Poplatky pro některé země

Za reklamy zobrazované v určitých zemích začne služba Google Ads účtovat nové poplatky. Chcete-li se o nich dozvědět více, vyberte zemi, na kterou se mají vztahovat (například v Rakousku bude rakouská daň za digitální služby neboli DST).

Poplatky v konkrétních zemích

V některých zemích se vám může z každého zobrazení reklamy naúčtovat regulační provozní poplatek nebo daň z digitálních služeb, která se připočítá k reklamním nákladům. Jedná se o nové poplatky související s náklady na obchodní činnost v těchto státech.

Francouzský regulační provozní poplatek

Od 1. května 2021 vám bude na fakturu nebo výpis reklam zobrazovaných ve Francii přidán 2% francouzský regulační provozní poplatek. Byl zaveden, abychom pokryli část nákladů spojených s plněním zákonných povinností ohledně francouzské daně za digitální služby.

Španělský regulační provozní poplatek

Od 1. dubna 2021 vám bude na fakturu nebo výpis reklam zobrazovaných ve Španělsku přidán 2% španělský regulační provozní poplatek. Byl zaveden, abychom pokryli část nákladů spojených s plněním zákonných povinností ohledně španělské daně za digitální služby.

Rakouská daň za digitální služby

Od 1. listopadu 2020 vám bude na fakturu nebo výpis reklam zobrazovaných v Rakousku přidána 5% rakouská daň za digitální služby. Jedná se o novou daň, kterou země zavedla.

Daň za digitální služby ve Spojeném království

Od 1. listopadu 2020 vám bude na fakturu nebo výpis reklam zobrazovaných ve Spojeném království přidána2% britská daň za digitální služby. Jedná se o novou daň, kterou země zavedla.

Turecký regulační provozní poplatek

Od 1. listopadu 2020 vám bude na fakturu nebo výpis reklam zobrazovaných v Turecku přidán 5% turecký regulační provozní poplatek. Vznikl z důvodu značného zvýšení obtížnosti dodržování tureckých právních předpisů a s tím souvisejících nákladů.

Kdy se poplatky účtují

Automatické platby a měsíční fakturace

Poplatky vám k nákladům Google Ads přičteme na konci každého měsíce. Uhradíte je při následující platbě. Také se připočítají k vašemu rozpočtu, pokud jste jej nastavili. Jestliže máte například rozpočet 2 500 Kč a za reklamy v Rakousku se vám naúčtuje poplatek 125 Kč, celková fakturovaná částka bude ve výši 2625 Kč (plus veškeré daně, které se na vás v zemi vztahují, jako je DPH). Další informace o úpravě rozpočtu účtu

Nové poplatky podléhají všem daním ve vaší zemi – dani z prodeje, DPH, dani ze zboží a služeb (GST), dani z prodeje v Québecu (QST) atd. Všechny tyto daně, které v zemi platíte, budou k novému poplatku ještě připočteny.

Manuální platby nebo platby předem

Pokud platíte manuálně nebo předem na účet pro automatické platby, mohou se poplatky naúčtovat až po úplném vyčerpání částky. Vznikne tedy nedoplatek, který se automaticky odečte z další platby předem. Například máte uhradit poplatek ve výši 125 Kč za reklamy v Turecku a provedete novou platbu 2500 Kč. Na zobrazování reklam vám zbyde kredit 2375 Kč (2500 - 125 Kč), což bude také dostupný zůstatek.

Nové poplatky podléhají všem daním ve vaší zemi – dani z prodeje, DPH, dani ze zboží a služeb (GST), dani z prodeje v Québecu (QST) atd. Všechny tyto daně, které v zemi platíte, budou k novému poplatku ještě připočteny.

Kde poplatky zjistit

Na poplatky se můžete podívat v účtu Google Ads zde:

  • Na měsíční faktuře nebo výpisu budou uvedeny na samostatném řádku podle země.
  • V sekci Transakce účtu Google Ads.
    • Poplatky zaplatíte za reklamy, které se v konkrétních zemích zobrazí. Chcete-li se na regulační provozní poplatek nebo DST podívat, klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a v sekci Fakturace vyberte Přehled. Pak zvolte v nabídce vlevo Transakce

Jak se poplatky počítají

Poplatek se účtuje na základě počtu kliknutí na reklamy v dané zemi nebo jejich zobrazení. Pokud inzerujete ve více zemích, bude se platba vztahovat pouze na reklamy zobrazené lidem v zemích, kterých se poplatky týkají. (Jestliže například inzerujete v Německu, Rakousku a Polsku, poplatek se započítá pouze za ty státy, kde jsou daně nebo poplatky zavedeny.)

Kampaň bez cílení na konkrétní zemi, například na Spojené království, může zobrazovat reklamy uživatelům i ve Spojeném království, pokud je vaše firma v lokalitě, která je pro tyto uživatele zajímavá. Inzerent je proto povinen správně nastavit cílení kampaně tak, aby se reklamy zobrazovaly v požadovaných státech. Společnost Google nebude vracet žádné regulační provozní poplatky ani daně za digitální služby, které vznikly v důsledku legitimních kliknutí a zobrazení vycházejících z cílení kampaně.

Země, kde se vaše reklamy zobrazují, můžete zkontrolovat ve vlastním přehledu. Vytvoříte ho takto:

  1. Vytvořte si předdefinovaný přehled vzdálenosti.
  2. Odstraňte všechny řádky vzniklé při výchozím nastavení.
  3. Přidejte řádek Země/území (poloha uživatele).

Pokud zjistíte, že reklamy zobrazujete v zemi, kde nechcete, doporučujeme ji explicitně vyloučit z cílení.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory