เกี่ยวกับการรายงานเนื้อหาข้ามแคมเปญสำหรับโฆษณาในเครือข่ายการค้นหาที่ปรับเปลี่ยนตามบริบท

การรายงานเนื้อหาข้ามแคมเปญสำหรับโฆษณาในเครือข่ายการค้นหาที่ปรับเปลี่ยนตามบริบทช่วยให้คุณดูประสิทธิภาพของเนื้อหาและข้อมูลเชิงลึกที่ระดับแคมเปญได้ คุณจะดูได้ว่าเนื้อหาใดควรเปลี่ยนและเนื้อหาใดมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโฆษณา

คุณสามารถตรวจสอบบรรทัดแรกและคำอธิบายจากโฆษณาในเครือข่ายการค้นหาที่ปรับเปลี่ยนตามบริบททั้งหมดได้ในที่เดียวในหน้า "เนื้อหา"

เมื่อใช้การรายงานเนื้อหาข้ามแคมเปญ คุณจะได้เห็นว่าระบบนำเนื้อหาไปใช้ที่ใดและเนื้อหาใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อทราบว่าเนื้อหาใดมีประสิทธิภาพ คุณก็จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้กับโฆษณาอื่นๆ ได้ หากเนื้อหามีประสิทธิภาพต่ำ คุณอาจดำเนินการเพื่อเปลี่ยนเนื้อหาเหล่านั้นออกก็ได้

ก่อนเริ่มต้น

คุณจะต้องสร้างโฆษณาในเครือข่ายการค้นหาที่ปรับเปลี่ยนตามบริบทเพื่อดูรายงานเนื้อหา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาในเครือข่ายการค้นหาที่ปรับเปลี่ยนตามบริบท

นอกจากนี้ยังดูรายงานเนื้อหาที่ระดับโฆษณาได้ด้วย โดยรายงานเนื้อหาดังกล่าวจะแสดงเนื้อหาแต่ละรายการที่ใช้ในโฆษณาในเครือข่ายการค้นหาที่ปรับเปลี่ยนตามบริบท และช่วยให้คุณเปรียบเทียบเนื้อหาต่างๆ ภายในโฆษณาได้

หมายเหตุ: ระบบจะสร้างรายงานเนื้อหาข้ามแคมเปญหากคุณมีโฆษณาในเครือข่ายการค้นหาที่ปรับเปลี่ยนตามบริบทอย่างน้อย 1 รายการใน Google Ads โดยรายงานเนื้อหาข้ามแคมเปญจะแสดงเฉพาะเนื้อหาที่ใช้งานอยู่ (เนื้อหาในโฆษณาที่ใช้งานอยู่ภายในกลุ่มโฆษณาและแคมเปญที่ใช้งานอยู่ซึ่งมีการแสดงผลในช่วง 30 วันที่ผ่านมา)

การทำงาน

หากต้องการดูรายงานเนื้อหาข้ามแคมเปญสำหรับโฆษณาในเครือข่ายการค้นหาที่ปรับเปลี่ยนตามบริบทของแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา ให้ทำตามวิธีการต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกแคมเปญในเครือข่ายการค้นหาในเมนูการนำทางด้านซ้าย หากมี
 3. คลิกโฆษณาและส่วนขยายจากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย แล้วคลิกเนื้อหา คุณจะคลิกดูเนื้อหาแต่ละรายการได้

สิ่งที่จะพบในรายงานเนื้อหาระดับข้ามแคมเปญ

หมายเหตุ: ข้อมูลสำหรับเนื้อหาจะอัปเดตเป็นรายวัน การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับเนื้อหาจะไม่แสดงแบบเรียลไทม์

ตัวกรองและมุมมอง

หากมีรายการเนื้อหาจำนวนมาก คุณก็กรองเนื้อหาได้ตามสถานะเนื้อหา ใช้โดย ประเภท และคะแนนประสิทธิภาพ คุณจะกรองเนื้อหาได้โดยคลิกไอคอนตัวกรอง ตัวกรอง แล้วเลือกประเภทตัวกรอง

เนื้อหา

คุณจะเห็นคอนเทนต์ของเนื้อหาแต่ละรายการในคอลัมน์ "เนื้อหา"

ใช้โดย

คอลัมน์ "ใช้โดย" แสดงจำนวนโฆษณาที่ใช้เนื้อหานี้ หากคลิกค่าในคอลัมน์นี้ คุณจะเห็นตารางโฆษณาพร้อมโฆษณาทั้งหมดที่มีเนื้อหานั้น คุณทำการเปลี่ยนแปลงโฆษณาได้โดยแก้ไขจากตารางโฆษณา คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข เพื่อแก้ไขโฆษณา

ประเภท

คอลัมน์ "ประเภท" จะระบุวิธีการใช้เนื้อหาแต่ละรายการ ประเภทเนื้อหาที่คุณอาจพบมีดังนี้

 • บรรทัดแรก
 • คำอธิบาย

ตรึงไว้

คอลัมน์ "ตรึงไว้" บอกจำนวนครั้งที่มีการตรึงบรรทัดแรกและคำอธิบาย รวมถึงตำแหน่งที่ตรึงไว้ หากคลิกค่าในคอลัมน์นี้หรือในบัตรข้อมูลย่อ คุณจะเห็นตารางโฆษณาพร้อมโฆษณาทั้งหมดที่ตรึงเนื้อหานั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรึงเนื้อหาไว้ในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง

คะแนนประสิทธิภาพ

คอลัมน์ "คะแนนประสิทธิภาพ" จะแสดงประสิทธิภาพของเนื้อหาเมื่อเทียบกับเนื้อหาอื่นๆ ในประเภทเดียวกันในทุกแคมเปญของคุณ และแสดงสัดส่วนการแสดงผลที่เนื้อหาได้รับเมื่อมีการให้คะแนน เนื้อหาจะได้คะแนน "ดีที่สุด" "ดี" หรือ "ต่ำ" ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเนื้อหานั้นๆ

หมายเหตุ: โฆษณาในเครือข่ายการค้นหาที่ปรับเปลี่ยนตามบริบทต้องมีการแสดงผลประมาณ 5,000 ครั้งในช่วง 30 วันในกลุ่ม "Google Search: ด้านบน" จึงจะแสดงคะแนนในคอลัมน์ประสิทธิภาพ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนด้านบนเทียบกับด้านอื่นๆ

เมื่อคุณเพิ่มเนื้อหา คะแนน "กำลังเรียนรู้" จะปรากฏขึ้นในขณะที่ระบบตรวจสอบประสิทธิภาพของเนื้อหานั้นเทียบกับเนื้อหาอื่นๆ ในโฆษณาในเครือข่ายการค้นหาที่ปรับเปลี่ยนตามบริบท หลังจากมีการเข้าชมเพียงพอแล้ว เนื้อหานั้นจะได้รับคะแนนประสิทธิภาพ ”ต่ำ” “ดี” หรือ “ดีที่สุด”

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงช่วงวันที่ไม่มีผลต่อคอลัมน์ประสิทธิภาพ คะแนนที่แสดงอยู่คือคะแนนปัจจุบันเสมอ

คุณควรเปลี่ยนเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ "ต่ำ" เก็บเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ "ดี" และใช้เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ "ดีที่สุด" เพื่อช่วยปรับปรุงโฆษณา

เคล็ดลับ: เพิ่มเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครให้ได้มากที่สุด ยิ่งคุณเพิ่มเนื้อหาลงในโฆษณาในเครือข่ายการค้นหาที่ปรับเปลี่ยนตามบริบทมากเท่าไร ระบบก็จะยิ่งมีตัวเลือกมากขึ้นในการสร้างโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูง

เปอร์เซ็นต์ที่เห็นในคอลัมน์คะแนนสำหรับเนื้อหาแต่ละรายการ หมายถึงสัดส่วนการแสดงผลในโฆษณาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเนื้อหานั้นในตอนที่ได้ผลคะแนนดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาในเครือข่ายการค้นหาที่ปรับเปลี่ยนตามบริบท โดยการเพิ่มหรือเปลี่ยนเนื้อหาตามประสิทธิภาพ ดูวิธีสร้างโฆษณาในเครือข่ายการค้นหาที่ปรับเปลี่ยนตามบริบทให้มีประสิทธิภาพ

คะแนนเนื้อหาข้ามแคมเปญสำหรับโฆษณาในเครือข่ายการค้นหาที่ปรับเปลี่ยนตามบริบท

เนื้อหาข้ามแคมเปญของคุณจะแสดงสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ ดูรายละเอียดคะแนนประสิทธิภาพได้ดังต่อไปนี้

คะแนนประสิทธิภาพข้ามแคมเปญ คำอธิบาย
กำลังเรียนรู้ คอลัมน์ "กำลังเรียนรู้" แสดงความถี่ที่เนื้อหาปรากฏโดยไม่มีการให้คะแนน เนื่องจาก Google Ads ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะให้คะแนน เมื่อเพิ่มเนื้อหาใหม่ลงในโฆษณา เนื้อหาจะเริ่มต้นด้วยคะแนน "กำลังเรียนรู้" คะแนนประสิทธิภาพจะแสดงเมื่อรวบรวมข้อมูลได้เพียงพอแล้ว
ต่ำ เนื้อหาที่มีคะแนน "ต่ำ" นั้นทำงานได้แย่ที่สุดเมื่อเทียบกับเนื้อหาอื่นๆ ประเภทนี้ในโฆษณาเดียวกัน เปลี่ยนเนื้อหาที่มักได้คะแนน "ต่ำ" เพื่อช่วยให้โฆษณามีประสิทธิภาพดีขึ้น
ดี เนื้อหาที่มีคะแนน "ดี" นั้นทำงานได้ดีเมื่อเทียบกับเนื้อหาอื่นๆ ประเภทนี้ในโฆษณาเดียวกัน เก็บเนื้อหาที่มักได้คะแนน "ดี" ไว้เพื่อช่วยให้โฆษณามีประสิทธิภาพดีขึ้น
ดีที่สุด เนื้อหาที่ได้คะแนน "ดีที่สุด" คือเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในประเภทเดียวกันภายในโฆษณาเดียวกัน เพิ่มเนื้อหาลักษณะที่มักได้รับคะแนน "ดีที่สุด" เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโฆษณา
ไม่มีการให้คะแนน คอลัมน์ "ไม่มีการให้คะแนน" แสดงความถี่ที่เนื้อหาปรากฏโดยไม่มีการให้คะแนน กรณีนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อมีเนื้อหาประเภทเดียวกันในโฆษณาเดียวกันไม่เพียงพอ หรือหากเนื้อหามีการแสดงผลไม่มากพอที่จะมีคะแนนประสิทธิภาพ

 

ตัวอย่าง

เปอร์เซ็นต์ในแต่ละคอลัมน์หมายถึงสัดส่วนการแสดงผลของเนื้อหาในตอนที่ได้ผลคะแนน สมมติว่าคุณใช้เนื้อหาบรรทัดแรกว่า "จัดส่งฟรี" ในโฆษณา 4 ชิ้นและได้รับจำนวนการแสดงผลทั้งหมด 10,000 ครั้ง

 • ในโฆษณาที่ 1 เนื้อหานี้มีการแสดงผล 1,000 ครั้งและได้คะแนน "ดีที่สุด"
 • ในโฆษณาที่ 2 เนื้อหานี้มีการแสดงผล 6,000 ครั้งและได้คะแนน "ดี"
 • ในโฆษณาที่ 3 เนื้อหานี้มีการแสดงผล 2,900 ครั้งและได้คะแนน "ต่ำ"
 • ในโฆษณาที่ 4 เนื้อหานี้มีการแสดงผล 100 ครั้งและไม่ได้รับคะแนนประสิทธิภาพ

เนื้อหาจะแสดงอยู่ในคอลัมน์เนื้อหาข้ามแคมเปญ ดังนี้

 • 10% ดีที่สุด (โฆษณาที่ 1)
 • 60% ดี (โฆษณาที่ 2)
 • 29% ต่ำ (โฆษณาที่ 3)
 • 1% ไม่มีการให้คะแนน (โฆษณาที่ 4)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว