Over itemrapportage voor responsieve zoekadvertenties in meerdere campagnes

Met itemrapportage voor responsieve zoekadvertenties in meerdere campagnes kunt u itemprestaties en inzichten bekijken op campagneniveau. U kunt zien welke items u moet vervangen en welke het meest effectief zijn om de prestaties van uw advertenties te verbeteren.

Op de pagina 'Items' kunt u de koppen en beschrijvingen van al uw responsieve zoekadvertenties vanuit één plaats bekijken.

Als u itemrapportage voor meerdere campagnes gebruikt, kunt u zien waar uw items worden gebruikt en welke items het best presteren.Zodra u heeft vastgesteld welke items goed presteren, kunt u die kennis toepassen op andere advertenties. Als items slecht presteren, kunt u actie ondernemen om die items te vervangen.

Voordat u begint

U moet een responsieve zoekadvertentie maken voordat u uw itemrapport kunt weergeven. Meer informatie over responsieve zoekadvertenties

U kunt het itemrapport ook bekijken op advertentieniveau. In dat itemrapport wordt elk item vermeld dat in uw responsieve zoekadvertenties wordt gebruikt. Ook kunt u de items in uw responsieve zoekadvertentie vergelijken.

Hoe het werkt

Het itemrapport voor responsieve zoekadvertenties voor uw campagnes in het zoeknetwerk bekijken:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik, indien beschikbaar, op Campagnes in het zoeknetwerk in het navigatiemenu aan de linkerkant.
 3. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Advertenties en extensies en vervolgens op Items. U kunt elk item bekijken door erop te klikken.

Wat er in het itemrapport voor meerdere campagnes staat

Opmerking: De gegevens van uw items worden dagelijks geüpdatet. Wijzigingen die u in uw items maakt, worden niet in realtime weergegeven.

Filters en weergaven

Als u een lange lijst met items heeft, kunt u filteren op 'Item', 'Gebruikt door', 'Type' en 'Prestatiebeoordeling'. U kunt items filteren door op het filtericoon Filter te klikken en vervolgens een filtertype te selecteren.

Item

In de kolom 'Item' wordt de content van elk item weergegeven.

Gebruikt door

In de kolom 'Gebruikt door' wordt het aantal advertenties weergegeven dat dit item gebruikt. Als u op de waarde in deze kolom klikt, wordt uw advertentietabel weergegeven met alle advertenties die dat item bevatten. U kunt wijzigingen in uw advertentie aanbrengen door ze in de advertentietabel te bewerken. Klik op het potloodicoon om uw advertentie te bewerken.

Type

In de kolom 'Type' wordt gedefinieerd hoe elk item wordt gebruikt. De volgende itemtypen zijn mogelijk:

 • Kop
 • Beschrijving

Vastgezet

De kolom 'Vastgezet' bevat informatie over hoe vaak uw koppen en beschrijvingen zijn vastgezet en op welke posities. Als u op de waarde in deze kolom of op de pop-upkaart klikt, wordt uw advertentietabel weergegeven met alle advertenties waarin dat item is vastgezet. Meer informatie over hoe u items vastzet op specifieke posities

Prestatiebeoordeling

In de kolom 'Prestatiebeoordeling' wordt weergegeven hoe een item in al uw campagnes presteert ten opzichte van andere items van hetzelfde type. Ook wordt het percentage vertoningen weergegeven dat het item had gegenereerd op het moment dat het werd beoordeeld. Op basis van de prestaties van de items wordt elk item beoordeeld als 'Beste', 'Goed' of 'Laag'.

Opmerking: Voor responsieve zoekadvertenties zijn er meestal ongeveer vijfduizend vertoningen in dertig dagen in het segment 'Google Zoeken: Bovenaan' nodig om een beoordeling in de kolom 'Prestaties' weer te geven. Meer informatie over het segment 'Bovenaan versus overig'.

Nadat u een item heeft toegevoegd, wordt er een beoordeling 'Leren' weergegeven terwijl het systeem de prestaties van het item vergelijkt met andere items binnen de responsieve zoekadvertentie. Nadat uw item voldoende verkeer heeft ontvangen, kan het een prestatiebeoordeling 'Laag', 'Goed' of 'Beste' ontvangen.

Opmerking: Als u de periode wijzigt, heeft dit geen invloed op de kolom 'Prestaties'. De weergegeven beoordeling is altijd de huidige beoordeling.

U moet 'Laag' presterende items vervangen, items met de beoordeling 'Goed' behouden en items met de beoordeling 'Beste' gebruiken om uw advertenties te verbeteren.

Tip: Voeg zo veel mogelijk unieke items toe. Hoe meer items u toevoegt aan uw responsieve zoekadvertentie, hoe meer mogelijkheden u heeft om goed presterende advertenties te maken.

In de beoordelingskolom wordt voor elk item een percentage weergegeven. De percentages staan voor het percentage vertoningen voor alle toepasselijke advertenties dat het item genereerde toen het die beoordeling kreeg. Zo kunt u prioriteit geven aan de optimalisatie van uw responsieve zoekadvertenties door bepaalde items toe te voegen of te vervangen op basis van hun prestaties. Meer informatie over hoe u effectieve responsieve zoekadvertenties maakt

Beoordelingen van items voor responsieve zoekadvertenties in meerdere campagnes

Uw items voor meerdere campagnes worden weergegeven als een percentage. Hieronder kunt u de verschillende prestatiebeoordelingen bekijken:

Prestatiebeoordeling voor meerdere campagnes Beschrijving
Leren De kolom 'Leren' geeft aan hoe vaak het item wordt weergegeven zonder een beoordeling omdat Google Ads nog niet over voldoende informatie beschikt om het een beoordeling te geven. Als een item net aan een advertentie is toegevoegd, begint het met de beoordeling 'Leren'. Zodra er voldoende informatie is verzameld, wordt er mogelijk een prestatiebeoordeling weergegeven.
Laag Items met de beoordeling 'Laag' zijn de slechtst presterende items van hun type binnen dezelfde advertentie. Vervang items die vaak worden beoordeeld als 'Laag' om de advertentieprestaties te verbeteren.
Goed Items met de beoordeling 'Goed' presteren goed in vergelijking met andere items van hetzelfde type in dezelfde advertentie. Behoud items die vaak worden beoordeeld als 'Goed' om de advertentieprestaties te verbeteren.
Beste Items met de beoordeling 'Beste' zijn de best presterende items van hun type binnen dezelfde advertentie. Voeg meer items toe als de items die vaak worden beoordeeld als 'Beste' om de advertentieprestaties te verbeteren.
Niet beoordeeld De kolom 'Niet beoordeeld' geeft aan hoe vaak het item wordt weergegeven zonder een beoordeling. Dat kan gebeuren als een bepaalde advertentie niet genoeg items van hetzelfde type bevat of als het item te weinig vertoningen heeft gegenereerd om een prestatiebeoordeling te krijgen.

 

Voorbeeld:

Het percentage in elke kolom staat voor het percentage vertoningen dat het item had gegenereerd op het moment dat het werd beoordeeld. Stel dat u een kopitem 'Gratis verzending' heeft dat wordt gebruikt in vier advertenties en dat in totaal tienduizend vertoningen heeft gegenereerd:

 • In advertentie 1 krijgt het item 1000 vertoningen en de beoordeling 'Beste'.
 • In advertentie 2 krijgt het item 6000 vertoningen en de beoordeling 'Goed'.
 • In advertentie 3 krijgt het item 2900 vertoningen en de beoordeling 'Laag'.
 • In advertentie 4 krijgt het item 100 vertoningen en geen prestatiebeoordeling.

Het item wordt als volgt weergegeven in de itemkolommen voor meerdere campagnes:

 • 10% Beste (advertentie 1)
 • 60% Goed (advertentie 2)
 • 29% Laag (advertentie 3)
 • 1% Niet beoordeeld (advertentie 4)

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen