Google Partners – najczęstsze pytania

W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące programu Google Partners.

Pytanie ogólne

Czym jest program Google Partners?

Więcej informacji o programie Google Partners

Pytania o wymóg związany z certyfikacją

1. Dlaczego niektórzy użytkownicy, którzy nie są pracownikami mojej agencji, są wyświetlani na stronie „Certyfikaty użytkowników”?

Strona „Certyfikaty użytkowników” zawiera listę wszystkich użytkowników z dostępem administracyjnym i standardowym do konta menedżera Google Ads lub do dowolnego konta powiązanego z kontem menedżera Twojej agencji. Wszyscy użytkownicy wymienieni na tej liście mogą uzyskać certyfikat Google Ads z jednego z dostępnych obszarów specjalizacji (np. reklama w sieci wyszukiwania, reklama w sieci reklamowej, reklama wideo, reklama produktowa lub reklama aplikacji). Certyfikaty te mogą być uwzględniane przy spełnianiu wymogu związanego z certyfikacją. Więcej informacji o stronie „Certyfikaty użytkowników”

2. Jak Google definiuje doradcę klienta ds. strategii?

Według naszej definicji doradcy klienta ds. strategii to pracownicy agencji, którzy zarządzają kampaniami Google Ads w imieniu klientów.

3. Jak Google określa liczbę doradców klienta ds. strategii, którzy muszą mieć certyfikat?

Liczba doradców klienta ds. strategii, którzy muszą uzyskać certyfikat, jest naszym przybliżonym oszacowaniem na podstawie kilku czynników, np. poziomów dostępu użytkowników, domen e-mail oraz powiązania z kontami menedżera Google Ads zarejestrowanymi w programie Google Partners i połączonymi z nimi subkontami.

Aby nas poinformować, ilu masz w swojej agencji doradców klienta ds. strategii, na karcie programu Google Partners otwórz stronę „Informacje o firmie” i wybierz w menu odpowiednią wartość. Według naszej definicji doradcy klienta ds. strategii to pracownicy agencji, którzy zarządzają kampaniami Google Ads w imieniu klientów. Więcej informacji o tym, jak szacujemy liczbę doradców klienta ds. strategii w Twojej agencji

4. Udostępniamy naszym klientom firmowe adresy e-mail. Czy spowoduje to problem w przypadku wymogu związanego z certyfikatami warunkującego uzyskanie nowego statusu Partnera Google?

Nie. Aby nas poinformować, ilu pracowników Twojej agencji jest doradcami klienta ds. strategii i powinno uzyskać certyfikat z uwzględnieniem wykonywanych na co dzień zadań, na karcie programu Google Partners wejdź na stronę „Informacje o firmie” i wybierz w menu odpowiednią wartość. Według naszej definicji doradcy klienta ds. strategii to pracownicy agencji, którzy zarządzają kampaniami Google Ads w imieniu klientów. Więcej informacji o tym, jak szacujemy liczbę doradców klienta ds. strategii w Twojej agencji

5. Jakie certyfikaty Google Ads są uwzględniane jako spełniające wymagania certyfikacyjne programu Google Partners?

Certyfikat Google Ads to profesjonalna akredytacja oferowana przez Google osobom, które osiągnęły biegłość w zakresie podstawowych i zaawansowanych funkcji Google Ads.

Te certyfikaty Google Ads są uwzględniane przy sprawdzaniu wymagań certyfikacyjnych:

  • Google Ads – reklamy aplikacji,
  • Google Ads – sieć reklamowa,
  • Google Ads – sieć wyszukiwania,
  • Google Ads – reklamy wideo,
  • reklamy produktowe.
Uwaga: profesjonalne certyfikaty Google Ads nie są uwzględniane przy ustalaniu statusu Partnera. Żadne inne certyfikaty nie są uwzględniane przy ustalaniu statusu Partnera Google lub Partnera Premium.

Dostęp do certyfikatów Google Ads możesz uzyskać na stronie „Certyfikaty Google Ads” w Skillshop.

Pytania o wymóg dotyczący skuteczności działania

1. Czy moja agencja może utracić status Partnera Google, jeśli nie ma wysokiego wyniku optymalizacji? Czy aby zostać Partnerem Google, moja agencja musi zastosować wszystkie rekomendacje i uzyskać wynik optymalizacji 100%?

Nie trzeba stosować wszystkich rekomendacji ani mieć wyniku optymalizacji na poziomie 100%, aby spełniać wymagania warunkujące uzyskanie nowego statusu Partnera Google. Twoja agencja musi mieć minimalny wynik optymalizacji na poziomie 70%. Oznacza to, że ma pełną kontrolę nad swoim kontem menedżera Google Ads i stosuje lub odrzuca rekomendacje na podstawie własnej oceny ich przydatności oraz celów postawionych przez klientów. Dowiedz się więcej o wyniku optymalizacji

2. Jakie kryteria stosuje obecnie Google do oceny kont Partnerów i skuteczności kampanii?

Aby wymagania dotyczące wyników były bardziej konkretne, przejrzyste i użyteczne, będziemy się kierować wynikiem optymalizacji. Więcej informacji o wymaganiach związanych ze statusem

Dowiedz się więcej o wyniku optymalizacji

3. Ile wynosi minimalny wynik optymalizacji, który musi utrzymywać konto? Jaki okres będzie podlegać ocenie?

Aby spełnić wymagania warunkujące uzyskanie statusu Partnera, na koncie menedżera Google Ads zarejestrowanym w programie Google Partners musisz mieć minimalny wynik optymalizacji na poziomie 70%. Oznacza to, że Twoja agencja ma pełną kontrolę i może stosować lub odrzucać rekomendacje na podstawie własnej oceny oraz celów klientów. Dowiedz się więcej o wyniku optymalizacji

Stan spełniania wymagań sprawdzamy codziennie. Poinformujemy Partnerów, gdy ich wynik optymalizacji spadnie poniżej 70% lub gdy przestaną spełniać któregokolwiek z wymagań dotyczących statusu Partnera. Zanim agencja utraci status Partnera, damy jej czas na spełnienie wymagań dotyczących wyników. W tym okresie udostępnimy jej narzędzia pomocne w realizacji tych wymagań. Po tym okresie agencje, które utracą status, będą mogły go odzyskać, gdy spełnią wymagania.

4. Czasami wyświetlane rekomendacje nie pasują do celu biznesowego naszego klienta. Jak zachować równowagę między potrzebą stosowania rekomendacji ze względu na konieczność utrzymywania wartości progowej wyniku optymalizacji a priorytetowym traktowaniem interesu klienta?

Zdajemy sobie sprawę, że klienci mogą mieć złożone wymagania lub wiele celów, dlatego nie wymagamy wyniku optymalizacji na poziomie 100%. Partnerzy nadal będą mieć kontrolę i wolność decydowania, aby móc dokonywać właściwych wyborów dla swoich klientów. Będą mogli stosować lub odrzucać rekomendacje na podstawie własnej oceny oraz celów klientów. Zaobserwują wzrost wyniku zależnie od stosowania i odrzucania rekomendacji.

Pamiętaj, że rekomendacje wyświetlają się na podstawie przewidywanej skuteczności w realizacji celów klienta oraz że stale ulepszamy nasze kryteria kwalifikacji. Jeśli odrzucisz rekomendację, ponieważ nie jest ona aktualnie odpowiednia dla klienta, wyraź swoją opinię i pamiętaj, że rekomendacja może się ponownie pojawić na Twoim koncie, o ile nadal będzie trafna.

5. Na stronie „Rekomendacje” w Google Ads pojawia się komunikat „Nie można wyświetlić wszystkich rekomendacji dla Twoich kampanii, ponieważ masz więcej niż 1000 kont. Wybierz konto niższego poziomu, by zobaczyć rekomendacje”. Jak mogę znaleźć wynik optymalizacji, aby pomóc mojej agencji spełnić wymóg dotyczący wyników?

Otwórz w Google Ads stronę programu Google Partners, odszukaj kartę „Status Partnera”, a potem kliknij „Wyświetl szczegóły”. Na stronie Status Partnera w sekcji „Skuteczność” znajdziesz więcej informacji na temat swojego wyniku optymalizacji. Jeśli osiągniesz wynik optymalizacji na poziomie 70%, wyświetli się odpowiedni komunikat. W przeciwnym razie zobaczysz informację, o ile musisz poprawić wynik optymalizacji, aby osiągnąć próg 70%.

Następnie wróć na stronę Rekomendacje i na górnym pasku nawigacyjnym wybierz konto niższego poziomu. Na stronie „Rekomendacje” możesz stosować lub odrzucać rekomendacje ze wszystkich kont. Rekomendacje z wyższym wynikiem mają największy wpływ na skuteczność konta.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne