ผู้จัดการการชำระเงิน: คำจำกัดความ

ผู้จัดการการชำระเงินคือบัญชีดูแลจัดการที่ควบคุมการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินสำหรับการแจ้งหนี้รายเดือนที่บัญชีโฆษณาใช้ซึ่งอยู่ภายใต้บัญชีดูแลจัดการนั้นในลำดับชั้นของบัญชีดูแลจัดการ 

สำคัญ: หากยกเลิกการลิงก์บัญชี Google Ads กับผู้จัดการการชำระเงิน (หรือทำให้ไม่ลิงก์โดยเปลี่ยนโครงสร้างผู้จัดการด้านบน) บัญชี Google Ads จะหยุดแสดงโฆษณาทันที

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงระดับมาตรฐาน ระดับผู้ดูแลระบบ และระดับการเรียกเก็บเงินเท่านั้น ซึ่งได้ลงชื่อเข้าใช้เป็นผู้จัดการการชำระเงิน (หรือบัญชีดูแลจัดการที่อยู่เหนือขึ้นไป) จะสามารถดูใบแจ้งหนี้ แก้ไขงบประมาณ และทำการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บเงินสำหรับบัญชีโฆษณาภายใต้ผู้จัดการนั้นได้ แม้ว่าบัญชีโฆษณาหนึ่งบัญชีจะลิงก์กับบัญชีดูแลจัดการหลายบัญชีได้ แต่การตั้งค่าการเรียกเก็บเงินสำหรับบัญชี Google Ads นั้นจะมีบัญชีดูแลจัดการเพียงบัญชีเดียวที่จะจัดการได้ ซึ่งเป็นเพราะบัญชี Google Ads บัญชีหนึ่งจะมีการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินที่ใช้งานอยู่ได้เพียงรายการเดียวเท่านั้นในช่วงเวลาหนึ่ง 

คุณสามารถดูชื่อและรหัสของผู้จัดการการชำระเงินสำหรับบัญชี Google Ads ได้โดยไปที่หน้า "การตั้งค่าการเรียกเก็บเงิน"

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูชื่อและรหัสของผู้จัดการการชำระเงินสำหรับทุกบัญชี Google Ads ที่ลิงก์อยู่ได้โดยเพิ่มคอลัมน์ผู้จัดการการชำระเงินลงใน "หน้างบประมาณ" ของบัญชีดูแลจัดการ ดูวิธีปรับแต่งตารางและแผนภูมิ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false