Câu hỏi thường gặp về chương trình Google Partners

Bài viết này giải đáp một số câu hỏi thường gặp về chương trình Google Partners, trong đó có các câu hỏi về thời điểm triển khai chương trình mới và các yêu cầu mới để được cấp huy hiệu.

Các câu hỏi chung

1. Tại sao Google thay đổi chương trình Google Partners?

Trong 2 năm qua, chúng tôi đã trao đổi với nhiều đối tác trên toàn cầu để hiểu rõ hơn về cách cải thiện trải nghiệm của họ trong chương trình Google Partners. Các đối tác đã chia sẻ với chúng tôi rằng Google cần nâng cao tính minh bạch, tính độc quyền, mức độ công nhận trên thị trường và khả năng hiểu rõ hơn về nhu cầu kinh doanh của họ.

Vào tháng 2 năm 2022, chúng tôi sẽ ra mắt chương trình Google Partners mới để cải thiện chương trình cho các đối tác và nhà quảng cáo. Nếu bạn đã giành được huy hiệu Đối tác hoặc Đối tác xuất sắc trước tháng 2 năm 2022, bạn sẽ có thể duy trì trạng thái của huy hiệu cho đến khi chương trình mới ra mắt.

Để trợ giúp bạn, chúng tôi đã cập nhật các yêu cầu của mình nhằm trình bày rõ ràng hơn và trao cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn. Kể từ tháng 6 năm 2021, những đối tác đáp ứng các yêu cầu mới sẽ có huy hiệu Đối tác Google mới.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp thông tin rõ ràng hơn về các lợi ích của chương trình này. Chúng tôi đã điều chỉnh các lợi ích để đáp ứng nhu cầu của bạn trong 3 khía cạnh chính: Đào tạo và thông tin chuyên sâu, Quyền truy cập và sự hỗ trợ, Sự công nhận và phần thưởng. Tìm hiểu thêm về lợi ích của chương trình Google Partners

2. Google có hủy bỏ huy hiệu Đối tác xuất sắc không?

Không, chúng tôi vẫn duy trì huy hiệu Đối tác xuất sắc. Các Đối tác xuất sắc hiện tại sẽ duy trì trạng thái của họ cho đến khi chương trình Google Partners ra mắt vào tháng 2 năm 2022.

Kể từ tháng 2 năm 2022, các công ty cần phải đáp ứng các yêu cầu để được cấp huy hiệu Đối tác mới và nằm trong nhóm 3% đối tác hàng đầu tại mỗi quốc gia cụ thể để trở thành Đối tác xuất sắc. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu để được cấp huy hiệu

3. Google có hủy bỏ huy hiệu Đối tác Google không?

Không, chúng tôi vẫn duy trì huy hiệu Đối tác. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu để được cấp huy hiệu

4. Khi nào tôi sẽ biết liệu tôi có phải là Đối tác xuất sắc năm 2022 hay không?

Công ty của bạn sẽ nhận được thông báo về việc công ty có trở thành Đối tác xuất sắc năm 2022 hay không khi huy hiệu Đối tác xuất sắc và chương trình mới ra mắt vào tháng 2 năm 2022.

5. Điều gì sẽ xảy ra với các chứng nhận chuyên môn của công ty tôi?

Các chứng nhận chuyên môn sẽ không còn giá trị kể từ tháng 6 năm 2021 khi chúng tôi ra mắt huy hiệu Đối tác Google mới, và sẽ không xuất hiện trên bất kỳ thành phần huy hiệu nào của bạn.

Các câu hỏi về việc ra mắt chương trình Google Partners mới vào tháng 2 năm 2022

1. Tại sao Google ra mắt chương trình Google Partners mới vào tháng 2 năm 2022?

Vào tháng 2 năm 2022, chúng tôi sẽ ra mắt chương trình Google Partners mới. Nếu đã giành được huy hiệu Đối tác hoặc Đối tác xuất sắc trước tháng 2 năm 2022, thì bạn có thể duy trì trạng thái của huy hiệu cho đến khi chương trình này ra mắt. Để trợ giúp bạn, chúng tôi đã cập nhật các yêu cầu của mình nhằm trình bày rõ ràng hơn và trao cho bạn nhiều quyền kiểm soát hơn. Kể từ tháng 6 năm 2021, những đối tác đáp ứng các yêu cầu mới sẽ có huy hiệu Đối tác Google mới.

2. Hiện tại, tôi chưa tham gia chương trình Google Partners. Tôi còn có thể tham gia chương trình này không?

Có. Vui lòng truy cập vào trang web Google Partners của chúng tôi và làm theo các bước để tham gia.

3. Tôi nên thông báo gì cho khách hàng của mình về chương trình Google Partners mới?

Nếu khách hàng của bạn hỏi về chương trình Google Partners mới, bạn có thể thông báo cho họ biết rằng Google sẽ ra mắt chương trình Google Partners mới vào tháng 2 năm 2022. Nếu là Đối tác hoặc Đối tác xuất sắc, bạn có thể đảm bảo với khách hàng rằng họ vẫn có thể hưởng các lợi ích của bạn cho đến hết tháng 2 năm 2022.

4. Điều gì sẽ xảy ra với các lợi ích mà huy hiệu đem đến?

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin rõ ràng hơn về các lợi ích của chương trình này. Chúng tôi đã điều chỉnh các lợi ích để đáp ứng nhu cầu của bạn trong 3 khía cạnh chính: Đào tạo và thông tin chuyên sâu, Quyền truy cập và sự hỗ trợ, Sự công nhận và phần thưởng. Tìm hiểu thêm về lợi ích của chương trình Google Partners

Các câu hỏi có liên quan đến yêu cầu mới về Giấy chứng nhận

1. Tại sao một số người dùng không thuộc công ty của tôi có tên trên bảng Giấy chứng nhận của người dùng cho huy hiệu Đối tác Google mới?

Bảng Giấy chứng nhận của người dùng cho biết tất cả người dùng có quyền quản trị và quyền truy cập chuẩn trong tài khoản người quản lý Google Ads của bạn hoặc mọi tài khoản được liên kết với tài khoản người quản lý của công ty. Bất kỳ người dùng nào có tên trên bảng này đều có thể được cấp giấy chứng nhận Google Ads về một trong các dòng sản phẩm đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận (chẳng hạn như chiến dịch Tìm kiếm, Hiển thị, Video, Mua sắm và Quảng cáo ứng dụng). Giấy chứng nhận này có thể được tính vào yêu cầu về giấy chứng nhận. Tìm hiểu thêm về bảng Giấy chứng nhận của người dùng

2. Google làm thế nào để xác định một người phụ trách chiến lược tài khoản?

Chúng tôi xác định người phụ trách chiến lược tài khoản là nhân viên trong công ty của bạn và thay mặt khách hàng quản lý các chiến dịch trên Google Ads.

3. Google làm cách nào để xác định số lượng người phụ trách chiến lược tài khoản cần được chứng nhận?

Chúng tôi ước tính một cách chính xác nhất số lượng người phụ trách chiến lược tài khoản cần được chứng nhận dựa trên một số yếu tố, chẳng hạn như cấp truy cập của người dùng, mối liên kết với tài khoản người quản lý Google Ads đã đăng ký tham gia chương trình Google Partners và tài khoản phụ được liên kết, cũng như miền email.

Bây giờ, bạn có thể cho chúng tôi biết số lượng người phụ trách chiến lược tài khoản trong công ty của bạn bằng cách chuyển đến trang Thông tin chi tiết về công ty trong thẻ Chương trình Partners rồi chọn từ trình đơn thả xuống. Chúng tôi xác định người phụ trách chiến lược tài khoản là nhân viên trong công ty của bạn và thay mặt khách hàng quản lý các chiến dịch trên Google Ads. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi ước tính số người phụ trách chiến lược tài khoản trong công ty của bạn

4. Chúng tôi cung cấp địa chỉ email của công ty cho khách hàng của mình. Việc này có gây trở ngại cho chúng tôi trong việc đáp ứng yêu cầu mới về giấy chứng nhận để được cấp huy hiệu Đối tác Google không?

Không. Bạn có thể thông báo cho chúng tôi biết số lượng người dùng trong công ty của bạn giữ vai trò là người phụ trách chiến lược tài khoản và cần được Google Ads chứng nhận dựa trên công việc hằng ngày của họ. Để làm việc đó, bạn hãy chuyển đến trang Thông tin chi tiết về công ty trong thẻ Chương trình Partners rồi chọn từ trình đơn thả xuống. Chúng tôi xác định người phụ trách chiến lược tài khoản là nhân viên trong công ty của bạn và thay mặt khách hàng quản lý các chiến dịch trên Google Ads. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi ước tính số người phụ trách chiến lược tài khoản trong công ty của bạn

Các câu hỏi có liên quan đến yêu cầu mới về Hiệu suất

1. Tôi có nguy cơ mất huy hiệu Đối tác Google không nếu điểm tối ưu hóa của tôi không cao? Tôi có cần phải áp dụng tất cả các đề xuất và đạt điểm tối ưu hóa 100% để trở thành Đối tác không?

Bạn không bắt buộc phải áp dụng tất cả các đề xuất hoặc đạt được điểm tối ưu hóa 100% nhằm đáp ứng các yêu cầu mới để được cấp huy hiệu Đối tác Google. Công ty của bạn phải có điểm tối ưu hóa tối thiểu là 70% – nghĩa là bạn nắm quyền kiểm soát nên có thể áp dụng hoặc loại bỏ các đề xuất dựa trên kết quả đánh giá của mình và mục tiêu của khách hàng. Tìm hiểu thêm về điểm tối ưu hóa

2. Hiện tại, Google đang sử dụng những tiêu chí nào để đánh giá các tài khoản đối tác và hiệu suất của chiến dịch?

Để yêu cầu về Hiệu suất trở nên rõ ràng, minh bạch và dễ đáp ứng hơn, chúng tôi sẽ sử dụng điểm tối ưu hóa. Tìm hiểu thêm về các yêu cầu để được cấp huy hiệu

Tìm hiểu thêm về điểm tối ưu hóa

3. Điểm tối ưu hóa thấp nhất mà một tài khoản cần duy trì là bao nhiêu? Khung thời gian để đánh giá là bao lâu?

Để đáp ứng các yêu cầu dành cho Đối tác, tài khoản người quản lý Google Ads của bạn (tài khoản mà bạn đã dùng để đăng ký tham gia chương trình Google Partners) phải có điểm tối ưu hóa tối thiểu là 70% – nghĩa là bạn nắm quyền kiểm soát nên có thể áp dụng hoặc loại bỏ các đề xuất dựa trên kết quả đánh giá của mình và mục tiêu của khách hàng. Tìm hiểu thêm về điểm tối ưu hóa

Mỗi ngày, chúng tôi sẽ kiểm tra xem bạn có đang đáp ứng các yêu cầu hay không. Chúng tôi sẽ thông báo cho các đối tác biết nếu họ không còn đáp ứng yêu cầu về điểm tối ưu hóa tối thiểu là 70% hoặc những yêu cầu khác. Các đối tác sẽ có một khoảng thời gian để đáp ứng yêu cầu về Hiệu suất trước khi họ có nguy cơ mất trạng thái của huy hiệu. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ cung cấp các công cụ để giúp họ đáp ứng các yêu cầu. Sau khoảng thời gian này, những đối tác bị mất trạng thái của huy hiệu sẽ có thể lấy lại trạng thái đó sau khi đáp ứng các yêu cầu.

4. Đôi khi, các đề xuất hiển thị không liên quan đến mục tiêu kinh doanh của khách hàng. Làm cách nào để cân bằng giữa nhu cầu áp dụng các đề xuất để đạt ngưỡng điểm tối ưu hóa với nhu cầu đặt mối quan tâm của khách hàng lên hàng đầu?

Chúng tôi hiểu rằng khách hàng có thể có các yêu cầu chi li hoặc nhiều mục tiêu khác nhau. Đó là lý do chúng tôi không yêu cầu bạn phải đạt điểm tối ưu hóa là 100%. Các đối tác sẽ tiếp tục có quyền kiểm soát và quyền tự chủ để đưa ra các lựa chọn phù hợp cho khách hàng của mình, có thể áp dụng hoặc loại bỏ các đề xuất dựa trên kết quả đánh giá của mình và mục tiêu của khách hàng. Bạn sẽ thấy điểm số tăng lên khi áp dụng và loại bỏ các đề xuất.

Xin lưu ý rằng các đề xuất được đưa ra dựa trên mức cải thiện hiệu suất dự kiến đối với các mục tiêu của khách hàng và chúng tôi liên tục cải thiện các tiêu chí của mình. Nếu bạn quyết định loại bỏ một đề xuất vì đề xuất đó hiện không phù hợp với khách hàng của mình, hãy nhớ cung cấp ý kiến phản hồi và lưu ý rằng đề xuất đó có thể xuất hiện lại nếu vẫn còn phù hợp với tài khoản.

5. Khi chuyển đến trang Đề xuất trong Google Ads, tôi thấy thông báo sau: "Không thể hiển thị tất cả đề xuất cho các chiến dịch của bạn vì bạn có hơn 1.000 tài khoản. Hãy chọn một tài khoản ở cấp thấp hơn để xem các đề xuất". Tôi phải tìm điểm tối ưu hóa ở đâu để giúp công ty của mình đáp ứng yêu cầu về Hiệu suất?

Hãy chuyển đến trang Chương trình Partners trong Google Ads, tìm thẻ Trạng thái của huy hiệu, rồi nhấp vào "Xem thông tin chi tiết". Trên trang Trạng thái của huy hiệu, bạn sẽ thấy thông tin chi tiết về điểm tối ưu hóa trong phần Hiệu suất. Bạn sẽ thấy chỉ báo nếu đã đạt điểm tối ưu hóa là 70%. Nếu chưa đạt được, bạn sẽ biết bạn cần cải thiện điểm tối ưu hóa thêm bao nhiêu nữa để đạt ngưỡng 70%.

Tiếp theo, hãy quay lại trang Đề xuất của bạn và chọn một tài khoản ở cấp thấp hơn trong thanh điều hướng trên cùng. Tại trang Đề xuất, bạn có thể áp dụng hoặc loại bỏ các đề xuất cho tất cả tài khoản. Các đề xuất có điểm số cao hơn được dự đoán sẽ tác động nhiều nhất đến hiệu suất.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false