คําจํากัดความของหมายเลขระบุคลิกของ Google (GCLID)

Google Click ID (GCLID) คือพารามิเตอร์ที่ส่งผ่าน URL ที่มีการคลิกโฆษณา เพื่อระบุแคมเปญและระบุแหล่งที่มาอื่นๆ ของคลิกที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาสำหรับติดตามโฆษณาและระบุแหล่งที่มาของแคมเปญ ซึ่งจะเปิดใช้ได้โดยการเปิดการตั้งค่าการติดแท็กอัตโนมัติใน Google Ads GCLID จำเป็นสำหรับเครื่องมือวัด Conversion ในเว็บไซต์ของ Google Ads และยังใช้เพื่อลิงก์ข้อมูลระหว่าง Google Ads กับ Google Analytics ได้อีกด้วย ทั้งยังใช้ร่วมกับฟีเจอร์ต่างๆ ได้ เช่น เครื่องมือวัด Conversion ออฟไลน์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก