Управление на кампаниите Ви по време на COVID-19

Обществото продължава да реагира и да се приспособява към COVID-19 и ние знаем, че бизнесите са изправени пред уникални предизвикателства. За да Ви помогнем да адаптирате стратегията си за дигитален маркетинг, създадохме това ръководство за бизнеси и ресурсите по-долу.

Оценяване на кампаниите Ви

Text ads icon В мрежата за търсене: Пълно ръководство  |  Контролен списък
Display campaigns icon В дисплейната мрежа: Пълно ръководство  |  Контролен списък
Discovery campaign icon За откриване: Пълно ръководство  |  Контролен списък
Download app icon За приложения: Контролен списък
YouTube logo Видеокампании: Контролен списък
Search Ads 360 logo В Search Ads 360: Контролен списък
В Display & Video 360: Контролен списък 
Bar chart icon Измерване: Контролен списък 
Local destination icon Местен маркетинг: Контролен списък

Адаптиране към тенденциите в отрасъла

Shopping cart icon Търговия на дребно: Пълно ръководство  |  Контролен списък
Icon with a grid of apps Мобилни игри: Контролен списък
Hotel campaigns icon Хотели: Контролен списък
Icon of fork and knife Храни и напитки: Контролен списък
Arrow showing an upward trend Google Тенденции: Контролен списък
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false