Всичко за актуализираните категории на реализациите

Проследяването на реализациите започва със създаването на действие, водещо до реализация в профила Ви в Google Ads. Това е конкретна активност от страна на клиентите, която е ценна за бизнеса Ви. Преди да започнете, можете да настроите нова категория на реализациите, като изпълните инструкциите в Настройване на проследяване на реализациите в уебсайта Ви.

Когато създавате действие, водещо до реализация, можете да изберете категорията на реализациите, която най-добре го описва. Това може да е полезно, когато сегментирате отчетните данни за реализациите по категория.

От май 2020 г. можете да избирате от разширен списък с категории на реализациите. Този разширен списък предоставя повече детайлност за описване на действията, водещи до реализация, които са най-значими за бизнеса Ви.

Начин на работа

От май 2020 г. при влизане в профила в Google Ads ще бъдете подканени да актуализирате текущите категории на реализациите към новите категории за всяко действие, водещо до реализация. Актуализираните категории на реализациите осигуряват по-голяма детайлност за описване на действията, водещи до реализация, които са най-значими за бизнеса Ви.

По-рано можехте да избирате следните категории, за да класифицирате реализациите си:

Примери за категории на реализациите

Можете да избирате от следния разширен списък с категории на реализациите, когато настройвате или актуализирате проследяването на реализациите за уебсайта си:

Conversion Category Business Goals

Актуализиране на категориите на реализациите

Ако все още не сте го направили, трябва да актуализирате съществуващите си категории на действия, водещи до реализация, и да започнете да получавате по-уместни отчети. 

Основното предложение на Google Ads е най-доброто предположение въз основа на предходната категория на реализациите. Уверете се, че внимателно сте прегледали и променили тези предложения, за да сте сигурни, че са избрани правилните категории. Важно е да изберете правилните категории на реализациите, за да можете точно да сегментирате ефективността на кампанията си. Актуализирането на категориите на реализациите няма да се отрази върху „Интелигентно офериране“ или върху ефективността на кампаниите.

Забележка: От 15 октомври 2020 г. предложените категории ще бъдат приложени автоматично, ако все още не сте ги актуализирали или приели. 
  1. Влезте в профила си в Google Ads.
  2. В горния десен ъгъл кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] и под „Измерване“ кликнете върху Реализации.    
  3. Кликнете върху Актуализиране сега в известието за категориите на реализациите в центъра на страницата.
  4. Прегледайте предложените актуализирани категории на реализациите и кликнете върху Актуализиране

Екран за ПИ за актуализиране на категорията на реализациите

Потребители на API на Google Ads

Потребителите на API на Google Ads, API на AdWords и скриптове на Google Ads ще виждат следните промени:

  • Ако използвате API на Google Ads, новите категории на реализациите вече са налице. Не са необходими други действия. 
  • Ако използвате API на AdWords, можете да прочетете за промените в категориите на реализациите в API на AdWords, API на Google Ads и скриптовете на Google Ads, за да разберете как Ви засягат. Тъй като няма да има нова публикувана версия за API на AdWords, новите типове категории на реализациите ще бъдат преведени според съответствието, посочено в публикацията в блога.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си