ผู้จัดการการชำระเงิน: คำจำกัดความ

ผู้จัดการการชำระเงินคือบัญชีดูแลจัดการที่ควบคุมการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินสำหรับการแจ้งหนี้รายเดือนที่บัญชีโฆษณาใช้ซึ่งอยู่ภายใต้บัญชีดูแลจัดการนั้นในลำดับชั้นของบัญชีดูแลจัดการ 

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับมาตรฐาน ระดับผู้ดูแลระบบ และระดับผู้ชำระเงินที่ลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้จัดการการชำระเงิน (หรือบัญชีดูแลจัดการที่อยู่เหนือขึ้นไป) จะดูใบแจ้งหนี้ แก้ไขงบประมาณ และทำการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บเงินสำหรับบัญชีโฆษณาภายใต้ผู้จัดการนั้นได้ แม้ว่าบัญชีโฆษณาหนึ่งบัญชีจะลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการหลายบัญชีได้ แต่การตั้งค่าการเรียกเก็บเงินสำหรับบัญชี Google Ads นั้นจะมีบัญชีดูแลจัดการเพียงบัญชีเดียวที่จะจัดการได้ ซึ่งเป็นเพราะบัญชี Google Ads บัญชีหนึ่งจะมีการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินที่ใช้งานอยู่ได้เพียงรายการเดียวเท่านั้นในช่วงเวลาหนึ่ง 

ดูชื่อและรหัสผู้จัดการการชำระเงินของบัญชี Google Ads ได้โดยไปที่หน้า "การตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน"
 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว