COVID-19: Advertentietegoed voor kleine en middelgrote bedrijven die Google Ads gebruiken

Dit advertentietegoed wordt op 1 juli beschikbaar gesteld en automatisch toegepast op alle klantaccounts wereldwijd die hiervoor in aanmerking komen. Met het advertentietegoed worden automatisch toekomstige uitgaven gecompenseerd. Er is geen actie vereist.

We willen kleine en middelgrote bedrijven (het MKB) tijdens deze moeilijke periode helpen het contact te onderhouden met hun klanten. Daarom geven we onze MKB-klanten wereldwijd $ 340 miljoen aan advertentietegoed, dat tot eind 2020 kan worden gebruikt voor toekomstige uitgaven aan advertenties op onze Google Ads-platforms. Dit maakt deel uit van een grotere toezegging van Google om MKB-bedrijven, gezondheidsorganisaties, overheden en gezondheidsmedewerkers te steunen tijdens deze wereldwijde pandemie.

Deze pagina bevat aanvullende informatie en wordt regelmatig geüpdatet. Ga naar de Google-site voor kleine bedrijven als aanvullende informatiebron om uw bedrijf te beheren in onzekere tijden.

Veelgestelde vragen

Waarom biedt Google advertentietegoed aan kleine en middelgrote bedrijven?

Kleine en middelgrote bedrijven vormen de ruggengraat van onze gemeenschappen. Volgens de Wereldbank vertegenwoordigen ze ongeveer negentig procent van alle bedrijven en meer dan de helft van alle werknemers wereldwijd.
De COVID-19-crisis is met name voor deze bedrijven een uitdaging omdat ze mogelijk te maken krijgen met sluitingen en dalende opbrengst, zelfs als ze manieren vinden om hun werknemers te ondersteunen en te beschermen. Met het advertentietegoed willen we steun aan en solidariteit met deze bedrijven tonen terwijl ze het contact met klanten blijven onderhouden.

Wie komen er in aanmerking voor het advertentietegoed?

Kleine en middelgrote bedrijven over de hele wereld die in tien van de twaalf maanden van 2019 en in januari en/of februari van dit jaar met een Google Ads-account geld hebben uitgegeven. Klanten die hiervoor in aanmerking komen, zijn klanten die rechtstreeks bij ons of via een externe partner hebben geadverteerd en zich houden aan ons advertentiebeleid.

Hoe bepaalt Google wat een klein of middelgroot bedrijf is?

We hebben een wereldwijd team dat speciaal in het leven is geroepen om kleine en middelgrote bedrijven uit de hele wereld advies te geven en te ondersteunen in hun behoeften. De advertentietegoeden zijn bedoeld ter ondersteuning van deze bedrijven. We werken wereldwijd samen met MKB-bedrijven, van lokale winkels tot bedrijven met honderden werknemers en talloze locaties.

Kan ik het advertentietegoed aanvragen?

Er is geen aanvraagprocedure en u hoeft geen actie te ondernemen. Nadat de advertentietegoeden zijn gelanceerd, worden ze automatisch toegepast op Google Ads-accounts volgens de bovenstaande geschiktheidscriteria. Er worden helaas geen uitzonderingen gemaakt en advertentietegoeden kunnen niet worden overgedragen, gesplitst of terugbetaald. Bekijk hieronder de veelgestelde vraag 'Hoe weet ik of ik een advertentietegoed krijg?' voor landen waar we deze tegoeden hebben gelanceerd.

Hoe weet ik of ik een advertentietegoed krijg?

Het advertentietegoed wordt automatisch toegepast op geschikte Google Ads-accounts met een factuuradres in de landen die hierboven worden vermeld. Er wordt per e-mail een melding verstuurd naar het primaire accountcontact voor klanten die een advertentietegoed hebben ontvangen in landen waar de advertentietegoeden zijn gelanceerd. Als uw land hier nog niet wordt vermeld, kijk dan in de komende weken nog eens, omdat we de advertentietegoeden in meer landen gaan lanceren.

Waarom past Google de advertentietegoeden gefaseerd toe?

We moesten een nieuwe infrastructuur ontwikkelen om deze speciale tegoeden toe te passen op Google Ads-accounts. Door gefaseerd te lanceren, worden de advertentietegoeden wereldwijd naadloos toegepast op accounts, in verschillende talen en valuta's. Zo bieden we klanten een optimale gebruikerservaring.

Hoe groot is het advertentietegoed?

Het bedrag van het advertentietegoed verschilt per klant op basis van eerdere Google Ads-uitgaven, het factuuradres van het land en de valuta van het Google Ads-account. Iedere klant die in aanmerking komt, ontvangt één tegoed tot een maximumbedrag van het equivalent van $ 1000. We willen de kleine bedrijven die onze klanten zijn, breed bereiken met een advertentietegoed om steun en solidariteit met deze bedrijven te tonen terwijl ze het contact met klanten blijven onderhouden.

Kan ik meer dan één advertentietegoed krijgen?

Elke geschikte klant krijgt één advertentietegoed. Ook als een geschikte klant adverteert met meerdere accounts of meerdere campagnetypen in een account, wordt er slechts één advertentietegoed per klant toegepast.

Als ik een klant ben die in aanmerking komt voor het tegoed, waar kan ik het dan in mijn account zien?

Klanten die in aanmerking komen, kunnen het toegepaste tegoed bekijken op de pagina Promoties van het Google Ads-account: klik op het gereedschapsicoon bovenaan de pagina en selecteer vervolgens onder Facturering de optie Promoties. U kunt het bedrag dat per betalingscyclus wordt gebruikt, bekijken op de pagina Transacties in uw account.

Als ik meerdere accounts beheer via een manageraccount, als externe partner of als directe klant, waar kan ik dan de tegoeden voor mijn geschikte accounts bekijken?

Gebruikers van manageraccounts met geschikte klantaccounts (rechtstreeks gekoppeld of via andere manageraccounts) kunnen op de pagina Meldingen in het manageraccount zien welke klanten een tegoed hebben ontvangen.

Daarnaast ontvangen de beheerders van de manageraccounts die rechtstreeks geschikte klantaccounts beheren per e-mail een melding nadat de tegoeden automatisch zijn toegepast. Deze e-mail bevat ook een overzicht van de accounts die een tegoed hebben ontvangen en de bijbehorende bedragen. Als onder het manageraccount geschikte accounts vallen met factuuradressen in verschillende landen, worden er mogelijk meerdere bevestigingsmails verstuurd omdat we gefaseerd lanceren in meer landen.

Als ik geconsolideerde facturering gebruik, hoe wordt het advertentietegoed dan weergegeven in mijn factureringsdocumenten?

In uw volgende betalingscyclus ziet u de tegoeden die zijn toegepast op uw factuur en csv-bestand. Als het tegoed groter is dan het bedrag dat het ontvangende account in die betalingscyclus heeft besteed, wordt alleen het tegoedbedrag weergegeven dat in die betalingscyclus is gebruikt. Hier vindt u meer informatie over toegang tot uw documenten vanuit een manageraccount.

Als er meerdere klantaccounts onder één manageraccount vallen, krijgt elk account dan een advertentietegoed?

Er wordt één advertentietegoed toegepast voor iedere klant die daarvoor in aanmerking komt. Als meerdere geschikte klanten één manageraccount gebruiken, wordt er één tegoed toegepast voor iedere geschikte klant.

Als een externe partner adverteert voor het eigen bedrijf op Google Ads, komt deze dan in aanmerking?

Als het account waarmee de partner voor het eigen bedrijf adverteert, voldoet aan de geschiktheidscriteria, krijgt de partner een advertentietegoed in dat account.

Hoe werkt het advertentietegoed?

Het is een advertentietegoed voor toekomstige Google Ads-uitgaven. Het wordt niet toegepast op Google Ads-uitgaven die voorafgaan aan de ontvangst van het advertentietegoed, waaronder eerdere/huidige Google Ads-uitgaven die zijn gefactureerd of in rekening gebracht. Deze advertentietegoeden zijn van toepassing op het Google Ads-platform, waaronder Google Zoeken, het Display Netwerk en YouTube, en voor alle campagnetypen.

Hoelang zijn de advertentietegoeden geldig?

Het advertentietegoed kan het hele jaar door worden gebruikt, maar moet uiterlijk 31 december 2020 gebruikt zijn. Na 31 december 2020 vervalt het advertentietegoed en wordt het ongebruikte deel verwijderd uit uw Google Ads-account.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen