Всичко за препращането на подробности за обажданията за реклами за обаждания

Препращането на подробности за обажданията Ви дава допълнителна информация за приписване на обажданията, стимулирани от рекламите Ви за обаждания (активи за обаждания, реклами, генериращи само обаждания, или обаждания за активи за местоположение), в реално време. Обажданията могат да се приписват на ключовата дума и рекламното послание, довели до тях.

Предимства

 • Получавате уникален идентификационен номер на кликването за всяко обаждане, по-дълго от 15 секунди, направено от рекламите Ви за обаждания, за да улесните отчитането на офлайн реализациите от кликвания за обаждане.
 • Допълнителни данни в реално време, като информация за рекламната група и кампанията, задействали обаждането, за подобрено оценяване и насочване на възможните клиенти от телефонните обаждания.
 • Лесно за използване, активиране и управление.

Преди да започнете

Преди да активирате пренасочването на подробности за обажданията, трябва да се уверите, че отчитане на обажданията на ниво профил е включено.

За да използвате пренасочване на подробности за обажданията, трябва да работите с поддържана фирма за анализ и проследяване на обажданията от трета страна. Следните доставчици на услуги за анализ на обаждания са налице за интегриране на пренасочване на подробности за обажданията:

Как работи препращането на подробности за обажданията

Препращането на подробности за обажданията предоставя допълнителна информация за Вашите обаждания в момента на получаването на обаждането. Ето какво се случва, когато рекламата Ви се показва с препращане на подробности за обажданията:

 1. Клиент докосва рекламата Ви, за да Ви се обади. Вие бивате таксувани за кликване – същата СРС, както ако клиент кликне върху реклама, която отвежда към уебсайта Ви.
 2. Обажданията на клиентите се насочват през пренасочващ номер от Google, което Ви дава възможност да съберете данни за обаждането.
 3. Google осъществява обаждане до бизнеса и свързва входящото повикване с бизнеса. В допълнение към идентификационния номер на обаждащия се, който обикновено получавате от входящи телефонни обаждания, също така ще получавате допълнителна информация, например идентификационните номера на кампанията, рекламната група и кликването, в SIP заглавките на обаждането.
 4. Можете да използвате тези заглавки, за да оцените възможните клиенти в реално време и да поддържате разширени потоци за маршрутизиране на обажданията, така че да можете най-ефективно да насочите повикването към подходящия служител и отдел. Използвайки предоставения с обаждането GCLID, данните за реализациите Ви могат да бъдат отчетени на Google, за да помогнете за оптимизирането на кампанията Ви чрез импортиране на офлайн реализациите.

Роля на доставчиците на анализ на обаждания в потока от реклами за обаждания

Ако активирате препращането на подробности за обажданията и използвате поддържан доставчик на анализ на обажданията, рекламите за обажданията, използващи номер, предоставен от доставчика Ви, ще бъдат насочвани към съответния доставчик.

Когато използвате някой от тези доставчици на анализ на обажданията, трябва да поставите телефонния номер, предоставен от съответния доставчик, директно в рекламите си за обаждания. Когато потребител осъществи обаждане за реклама, използвайки някой от тези телефонни номера, доставчикът на анализ на обажданията получава обаждането заедно с данните за приписването на ниво кликване и го пренасочва към Вас въз основа на зададената Ви конфигурация за пренасочване на обажданията. Ако доставчикът Ви на анализ на обажданията поддържа интегриране с Google Ads, данните за реализациите Ви могат да бъдат отчетени на Google, за да помогнете за оптимизирането на кампанията Ви чрез импортиране на офлайн реализациите.

Данните Ви ще бъдат споделяни само с доставчиците на анализ на обажданията, от които имате предоставен динамичен проследяващ номер. Препращането на подробности за обажданията е активирано само при обаждания за реклами, които използват един от тези проследяващи номера: ако например в дадена реклама за обаждания сте използвали номер, който не е предоставен от доставчика Ви на анализ на обажданията, а в друга – такъв, който е предоставен от него, то препращането на подробностите за обажданията ще бъде активирано само за рекламата, използваща предоставения от доставчика номер.

С други думи, доставчикът на анализ на обажданията ще получава информация за обажданията само за рекламите, използващи предоставения от съответния доставчик номер, а не за всички обаждания, отправени към профила.

Как да активирате препращането на подробности за обажданията

Забележка: Инструкциите по-долу са част от новия дизайн на практическата работа на потребителите на Google Ads. За да използвате предишния дизайн, кликнете върху иконата „Облик“ и изберете Използване на предишния дизайн. Ако използвате предишната версия на Google Ads, прегледайте картата за бързи справки или използвайте лентата за търсене в горния навигационен панел на Google Ads, за да намерите страницата, която търсите.
 1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Администриране Admin Icon.
 2. Кликнете върху Настройки на профила.
 3. Кликнете върху падащото меню Отчитане на обажданията.
  Забележка: Отчитането на обажданията на ниво профил е необходимо, за да се активира препращането на подробности за обажданията. Деактивирането на отчитането на обажданията на ниво профил ще деактивира препращането на подробности за обажданията. При положение, че отчитането на обажданията на ниво профил е активирано, препращането на подробности за обажданията може да бъде включвано и изключвано независимо.
 4. В „Изпращане на информация за моите обаждания в реално време“ изберете Включване.
 5. Изберете доставчика си от падащото меню.
 6. Кликнете върху Запазване.
  Забележка: Преди да продължите, трябва да се появи съобщение за упълномощаване и отговорност относно препращането на подробности за обажданията. Трябва да го потвърдите, за да активирате препращането на подробности за обажданията.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

true
Постигнете маркетинговите си цели с Google Ads

С Google Ads можете да се възползвате максимално от онлайн маркетинга си чрез инструменти, които ще Ви помогнат да постигнете успех. Научете повече от примерите за успешна работа, за да видите какво са постигнали други бизнеси с помощта на подходящи за целите им кампании.

Започнете сега

или се обадете на 1-855-500-2754, за да започнете

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
12229805438059822101
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73067