Sådan opnår du Google Partners-badget

I 2021 opdaterer vi de krav, der skal opfyldes, for at komme i betragtning til at opnå status som Partner med badge. Denne ændring omfatter også den måde, som dine certificeringer tæller med i forhold til badget og virksomhedens specialiseringsstatus. 

Vi har samlet disse ofte stillede spørgsmål for at svare på yderligere spørgsmål om ændringen, herunder hvordan kvalificerede brugere tæller med i vores certificeringskrav.

Når din virksomhed tilmelder sig det gratis Google Partnerprogram, kan den kvalificere sig til status som Google-partner.
Opnåelse af partnerstatus betyder, at din virksomhed har demonstreret færdigheder og ekspertise i Google Ads, opfyldt kravene med hensyn til forbrug på Google-annoncer, opnået en stigning i omsætningen hos både virksomhedsbureauet og kunderne samt fastholdt og udvidet sit kundegrundlag. Partnerstatus giver din virksomhed adgang til en række fordele, bl.a. Google Partner-badget, der kan vises på dit website og i marketingmateriale.

Denne artikel beskriver, hvilke krav din virksomhed skal opfylde for at opnå partnerstatus. Du kan også finde ud af, hvordan du kontrollerer din virksomheds partnerstatus, og få svar på almindelige spørgsmål om partnerstatus.

De to badges vises nedenfor:

Google Partner-badget Google Premier Partner-badget

Krav for at komme i betragtning til et Partner-badge

Bemærk, at Google gennemgår virksomheder både med hensyn til at modtage og beholde badget for at opretholde en høj standard for vores Partnerprogram.

Krav til Partner-badge

Kriterier Partner-badge [nuværende] Partner-badge [i 2021]
Virksomhedseffektivitet

Opfyld effektivitetskravet ved at skabe en solid samlet annonceomsætning og vækst og ved at bibeholde eller udvikle din kundebase.

Partners vurderer de kundekonti, der er blevet knyttet til din managerkonto i løbet af en periode på 18 måneder. Partners kræver mindst 12 måneders forbrugsaktivitet på din managerkonto.

Opfyld effektivitetskravet ved at bruge Google Ads effektivt til at oprette og optimere kørsel af kampagner for at maksimere resultatet. 

Partnere er ikke forpligtede til at følge alle anbefalinger eller opnå et optimeringsresultat på 100 % for de nye krav til Google Partners-badget. Mindstekravet for det nye Google Partners-badge er 70 %. Vi har indført optimeringsresultatet for at illustrere for kunderne, om deres kampagner er konfigureret til at opnå høj effektivitet, og for at give dem konkrete anbefalinger til forbedringer. Vi har oplevet, at annoncører, der øgede deres optimeringsresultat på kontoniveau med 10 point, opnåede en gennemsnitlig stigning i antallet af konverteringer på 10 %.¹

Gå til fanen "Anbefalinger" for at se de handlinger, du kan foretage for at forbedre din effektivitet.  Bemærk! For at hjælpe virksomheder med at opfylde effektivitetskravene evaluerer vi optimeringsresultatet uden at tage eventuelle afviste anbefalinger med i betragtning. Få flere oplysninger om Anbefalinger

Forbrug

Opfyld et krav om et annonceforbrug på 10.000 USD i løbet af 90 dage på alle dine managerstyrede konti for at vise, at din virksomhed skaber en masse aktivitet.

Opfyld et krav om et annonceforbrug på 20.000 USD i løbet af 90 dage på alle dine managerstyrede konti for at vise, at din virksomhed skaber en masse aktivitet.
Certificering

En virksomhed skal have 1 bruger, der er certificeret i Google Ads, og som har administrator- eller standardadgang til virksomhedens Google Ads-managerkonto eller en konto, der er linket til virksomhedens Google Partners-registrerede Google Ads-managerkonto. 

Få flere oplysninger om, hvordan brugercertificeringen tæller med i virksomhedens Partner-badge.

I en virksomhed skal mindst 50 % af de kvalificerede brugere have opdaterede certificeringer. Certificeringerne kan opnås i Skillshop. Få flere oplysninger om Google Ads-certificering.

1Interne Google-data. Kun for søgekampagner.

Krav til Premier Partner-badge

Kriterier Premier Partner-badge [aktuelt] Premier Partner-badge [i 2021]
Virksomhedseffektivitet Opfyld effektivitetskravet ved at skabe en solid samlet annonceomsætning og vækst og ved at bibeholde eller udvikle din kundebase.

For at være kvalificeret til Premier Partner-status i 2021 skal virksomhederne først opnå det nye Partner-badge. Google Partnerprogrammet giver derefter Premier-status til de øverste 3 % af de deltagende virksomheder hvert kalenderår. 

Vi vælger Google Premier Partners på baggrund af en række faktorer, herunder, men ikke begrænset til, årlige annonceudgifter på tværs af managerstyrede konti, kundevækst, kundefastholdelse og andre oplysninger. Evaluering sker på årsbasis, og status er muligvis ikke tilgængelig på alle markeder.

Forbrug Opfyld et større forbrugskrav på tværs af dine administrerede konti for at vise, at din virksomheden har en fornuftig driftsaktivitet.
Certificering 2 eller flere brugere er certificeret i Google Ads og har administrator- eller standardadgang til din virksomheds Google Ads-managerkonto eller -undermanagerkonti.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet