Mga surcharge na partikular sa hurisdiksyon

Magsisimulang maningil ang Google Ads ng mga bagong bayarin para sa mga ad na inihahatid sa mga partikular na bansa. Para matuto pa tungkol sa bawat partikular na bayarin, piliin ang bansa kung saan nalalapat ang mga bayarin (halimbawa, piliin ang Austria para sa Mga Bayarin sa DST sa Austria).

Tungkol sa mga surcharge na partikular sa hurisdiksyon

Puwedeng maningil ng mga regulatory operating cost o mga bayarin sa DST bukod pa sa iyong mga gastusin sa pag-advertise sa tuwing may ihahatid na ad sa mga partikular na hurisdiksyon. Nauugnay ang mga bagong surcharge na ito sa gastusin ng pagpapatakbo ng negosyo sa mga hurisdiksyong ito.

 

Pangkontrol na Gastusin sa Pagpapatakbo sa France

Mula Mayo 1, 2021, may idaragdag na 2% Pangkontrol na Gastusin sa Pagpapatakbo sa France sa iyong susunod na invoice o statement para sa mga ad na inihatid sa France. Idaragdag ang Mga Pangkontrol na Gastusin sa Pagpapatakbo para mabayaran ang isang bahagi ng mga gastusin sa pagsunod sa batas sa Digital Services Tax sa France.

Pangkontrol na Gastusin sa Pagpapatakbo sa Spain

Mula Mayo 1, 2021, may idaragdag na 2% Mga Pangkontrol na Gastusin sa Pagpapatakbo sa Spain sa iyong susunod na invoice o statement para sa mga ad na inihatid sa Spain. Idaragdag ang Mga Pangkontrol na Gastusin sa Pagpapatakbo para mabayaran ang isang bahagi ng mga gastusin sa pagsunod sa batas sa Digital Services Tax sa Spain.

Bayarin sa DST sa Austria

Mula Nobyembre 1, 2020, may idaragdag na 5% Bayarin sa DST sa Austria sa iyong susunod na invoice o statement para sa mga ad na inihatid sa Austria. Ang surcharge ay dahil sa bagong Digital Services Tax sa hurisdiksyong iyon.

Bayarin sa DST sa UK

Mula Nobyembre 1, 2020, may idaragdag na 2% Bayarin sa DST sa UK sa iyong susunod na invoice o statement para sa mga ad na inihatid sa United Kingdom. Ang bayarin ay dahil sa bagong Digital Services Tax sa hurisdiksyong iyon.

Regulatory Operating Cost sa Turkey

Mula Nobyembre 1, 2020, may idaragdag na 5% Regulatory Operating Cost sa Turkey sa iyong susunod na invoice o statement para sa mga ad na inihatid sa Turkey. Idaragdag ang Mga Regulatory Operating Cost dahil sa mga kapansin-pansing pagtindi ng pagkakumplikado at pagtaas ng gastusin sa pagsunod sa mga regulasyon sa Turkey.

Regulatory Operating Cost sa Italy

Sa Oktubre 1, 2021, 2% Regulatory Operating Cost sa Italy ang idaragdag sa susunod mong invoice o statement para sa mga ad na inihatid sa Italy. Idinaragdag ang Mga Regulatory Operating Cost dahil sa mga kapansin-pansing pagtindi ng pagkakumplikado at pagtaas ng gastusin sa pagsunod sa mga regulasyon sa Italy.

Regulatory Operating Cost sa India

Sa Oktubre 1, 2021, 2% Regulatory Operating Cost sa India ang idaragdag sa susunod mong invoice o statement para sa mga ad inihatid sa India kung hindi ang India ang iyong bansa ng pagsingil. Idaragdag ang Mga Regulatory Operating Cost dahil sa mga kapansin-pansing pagtindi ng pagkakumplikado at pagtaas ng gastusin sa pagsunod sa mga regulasyon sa India.

Kapag may mga ipinataw na surcharge

Mga awtomatikong pagbabayad at buwanang pag-invoice

Idaragdag namin ang mga surcharge sa iyong mga gastusin sa Google Ads nang isang beses sa katapusan ng bawat buwan, na babayaran sa susunod na singilin ka. Idaragdag din ang mga surcharge na ito sa badyet ng iyong account kung nag-set up ka nito. Halimbawa, kung may badyet kang €100 at nakaipon ka ng €5 na halaga ng mga bayarin sa DST sa Austria, €105 ang sisingilin sa iyo (dagdag pa ang anumang buwis, gaya ng VAT, na posibleng nalalapat sa hurisdiksyon mo). Matuto pa tungkol sa pagsasaayos ng badyet ng iyong account

Mapapailalim ang mga bagong surcharge sa anumang buwis, gaya ng sales tax, VAT, GST, o QST na nalalapat sa iyong hurisdiksyon. Sisingilin ang anumang buwis, gaya ng sales tax, VAT, GST, o QST na nalalapat sa iyong bansa bukod pa sa mga bagong surcharge.

Mga manual na pagbabayad o prepayment

Kung nagbabayad ka sa pamamagitan ng mga manual na pagbabayad o nagpe-prepayment ka sa iyong account na nasa mga awtomatikong pagbabayad, puwedeng singilin ang mga surcharge na ito pagkatapos magastos nang buo ang iyong pagbabayad. Baka magkaroon ka ng bukas na balanseng awtomatikong ibabawas sa susunod mong prepayment. Halimbawa, kung makakaipon ka ng €5 na halaga ng mga regulatory operating cost para sa mga ad na inihatid sa Turkey, at magbabayad ka ulit ng €100, magkakaroon ka ng €95 na credit para sa pagpapakita ng mga ad (€100 - €5), at €95 ang ipapakitang available na balanse mo.

Para sa mga placement sa YouTube na binili sa pamamagitan ng pagpapareserba

Idaragdag namin ang mga surcharge sa iyong mga gastusin sa placement sa YouTube nang isang beses sa pagtatapos ng bawat buwan, na babayaran sa susunod na singilin ka. Idaragdag din ang mga surcharge sa badyet ng iyong account kung nag-set up ka nito.

Mapapailalim ang mga bagong surcharge sa anumang buwis, gaya ng sales tax, VAT, GST, o QST na nalalapat sa iyong hurisdiksyon. Sisingilin ang anumang buwis, gaya ng sales tax, VAT, GST, o QST na nalalapat sa iyong bansa bukod pa sa mga bagong surcharge.

Saan titingnan ang mga surcharge na ito

Makikita mo ang mga surcharge sa alinman sa mga sumusunod na lugar sa iyong Google Ads account:

  • Sa iyong buwanang invoice o statement bilang hiwalay na item sa linya para sa bawat hurisdiksyon.
  • Sa seksyong "Mga Transaksyon" ng iyong Google Ads account.
    • Sisingilin ka para sa mga advertisement na inihatid sa mga partikular na hurisdiksyon. Para tumingin ng Bayarin sa DST o Regulatory Operating Cost, i-click ang tools icon Google Ads | tools [Icon] at sa ilalim ng “Pagsingil” piliin ang Buod, pagkatapos ay i-click ang Mga Transaksyon mula sa menu sa kaliwa.

Paano kinakalkula ang mga surcharge

Sinisingil ang mga bayarin batay sa dami ng mga ad impression o pag-click na inihatid sa isang partikular na bansa. Kung nag-a-advertise ka sa ilang bansa, sisingilin ka lang ng mga bayarin kapag nakapaghatid na ng mga ad sa mga tao sa mga apektadong bansa. (Halimbawa, kung nag-a-advertise ka sa Germany, Austria, at Poland, ang sisingilin lang sa iyo ay ang mga bayaring nauugnay sa mga bansa kung saan nalalapat ang mga bayarin).

Posible para sa isang campaign na hindi tahasang nagta-target sa isang bansa, halimbawa ay ang United Kingdom, na magpakita ng mga ad sa mga user sa United Kingdom dahil posibleng matatagpuan ang iyong negosyo sa isang lokasyon kung saan interesado ang mga user na iyon. Samakatuwid, responsibilidad ng advertiser na tiyaking tama ang iyong mga setting ng target ng campaign at inihahatid ang mga ad sa mga nilalayong bansa. Hindi ire-refund ng Google ang Mga Pangkontrol na Gastusin sa Pagpapatakbo o Bayarin sa DST na siningil dahil sa mga lehitimong pag-click at impression na inihatid ayon sa iyong mga settting ng target ng campaign.

Para tingnan kung sa aling mga bansa inihahatid ang iyong mga ad, gumawa ng custom na ulat gamit ang mga sumusunod na hakbang:

  1. Gumawa ng na-predefine na ulat na "Layo."
  2. Alisin ang lahat ng default na row.
  3. Idagdag ang row na “Bansa/Teritoryo (Lokasyon ng user).”

Kung mapag-alaman mong inihahatid ang iyong mga ad sa hindi nilalayong bansa, inirerekomendang tahasan mong ibukod ang bansa sa iyong setting ng target.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
73067
false
false