Sånn får du Google Partners-merket

Bedrifter som blir med i det gratis Google Partners-programmet, kan få status som Google-partner ved å innfri kvalifikasjonskravene.
Når en bedrift oppnår partnerstatus, betyr det at den har utvist Google Ads-kompetanse og -ekspertise, innfridd kravene til Google-annonseforbruk, hatt vekst i både bedrifts- og kundeinntektene og opprettholdt og utvidet kundebasen sin. Med partnerstatus får bedriften tilgang til en rekke fordeler, blant annet Google Partners-merket. Det kan vises på nettstedet og i markedsføringsmateriellet til bedriften.

I denne artikkelen forklarer vi kravene vi stiller til bedrifter som ønsker å få det nye Google Partners-merket, og vi sammenligner kravene til det nåværende og det nye Google Partners-merket. Vi sammenligner også kravene til det nåværende Premier Google Partners-merket og de foreløpige kravene Premier Google Partners-merket vi lanserer i 2022. Du kan også finne ut hvordan du sjekker partnerstatusen til bedriften din, og få svar på vanlige spørsmål om partnerstatus.

Krav til det nye Google Partners-merket

Vi lanserer det nye Google Partners-programmet i februar 2022. I juni 2021 får partnerne som innfrir de nye kravene, tilgang til det nye Google Partners-merket.

Det finnes tre kravkategorier: resultater, forbruk og sertifiseringer. Det kontrolleres daglig om kravene til Google Partners-merket innfris. Vi beskriver kravkategoriene og grensene for hver kategori i tabellen nedenfor.

Resultater

Hensikten med det nye resultatkravet er at du effektivt skal kunne konfigurere og kjøre finstemte Google Ads-kampanjer, slik at du kan generere så gode resultater for kundene dine som mulig.

Google Ads-managerkontoen du brukte da du registrerte bedriften for Google Partners, må ha et optimaliseringsresultat på minst 70 % – du har selv kontrollen, og i denne kontoen skal det være mulig å følge eller avvise anbefalinger basert på vurderinger du selv gjør, og kundenes mål.

Finn ut mer om optimaliseringsresultatet.

Forbruk Forbrukskravet forblir som det har vært: annonsekostnader på USD 10 000 (eller tilsvarende i lokal valuta) i alle de administrerte kontoene i løpet av en periode på 90 dager.
Sertifisering

Minst 50 % av kontoekspertene tilknyttet Google Ads-managerkontoen du brukte da du registrerte deg for Google Partners, må være sertifisert i Google Ads (maks. 100), med minst én sertifisering innen hvert produktområde med kampanjekostnader (f.eks. app-, søke-, video-, banner- eller Shopping-kampanjer).

Kontoeksperter er ansatte i bedriften din som administrerer Google Ads-kampanjer på vegne av kundene dine. Du kan informere oss om hvor mange brukere i bedriften din som er kontoeksperter, og som, basert på oppgavene de vanligvis utfører, bør ha sertifiseringer. Dette gjør du ved å gå til bedriftens detaljside via «Partners-programmet»-fanen og velge det aktuelle alternativet fra rullegardinmenyen.

Finn ut hvordan du kan få sertifiseringene dine til å telle opp mot bedriftens Partners-merkestatus

Sammenligning av kravene til det nåværende og det nye Google Partners-merket

Kriterier Google Partners-merket [nåværende] Google Partners-merket [nytt]
Resultater

Du kan innfri resultatkravet ved å levere solide totale annonseinntekter og solid vekst samt opprettholde og skape vekst i kundebasen.

Google Partners evaluerer kundekontoene som er knyttet sammen med managerkontoen din, over en periode på 18 måneder. Google Partners krever minst tolv måneder med forbruksaktivitet i managerkontoen.

Hensikten med det nye resultatkravet er at du effektivt skal kunne konfigurere og kjøre finstemte Google Ads-kampanjer, slik at du kan generere så gode resultater for kundene dine som mulig.

Google Ads-managerkontoen du brukte da du registrerte bedriften for Google Partners, må ha et optimaliseringsresultat på minst 70 % – du har selv kontrollen, og i denne kontoen skal det være mulig å følge eller avvise anbefalinger basert på vurderinger du selv gjør, og kundenes mål.

Finn ut mer om optimaliseringsresultatet.

Forbruk

Du må innfri forbrukskravet på USD 10 000 (eller tilsvarende i lokal valuta) i løpet av 90 dager i alle de administrerte kontoene dine. Hensikten er å vise at bedriften har en tilfredsstillende omsetning.

Forbrukskravet forblir som det har vært: annonsekostnader på USD 10 000 (eller tilsvarende i lokal valuta) i alle de administrerte kontoene i løpet av en periode på 90 dager.
Sertifisering

Bedriften din må ha minst én Google Ads-sertifisert bruker som har administratortilgang eller standard tilgang til bedriftens Google Ads-managerkonto eller en hvilken som helst konto knyttet sammen med Google Ads-managerkontoen bedriften brukte ved registrering for Google Partners.

Finn ut hvordan du kan få sertifiseringene dine til å telle opp mot bedriftens Partners-merke

Minst 50 % av kontoekspertene tilknyttet Google Ads-managerkontoen du brukte da du registrerte deg for Google Partners, må være sertifisert i Google Ads (maks. 100), med minst én sertifisering innen hvert produktområde der du har kampanjekostnader (f.eks. app-, søke-, video-, banner- eller Shopping-kampanjer).

Kontoeksperter er ansatte i bedriften din som administrerer Google Ads-kampanjer på vegne av kundene dine. Du kan informere oss om hvor mange brukere i bedriften din som er kontoeksperter, og som, basert på oppgavene de vanligvis utfører, bør ha sertifiseringer. Dette gjør du ved å gå til bedriftens detaljside via «Partners-programmet»-fanen og velge det aktuelle alternativet fra rullegardinmenyen.

Finn ut hvordan du kan få sertifiseringene dine til å telle opp mot bedriftens Partners-merkestatus

Sammenligning av kravene til det nåværende og det nye Premier Google Partners-merket

Nåværende Premier Google Partners-bedrifter beholder statusen sin frem til februar 2022. I tabellen nedenfor lister vi opp de nåværende kravene samt de foreløpige 2022-kravene.

Kriterier Premier Google Partners-merket [nåværende] Premier Google Partners-merket [nytt]
Resultater Du kan innfri resultatkravet ved å levere solide totale annonseinntekter og solid vekst samt opprettholde og skape vekst i kundebasen.

I Google Partners-programmet gis det Premier Google Partners-status til de øverste tre prosentene av de deltakende bedriftene i hvert kalenderår. Fra og med februar 2022 må bedriften din gjøre seg fortjent til det nye Google Partners-merket og statusen som Premier Google-partner

Vi velger ut Premier Google Partners-bedriftene basert på en rekke faktorer, blant annet årlige annonsekostnader i de administrerte kontoene, årlig kundevekst og -lojalitet samt annen informasjon. Evalueringen gjennomføres årlig, og statusen er kanskje ikke tilgjengelig i alle markeder.

Forbruk Innfri et høyere forbrukskrav i alle de administrerte kontoene for å vise at bedriften har en tilfredsstillende omsetning.
Sertifisering Bedriften må ha to eller flere Google Ads-sertifiserte brukere som har administratortilgang eller standard tilgang til Google Ads-managerkontoen sin eller de tilhørende underkontaktene.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt