Ödeme profili bağlantı türleri ve izin hakkında

Bir yönetici hesabınız varsa ve müşteri hesaplarınızdan biri aylık faturalandırmaya başvurursa yönetici hesabınızı bir ödeme profiline bağlamanız gerekir. Yönetici hesabınızı ödeme profiline bağlamak, belirli faturalandırma ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmenize olanak tanır. Ayrıca, hesabınızda yetkisiz faturalandırma değişiklikleri yapılması da engellenir.

Yönetici hesabınıza bağlı ödeme profillerinin listesini görme

Not: Ödeme profillerinin listesini görmek için yönetici hesabına en az salt okuma erişiminizin olması gerekir.
 1. Google Ads yönetici hesabınızda oturum açın.
 2. Yönetici hesabınıza bağlı ödeme profilinin listesini görmek için araç simgesini Google Ads | tools [Icon] tıklayıp Ödeme profili'ni seçin.

Ödeme profili bilgi kartını ve ödeme profiline bağlı tüm yönetici hesaplarının listesini görmek için tablodan bir ödeme profili seçin. Bu ödeme profiline bağlı yönetici hesaplarının listesini görmek için yönetici hesabınızın, "Bağlantı yönetimi izni" adlı erişim türüne sahip olması gerekir.

Yönetici hesapları ve ödeme profilleri için bağlantı türleri

Ödeme profilleri için Google tarafından yönetilen bağlantılar ve kullanıcı tarafından yönetilen bağlantılar bulunur. Google tarafından yönetilen bağlantılarda ("Google tarafından yönetilen" olarak etiketlidir), yönetici hesabı altındaki Google Ads hesapları için faturalandırma kurulumunu yalnızca Google Destek uzmanları yapabilir. Kullanıcı tarafından yönetilen bağlantılarda, faturalandırma kurulumunu ödeme profiline bağlı yönetici hesabının yönetici, standart ve yalnızca fatura işlemleri erişimine sahip kullanıcıları yapabilir.

Google, bağlantı türünüzü belirlerken hesabınızın yapısını, Google ile aranızdaki yasal düzenlemeleri veya coğrafi konumunuzu temel alır.

Farklı bağlantı türleri için izin verilen işlemler

Aşağıdaki tabloda; Yönetici erişimine, Standart erişime ve yalnızca fatura işlemleri erişimine sahip Google Ads yönetici hesaplarının, bir ödeme profiline bağlı olup olmamalarına ve sahip oldukları bağlantı türüne göre yapabilecekleri işlemler özetlenmiştir:

İşlem Ödeme profiline bağlantı yok Google tarafından yönetilen bağlantı Kullanıcı tarafından yönetilen bağlantı
Faturalandırma kurulumunu/fatura ayarlarını görüntüleme
Bütçeyi görüntüleme
Hiyerarşide yönetici hesaplarına bağlı olan tüm ödeme profillerini görüntüleme
Hiyerarşideki tüm faturalandırma kurulumlarını ve bütçeleri görüntüleme
Hiyerarşideki faturaları görüntüleme *
Hesap bütçesi oluşturma/düzenleme  
Google Ads hesabı için ödeme yapan ödeme profilini değiştirme    
Google Ads hesabının fatura ayarlarını değiştirme    
Birleştirilmiş faturalandırma dahil olmak üzere faturalandırma kurulumunu/fatura ayarlarını yapma    

*Geçmişte mevcut olan bir bağlantı daha sonra kaldırıldıysa bağlantı varken oluşturulan tüm faturalandırma kurulumları bağlantı kaldırıldıktan sonra da görülebilir.

Bağlantı yönetimi izni

Bir ödeme profili için bağlantı yönetimi izni yalnızca bir yönetici hesabına verilebilir. Ancak bir yönetici hesabı, birden fazla profil için bağlantı yönetimi iznine sahip olabilir. Ödeme profili tablosunun "Bağlantı yönetimi izni" sütununda "Evet" ifadesiyle belirtilen bu izin, daha fazla görünürlük sağlar ve Google Ads yönetici hesabı kullanıcılarının ödeme profili bağlantılarını kendi kendilerine yönetmelerine olanak tanır. Bu Google Ads yönetici hesabının yönetici kullanıcıları, ödeme profiliyle ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapabilir:

 • Ödeme profiline bağlı olan tüm yönetici hesaplarını (hiyerarşi içindeki veya dışındaki) görüntüleme
 • Herhangi bir yönetici hesabını (hiyerarşi içindeki veya dışındaki) ödeme profiline bağlama
 • Bir ödeme profilini kullanan herhangi bir Google Ads hesabı yoksa bu profilden tüm yönetici hesaplarının bağlantısını kaldırma

Bağlantı yönetimi iznine sahip bir yönetici hesabının yönetici kullanıcısı, başka bir yönetici hesabını ödeme profiline bağlanmaya davet ederse davet edilen yönetici hesabının yönetici kullanıcısı, bağlantının etkinleşmesi için bağlantıyı 30 gün içinde kabul etmelidir. Bağlantı yönetimi iznine sahip yönetici hesabının kullanıcısı, aynı zamanda davet edilen yönetici hesabının da yönetici kullanıcısıysa bağlantı otomatik olarak onaylanır ve etkinleşir.

Not: Bize ulaşın formunu kullanarak bağlantı yönetimi izni isteyebilirsiniz. Bunu, "Yönetici hesabınızı bir ödeme profiline bağlayın ve/veya bağlantı yönetimi iznini etkinleştirin" öğesini seçerek ve gerekli bilgileri doldurarak yapabilirsiniz.

Hangi yönetici hesabının bağlantı yönetimi iznine sahip olması gerekir?

Not: Bunlar genel yönergeler olmasına rağmen herhangi bir yönetici hesabına gereken şekilde bağlantı yönetimi izinleri verebilirsiniz.

Bir ödeme profili için bağlantı yönetimi izni yalnızca bir yönetici hesabına verilebilir. Şu genel yönergeleri göz önünde bulundurun:

 • Söz konusu ödeme profiline bağlı olan en üstteki yönetici hesabını seçin.
 • Profile bağlı aynı düzeyde birden fazla yönetici hesabı varsa, söz konusu profil tarafından ödenen en yüksek alt hesap sayısına sahip yönetici hesabını seçin.
 • Yönetici hesabınızın yapısı ülkeye göre düzenlenmişse ve alt hesaplara her ülkede farklı yan kuruluşlar tarafından ödeme yapılıyorsa, ilişkili "ülke tabanlı" ödeme profili için o "ülke tabanlı" yönetici hesabına bağlantı yönetimi izni verebilirsiniz.

Yönetici hesabınıza otomatik olarak verilen bağlantı yönetimi izni

Yönetici hesabınıza bağlantı yönetimi izni verilip verilmediğini kontrol etmek için öncelikle yönetici hesabınızda oturum açın. Yönetici hesabınızdaki ödeme profili tablosunun "Bağlantı yönetimi izni" sütununu inceleyin. "Otomatik olarak verildi" etiketli bir "Evet" görürseniz bir ödeme profilini yönetmek için yönetici hesabınıza otomatik olarak bir bağlantı yönetimi izni verilmiştir. Google, aşağıdaki ölçütlere göre bağlantı yönetimi izni verir:

 • Ödeme profili yalnızca yönetici hesabınıza veya aynı hiyerarşideki bir yönetici hesabına bağlıdır.
 • Yukarıdaki ödeme profili tarafından ödenen tüm hesaplar yalnızca yönetici hesabınız veya aynı hiyerarşideki herhangi bir yönetici hesabı tarafından yönetilir.

Ödeme profilinizi yönetme iznine sahip olan yönetici hesabını değiştirmek isterseniz lütfen destek ekibimizle iletişime geçin.

Bir yönetici hesabını ödeme profilinize bağlama veya bağlantısını kaldırma

Yönetici hesabını ödeme profilinize bağlama

 1. Google Ads yönetici hesabında bağlantı yönetimi iznine sahip yönetici kullanıcı olarak oturum açın
 2. Araç simgesini tıklayın ve "Faturalandırma" bölümünün altında Ödeme profilleri'ni seçin
 3. Yönetici hesabınızın bağlantı yönetimi iznine sahip olduğu ödeme profilini tıklayın (ödeme profili tablosunun "Bağlantı yönetimi izni" sütununda "Evet" olarak gösterilir)
 4. düğmesini tıklayın, bağlamak istediğiniz 10 haneli yönetici hesabı kimliğini girin ve Davetiye gönder'i tıklayın
  • Güvenlik nedeniyle, davetiyeyi gönderen yönetici kullanıcının, en azından davet edilen yönetici hesabına veya davet edilen yönetici hesabının üst yönetici hesabına salt okuma erişimi olmalıdır.
  • Davetiyeyi gönderen yönetici kullanıcı, aynı zamanda davet edilen yönetici hesabının yönetici kullanıcısıysa bağlantı otomatik olarak onaylanır ve etkinleşir.
  • Davetiyeyi gönderen yönetici kullanıcının erişimi varsa ancak bu kullanıcı davet edilen yönetici hesabının yönetici kullanıcısı değilse, davet edilen yönetici hesabının yönetici kullanıcısı ödeme profili tablosuna giderek bağlantının etkinleşmesi için 30 gün içinde bağlantı davetini kabul etmelidir.

Yönetici hesabı ile ödeme profiliniz arasındaki bağlantıyı kaldırma

 1. Google Ads yönetici hesabında bağlantı yönetimi iznine sahip yönetici kullanıcı olarak oturum açın
 2. Araç simgesini tıklayın ve "Faturalandırma" bölümünün altında Ödeme profilleri'ni seçin
 3. Yönetici hesabınızın bağlantı yönetimi iznine sahip olduğu ödeme profilini tıklayın (ödeme profili tablosunun "Bağlantı yönetimi izni" sütununda "Evet" olarak gösterilir)
 4. Bağlantısının kaldırılması gereken yönetici hesabı satırında Kaldır'ı tıklayın
  • Ödeme profilini kullanarak yalnızca 0 hesabı olan yönetici hesabını kaldırabilirsiniz.

Ödeme profilini bir Google Ads yönetici hesabına bağlama veya bağlantısını kaldırma

Mümkünse Google Ads yönetici hesabına giriş yaparak, ilgilendiğiniz ödeme profili için zaten bağlantı yönetimi iznine sahip bir Google Ads yönetici hesabı olup olmadığını kontrol etmenizi öneriyoruz.

Ödeme profilini bir Google Ads yönetici hesabına bağlama ve bağlantı yönetimi izni için kaydolma

Zaten ödeme profiline bağlı ve bağlantı yönetimi iznine sahip bir yönetici hesabı varsa bu yönetici hesabının yönetici kullanıcıları, diğer yönetici hesaplarını ödeme profiline bağlama iznine sahiptir. Hiçbir yönetici hesabının bağlantı yönetimi izni yoksa bir Google Destek uzmanına ödeme profilini yönetici hesabına bağlaması için izin vermeniz gerekir. Bu durumda, bağlı yönetici hesabı için bağlantı yönetimi izni de isteyebilirsiniz.

Google'ın bir ödeme hesabını yönetici hesabına bağlayabilmesi ve/veya bağlantı yönetimi izni verebilmesi için, ödeme profilinde listelenen öncelikli kişinin veya şirketinizin alan adına sahip e-posta adresini (ör. "kullaniciadi@sirketalani.com") kullanan bir çalışanın ilgili Google Destek uzmanına aşağıdaki metni içeren bir e-posta göndermesi gerekir.

Bu e-posta, xxx-xxx-xxxx Yönetici Hesabının [Ödeme Profili Adı VE Ödeme Profili Kimliğini girin] ödeme profiline {İSTEĞE BAĞLI: "bağlantı yönetimi izniyle"} bağlanmasını onaylamak için gönderilmiştir.

Google, bağlantı türünüzü belirlerken hesabınızın yapısını, Google ile aranızdaki yasal düzenlemeleri veya coğrafi konumunuzu temel alır.

Ödeme profili ile Google Ads yönetici hesabı arasındaki bağlantının kaldırılması

Aşağıdaki iki koşulun karşılanması durumunda, yönetici hesabının yönetici kullanıcıları ödeme profili bağlantısını kendi kendilerine kaldırabilir:

 • Yönetici hesabının, ödeme profili için bağlantı yönetimi iznine sahip olması
 • Bu ödeme profilini kullanan Google Ads hesabının olmaması

Aşağıdaki durumlarda, ödeme profili ile Google Ads yönetici hesabının arasındaki bağlantıyı kaldırması için bir Google Destek uzmanına izin vermeniz gerekir.

 • Ödeme profili için bağlantı yönetimi iznine sahip bir yönetici hesabının olmaması
 • Ödeme profilini kullanan Google Ads hesaplarının olması

Google'ın bir ödeme profiliyle yönetici hesabı arasındaki bağlantıyı kaldırmasına izin vermek için, ödeme profilinde listelenen öncelikli kişinin veya şirketinizin alan adına sahip e-posta adresini (ör. "kullaniciadi@sirketalani.com") kullanan bir çalışanın ilgili Google Destek uzmanına aşağıdaki metni içeren bir e-posta göndermesi gerekir.

Bu e-posta, xxx-xxx-xxxx Yönetici Hesabı ile [Ödeme Profili Adını VE Ödeme Profili Kimliğini girin] ödeme profili arasındaki bağlantının kaldırılmasını onaylamak için gönderilmiştir. Bu ödeme profili tarafından ödeme yapılan tüm Google Ads hesaplarının reklam yayınlamayı durduracağını anlıyorum.

Bir ödeme profilinin bağlantısını kaldırdığınızda, bu ödeme profilini kullanan faturalandırma kurulumları devre dışı bırakılacağından Google Ads hesabı reklam yayınlamayı durduracaktır. Bu Google Ads hesaplarının reklam yayınlamaya devam etmesi için yeni bir faturalandırma kurulumu gereklidir. Bağlantısı kaldırılan yönetici hesabı kullanıcıları, tüm faturaları görüntülemeye devam edebilir ancak bu ödeme profilini kullanarak fatura kurulumlarını yönetemez.

Bağlantı yönetimi iznine sahip yönetici hesabını değiştirme

Google'a bir ödeme profiliyle ilgili bağlantı yönetimi iznine sahip olan yönetici hesabını değiştirme iznini vermek için, ödeme profilinde listelenen öncelikli kişinin veya şirketinizin alan adına sahip e-posta adresini (ör. "kullaniciadi@sirketalani.com") kullanan bir çalışanın ilgili Google Destek uzmanına aşağıdaki metni içeren bir e-posta göndermesi gerekir.
Bu e-posta, xxx-xxx-xxxx Yönetici Hesabından [Ödeme Profili Adı VE Ödeme Profili Kimlik Numarasını girin] için bağlantı yönetimi izninin kaldırılmasını ve iznin xxx-xxx-xxxx Yönetici Hesabına verilmesini onaylamak için gönderilmiştir.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
73067
false