Certifikace Google Ads

Certifikace Google Ads jsou profesionální akreditace nabízené společností Google uživatelům, kteří prokáží znalosti základního i pokročilého používání služby Google Ads. V současné době je k dispozici šest certifikací v těchto oblastech: Vyhledávací síť Google Ads, Obsahová síť Google Ads, videoreklamy Google Ads, reklamy v Nákupech, aplikace Google Ads a měření v Google Ads.
Poznámka: Certifikace měření v Google Ads se do odznaku Partner nezapočítává.
Certifikace Google Ads prokazuje, že společnost Google daného uživatele uznává jako odborníka na online inzerci. Certifikace najdete na stránce Certifikace Google Ads na portálu Skillshop.
V tomto článku se dozvíte, jak certifikaci získat, jaké výhody přináší a jak ji využít při komunikaci s ostatními.

Než začnete

Pokud chcete certifikační testy Google Ads absolvovat a obdržet certifikát, musíte si na platformě Skillshop založit účet. Postup vytvoření účtu na portálu Skillshop

Výhody

  • Prokážete svou odbornost. Ukažte současným i potenciálním klientům, že jste certifikovaným specialistou na online inzerci. Poslouží vám k tomu osobní certifikát, který si můžete vytisknout.
  • Pomůžete své firmě stát se certifikovaným nebo prémiovým partnerem Google v programu Google Partners. Jak získat odznak Google Partner.

Zajistěte, aby se certifikace započítávaly do stavu odznaku Partnera vaší společnosti

Požadavky na certifikace v programu Google Partners

Certifikace jsou jedním ze tří předpokladů, aby se firma stala certifikovaným nebo prémiovým partnerem. Do požadavků na certifikace se započítají certifikace v těchto oblastech: Vyhledávací síť Google Ads, Obsahová síť Google Ads, videoreklamy Google Ads, reklamy v Nákupech a aplikace Google Ads.

Poznámka: Certifikace měření v Google Ads se do odznaku Google Partner nezapočítává.

K certifikacím máte přístup na stránce Certifikace Google Ads.

Jak certifikace Google Ads funguje

Když si vytvoříte účet platformy Skillshop, získáte přístup k bezplatným certifikačním testům Google Ads a k souvisejícím výukovým programům, které můžete při přípravě na testy využít.

Certifikaci Google Ads pro danou skupinu služeb získáte po úspěšném absolvování příslušného testu na portálu Skillshop. K dispozici jsou certifikáty v těchto skupinách služeb: Vyhledávací síť Google Ads, Obsahová síť Google Ads, videoreklamy Google Ads, reklamy v Nákupech, aplikace Google Ads a měření v Google Ads.

Dostupné certifikáty

Certifikace Popis
Vyhledávací síť Google Ads Prokažte své znalosti vytváření a optimalizace kampaní ve vyhledávání Google. Uživatelé certifikátem doloží, že umí využívat automatizované systémy, například Chytré nabídky nebo Řešení pro práci s publikem, a jejich prostřednictvím zvyšovat výkon kampaní s konkrétními marketingovými cíli.
Obsahová síť Google Ads Prokažte své odborné znalosti používání Obsahové sítě Google a ukažte, že dokážete z investic do obsahových reklam vytěžit maximum. Uživatelé certifikátem doloží, že umí vytvářet efektivní strategie a kampaně pro Obsahovou síť a zaměřovat je na konkrétní marketingové cíle.
Videoreklamy Google Ads Ukažte své schopnosti uspět na YouTube a ve Videích Google. Uživatelé certifikátem doloží, že umí vyprávět působivé příběhy, které na YouTube osloví velké množství potenciálních zákazníků ve všech fázích nákupu.
Reklamy v Nákupech Prokažte své odborné znalosti reklam v Nákupech a jejich optimalizace. Uživatelé certifikátem doloží, že jsou schopni vytvářet a optimalizovat kampaně v Nákupech tak, aby měly co nejširší zásah a zaznamenávaly co nejvíc konverzí.
Aplikace Google Ads Prokažte své znalosti vytváření kampaní Google na aplikace, které podporují podnikání. Uživatelé certifikátem doloží, že rozumí základům vytváření kampaní a pokročilým strategiím optimalizace.
Měření v Google Ads

Prokažte své schopnosti měřit a optimalizovat výkon digitálních reklam pomocí měřicích služeb Google. Uživatelé certifikátem doloží, že rozumí důležitým metrikám a dokážou využít klíčové statistiky ke zlepšení výkonu Google Ads a růstu firmy.

Poznámka: Certifikace Měření v Google Ads se nezapočítává do odznaku Google Partner.

Dostupné jazyky

Certifikace Google Ads jsou k dispozici ve 22 jazycích.

Dostupné jazyky: angličtina (britská a americká), čeština, čínština (zjednodušená a tradiční), francouzština, italština, japonština, korejština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, portugalština (brazilská), ruština, slovenština, španělština, španělština (Latinská Amerika), thajština, turečtina a vietnamština.

Příprava na certifikace Google Ads

Doporučujeme počkat do doby, kdy budete mít s programem Google Ads nějaké praktické zkušenosti. Měli byste znát koncepty online reklamy a související doporučované postupy a měli byste mít zkušenosti se správou různých druhů kampaní Google Ads.

Můžete se také připravit pomocí kurzů na portálu Skillshop.

Skóre potřebná pro úspěšné absolvování testu a časové limity

K úspěšnému splnění certifikačního testu musíte získat skóre 80 % nebo vyšší. Na absolvování máte 75 minut. Pokud neuspějete, můžete pokus druhý den zopakovat.

Jakmile zahájíte práci na testu, spustí se časovač. Spuštěný časovač nelze zastavit. Pokud test opustíte (například když zavřete prohlížeč nebo vypnete počítač), časový limit okamžitě vyprší. Budete-li chtít test absolvovat znovu, musíte počkat do druhého dne.

Jak si certifikaci udržet

Certifikace Google Ads platí tak dlouho, dokud nevyprší platnost certifikačního testu dané produktové oblasti. Certifikační test je platný po dobu jednoho roku. Chcete-li certifikaci prodloužit, budete muset certifikační test z dané produktové oblasti znovu úspěšně absolvovat.

Pokyny pro sdělování informací o certifikátech

Certifikace Google Ads dokazuje, že jste certifikovanými specialisty na online inzerci. Stávající i potenciální klienti se díky ní dozví:

  • že jste certifikovanými specialisty na online inzerci,
  • že jste certifikaci obdrželi po úspěšném absolvování testů na platformě Skillshop.

Příklad

O vaší certifikaci můžete například říct:

„Google mě uznal jako certifikovaného profesionála Google Ads, což znamená, že jsem úspěšně absolvoval několik testů, které hodnotí mé odborné znalosti daného produktu. Jsem kvalifikovaný, abych vám prostřednictvím Google Ads pomáhal rozvíjet vaše podnikání na internetu.“

Další pokyny ke sdělování informací o certifikaci:

  • Za certifikovaného se můžete označovat, pokud jste certifikační testy úspěšně absolvovali osobně. Nestačí, aby byl certifikovaný váš spolupracovník nebo aby odznak získala vaše agentura.
  • Za certifikovaného se můžete označovat, dokud vaše certifikace platí. Po vypršení platnosti se tímto termínem označovat nemůžete, dokud test znovu úspěšně neabsolvujete.
  • Certifikaci můžete uvádět ve svém životopise, na vizitkách, v profilu na LinkedIn i jiných sociálních médiích. Loga programu Google Partners se smí používat pouze v souladu s našimi pokyny.

Rozdíl mezi certifikací Google Ads a odznakem Google Partner

  • Certifikace Google Ads mohou získat jednotlivci. Jako certifikovaný profesionál můžete dosaženou úroveň doložit osobním certifikátem vydaným společností Google.
  • Firmy se mohou stát certifikovanými nebo prémiovými partnery prostřednictvím programu Google Partners. Společnost, která splňuje požadavky na status certifikovaného partnera Google, se takto může i prezentovat.Upozorňujeme, že firma se certifikovaným partnerem Googlu nestává automaticky pouze tím, že se do programu zapojí.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false