Πρόσθετες επιβαρύνσεις για συγκεκριμένες περιφέρειες δικαιοδοσίας

Το Google Ads θα αρχίσει να χρεώνει νέα τέλη για διαφημίσεις που προβάλλονται σε συγκεκριμένες χώρες. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με κάθε συγκεκριμένο τέλος, επιλέξτε τη χώρα όπου ισχύουν τα τέλη (για παράδειγμα, επιλέξτε Αυστρία για τέλη DST Αυστρίας).

Σχετικά με τις πρόσθετες χρεώσεις για συγκεκριμένες περιφέρειες δικαιοδοσίας

Το ρυθμιστικό κόστος λειτουργίας ή τα τέλη DST ενδέχεται να χρεώνονται επιπλέον του κόστους διαφήμισης, κάθε φορά που μια διαφήμιση προβάλλεται σε συγκεκριμένες περιφέρειες δικαιοδοσίας Αυτές οι νέες χρεώσεις σχετίζονται με το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις συγκεκριμένες περιφέρειες δικαιοδοσίας.

 

Ρυθμιστικό λειτουργικό κόστος Γαλλίας

Από την 1η Μαΐου 2021, ένα ρυθμιστικό λειτουργικό κόστος Γαλλίας ύψους 2% θα προστεθεί στο επόμενο τιμολόγιο ή το αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού για διαφημίσεις που προβάλλονται στη Γαλλία. Το ρυθμιστικό λειτουργικό κόστος προστίθεται, προκειμένου να καλυφθεί μέρος του κόστους που αφορά στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών στη Γαλλία.

Ρυθμιστικό λειτουργικό κόστος Ισπανίας

Από την 1η Μαΐου 2021, ένα ρυθμιστικό λειτουργικό κόστος Ισπανίας ύψους 2% θα προστεθεί στο επόμενο τιμολόγιο ή το αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού για διαφημίσεις που προβάλλονται στην Ισπανία. Το ρυθμιστικό λειτουργικό κόστος προστίθεται, προκειμένου να καλυφθεί μέρος του κόστους που αφορά στη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών στην Ισπανία.

Τέλος DST Αυστρίας

Από την 1η Νοεμβρίου 2020, ένα τέλος DST Αυστρίας ύψους 5% θα προστεθεί στο επόμενο τιμολόγιο ή το αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού για διαφημίσεις που προβάλλονται στην Αυστρία. Η πρόσθετη χρέωση προκύπτει από τον νέο Φόρο ψηφιακών υπηρεσιών στη συγκεκριμένη δικαιοδοσία.

Τέλος DST Ηνωμένου Βασιλείου

Από την 1η Νοεμβρίου 2020, ένα τέλος DST Ηνωμένου Βασιλείου ύψους 2% θα προστεθεί στο επόμενο τιμολόγιο ή το αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού για διαφημίσεις που προβάλλονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το τέλος προκύπτει από τον νέο Φόρο ψηφιακών υπηρεσιών στη συγκεκριμένη δικαιοδοσία.

Ρυθμιστικό κόστος λειτουργίας Τουρκίας

Από την 1η Νοεμβρίου 2020, ένα Ρυθμιστικό κόστος λειτουργίας Τουρκίας ύψους 5% θα προστεθεί στο επόμενο τιμολόγιο ή το αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού για διαφημίσεις που προβάλλονται στην Τουρκία. Το Ρυθμιστικό κόστος λειτουργίας προστίθεται λόγω της σημαντικής αύξησης της πολυπλοκότητας και του κόστους που ενέχει η συμμόρφωση με τους κανονισμούς στην Τουρκία.

Ρυθμιστικό λειτουργικό κόστος Ιταλίας

Από την 1η Οκτωβρίου 2021, στο επόμενο τιμολόγιο ή αντίγραφο κίνησης λογαριασμού για διαφημίσεις που προβάλλονται στην Ιταλία θα προστεθεί ένα ρυθμιστικό λειτουργικό κόστος Ιταλίας ύψους 2% . Το ρυθμιστικό λειτουργικό κόστος προστίθεται λόγω της σημαντικής αύξησης της πολυπλοκότητας και του κόστους που ενέχει η συμμόρφωση με τους κανονισμούς στην Ιταλία.

Ρυθμιστικό λειτουργικό κόστος Ινδίας

Από την 1η Οκτωβρίου 2021, στο επόμενο τιμολόγιο ή αντίγραφο κίνησης λογαριασμού για διαφημίσεις που προβάλλονται στην Ινδία θα προστεθεί ένα ρυθμιστικό λειτουργικό κόστος Ινδίας ύψους 2% , αν η χώρα χρέωσης δεν είναι η Ινδία. Το ρυθμιστικό λειτουργικό κόστος προστίθεται λόγω της σημαντικής αύξησης της πολυπλοκότητας και του κόστους που ενέχει η συμμόρφωση με τους κανονισμούς στην Ινδία.

Πότε επιβάλλονται πρόσθετες χρεώσεις

Αυτόματες πληρωμές και μηνιαία τιμολόγηση

Θα προσθέτουμε τις πρόσθετες χρεώσεις στο κόστος σας στο Google Ads μία φορά στο τέλος κάθε μήνα, για πληρωμή την επόμενη φορά που θα χρεωθείτε. Αυτές οι πρόσθετες χρεώσεις θα προστεθούν επίσης στο ποσό του προϋπολογισμού του λογαριασμού σας, αν τον έχετε ορίσει. Για παράδειγμα, αν έχετε προϋπολογισμό 100 € και συγκεντρώσετε ποσό 5 € σε τέλη DST Αυστρίας ύψους για διαφημίσεις που προβάλλονται στην Αυστρία, θα χρεωθείτε 105 € (συν τυχόν φόρους, όπως ΦΠΑ, που ενδέχεται να ισχύουν στην περιφέρεια δικαιοδοσίας σας). Μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσαρμογή του προϋπολογισμού του λογαριασμού σας

Τα νέα τέλη θα υπόκεινται σε τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, όπως ο φόρος επί των πωλήσεων, το ΦΠΑ, το GST ή το QST, που ενδέχεται να ισχύουν στην περιφέρεια δικαιοδοσίας σας. Τυχόν φόροι, όπως ο φόρος επί των πωλήσεων, το ΦΠΑ, το GST ή το QST, που ισχύουν στην περιφέρεια δικαιοδοσίας σας θα χρεώνονται επιπλέον των νέων πρόσθετων χρεώσεων.

Μη αυτόματες πληρωμές ή προπληρωμές

Αν πληρώνετε με μη αυτόματες πληρωμές ή πραγματοποιείτε προπληρωμή στον λογαριασμό αυτόματων πληρωμών σας, αυτές οι πρόσθετες χρεώσεις ενδέχεται να χρεώνονται αφού δαπανηθεί πλήρως η πληρωμή σας. Μπορεί να μείνετε με ένα ανοικτό υπόλοιπο, το οποίο θα αφαιρεθεί αυτόματα από την επόμενη προπληρωμή σας. Για παράδειγμα, αν συγκεντρώσετε 5 € ρυθμιστικού κόστους λειτουργίας για διαφημίσεις που προβάλλονται στην Τουρκία και πραγματοποιήσετε μια νέα πληρωμή ύψους 100 €, θα έχετε πίστωση 95 € για την προβολή διαφημίσεων (100 € - 5 €) και το διαθέσιμο υπόλοιπό σας θα είναι 95 €.

Για τοποθετήσεις YouTube που αγοράζονται βάσει κρατήσεων

Θα προσθέτουμε τις πρόσθετες χρεώσεις στο κόστος των τοποθετήσεων YouTube μία φορά στο τέλος κάθε μήνα, για πληρωμή την επόμενη φορά που θα χρεωθείτε. Οι πρόσθετες χρεώσεις θα προστεθούν επίσης στο ποσό του προϋπολογισμού του λογαριασμού σας, αν τον έχετε ορίσει.

Τα νέα τέλη θα υπόκεινται σε τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, όπως ο φόρος επί των πωλήσεων, το ΦΠΑ, το GST ή το QST, που ενδέχεται να ισχύουν στην περιφέρεια δικαιοδοσίας σας. Τυχόν φόροι, όπως ο φόρος επί των πωλήσεων, το ΦΠΑ, το GST ή το QST, που ισχύουν στην περιφέρεια δικαιοδοσίας σας θα χρεώνονται επιπλέον των νέων πρόσθετων χρεώσεων.

Πού μπορείτε να δείτε αυτές τις πρόσθετες χρεώσεις

Μπορείτε να δείτε τις πρόσθετες χρεώσεις σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω μέρη στον λογαριασμό σας στο Google Ads:

  • Στο μηνιαίο τιμολόγιο ή στο αντίγραφο κατάστασης του λογαριασμού σας, ως ξεχωριστό στοιχείο γραμμής ανά περιφέρεια δικαιοδοσίας.
  • Στην ενότητα Συναλλαγές του λογαριασμού σας στο Google Ads.
    • Θα χρεώνεστε για διαφημίσεις που προβάλλονται σε συγκεκριμένες περιφέρειες δικαιοδοσίας. Για να δείτε μια χρέωση DST ή ένα ρυθμιστικό λειτουργικό κόστος, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συναλλαγές από το μενού στα αριστερά.

Πώς υπολογίζονται οι πρόσθετες χρεώσεις

Τα τέλη χρεώνονται με βάση τον αριθμό των εμφανίσεων διαφήμισης ή των κλικ που πραγματοποιούνται σε μια συγκεκριμένη χώρα. Εάν διαφημίζεστε σε πολλές χώρες, θα χρεώνεστε τέλη μόνο όταν οι διαφημίσεις προβάλλονται σε χρήστες στις επηρεαζόμενες χώρες. (Για παράδειγμα, αν διαφημίζεστε στη Γερμανία, την Αυστρία και την Πολωνία, θα χρεωθείτε μόνο τα τέλη που αντιστοιχούν στις χώρες όπου ισχύουν τα συγκεκριμένα τέλη).

Είναι πιθανό μια καμπάνια που δεν στοχεύει ρητά μια συγκεκριμένη χώρα (π.χ. το Ηνωμένο Βασίλειο) να εμφανίζει διαφημίσεις σε χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο, επειδή η επιχείρησή σας μπορεί να βρίσκεται σε μια τοποθεσία που ενδιαφέρει τους συγκεκριμένους χρήστες. Συνεπώς, ο διαφημιζόμενος έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι ρυθμίσεις στόχευσης καμπάνιας είναι σωστές και ότι οι διαφημίσεις προβάλλονται στις προβλεπόμενες χώρες. Η Google δεν θα επιστρέφει το ρυθμιστικό λειτουργικό κόστος ή τα τέλη DST τα οποία χρεώνονται λόγω έγκυρων κλικ και εμφανίσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις στόχευσης της καμπάνιας σας.

Για να δείτε τις χώρες στις οποίες προβάλλονται οι διαφημίσεις σας, δημιουργήστε μια προσαρμοσμένη αναφορά, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Δημιουργήστε μια προκαθορισμένη αναφορά Απόσταση.
  2. Καταργήστε όλες τις προεπιλεγμένες σειρές.
  3. Προσθέστε τη σειρά "Χώρα/Επικράτεια (τοποθεσία χρήστη)".

Αν διαπιστώσετε ότι οι διαφημίσεις σας προβάλλονται σε ακατάλληλη χώρα, συνιστάται να εξαιρέσετε ρητά τη χώρα από τη ρύθμιση στόχευσης.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false