Dôležité zmeny týkajúce sa merania treťou stranou na YouTube

Od 14. januára 2021 musia mať všetky kampane povolené meranie služby Ads Data Hub, aby mohli používať meranie treťou stranou. Každá kampaň, ktorá nemá povolené meranie služby Ads Data Hub, je vystavená chybám v meraní treťou stranou. YouTube už neakceptuje pixely tretej strany.

Ak spolupracujete s dodávateľom merania tretej strany (napríklad so spoločnosťou Nielsen), postupujte podľa krokov v tomto článku a zistite, ako môžete povoliť meranie služby Ads Data Hub.

Pokyny

Meranie treťou stranou pri využití služieb spoločností Nielsen, Comscore, IAS, MOAT, DoubleVerify, Dynata, Meetrics a Kantar

Aktivácia merania pomocou služby Ads Data Hub pre nákupy na YouTube v službe Google Ads

Priamo v službe Display & Video 360 môžete teraz nastaviť meranie viditeľnosti, bezpečnosti značky, vplyvu na značku a dosahu treťou stranou v riadkových položkách. Ak chcete pre inzerenta povoliť túto funkciu, kontaktujte podporu a uveďte klientsky identifikátor dodávateľa. Potom môžete nastaviť meranie treťou stranou v jednotlivých riadkových položkách v sekcii Additional settings > Third-party vendors (Ďalšie nastavenia > Externí dodávatelia).

Ak chcete, aby Google nastavil vo vašom účte Google Ads meranie treťou stranou:

 1. Prejdite na formulár žiadosti o implementáciu merania treťou stranou pre Google Ads.
  Ak používate okamžitú rezerváciu, kontaktujte svojho zástupcu účtu Google, aby povolil prepojenie služby Ads Data Hub.
 2. Stiahnite si šablónu Meranie tretími stranami pre videokampane.
 3. Vo formulári uveďte požadované informácie o účte Google Ads (napríklad číslo zákazníka v službe Google Ads). Ak ste sa už prihlásili do účtu Google, informácie sa automaticky pridajú do formulára.
 4. V sekcii Campaign Type (Typ kampane) vyberte Video Campaign (Videokampaň).
 5. Kliknite na políčko vedľa položky 3P measurement (Meranie tretími stranami).
  • Ak chcete požiadať, aby Google presmerúval návštevnosť pixelov v službe Campaign Manager 360 do vašich videokampaní, môžete kliknúť aj na políčko vedľa položky Video campaign 1x1 pixel (Videokampaň s pixelom formátu 1 × 1).
 6. (Nepovinné) Ak máte manažéra vzťahov so zákazníkmi Googlu, pridajte jeho e‑mailovú adresu.
 7. V šablóne Meranie tretími stranami pre videokampane stiahnutej v 2. kroku pridajte na príslušných kartách číslo zákazníka, identifikátor kampane, klientsky identifikátor dodávateľa a identifikátor prehľadov (nepovinné). Klientsky identifikátor dodávateľa a identifikátor prehľadov vám poskytne tretia strana.
 8. Nahrajte šablóny do formulára a kliknite na Submit (Odoslať).

Povolenie merania služby Ads Data Hub pre nákupy na YouTube v službe Display & Video 360

 1. Povoľte svojho inzerenta a poskytnite klientsky identifikátor dodávateľa: Ak chcete pre svojho inzerenta povoliť meranie treťou stranou, kontaktujte podporu. Budete musieť poskytnúť klientsky identifikátor dodávateľa pre každý typ merania a pre každého dodávateľa, ktorého chcete povoliť. Klientsky identifikátor dodávateľa vám poskytne tretia strana.

  Klientsky identifikátor dodávateľa môžete overiť v sekcii Advertiser settings > Basic details > Additional settings > Third-party measurement services > YouTube measurement (Nastavenia inzerenta > Základné informácie > Ďalšie nastavenia > Služby merania tretími stranami > Merania na YouTube). Potom vyberte dodávateľa a pozrite si klientsky identifikátor dodávateľa.

 2. Povoľte meranie v riadkových položkách: Keď pre inzerenta povolíte meranie treťou stranou, budete ho môcť nastaviť v jednotlivých riadkových položkách YouTube & partners (YouTube a partnerskí autori). Prejdite do sekcie Line item details > Additional settings > Third-party vendors (Podrobnosti riadkovej položky > Ďalšie nastavenia > Externí dodávatelia), vyberte dodávateľa, ktorý bude merať viditeľnosť alebo bezpečnosť značky (a pridajte nepovinný identifikátor prehľadov).

Povolenie merania služby Ads Data Hub pre kampane typu YouTube Reserve (napríklad YouTube Select)

Obráťte sa na svojho zástupcu Googlu a poskytnite mu identifikátor klienta dodávateľa a identifikátor prehľadov, ktorý dostanete od dodávateľa merania tretej strany. Identifikátor klienta dodávateľa je namapovaný k vášmu mediálnemu plánu služby YouTube Reserve a identifikátor prehľadov je namapovaný k riadkovým položkám v rámci mediálneho plánu. 

Identifikátor prehľadov je potrebný na meranie poskytované dodávateľmi Nielsen, Comscore, Dynata a Kantar. Uistite sa, že máte od dodávateľa merania identifikátor prehľadov, a poskytnite ho svojmu zástupcovi Googlu.

Povolenie merania služby Ads Data Hub pre program Partner Sold

Obráťte sa na svojho vlastníka.

Meranie treťou stranou pri využití služieb iných dodávateľov

Aktivácia merania pomocou služby Ads Data Hub pre nákupy na YouTube v službe Google Ads

Prečítajte si podrobné pokyny.

Povolenie merania služby Ads Data Hub pre kampane typu YouTube Reserve (napríklad YouTube Select)

Obráťte sa na svojho zástupcu Googlu. Prevedie vás celým procesom.

Povolenie merania služby Ads Data Hub pre program Partner Sold

Obráťte sa na svojho vlastníka.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false