Cách tính giấy chứng nhận của bạn vào tiến độ hoàn thành yêu cầu về Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận là một trong những yêu cầu bạn cần đáp ứng để trở thành Đối tác của Google. 

Tài khoản người quản lý Google Ads của bạn (tài khoản này đã đăng ký tham gia chương trình Google Partners) phải có ít nhất 50% người phụ trách chiến lược tài khoản đạt được giấy chứng nhận của Google Ads (có giới hạn 100 người dùng), trong đó phải có ít nhất một giấy chứng nhận trong mỗi dòng sản phẩm có chiến dịch mà bạn đã chi tiêu tiền (ví dụ: Chiến dịch tìm kiếm, Chiến dịch hiển thị, Chiến dịch video, Chiến dịch mua sắm hoặc Chiến dịch ứng dụng).

Người phụ trách chiến lược tài khoản là nhân viên trong công ty của bạn và thay mặt khách hàng quản lý các chiến dịch trên Google Ads.

Chúng tôi ước tính một cách chính xác nhất số lượng người phụ trách chiến lược tài khoản cần được cấp giấy chứng nhận dựa trên một số yếu tố, chẳng hạn như cấp quyền truy cập của người dùng, mối liên kết với Tài khoản người quản lý Google Ads đã đăng ký tham gia Chương trình Google Partners và tài khoản phụ đã liên kết, cũng như miền email. Bạn có thể cho chúng tôi biết số lượng người dùng trong công ty giữ vai trò là người phụ trách chiến lược tài khoản bằng cách chuyển đến trang Thông tin chi tiết về công ty từ thẻ Chương trình Partners, rồi chọn từ trình đơn thả xuống.

Tìm hiểu thêm về giấy chứng nhận Google Ads

Hướng dẫn

1. Đảm bảo bạn là người dùng đủ điều kiện.

Người dùng phải có quyền quản trị hoặc quyền truy cập chuẩn đối với tài khoản người quản lý Google Ads của công ty (tài khoản này đã đăng ký tham gia chương trình Google Partners) hoặc bất kỳ tài khoản nào đã liên kết với tài khoản người quản lý đó. Những người dùng có quyền truy cập chỉ có thể đọc và quyền truy cập chỉ có thể đọc email sẽ không được tính vào huy hiệu của bạn.

2. Cho chúng tôi biết nếu bạn muốn hiển thị con số khác cho số người phụ trách chiến lược tài khoản của mình

Bạn hiện có thể cho chúng tôi biết số lượng người dùng trong công ty giữ vai trò là người phụ trách chiến lược tài khoản bằng cách chuyển đến trang Thông tin chi tiết về công ty từ thẻ Chương trình Partners, rồi chọn từ trình đơn thả xuống.

3. Liên kết tài khoản Skillshop với tài khoản Google Ads của bạn.

Để Google tính giấy chứng nhận của bạn trong Skillshop vào tiến độ hoàn thành yêu cầu về Giấy chứng nhận, bạn cần phải truy cập vào hồ sơ người dùng Skillshop của bạn để liên kết tài khoản Skillshop đó với địa chỉ email người dùng của bạn trong tài khoản Google Ads. Tìm hiểu thêm về cách liên kết và hủy liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản Skillshop

4. Kiểm tra những người dùng có giấy chứng nhận trong tài khoản người quản lý Google Ads của bạn (tài khoản đã đăng ký tham gia chương trình Google Partners).

Bảng Giấy chứng nhận của người dùng của Google Partners hiển thị cho bạn những người dùng được tính vào yêu cầu về Giấy chứng nhận của chương trình Google Partners. Bạn sẽ thấy người dùng quản trị và người dùng tiêu chuẩn trong tài khoản người quản lý Google Ads đã đăng ký tham gia chương trình Google Partners của công ty hoặc bất kỳ tài khoản nào đã liên kết với tài khoản người quản lý của công ty bạn, cũng như trạng thái giấy chứng nhận của họ.

Bạn có thể kiểm tra những người dùng đã được Google Ads chứng nhận bằng cách làm theo các hướng dẫn sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Trong trình đơn ở bên trái, hãy di chuyển xuống thẻ Chương trình Partners.
  3. Nhấp vào đường liên kết Xem chi tiết trong thẻ Trạng thái của huy hiệu để xem bảng Trạng thái của huy hiệu.
  4. Trong bảng Trạng thái của huy hiệu, hãy tìm hàng Trạng thái giấy chứng nhận và nhấp vào Xem người dùng để xem “bảng Giấy chứng nhận của người dùng”.
Lưu ý: Có thể mất tới 48 giờ kể từ khi một cá nhân đạt được giấy chứng nhận trong Skillshop cho đến khi hệ thống áp dụng thông tin đó vào tiến độ hoàn thành yêu cầu trở thành Đối tác của Google cho công ty của bạn.

5. Xem và cập nhật quyền truy cập của người dùng cho những người dùng trong tài khoản người quản lý Google Ads đã đăng ký tham gia chương trình Google Partners và các tài khoản phụ.

Tìm hiểu thêm về cách quản lý các cấp truy cập của người dùng trong tài khoản người quản lý Google Ads

Lưu ý: Tài khoản người quản lý Google Ads phải là chủ sở hữu của tài khoản phụ thì mới có thể quản lý quyền truy cập của người dùng trong tài khoản phụ đó. Bất kỳ tài khoản người quản lý Google Ads nào cũng đều có thể là chủ sở hữu của một tài khoản phụ. Tìm hiểu thêm về cách thêm quyền quản trị đối với tài khoản phụ

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false