Tilläggsavgifter specifika för rättskipningsområden

Google Ads börjar debitera nya tilläggsavgifter för annonser som visas i specifika rättskipningsområden. Om du vill veta mer om varje enskild tilläggsavgift väljer du det rättskipningsområde där tilläggen gäller (välj till exempel Österrike för DST-avgifter i Österrike).

Om tilläggsavgifter specifika för rättskipningsområden

Lagstadgade driftskostnader eller DST-avgifter kan debiteras utöver dina annonseringskostnader varje gång en annons visas i vissa rättskipningsområden, oavsett var ditt företag finns. Dessa nya tilläggsavgifter är kopplade till kostnaden för att bedriva verksamhet när en annons visas i dessa rättskipningsområden.

 

Obligatorisk administrationsavgift i Frankrike

Från och med den 1 maj 2021 debiteras en administrationsavgift på 2 % för Frankrike på nästa faktura eller kontoutdrag för annonser som visas i Frankrike. Avgiften läggs till för att täcka kostnaden som uppstår i samband med efterlevnad av lagstiftningen på skatt på digitala tjänster i Frankrike.

Obligatorisk administrationsavgift i Spanien

Från och med den 1 maj 2021 debiteras en administrationsavgift på 2 % för Spanien på nästa faktura eller kontoutdrag för annonser som visas i Spanien. Avgiften läggs till för att täcka kostnaden som uppstår i samband med efterlevnad av lagstiftningen på skatt på digitala tjänster i Spanien.

DST-avgift i Österrike

Från och med 1 november 2020 läggs en avgift för digitala tjänster på 5 % till i Österrike på nästa faktura eller kontoutdrag för annonser som visas i Österrike. Avgiften beror på den nya skatten på digitala tjänster i delstaten.

DST-avgift i Storbritannien

Från och med 1 november 2020 läggs en avgift för digitala tjänster på 2 % till i Storbritannien på nästa faktura eller kontoutdrag för annonser som visas i Storbritannien. Avgiften beror på den nya skatten på digitala tjänster i landet.

Lagstadgad driftskostnad i Turkiet

Från och med 1 november 2020 läggs en lagstiftad driftskostnad på 5 % till i Turkiet på nästa faktura eller kontoutdrag för annonser som visas i Turkiet. Den lagstiftade driftskostnaden läggs till på grund av stora ökningar av komplexiteten och kostnaden för att följa föreskrifter i Turkiet.

Lagstadgad driftskostnad för Italien

Från och med den 1 oktober 2021 debiteras en lagstadgad driftskostnad på 2 % för Italien på nästa faktura eller kontoutdrag för annonser som visas i Italien. Lagstadgade driftskostnader läggs till på grund av stora ökningar av komplexiteten och kostnaden för att följa föreskrifter i Italien.

Lagstadgad driftskostnad för Indien

Från och med den 1 oktober 2021 debiteras en lagstadgad driftskostnad på 2 % för Indien på nästa faktura eller kontoutdrag för annonser som visas i Indien om ditt faktureringsland inte är Indien. Lagstadgad driftskostnader läggs till på grund av stora ökningar av komplexiteten och kostnaden för att följa föreskrifter i Indien.

När tilläggsavgifter debiteras

Automatiska betalningar och månadsvis fakturering

Vi lägger till tilläggsavgifterna på dina Google Ads-kostnader en gång i slutet av varje månad. De ska betalas nästa gång du debiteras. Dessa tilläggsavgifter läggs också till utöver din kontobudget, om du har angett en sådan. Om du till exempel har en budget på 100 EUR och blir skyldig 5 EUR i DST-avgifter för annonser som visas i Österrike, debiteras du 105 EUR (plus eventuella skatter, till exempel moms, som tillämpas i ditt rättskipningsområde). Läs mer om hur du justerar din kontobudget

De nya tilläggsavgifterna omfattas av eventuella skatter, till exempel försäljningsskatt, moms, GST eller QST, som gäller i ditt rättskipningsområde. Eventuella skatter, till exempel försäljningsskatt, moms, GST eller QST som gäller i ditt rättskipningsområde debiteras utöver de nya tilläggsavgifterna.

Manuella betalningar och förskottsbetalningar

Om du använder manuella betalningar eller gör en förskottsbetalning på ditt konto för automatiska betalningar kan dessa tilläggsavgifter debiteras när hela det inbetalade beloppet har förbrukats. Du kan då ha en skuld som dras automatiskt från nästa förskottsbetalning. Om du till exempel blir skyldig 5 EUR i lagstadgade driftskostnader för annonser som visas i Turkiet och betalar in 100 EUR, har du ett tillgodohavande på 95 EUR för att visa annonser (100–5 EUR) och ditt tillgängliga saldo blir 95 EUR.

YouTube-placeringar som köps på reservationsbasis

Vi lägger till tilläggsavgifterna på dina kostnader för YouTube-placeringar en gång i slutet av varje månad. De ska betalas nästa gång du debiteras. Tilläggsavgifterna läggs också till utöver din kontobudget, om du har angett en sådan.

De nya tilläggsavgifterna omfattas av eventuella skatter, till exempel försäljningsskatt, moms, GST eller QST, som gäller i ditt rättskipningsområde. Eventuella skatter, till exempel försäljningsskatt, moms, GST eller QST som gäller i ditt rättskipningsområde debiteras utöver de nya tilläggsavgifterna.

Var du kan se tilläggsavgifterna

Tilläggsavgifterna visas på någon av följande platser i ditt Google Ads-konto:

  • på månadsfakturan eller utdraget med en separat rad per rättskipningsområde
  • i avsnittet Transaktioner i ditt Google Ads-konto
    • Du debiteras för annonser som visas i specifika rättskipningsområden. Du kan se DST-avgiften eller lagstadgade driftskostnader genom att klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välja Översikt under Fakturering. Klicka sedan på Transaktioner i menyn till vänster.

Så beräknas tilläggsavgifter

Avgiften debiteras utifrån antalet annonsexponeringar eller annonsklick som sker i ett visst land. Om du annonserar i flera länder debiteras du avgifterna bara när det har visats annonser för människor i de berörda länderna. (Om du till exempel annonserar i Tyskland, Österrike och Polen debiteras du bara de avgifter som gäller i de aktuella länderna.)

Det kan vara möjligt för en kampanj som inte uttryckligen är inriktad på ett visst land, till exempel Storbritannien, att visa annonser för användare i Storbritannien eftersom företaget kan finnas på en plats som är av intresse för dessa användare. Det är därför ditt ansvar som annonsör att se till att dina inställningar för kampanjinriktning är korrekta och att annonserna visas i rätt länder. Google återbetalar inte administrations- eller DST-avgifter som debiteras till följd av giltiga klick och exponeringar enligt dina inställningar för kampanjinriktning.

Så här skapar du en anpassad rapport för att se i vilka länder dina annonser visas:

  1. Skapa en fördefinierad avståndsrapport.
  2. Ta bort alla standardrader.
  3. Lägg till raden Land/område (användarplats).

Om du upptäcker att dina annonser visas i ett land där du inte har planerat att visa dem rekommenderar vi att du uttryckligen utesluter landet från inriktningsinställningarna.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
false
true
true
73067
false
false