Landsspecifika avgifter

Google Ads börjar debitera nya avgifter för annonsvisning i vissa länder. Om du vill veta mer om varje enskild avgift kan du välja landet där avgiften gäller (välj till exempel Österrike för att se avgifter för digitala tjänster (DST) i Österrike).

Om landsspecifika avgifter

Förvaltningsdriftkostnader eller avgifter för digitala tjänster kan debiteras utöver dina annonseringskostnader varje gång en annons visas i vissa länder. Dessa nya avgifter är kopplade till kostnaden för att bedriva verksamhet i dessa länder.

Obligatorisk administrationsavgift i Frankrike

Från och med den 1 maj 2021 debiteras en administrationsavgift på 2 % för Frankrike på nästa faktura eller kontoutdrag för annonser som visas i Frankrike. Avgiften läggs till för att täcka kostnaden som uppstår i samband med efterlevnad av lagstiftningen på skatt på digitala tjänster i Frankrike.

Obligatorisk administrationsavgift i Spanien

Från och med den 1 maj 2021 debiteras en administrationsavgift på 2 % för Spanien på nästa faktura eller kontoutdrag för annonser som visas i Spanien. Avgiften läggs till för att täcka kostnaden som uppstår i samband med efterlevnad av lagstiftningen på skatt på digitala tjänster i Spanien.

DST-avgift i Österrike

Från och med 1 november 2020 läggs en avgift för digitala tjänster på 5 % till i Österrike på nästa faktura eller kontoutdrag för annonser som visas i Österrike. Avgiften beror på den nya skatten på digitala tjänster i landet.

DST-avgift i Storbritannien

Från och med den 1 november 2020 läggs en avgift för digitala tjänster på 2 % till i Storbritannien på nästa faktura eller kontoutdrag för annonser som visas i Storbritannien. Avgiften beror på den nya skatten på digitala tjänster i landet.

Obligatorisk administrationsavgift i Turkiet

Från och med den 1 november 2020 läggs en administrationsavgift på 5 % till i Turkiet på nästa faktura eller kontoutdrag för annonser som visas i Turkiet. Förvaltningsdriftkostnaderna läggs till på grund av stora ökningar av komplexiteten och kostnaden för att följa föreskrifter i Turkiet.

När avgifter debiteras

Automatiska betalningar och månatlig fakturering

Vi lägger till avgifterna på dina Google Ads-kostnader en gång i slutet av varje månad. De ska betalas nästa gång du debiteras. Dessa avgifter läggs också till utöver din kontobudget, om du har angett en sådan. Om du t.ex. har en budget på 100 EUR och får 5 EUR i avgift för digitala tjänster för annonser som visas i Österrike, debiteras du 105 EUR (plus eventuella skatter, t.ex. moms, som kan gälla i ditt land). Läs mer om hur du justerar din kontobudget

De nya avgifterna omfattas av eventuella skatter, till exempel försäljningsskatt, moms, GST eller QST, som gäller i ditt land. Eventuella skatter, t.ex. försäljningsskatt, moms, GST eller QST som gäller i ditt land debiteras utöver de nya avgifterna.

Manuella betalningar eller förskottsbetalningar

Om du betalar manuellt eller gör en förskottsbetalning på ditt konto för automatiska betalningar kan dessa avgifter debiteras när betalningen har förbrukats. Du kan då ha en skuld som dras automatiskt från nästa förskottsbetalning. Om du t.ex. blir skyldig 5 EUR i förvaltningsdriftkostnader för annonser som visas i Turkiet och betalar in 100 EUR har du ett tillgodohavande på 95 EUR för att visa annonser (100–5 EUR), och ditt tillgängliga saldo blir 95 EUR. 

De nya avgifterna omfattas av eventuella skatter, till exempel försäljningsskatt, moms, GST eller QST, som gäller i ditt land. Eventuella skatter, t.ex. försäljningsskatt, moms, GST eller QST som gäller i ditt land, debiteras utöver de nya avgifterna.

Var du kan kontrollera om du har fått några avgifter

Avgifterna visas på bägge dessa platser i ditt Google Ads-konto:

  • På månadsfakturan eller utdraget med en separat rad per land
  • I avsnittet Transaktioner i ditt Google Ads-konto.
    • Du debiteras för annonser som visas i specifika länder. Om du vill se en debitering för digitala tjänster eller driftkostnader kan du klicka på verktygsikonen Google Ads | tools [Icon] och under Fakturering välja Översikt. Klicka sedan på Transaktioner på menyn till vänster. 

Hur avgifter beräknas

Avgiften debiteras utifrån antalet annonsexponeringar eller annonsklick som sker i ett visst land. Om du annonserar i flera länder debiteras du avgifterna bara när det har visats annonser för människor i de berörda länderna. (Om du till exempel annonserar i Tyskland, Österrike och Polen debiteras du bara de avgifter som gäller i de aktuella länderna.)

Det kan vara möjligt för en kampanj som inte uttryckligen är inriktad på ett visst land, till exempel Storbritannien, att visa annonser för användare i Storbritannien eftersom företaget kan finnas på en plats som är av intresse för dessa användare. Det är därför ditt ansvar som annonsör att se till att dina inställningar för kampanjinriktning är korrekta och att annonserna visas i rätt länder. Google återbetalar inte administrations- eller DST-avgifter som debiteras till följd av giltiga klick och exponeringar enligt dina inställningar för kampanjinriktning.

Så här skapar du en anpassad rapport för att se i vilka länder dina annonser visas:

  1. Skapa en fördefinierad avståndsrapport.
  2. Ta bort alla standardrader.
  3. Lägg till raden Land/område (användarplats).

Om du upptäcker att dina annonser visas i ett land där du inte har planerat att visa dem rekommenderar vi att du uttryckligen utesluter landet från inriktningsinställningarna.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt