วิธีการเป็น Google Partner หรือ Premier Partner

หลังจากที่บริษัทของคุณเข้าร่วมโปรแกรม Google Partners แล้ว บริษัทจะพัฒนาความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นได้โดยการเป็น Google Partner
การเป็น Google Partner หมายความว่าบริษัทได้รับการยอมรับว่าทำให้แคมเปญของลูกค้าประสบความสำเร็จได้มากที่สุด กระตุ้นการเติบโตของลูกค้าโดยการดูแลแคมเปญ รวมถึงแสดงให้เห็นถึงทักษะและความเชี่ยวชาญด้าน Google Ads ผ่านการรับรอง ในฐานะ Google Partner บริษัทของคุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึงความสามารถในการแสดงป้าย Google Partner บนเว็บไซต์และสื่อทางการตลาด

บทความนี้อธิบายข้อกำหนดในการเป็น Partner หรือ Premier Partner ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบสถานะ Google Partner

วิธีการเป็น Google Partner

ข้อกำหนดประกอบด้วย 3 หมวดหมู่ ได้แก่ ประสิทธิภาพ การใช้จ่าย และการรับรอง ระบบจะตรวจสอบคุณสมบัติในการได้รับป้าย Google Partner เป็นรายวัน ตารางด้านล่างอธิบายหมวดหมู่ของข้อกำหนดและเกณฑ์ของแต่ละหมวดหมู่

ประสิทธิภาพ

ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะตั้งค่าและใช้งานแคมเปญ Google Ads ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

บัญชีดูแลจัดการ Google Ads ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม Google Partners จะต้องมีคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นต่ำอยู่ที่ 70% โดยคุณควบคุมได้เองว่าจะใช้หรือปิดคำแนะนำโดยอิงตามข้อมูลที่ประเมินได้และเป้าหมายของลูกค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้จ่าย บัญชีดูแลจัดการ Ads ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม Google Partners ต้องใช้จ่ายค่าโฆษณาสำหรับบัญชีที่จัดการทั้งหมดรวม 10,000 USD ในช่วง 90 วัน
การรับรอง

บัญชีดูแลจัดการ Google Ads ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม Google Partners ต้องมี Account Strategist อย่างน้อย 50% ที่ได้รับการรับรองใน Google Ads (ผู้ใช้สูงสุด 100 คน) และมีการรับรองอย่างน้อย 1 รายการในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายแคมเปญอย่างน้อย $500 USD ใน 90 วัน (เช่น Search, ดิสเพลย์, วิดีโอ, Shopping หรือแอป)

Account Strategist คือพนักงานของบริษัทที่จัดการแคมเปญ Google Ads ในนามของลูกค้า คุณแจ้งให้เราทราบได้ว่ามีผู้ใช้กี่คนในบริษัทที่เป็น Account Strategist และควรได้รับการรับรองโดยอิงตามงานในแต่ละวันโดยไปที่หน้ารายละเอียดบริษัทจากแท็บโปรแกรม Partners และเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําให้การรับรองนับรวมอยู่ในข้อกําหนดการรับรอง

วิธีการเป็น Premier Partner

บริษัทต้องทำได้ตามข้อกําหนดในการเป็น Partner และติดอันดับบริษัทที่เข้าร่วมซึ่งประสบความสําเร็จสูงสุดเป็น 3% แรกในประเทศที่กําหนด (พิจารณาเป็นรายปี) จึงจะได้เป็น Premier Partner*

ปัจจัยที่นำมาใช้พิจารณาเพื่อจัดลำดับบริษัทที่ประสบความสําเร็จสูงสุด 3% แรกรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้

  1. การเติบโตของลูกค้าเดิม: ความสามารถของพาร์ทเนอร์ในการเพิ่มจํานวนลูกค้าเดิม ซึ่งวัดจากการเติบโตของค่าโฆษณาเทียบกับปีก่อนและค่าโฆษณาในหมู่ลูกค้า Google Ads ปัจจุบัน
  2. การเติบโตของลูกค้าใหม่: ความสามารถของพาร์ทเนอร์ในการได้ลูกค้าใหม่ ซึ่งวัดจากการเติบโตของค่าโฆษณาเทียบกับปีก่อนและค่าโฆษณาในหมู่ลูกค้าที่ใช้บริการ Google Ads เป็นครั้งแรก
  3. การคงลูกค้าไว้: แสดงให้เห็นว่าสามารถคงการเติบโตให้ธุรกิจของลูกค้าได้ ซึ่งวัดจากเปอร์เซ็นต์ของลูกค้าที่กำลังมีการใช้จ่ายใน Google Ads ซึ่งพาร์ทเนอร์เป็นผู้จัดการและคงการเติบโตไว้เมื่อเทียบกับปีก่อน
  4. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์: แสดงให้เห็นการลงทุนด้านส่วนผสมผลิตภัณฑ์นอกเหนือจาก Search ซึ่งวัดจากเปอร์เซ็นต์การใช้จ่ายที่ไม่ใช่ Search ใน YouTube, Display & Video 360, Display, แอป และ Shopping ในแต่ละปีปฏิทิน
  5. ค่าโฆษณารายปี: การลงทุนใน Google Ads หรือ Google Marketing Platform ซึ่งวัดจากการใช้จ่ายของบัญชีที่จัดการในแต่ละปีปฏิทิน

*การประเมินสิทธิ์การเป็น Premier Partner จะสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของบริษัทอื่นๆ ในประเทศ การประเมินนี้เป็นแบบคร่าวๆ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และเราจะทำการประเมินนี้เป็นรายปี สถานะของ Premier Partner อาจไม่มีให้บริการในบางประเทศ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
73067
false