Informacje o certyfikacie Google Ads

Certyfikat Google Ads to profesjonalna akredytacja oferowana przez Google osobom, które osiągnęły biegłość w podstawowych i zaawansowanych aspektach Google Ads. Ten certyfikat to dowód, że Google uznaje daną osobę za specjalistę ds. reklamy online. Certyfikat możesz zdobyć w Skillshop – programie szkoleniowym Google dostępnym online. Więcej informacji o Skillshop
Z tego artykułu dowiesz się, jakie są korzyści z posiadania certyfikatu oraz jak go uzyskać, a później poinformować o tym osiągnięciu inne osoby.

Zanim zaczniesz

Jeżeli jeszcze nie masz konta Skillshop, musisz je utworzyć, by uzyskać dostęp do testów z Google Ads. Zdanie tych testów jest niezbędne, aby zdobyć certyfikat. Dowiedz się, jak założyć konto Skillshop.

Zalety

  • Możesz udowodnić, że jesteś ekspertem. Pokaż obecnym i przyszłym klientom spersonalizowany certyfikat, który można wydrukować. Dzięki temu będą mieli pewność, że jesteś certyfikowanym specjalistą ds. reklamy online.
  • Pomożesz swojej firmie uzyskać status Partnera Google lub Partnera Google Premium. Niezależnie od innych wymagań, aby agencja mogła zdobyć jeden lub drugi status, musi być z nią połączona co najmniej jedna osoba z certyfikatem Google Ads. Więcej informacji o tym, jak uzyskać status Partnera Google.
  • Dowiedz się, co zrobić, by certyfikaty liczyły się przy ubieganiu się przez agencję o status Partnera.

Jak uzyskać certyfikat Google Ads

Po skonfigurowaniu konta w Skillshop uzyskasz dostęp do bezpłatnych testów certyfikacyjnych Google Ads i powiązanych z nimi ścieżek szkoleniowych, dzięki którym można się do tych testów przygotować.

Aby uzyskać certyfikat Google Ads z danego obszaru specjalizacji, trzeba zdać odpowiedni test dostępny w Skillshop. Oferujemy następujące testy certyfikacyjne Google Ads: Reklama w sieci wyszukiwania, Reklama w sieci reklamowej, Reklama wideo i Reklama produktowa.

Informacje o certyfikatach Google Ads

Dostępne certyfikaty

Certyfikat Opis
Certyfikat Google Ads z reklamy w sieci wyszukiwania Udowodnij, że potrafisz przygotowywać i optymalizować kampanie w sieci wyszukiwania Google. Aby uzyskać certyfikat, użytkownicy muszą wykazać się umiejętnościami wykorzystywania zautomatyzowanych rozwiązań, takich jak inteligentne określanie stawek czy Audience Solutions, do zwiększania skuteczności kampanii w zakresie konkretnych celów marketingowych.
Certyfikat Google Ads z reklamy w sieci reklamowej Pokaż, że jesteś specjalistą w dziedzinie stosowania sieci reklamowej Google do jak najlepszego wykorzystywania środków na reklamę w sieci reklamowej. Aby uzyskać certyfikat, użytkownicy muszą wykazać się umiejętnościami tworzenia skutecznych kampanii w sieci reklamowej oraz związanych z nimi strategii, które osiągają określone cele marketingowe.
Certyfikat Google Ads z reklamy wideo Pokaż, że wiesz, jak uzyskiwać możliwie najlepsze wyniki dzięki stosowaniu reklam w YouTube oraz reklam wideo. Aby uzyskać certyfikat, użytkownicy muszą wykazać się też wiedzą z zakresu tworzenia skutecznych reklam w YouTube, które umożliwiają docieranie do potencjalnych klientów na dużą skalę na każdym etapie ścieżki do zakupu.
Certyfikat Google Ads z reklamy produktowej Potwierdź swoje umiejętności w zakresie stosowania i optymalizowania reklam produktowych. Aby uzyskać certyfikat, użytkownicy muszą wykazać się też wiedzą z zakresu tworzenia i optymalizacji kampanii produktowych, których celem jest maksymalizacja zasięgu i liczby konwersji.

Dostępne języki

Certyfikaty Google Ads są dostępne w 22 językach.

Dostępne języki: angielski (Stany Zjednoczone i Wielka Brytania), chiński (uproszczony i tradycyjny), czeski, francuski, hiszpański (Hiszpania i Ameryka Łacińska), indonezyjski, japoński, koreański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski (Portugalia i Brazylia), rosyjski, słowacki, tajski, turecki, wietnamski i włoski.

Przygotowanie do uzyskania certyfikatów Google Ads

Zalecamy zdobycie praktycznego doświadczenia w pracy z Google Ads. Musisz znać pojęcia i sprawdzone metody z zakresu reklamy internetowej oraz mieć doświadczenie w zarządzaniu różnymi rodzajami kampanii Google Ads.

Możesz się też przygotować, biorąc udział w kursie w Skillshop.

Wyniki zaliczające i czas testu

Aby zdać, musisz uzyskać co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi. Będziesz mieć 75 minut na rozwiązanie testu. Jeżeli nie zdasz testu, to następnego dnia możesz przystąpić do niego jeszcze raz.

Gdy rozpoczniesz test, zegar zacznie odliczać czas. Po uruchomieniu nie będzie go można zatrzymać. Jeśli opuścisz test – na przykład jeśli zamkniesz przeglądarkę lub komputer się wyłączy – czas na zegarze natychmiast dobiegnie końca. Aby móc ponownie przystąpić do testu, trzeba będzie zaczekać jeden dzień.

Jak zachować zdobyty certyfikat

Certyfikat Google Ads będzie ważny do momentu, gdy upłynie okres ważności certyfikatu z danego obszaru specjalizacji. Certyfikaty są ważne przez rok. Aby odnowić certyfikat, musisz ponownie zdać test certyfikacyjny z danego obszaru specjalizacji.

Jak informować o zdobytych certyfikatach

Twoje certyfikaty Google Ads to dowód, że jesteś certyfikowanym specjalistą ds. reklamy online. Oto informacje o tym certyfikacie, których możesz udzielić swoim obecnym i przyszłym klientom:

  • Twoje certyfikaty Google Ads potwierdzają, że jesteś certyfikowanym specjalistą w dziedzinie reklamy online.
  • Certyfikaty otrzymują użytkownicy, którzy zdali test certyfikacyjny Google Ads przeprowadzany w Skillshop.

Przykład

Jak informować o swoim statusie certyfikacji:

„Google uznaje mnie za certyfikowanego specjalistę Google Ads na podstawie zdanych przeze mnie testów, oceniających moją fachową wiedzę o usługach reklamowych. Moje kwalifikacje pomogą Państwu rozwinąć firmę w internecie dzięki Google Ads”.

Informowanie o certyfikacie – dodatkowe wskazówki:

  • Możesz używać określenia „certyfikowany” tylko wtedy, gdy osobiście zdasz testy certyfikacyjne. Nie wystarczy, że jeden z Twoich współpracowników ma certyfikat lub agencja ma status Partnera Google.
  • Określenia „certyfikowany” możesz używać wyłącznie wtedy, gdy Twój certyfikat jest ważny. Po upływie jego daty ważności nie możesz używać określenia „certyfikowany”, dopóki ponownie nie zdasz testów.
  • Możesz informować o posiadaniu certyfikatu w swoim życiorysie zawodowym, na wizytówkach, w profilu w LinkedIn i na innych profilach w mediach społecznościowych. Pamiętaj, że logo Google Partners można używać tylko zgodnie z naszymi wytycznymi.

Częste pytania o certyfikaty

Różnica między certyfikatami Google Ads a statusem Partnera

  • Certyfikaty otrzymują osoby fizyczne. Certyfikat Google Ads może otrzymać każdy uczestnik programu Partners. Spersonalizowany certyfikat wystawiony przez Google pozwoli Ci udowodnić osiągnięcie statusu certyfikowanego specjalisty.
  • Logo i specjalizacje są przyznawane agencjom. Agencja, która spełnia wymagania niezbędne do uzyskania statusu Partnera, otrzyma status Partnera Google lub Partnera Google Premium i może reklamować się jako „Partner Google”. Pamiętaj, że samo przystąpienie do programu nie gwarantuje uzyskania statusu „Partnera Google”.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem