Sånn oppnår du Google Partners-merket

I 2021 oppdaterer vi kravene for å bli vurdert for Partners-merket. Med denne oppdateringen endres også måten vi teller sertifiseringer opp mot merke- og spesialiseringsstatusen for bedrifter på. 

Vi har samlet noen vanlige spørsmål for å besvare noen flere spørsmål om denne endringen, blant annet om hvordan kvalifiserte brukere teller opp mot sertifiseringskravet.

Bedrifter som blir med i det gratis Google Partners-programmet, kan få status som Google-partner ved å innfri kvalifikasjonskravene.
Når en bedrift oppnår partnerstatus, betyr det at den har utvist Google Ads-kompetanse og -ekspertise, oppfylt kravene til Google-annonseforbruk, hatt vekst i både bedrifts- og kundeinntektene og opprettholdt og utvidet kundebasen sin. Med partnerstatus får bedriften tilgang til en rekke fordeler, blant annet Google Partners-merket. Det kan vises på nettstedet og i markedsføringsmateriellet til bedriften.

I denne artikkelen presenterer vi kravene for å oppnå status som Google-partner. Du kan også finne ut hvordan du sjekker partnerstatusen til bedriften din, og få svar på vanlige spørsmål om partnerstatus.

Du ser de to merkene nedenfor:

Google Partners-merket Premier Google Partners-merket

Krav for å bli vurdert for Partners-merket

For å opprettholde en høy standard i Partners-programmet kommer Google ikke bare til å gjennomgå bedriftene som ønsker å få tildelt merket, men også de som allerede har fått det.

Krav til Partners-merket

Kriterier Partners-merket [nåværende] Partners-merket [i 2021]
Bedriftsresultater

Du kan innfri resultatkravet ved å levere solide annonseinntekter og solid vekst totalt sett samt ved å opprettholde og skape vekst i kundebasen.

Partners evaluerer kundekontoene som er knyttet sammen med managerkontoen din, over en periode på 18 måneder. Partners krever at bedriften må ha minst ett år med forbruksaktivitet i managerkontoen.

Du kan innfri resultatkravet ved å konfigurere kampanjer effektivt via Google Ads og så optimalisere dem for å maksimere inntektene. 

Det kreves ikke at partnerne tar i bruk alle anbefalingene eller oppnår 100 % optimaliseringsresultat med tanke på de nye kravene for Google Partners-merket. Det nye minstekravet for Google Partners-merket er 70 %. Vi har innført optimaliseringsresultatet for å gjøre det enklere for kundene å se om kampanjene deres kan oppnå gode resultater, og for å gi dem forbedringsanbefalinger med forslag til tiltak. Vi har sett at annonsører som har økt optimaliseringsresultatet på kontonivå med ti poeng, i snitt har fått 10 % flere konverteringer.¹

Gå til Anbefalinger-fanen for å se hvilke tiltak du kan iverksette for å oppnå bedre resultater.  Merk: Når vi skal vurdere om bedriften har innfridd resultatkravet, ser vi på optimaliseringsresultatet uten de avviste anbefalingene. Finn ut mer om anbefalinger.

Forbruk

Du må innfri forbrukskravet på USD 10 000 i løpet av 90 dager i alle de administrerte kontoene dine. Hensikten er å vise at bedriften har en tilfredsstillende omsetning.

Du må innfri forbrukskravet på USD 20 000 i løpet av 90 dager i alle de administrerte kontoene dine. Hensikten er å vise at bedriften har en tilfredsstillende omsetning.
Sertifisering

Bedriften må ha én Google Ads-sertifisert bruker som har administrator- eller standardtilgang til bedriftens Google Ads-managerkonto eller en konto som er knyttet til bedriftens Google Partners-registrerte Google Ads-managerkonto. 

Finn ut hvordan du kan få brukersertifiseringer til å telle opp mot bedriftens Partners-merke.

Minst 50 % av de kvalifiserte brukerne til den aktuelle bedriften må ha oppnådd oppdaterte sertifiseringer fra Skillshop. Finn ut mer om Google Ads-sertifiseringen.

1Interne Google-data. Bare for søkekampanjer.

Premier Partners-merkekrav

Kriterier Premier Partners-merket [nåværende] Premier Partners-merket [i 2021]
Bedriftsresultater Du kan innfri resultatkravet ved å levere solide annonseinntekter og solid vekst totalt sett samt ved å opprettholde og skape vekst i kundebasen.

Bedriftene må oppnå det nye Partners-merket for å være kvalifisert for Premier Partner-status i 2021. I Google Partners-programmet gis det så Premier-status til de øverste tre prosentene av bedriftene som deltar, hvert kalenderår. 

Vi velger ut Premier Google Partners-bedriftene basert på en rekke faktorer, blant annet årlig Google Ads-forbruk i administrerte kontoer, vekst hos kunden, kundelojalitet samt annen informasjon. Evalueringen gjennomføres årlig, og statusen er kanskje ikke tilgjengelig i alle markeder.

Forbruk Innfri et høyere forbrukskrav for alle kontoene du administrerer, for å vise at bedriften har en tilfredsstillende omsetning.
Sertifisering To eller flere Google Ads-sertifiserte brukere som har administrator- eller standardtilgang til bedriftens Google Ads-managerkonto eller -underkontakter.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt