Πώς μπορείτε να αποκτήσετε το σήμα Google Partner

Το 2021, θα ενημερώσουμε τις απαιτήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την κατάσταση του σήματος Partner. Αυτή η αλλαγή θα περιλαμβάνει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι πιστοποιήσεις σας υπολογίζονται για το σήμα και την κατάσταση εξειδίκευσης για εταιρείες. 

Καταρτίσαμε αυτήν την ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις για να απαντήσουμε σε μερικές επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με την αλλαγή, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο οι κατάλληλοι χρήστες υπολογίζονται για την απαίτηση πιστοποίησης.

Μετά την εγγραφή στο δωρεάν πρόγραμμα Google Partners, η εταιρεία σας έχει το δικαίωμα να αποκτήσει την κατάσταση Google Partner, εφόσον ικανοποιήσει τις σχετικές απαιτήσεις.
Η κατάσταση Partner δηλώνει ότι η εταιρεία σας επιδεικνύει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στο Google Ads, πληροί τις απαιτήσεις δαπανών για τις διαφημίσεις Google, αυξάνει τα δικά της έσοδα και τα έσοδα των πελατών της, ενώ παράλληλα διατηρεί και διευρύνει τη βάση πελατών. Με την κατάσταση Partner η εταιρεία σας αποκτά πρόσβαση σε διάφορα οφέλη, όπως το σήμα Google Partner, που μπορείτε να προσθέσετε στον ιστότοπο και το υλικό μάρκετινγκ.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις απαιτήσεις που ισχύουν προκειμένου να αποκτήσετε την κατάσταση Partner. Επίσης, μπορείτε να μάθετε πώς να ελέγχετε την κατάσταση Partner της εταιρείας σας, καθώς και να λάβετε απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση Partner.

Μπορείτε να δείτε τα δύο σήματα παρακάτω:

Σήμα Google Partner Σήμα Premier Google Partner

Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται για το σήμα Partner

Λάβετε υπόψη ότι, για να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο του προγράμματός Partners, το Google ελέγχει τις εταιρείες που θέλουν να λάβουν και να διατηρήσουν το σήμα.

Απαιτήσεις σήματος Partner

Κριτήρια Σήμα Partner [τρέχον] Σήμα Partner [το 2021]
Απόδοση εταιρείας

Πρέπει να πληροίτε την απαίτηση απόδοσης, επιτυγχάνοντας σταθερά συνολικά έσοδα διαφημίσεων και σταθερή ανάπτυξη, καθώς και διατηρώντας και διευρύνοντας τη βάση πελατών.

Το Partners αξιολογεί τους λογαριασμούς πελατών που συνδέονται με τον λογαριασμό υπευθύνου κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 18 μηνών. Για το Partners απαιτείται δραστηριότητα δαπανών τουλάχιστον 12 μηνών στον λογαριασμό υπευθύνου.

Ικανοποιήστε την απαίτηση απόδοσης, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά το Google Ads, για να ρυθμίσετε και να προβάλετε καμπάνιες με βέλτιστο τρόπο, προκειμένου να μεγιστοποιήσετε τα αποτελέσματα. 

Οι συνεργάτες δεν είναι υποχρεωμένοι να υιοθετούν όλες τις προτάσεις ή να πετύχουν δείκτη βελτιστοποίησης 100% για τις νέες απαιτήσεις σήματος Google Partner. Το όριο για τη νέα απαίτηση σήματος Google Partner είναι 70%. Εισαγάγαμε τον δείκτη βελτιστοποίησης για να βοηθήσουμε τους πελάτες να καταλάβουν αν οι καμπάνιες τους έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε να επιτυγχάνουν υψηλή απόδοση και να προσφέρουν πρακτικές προτάσεις για βελτίωση. Διαπιστώσαμε ότι οι διαφημιζόμενοι που αύξησαν τον δείκτη βελτιστοποίησης σε επίπεδο λογαριασμού κατά 10 βαθμούς, σημείωσαν κατά μέσο όρο αύξηση 10% στις μετατροπές.¹

Μεταβείτε στην καρτέλα Προτάσεις, για να δείτε τις ενέργειες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε για να βελτιώσετε την απόδοσή σας.  Σημείωση: Αξιολογούμε τον δείκτη βελτιστοποίησης χωρίς προτάσεις που έχουν παραβλεφθεί για την απαίτηση απόδοσης της εταιρείας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Προτάσεις.

Δαπάνες

Πρέπει να πληροίτε την απαίτηση δαπανών για διαφημίσεις (10.000 δολάρια ΗΠΑ σε διάστημα 90 ημερών) στους διαχειριζόμενους λογαριασμούς σας, για να δείξετε ότι η εταιρεία σας παρουσιάζει υγιή δραστηριότητα.

Πρέπει να πληροίτε την απαίτηση δαπανών για διαφημίσεις (20.000 δολάρια ΗΠΑ σε διάστημα 90 ημερών) στους διαχειριζόμενους λογαριασμούς σας, για να δείξετε ότι η εταιρεία σας παρουσιάζει υγιή δραστηριότητα.
Πιστοποίηση

Μια εταιρεία χρειάζεται έναν πιστοποιημένο χρήστη στο Google Ads, ο οποίος έχει πρόσβαση διαχειριστή ή πλήρη πρόσβαση στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads της εταιρείας ή σε οποιονδήποτε λογαριασμό συνδέεται με τον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένος στο Google Partners. 

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον συνυπολογισμό της πιστοποίησης χρήστη στο σήμα Partner μιας εταιρείας.

Τουλάχιστον το 50% των κατάλληλων χρηστών μιας εταιρείας πρέπει να αποκτήσει ενημερωμένες πιστοποιήσεις από το Skillshop. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη πιστοποίηση Google Ads.

1Εσωτερικά δεδομένα της Google. Μόνο για καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης.

Απαιτήσεις σήματος Premier Partner

Κριτήρια Σήμα Premier Partner [τρέχον] Σήμα Premier Partner [το 2021]
Απόδοση εταιρείας Πρέπει να πληροίτε την απαίτηση απόδοσης, επιτυγχάνοντας σταθερά συνολικά έσοδα διαφημίσεων και σταθερή ανάπτυξη, καθώς και διατηρώντας και διευρύνοντας τη βάση πελατών.

Προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για την κατάσταση Premier Partner το 2021, οι εταιρείες θα πρέπει πρώτα να αποκτήσουν το νέο σήμα Partner. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα Google Partners θα χορηγεί την κατάσταση Premier στο κορυφαίο 3% των συμμετεχουσών εταιρειών κάθε ημερολογιακό έτος. 

Επιλέγουμε τους Premier Google Partners με βάση διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ετήσιων δαπανών στο Google Ads σε όλους τους διαχειριζόμενους λογαριασμούς, της αύξησης πελατών, της διατήρησης πελατών και άλλων πληροφοριών. Η αξιολόγηση γίνεται σε ετήσια βάση και η κατάσταση ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις αγορές.

Δαπάνη Καλύψτε τις υψηλότερες απαιτήσεις δαπανών στους διαχειριζόμενους λογαριασμούς σας, για να δείξετε ότι η δραστηριότητα της εταιρείας σας είναι σε υγιές επίπεδο.
Πιστοποίηση 2 ή περισσότεροι χρήστες με πιστοποίηση στο Google Ads, οι οποίοι έχουν πρόσβαση διαχειριστή ή πλήρη πρόσβαση στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads ή στους λογαριασμούς βοηθού υπευθύνου της εταιρείας σας.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας