Σχετικά με την προώθηση λεπτομερειών κλήσεων για διαφημίσεις κλήσεων

Η προώθηση λεπτομερειών κλήσεων σάς παρέχει επιπλέον πληροφορίες απόδοσης σχετικά με τις κλήσεις που προέρχονται από τις διαφημίσεις κλήσεων (επεκτάσεις κλήσεων, διαφημίσεις μόνο για κλήσεις ή κλήσεις σε επεκτάσεις τοποθεσίας) σε πραγματικό χρόνο. Οι κλήσεις μπορούν, επίσης, να αποδίδονται στη λέξη-κλειδί και στο δημιουργικό από το οποίο προήλθαν.

Οφέλη

 • Λάβετε ένα μοναδικό αναγνωριστικό κλικ για κάθε κλήση που διαρκεί περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα και πραγματοποιείται στις διαφημίσεις κλήσεων, για να διευκολύνετε την αναφορά μετατροπών εκτός σύνδεσης των κλικ για κλήση.
 • Επιπλέον δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, όπως η ομάδα διαφημίσεων και η καμπάνια που ενεργοποίησε την κλήση, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η βελτιωμένη βαθμολόγηση και η δρομολόγηση των δυνητικών πελατών που προέρχονται από κλήσεις.
 • Εύχρηστο, απλό ως προς την ενεργοποίηση και τη διαχείριση.

Πριν ξεκινήσετε

Προτού ενεργοποιήσετε την προώθηση λεπτομερειών κλήσεων, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η αναφορά κλήσεων σε επίπεδο λογαριασμού.

Για να χρησιμοποιήσετε την προώθηση λεπτομερειών κλήσεων, θα χρειαστεί να συνεργαστείτε με μια υποστηριζόμενη εταιρεία αναλυτικών στοιχείων και παρακολούθησης τρίτου μέρους. Διατίθενται οι ακόλουθοι πάροχοι αναλυτικών στοιχείων κλήσεων για την ενσωμάτωση της προώθησης λεπτομερειών κλήσεων:

Πώς λειτουργεί η προώθηση λεπτομερειών κλήσεων

Η προώθηση λεπτομερειών κλήσεων παρέχει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις σας κατά τη λήψη της κλήσης. Δείτε τι συμβαίνει όταν προβάλλεται η διαφήμιση με την προώθηση λεπτομερειών κλήσεων:

 1. Ένας πελάτης πατά τη διαφήμισή σας, για να σας καλέσει. Χρεώνεστε για ένα κλικ, με το ίδιο CPC το οποίο ισχύει όταν ένας πελάτης κάνει κλικ σε μια διαφήμιση που οδηγεί στον ιστότοπό σας.
 2. Οι κλήσεις των πελατών δρομολογούνται μέσω ενός αριθμού εκτροπής κλήσεων Google, χάρη στον οποίο μπορείτε να συλλέξετε δεδομένα σχετικά με την κλήση.
 3. Η Google πραγματοποιεί μια κλήση στην επιχείρηση και συνδέει την εισερχόμενη κλήση με την επιχείρηση. Εκτός από το αναγνωριστικό κλήσης που λαμβάνετε συνήθως από εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις, στις κεφαλίδες SIP της κλήσης θα λάβετε και επιπλέον πληροφορίες, όπως η καμπάνια, η ομάδα διαφημίσεων και τα αναγνωριστικά κλικ.
 4. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις κεφαλίδες για τη βαθμολόγηση δυνητικών πελατών σε πραγματικό χρόνο και την υποστήριξη σύνθετης δρομολόγησης κλήσεων, έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να δρομολογείτε όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται την κλήση στον αρμόδιο εκπρόσωπο και στο αρμόδιο τμήμα. Χρησιμοποιώντας το GCLID που παρέχεται με την κλήση, μπορείτε να αναφέρετε τα δεδομένα μετατροπών στην Google, για να βελτιστοποιήσετε την καμπάνια σας, χρησιμοποιώντας την εισαγωγή μετατροπών εκτός σύνδεσης.

Ρόλος παρόχων αναλυτικών στοιχείων κλήσεων στη ροή διαφημίσεων κλήσεων

Αν ενεργοποιήσετε την προώθηση λεπτομερειών κλήσεων και χρησιμοποιήσετε έναν υποστηριζόμενο πάροχο αναλυτικών στοιχείων κλήσεων, οι διαφημίσεις κλήσεων που χρησιμοποιούν κάποιον αριθμό που παρέχεται από τον πάροχο αναλυτικών στοιχείων κλήσεων θα ανακατευθύνονται στον πάροχο αναλυτικών στοιχείων κλήσεων.

Αν χρησιμοποιείτε έναν από αυτούς τους παρόχους αναλυτικών στοιχείων κλήσεων, τοποθετήστε τον αριθμό τηλεφώνου που σας παρέχεται από τον πάροχο αναλυτικών στοιχείων κλήσεων απευθείας στις διαφημίσεις κλήσεων. Όταν ένας χρήστης πραγματοποιεί μια κλήση σε μια διαφήμιση χρησιμοποιώντας έναν από αυτούς τους αριθμούς τηλεφώνου, ο πάροχος αναλυτικών στοιχείων κλήσεων λαμβάνει τη συγκεκριμένη κλήση, μαζί με δεδομένα απόδοσης σε επίπεδο κλικ και προωθεί την κλήση μαζί σας βάσει της διαμόρφωσης προώθησης κλήσεων με τα αναλυτικά στοιχεία κλήσεων. Αν ο πάροχος αναλυτικών στοιχείων κλήσεων υποστηρίζει την ενσωμάτωση με το Google Ads, είναι δυνατή η δημιουργία αναφορών για τα δεδομένα μετατροπών στην Google, ώστε να βελτιστοποιηθεί η καμπάνια σας μέσω της εισαγωγής μετατροπών εκτός σύνδεσης.

Τα δεδομένα σας θα κοινοποιηθούν μόνο στους παρόχους αναλυτικών στοιχείων κλήσεων από τον οποίο προμηθευτήκατε τον δυναμικό αριθμό παρακολούθησης. Η προώθηση λεπτομερειών κλήσεων ενεργοποιείται μόνο σε κλήσεις που χρησιμοποιούν έναν από αυτούς τους αριθμούς παρακολούθησης: για παράδειγμα, αν χρησιμοποιήσατε έναν αριθμό που δεν τον παρείχε ο πάροχος αναλυτικών στοιχείων σε μία διαφήμιση κλήσεων και έναν αριθμό που παρείχε ο πάροχος αναλυτικών στοιχείων κλήσεων σε μια άλλη διαφήμιση κλήσεων, η προώθηση λεπτομερειών κλήσεων θα ενεργοποιηθεί μόνο στη διαφήμιση, η οποία χρησιμοποιεί τον αριθμό που παρέχεται από τον πάροχο αναλυτικών στοιχείων κλήσεων.

Με άλλα λόγια, ο πάροχος αναλυτικών στοιχείων κλήσεων θα λαμβάνει πληροφορίες μόνο για κλήσεις που πραγματοποιούνται σε διαφημίσεις οι οποίες χρησιμοποιούν τον αριθμό που παρέχεται από τον πάροχο αναλυτικών στοιχείων κλήσεων, και όχι όλες τις κλήσεις που πραγματοποιούνται στον λογαριασμό.

Πώς να ενεργοποιήσετε την προώθηση λεπτομερειών κλήσεων

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λογαριασμού.
 4. Κάντε κλικ στη σειρά Αναφορά κλήσεων.
  Σημείωση: Η αναφορά κλήσεων σε επίπεδο λογαριασμού είναι απαραίτητη, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η προώθηση λεπτομερειών κλήσεων. Η απενεργοποίηση της αναφοράς κλήσεων σε επίπεδο λογαριασμού θα έχει ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση της προώθησης λεπτομερειών κλήσεων. Αν υποθέσουμε ότι η αναφορά κλήσεων σε επίπεδο λογαριασμού είναι ενεργοποιημένη, η προώθηση λεπτομερειών κλήσεων μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί ανεξάρτητα.
 5. Στην ενότητα Αποστολή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις κλήσεις μου, επιλέξτε Ενεργοποίηση.
 6. Επιλέξτε τον πάροχο σας από το αναπτυσσόμενο μενού.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
  Σημείωση: Προτού προχωρήσετε, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα όσον αφορά την εξουσιοδότηση και την ευθύνη για τα δεδομένα προώθησης των λεπτομερειών κλήσεων. Πρέπει να αποδεχτείτε αυτό το μήνυμα, για να ενεργοποιήσετε την προώθηση λεπτομερειών κλήσεων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false