerów zewnętrznych i przestrzegają naszych zasad reklamowych.

Jak określacie, czy dana firma jest z sektora MŚP?

Mamy w Google zespół, którego głównym zadaniem jest pomoc małym i średnim firmom na całym świecie, a kwoty na reklamę będą przeznaczone na wsparcie właśnie tych firm. Współpracujemy z MŚP z całego świata – od lokalnych sklepów po firmy zatrudniające setki pracowników i działających w wielu lokalizacjach.

Czy mogę ubiegać się o kwotę na reklamę?

Aby zakwalifikować się na kwotę na reklamę, nie wymagamy od Ciebie podjęcia żadnych działań. Po uruchomieniu oferowanej przez nas formy pomocy automatycznie dodamy kwoty na reklamę na kontach Google Ads zgodnie z opisanymi wyżej kryteriami. Nie będziemy uwzględniać żadnych próśb o wyjątki, a kwot na reklamę nie można przenieść, podzielić ani zwrócić. Przeczytaj odpowiedź na pytanie: „Jak mogę sprawdzić, czy otrzymam kwotę na reklamę?”, jeśli prowadzisz działalność w kraju, w którym uruchomiliśmy tę formę pomocy.

Jak mogę sprawdzić, czy otrzymam kwotę na reklamę?

Kwoty na reklamę zostaną automatycznie dodane na kwalifikujących się kontach Google Ads z adresem rozliczeniowym w krajach wymienionych powyżej. Klienci prowadzący działalność w krajach, w których uruchomiliśmy kwoty na reklamę, otrzymają e-maile z powiadomieniem. Jeśli Twojego kraju nie ma jeszcze na liście, zajrzyj tu w najbliższych tygodniach, ponieważ uruchamiamy tę formę pomocy stopniowo w kolejnych krajach.

Dlaczego Google dodaje kwoty na reklamę etapami?

Dodanie tych specjalnych kwot na kontach Google Ads wymagało utworzenia nowej infrastruktury. Dzięki uruchamianiu tej formy pomocy etapami kwoty na reklamę są płynnie dodawane na kontach z całego świata, prowadzonych w różnych językach i walutach, a my możemy zapewniać naszym klientom jak najlepsze wrażenia.

Ile wynosi kwota na reklamę?

Kwota na reklamę zależy od wcześniejszych wydatków klienta w Google Ads, kraju adresu rozliczeniowego i waluty konta Google Ads. Każdy kwalifikujący się klient otrzyma kwotę na reklamę tylko raz. Będzie to maksymalnie 1000 USD. Kwoty na reklamę oferujemy małym i średnim firmom, by okazać nasze wsparcie i solidarność oraz pomóc im w utrzymywaniu kontaktów z klientami.

Czy mogę otrzymać kwotę na reklamę więcej niż jeden raz?

Każdy kwalifikujący się klient otrzyma kwotę na reklamę tylko raz. Jeśli kwalifikujący się klient wykorzystuje do reklamowania wiele kont lub kilka różnych rodzajów kampanii na jednym koncie, otrzyma on kwotę na reklamę tylko raz.

Jeśli jestem kwalifikującym się klientem, w którym miejscu na moim koncie pojawi się kwota na reklamę?

Kwalifikujący się klienci mogą wyświetlić otrzymaną kwotę na reklamę na stronie „Promocje” na koncie Google Ads, klikając ikonę narzędzia u góry strony i wybierając w sekcji „Płatności” opcję Promocje. Kwotę wykorzystaną w danym cyklu rozliczeniowym można sprawdzić na stronie „Transakcje” na koncie.

Jeśli zarządzam wieloma kontami za pomocą konta menedżera jako partner zewnętrzny lub klient bezpośredni, w którym miejscu na moich kwalifikujących się kontach pojawią się kwoty na reklamę?

Użytkownicy kont menedżera z kwalifikującymi się kontami klientów (połączonymi bezpośrednio lub przez inne konta menedżera) będą mogli sprawdzić, którzy klienci otrzymali kwotę na reklamę na stronie „Powiadomienia” na koncie menedżera.

Administratorzy kont menedżera, którzy bezpośrednio zarządzają kwalifikującymi się kontami klientów, otrzymają też e-maila z powiadomieniem po automatycznym dodaniu kwot na reklamę. W e-mailu znajdą się też zestawienie kont, które otrzymały kwotę na reklamę, i poszczególne kwoty. Jeśli konto menedżera obejmuje kwalifikujące się konta z adresami rozliczeniowymi w różnych krajach, będziemy wysyłać kolejne e-maile z potwierdzeniem po uruchomieniu oferowanej przez nas formy pomocy w kolejnych krajach.

Jeśli korzystam z płatności skonsolidowanych, w którym miejscu w moich dokumentach rozliczeniowych pojawi się kwota na reklamę?

W następnym cyklu rozliczeniowym kwota na reklamę dodana na koncie będzie widoczna na fakturze i w pliku CSV. Pamiętaj, że jeśli kwota na reklamę jest wyższa niż kwota wydana z konta odbiorcy w danym cyklu rozliczeniowym, widoczna będzie tylko kwota wykorzystana w tym cyklu rozliczeniowym. Więcej informacji o uzyskiwaniu dostępu do dokumentów z poziomu konta menedżera znajdziesz tutaj.

Jeśli do jednego konta menedżera jest przypisanych wiele kont klientów, czy każde z nich otrzyma kwotę na reklamę?

Każde kwalifikujące się konto klienta otrzyma kwotę na reklamę. Jeśli do jednego konta menedżera przypisanych jest wiele kwalifikujących się kont klientów, każde takie konto otrzyma jedną kwotę na reklamę.

Jeśli partner zewnętrzny reklamuje własną firmę w Google Ads, czy kwalifikuje się do otrzymania kwoty na reklamę?

Jeśli partner używa do reklamowania swojej firmy konta, które spełnia kryteria, otrzyma kwotę na reklamę.

Jak działa kwota na reklamę?

Jest to kwota na przyszłe wydatki w Google Ads. Nie można jej wykorzystać do opłacenia wydatków Google Ads sprzed otrzymania kwoty na reklamę, w tym do opłacenia rozliczonych lub zafakturowanych wcześniejszych lub obecnych wydatków. Te kwoty na reklamę będzie można wykorzystać na wszystkich platformach Google Ads, w tym w sieci wyszukiwania, reklamowej i YouTube, a także we wszystkich typach kampanii.

Jak długo będą ważne kwoty na reklamę?

Kwotę na reklamę będzie można wykorzystać w dowolnym momencie do końca roku, czyli do 31 grudnia 2020 r. Po 31 grudnia 2020 r. środki te wygasną, a ich niewykorzystana część zostanie usunięta z konta Google Ads.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false
false
false