Cách đạt được huy hiệu Đối tác Google

Trong năm 2021, chúng tôi sẽ cập nhật các yêu cầu mà công ty bạn cần đáp ứng để được Google xem xét việc cấp huy hiệu Đối tác. Chúng tôi cũng sẽ thay đổi tiêu chí về giấy chứng nhận đối với việc xem xét trạng thái của huy hiệu và trạng thái chuyên môn của công ty. 

Chúng tôi tổng hợp các câu hỏi thường gặp này để giải đáp thêm một số thắc mắc về sự thay đổi này, trong đó có cách số Người dùng đủ điều kiện được tính vào yêu cầu về giấy chứng nhận.

Sau khi tham gia Chương trình Google Partners miễn phí, công ty của bạn có thể đủ điều kiện để đạt được trạng thái Đối tác Google.
Khi đạt được trạng thái Đối tác, công ty của bạn đã chứng minh kỹ năng và kiến thức chuyên môn về Google Ads, đáp ứng các yêu cầu của Google về mức chi tiêu quảng cáo, giúp đại lý và khách hàng tăng doanh thu, đồng thời duy trì và phát triển lượng khách hàng chính của đại lý. Trạng thái Đối tác mang đến cho công ty của bạn rất nhiều lợi ích, bao gồm cả việc bạn có thể hiển thị huy hiệu Đối tác Google trên trang web và tài liệu tiếp thị của mình.

Bài viết này mô tả các yêu cầu để đạt được trạng thái Đối tác. Bạn cũng có thể tìm thấy cách kiểm tra trạng thái Đối tác của công ty và xem câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về trạng thái Đối tác.

Hai huy hiệu sẽ hiển thị như bên dưới:

Huy hiệu Đối tác Google Huy hiệu Đối tác Google cao cấp

Các yêu cầu cần đáp ứng để được Google xem xét việc cấp huy hiệu Đối tác

Xin lưu ý rằng để duy trì tiêu chuẩn cao cho Chương trình Partners, Google sẽ xem xét cả việc nhận và duy trì huy hiệu của các công ty.

Các yêu cầu để đạt được Huy hiệu Đối tác

Tiêu chí Huy hiệu Đối tác [hiện tại] Huy hiệu đối tác [Năm 2021]
Hiệu quả hoạt động của công ty

Đáp ứng yêu cầu về hiệu quả hoạt động bằng việc đạt mức doanh thu quảng cáo và mức tăng trưởng doanh thu tổng thể ổn định, đồng thời duy trì và phát triển cơ sở khách hàng.

Partners sẽ đánh giá các tài khoản khách hàng đã liên kết với tài khoản người quản lý của bạn trong thời gian 18 tháng. Partners yêu cầu tài khoản người quản lý của bạn phải có hoạt động chi tiêu trong ít nhất 12 tháng.

Đáp ứng yêu cầu về hiệu quả hoạt động bằng cách sử dụng Google Ads để thiết lập và chạy chiến dịch một cách tối ưu nhằm đạt được kết quả tối đa. 

Các yêu cầu mới về huy hiệu trong Google Partners không bắt buộc các đối tác phải sử dụng tất cả các đề xuất hoặc đạt được điểm tối ưu hóa 100%. Mức cần đạt theo yêu cầu mới về huy hiệu trong Google Partners là 70%. Chúng tôi đưa ra điểm tối ưu hóa để giúp khách hàng xác định xem liệu chiến dịch của họ đã được thiết lập để đạt hiệu suất cao hay chưa, đồng thời cũng để đưa ra các đề xuất thực tế nhằm cải thiện hiệu suất. Chúng tôi nhận thấy rằng nhà quảng cáo nào tăng điểm tối ưu hóa ở cấp tài khoản thêm 10 điểm thì số lượt chuyển đổi tăng 10%, tính trung bình.

Hãy truy cập vào thẻ 'Nội dung đề xuất' để xem các hành động mà bạn có thể thực hiện nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của mình.  Lưu ý: Đối với yêu cầu về hiệu quả hoạt động của công ty, chúng tôi đánh giá điểm tối ưu hóa mà không xét đến các đề xuất bị loại bỏ. Tìm hiểu thêm về phần Nội dung đề xuất.

Mức chi tiêu

Đáp ứng yêu cầu về việc đạt mức chi tiêu quảng cáo 10.000 đô la Mỹ trong 90 ngày trên các tài khoản mà bạn quản lý để cho thấy công ty của bạn có số lượng hoạt động ổn định.

Đáp ứng yêu cầu về việc đạt mức chi tiêu quảng cáo 20.000 đô la Mỹ trong 90 ngày trên các tài khoản mà bạn quản lý để cho thấy công ty của bạn có mức hoạt động ổn định.
Giấy chứng nhận

Mỗi công ty cần có 1 người dùng đạt giấy chứng nhận Google Ads. Người này phải có quyền truy cập thông thường hoặc quyền truy cập cấp quản trị viên vào tài khoản người quản lý Google Ads của công ty, hoặc vào tài khoản có liên kết với tài khoản người quản lý Google Ads của công ty (với điều kiện là tài khoản người quản lý Google Ads đã đăng ký chương trình Google Partners). 

Tìm hiểu thêm về cách đảm bảo giấy chứng nhận của người dùng được tính khi chúng tôi xem xét huy hiệu Đối tác của công ty.

Một công ty cần có ít nhất 50% người dùng đủ điều kiện đạt được giấy chứng nhận mới trong Skillshop. Tìm hiểu thêm về Giấy chứng nhận Google Ads.

1Dữ liệu nội bộ của Google. Chỉ dành cho Chiến dịch tìm kiếm.

Yêu cầu đối với huy hiệu Đối tác xuất sắc

Tiêu chí Huy hiệu Đối tác xuất sắc [hiện tại] Huy hiệu Đối tác xuất sắc [năm 2021]
Hiệu quả hoạt động của công ty Đáp ứng yêu cầu về hiệu quả hoạt động bằng việc đạt mức doanh thu quảng cáo và mức tăng trưởng doanh thu tổng thể ổn định, đồng thời duy trì và phát triển cơ sở khách hàng.

Để đủ điều kiện đạt được trạng thái Đối tác xuất sắc vào năm 2021, trước hết các công ty cần phải đạt được huy hiệu Đối tác mới. Mỗi năm, Chương trình Google Partners sẽ cấp trạng thái Đối tác xuất sắc cho 3% công ty đứng đầu trong chương trình này. 

Chúng tôi chọn Đối tác Google cao cấp dựa trên một số yếu tố, bao gồm (nhưng không giới hạn): mức chi tiêu quảng cáo hằng năm trên các tài khoản mà công ty quản lý, mức tăng trưởng khách hàng, tỷ lệ giữ chân khách hàng và các thông tin khác. Chúng tôi thực hiện việc đánh giá hằng năm và có thể không áp dụng trạng thái đối tác ở một số thị trường.

Mức chi tiêu Đáp ứng yêu cầu về mức chi tiêu cao hơn trên các tài khoản được quản lý để cho thấy rằng công ty của bạn có mức hoạt động ổn định.
Giấy chứng nhận 2 người dùng trở lên có giấy chứng nhận sử dụng Google Ads với quyền truy cập thông thường hoặc quyền truy cập cấp quản trị viên vào tài khoản người quản lý Google Ads của công ty hoặc tài khoản người quản lý phụ của công ty.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố