Quảng cáo trên trang đầu YouTube

Với Quảng cáo trên trang đầu YouTube, bạn có thể hiển thị thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của mình ở định dạng quảng cáo dựa trên video gốc xuất hiện trong nguồn cấp dữ liệu Trang chủ YouTube trên tất cả các thiết bị. Quảng cáo trên trang đầu YouTube rất phù hợp với những người muốn:

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các tài sản, thông số kỹ thuật và công cụ báo cáo của Quảng cáo trên trang đầu YouTube.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể sử dụng Quảng cáo trên trang đầu nếu đã đặt trước thông qua đại diện bán hàng của Google. Tìm hiểu thêm về vị trí đặt quảng cáo mua trước cho YouTube

Cách Quảng cáo trên trang đầu xuất hiện trên YouTube

Máy tính

Chế độ xem quảng cáo đầu trang chủ YouTube trên máy tính

Thiết bị di động

Chế độ xem quảng cáo đầu trang chủ YouTube trên thiết bị di động

Màn hình tivi

Chế độ xem quảng cáo đầu trang chủ YouTube trên màn hình tivi

Tài sản có sẵn

Bạn có thể sử dụng các tài sản này trong Quảng cáo đầu trang chủ. Để xem trước các tài sản của bạn, hãy sử dụng công cụ Xem trước quảng cáo đầu trang chủ YouTube. Công cụ Xem trước quảng cáo đầu trang chủ YouTube cho thấy hình thức hiển thị của Quảng cáo đầu trang chủ trên YouTube trên máy tính, thiết bị di động và màn hình TV.

Google có thể không hỗ trợ hoặc hỗ trợ hạn chế một số tài sản ở định dạng Quảng cáo đầu trang chủ:

 • Không hỗ trợ các video 360 và chiến dịch cài đặt ứng dụng.
 • Hỗ trợ hạn chế tính năng Công chiếu của YouTube cho các chiến dịch Quảng cáo đầu trang chủ.
Tài sản (Các) thiết bị được hỗ trợ Nguyên tắc
URL video trên YouTube

Máy tính

Thiết bị di động

Màn hình tivi

Đường liên kết đến video của bạn. URL này có thể là bất kỳ video chuẩn nào được tải lên YouTube. Video phải ở chế độ "Công khai" hoặc "Không công khai" để đủ điều kiện phân phát.

(Nên làm) Hãy cung cấp một video 16:9 để đạt được hiệu suất tối ưu. Độ phân giải phải từ 1920 x 1080 trở lên.

Dòng tiêu đề

Máy tính

Thiết bị di động

Màn hình tivi

Văn bản xuất hiện bên cạnh, trên hoặc dưới Quảng cáo trên trang đầu. Sử dụng công cụ Xem trước Quảng cáo trên trang đầu YouTube để xem các nội dung đề xuất về độ dài văn bản.

Văn bản nút gọi hành động

Máy tính

Thiết bị di động

Văn bản trong nút gọi hành động. Sử dụng công cụ Xem trước Quảng cáo trên trang đầu YouTube để xem các nội dung đề xuất về độ dài văn bản.

URL nhấp qua gọi hành động

Máy tính

Thiết bị di động

URL đích cho nút gọi hành động. URL đích có thể chuyển đến các trang khác trên YouTube hoặc đến thẳng một trang web khác. Sử dụng công cụ Xem trước Quảng cáo trên trang đầu YouTube để xem các nội dung đề xuất về độ dài văn bản.

Tất cả các tệp sáng tạo trong Quảng cáo đầu trang chủ đều phải có cùng một URL đích. Ví dụ: nếu bạn có một tệp sáng tạo dẫn đến https://play.google.com, thì tất cả các tệp sáng tạo khác của Quảng cáo đầu trang chủ đều phải dẫn đến cùng URL đó.

Hỗ trợ nội dung mô tả

Thiết bị di động

Màn hình tivi

Nội dung mô tả tùy chọn đi kèm với Quảng cáo trên trang đầu. Sử dụng công cụ Xem trước Quảng cáo trên trang đầu YouTube để xem các nội dung đề xuất về độ dài văn bản.

Bố cục video chính

Máy tính

Màn hình tivi

Cách Quảng cáo trên trang đầu xuất hiện trên thiết bị tương thích. Bạn có thể chọn "Màn hình rộng" hoặc "Kích thước video chuẩn".

Thời gian tự động phát

Máy tính

Thời gian bắt đầu và thời lượng của video. Bạn có thể chỉ định thời gian chính xác mà video sẽ bắt đầu tự động phát và thời lượng mà video sẽ chạy.

Google có thể tự động thêm phụ đề vào video khi video bị tắt tiếng. Bạn có thể tắt phụ đề được tạo tự động cho video của mình trong Trình quản lý video. Tìm hiểu thêm về cách tắt phụ đề

Video đi kèm Máy tính

Video (tối đa 2) xuất hiện bên cạnh Quảng cáo trên trang đầu trên máy tính. Bạn có thể thêm video đi kèm bằng cách sử dụng URL danh sách phát trên YouTube. 2 video đầu tiên trong danh sách phát sẽ được nêu bật. Video không cần xuất phát từ cùng một kênh.

Nếu bạn chọn "Video đi kèm" trong công cụ Xem trước quảng cáo trên đầu trang chủ YouTube nhưng không cung cấp URL danh sách phát, Google sẽ thêm các video đã đặt thành "Công khai" trong kênh của bạn làm video đi kèm.

Nếu bạn chọn "Video đi kèm" trong công cụ Xem trước quảng cáo trên đầu trang chủ YouTube và cung cấp URL danh sách phát, thì Google sẽ thêm các video đã đặt thành "Công khai" hoặc "Không công khai" trong danh sách phát làm video đi kèm.

Lưu ý: Có thể mất đến 30 giây để các thay đổi cho danh sách phát được phản ánh trong công cụ Xem trước quảng cáo trên đầu trang chủ.

Hình ảnh kênh Máy tính

Hình nền hoặc biểu ngữ xuất hiện ở đầu trang YouTube. Hình ảnh kênh được tự động lấy từ Kênh YouTube và đi kèm với Quảng cáo đầu trang chủ.

Bạn có thể chọn bật hình ảnh kênh nếu chọn "Kích thước video chuẩn". Bạn cũng có thể bật tính năng này cho "Màn hình rộng" nhưng chỉ khi đã tắt "Video đi kèm".

Bạn cần hoàn tất hình ảnh kênh ít nhất 2 ngày trước khi chạy Quảng cáo trên trang đầu.

Biểu tượng kênh

Máy tính

Thiết bị di động

Một biểu tượng đại diện cho kênh YouTube. Biểu tượng kênh được tự động lấy từ kênh YouTube và đi kèm với Quảng cáo trên trang đầu.

Bạn cần hoàn tất biểu tượng kênh ít nhất 2 đến 3 ngày trước khi chạy Quảng cáo trên trang đầu.

Phê duyệt tệp sáng tạo

Hãy nhớ gửi tệp sáng tạo của bạn cho người đại diện bán hàng của Google ít nhất 48 giờ làm việc trước khi chạy chiến dịch. Nếu bạn không gửi tệp sáng tạo trước 48 giờ làm việc, chiến dịch của bạn có thể bị chậm trễ.

Công cụ báo cáo

Chỉ số

Định dạng Quảng cáo trên trang đầu hỗ trợ các chỉ số này trong báo cáo. Một số chỉ số sẽ có hoặc không có tùy vào mô hình mua hàng và thiết bị mà Quảng cáo trên trang đầu xuất hiện.

 • Số lượt hiển thị quảng cáo
 • Số lượt nhấp vào video
 • Lượng người xem video ("Video được phát đến: 25% / 50% / 75% / 100%")
 • Số lượt nhấp vào trang web của bạn (tùy chọn)
 • Số lượt nhấp vào kênh YouTube
 • Số lượt nhấp vào video đi kèm
Lưu ý: Đối với Quảng cáo trên trang đầu trên màn hình tivi, các chỉ số được giới hạn ở số lượt hiển thị quảng cáo, số lượt nhấp vào video, lượng người xem video và số lượt nhấp vào kênh YouTube.

Phương pháp đo lường của bên thứ ba

 • Được phép: Số lượt hiển thị quảng cáo (URL pixel 1x1) và số lượt nhấp vào trang web của bạn (URL chuyển hướng).
 • Không được phép: Google không cho phép các pixel có mục đích thu thập dữ liệu về thành phần đối tượng và pixel JavaScript. Google không cho phép khả năng xem của bên thứ ba đối với các định dạng quảng cáo trên trang chủ YouTube.

Lưu ý:

Tiếp thị lại

 • Lượt hiển thị: Google không chấp nhận việc sử dụng thẻ tiếp thị lại cho lượt hiển thị.
 • Lượt xem: Có thể tạo danh sách tiếp thị lại dựa trên Danh sách đối tượng trên YouTube và lượt xem video.
 • Lượt nhấp (để phát): Google chấp nhận thẻ tiếp thị lại Floodlight (chỉ dành cho Quảng cáo trên trang đầu trên máy tính).
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false