Jak spowodować uwzględnianie certyfikatów przy sprawdzaniu spełniania przez agencję wymagań certyfikacyjnych

Jednym z wymagań niezbędnych do uzyskania statusu Partnera Google jest posiadanie certyfikatów.

Co najmniej połowa doradców klienta ds. strategii na Twoim koncie menedżera Google Ads zarejestrowanym w programie Google Partners musi mieć certyfikaty Google Ads (wystarczy jednak 100 takich pracowników). Muszą oni przy tym mieć po co najmniej jednym certyfikacie z każdej usługi objętej w ciągu ostatnich 90 dni wydatkami na kampanie w wysokości co najmniej 500 USD (np. kampanie w sieci wyszukiwania, kampanie w sieci reklamowej, kampanie wideo, kampanie produktowe lub kampanie promujące aplikacje).

Doradcy klienta ds. strategii to pracownicy Twojej agencji, którzy zarządzają kampaniami Google Ads w imieniu klientów.

Liczba doradców klienta ds. strategii, którzy muszą uzyskać certyfikat, jest naszym przybliżonym oszacowaniem na podstawie kilku czynników, np. poziomów dostępu użytkowników, domen e-mail oraz powiązania z kontami menedżera Google Ads zarejestrowanymi w programie Google Partners i z połączonymi z nimi subkontami. Aby nas poinformować, ilu pracowników Twojej agencji jest doradcami klienta ds. strategii, na karcie „Program Google Partners” wejdź na stronę „Informacje o firmie” i wybierz w menu odpowiednią wartość.

Więcej informacji o certyfikatach dostępnych w ramach Google Ads

Instrukcje

1. Upewnij się, że jesteś uprawnionym użytkownikiem.

Użytkownicy potrzebują dostępu administracyjnego lub standardowego do konta menedżera Google Ads agencji zarejestrowanego w programie Google Partners bądź do dowolnego powiązanego z nim konta. Użytkownicy mający dostęp tylko do odczytu lub tylko do e-maili nie są uwzględniani przy określaniu, czy agencja spełnia wymagania certyfikacyjne.

2. Daj nam znać, jeśli uważasz, że liczba doradców klienta ds. strategii jest nieprawidłowa.

Aby nas poinformować, ilu pracowników Twojej agencji jest doradcami klienta ds. strategii, na karcie „Program Google Partners” wejdź na stronę „Informacje o firmie” i wybierz w menu odpowiednią wartość.

3. Powiąż konto Skillshop z kontem Google Ads.

Aby Twoje certyfikaty na platformie Skillshop były uwzględniane przy sprawdzaniu spełniania przez Twoją agencję wymagań certyfikacyjnych, musisz połączyć swój adres e-mail użytkownika konta Google Ads z Twoim kontem Skillshop. Możesz to zrobić w swoim profilu użytkownika w Skillshop. Jeśli masz co najmniej 2 konta Skillshop, połącz to z nich, na którym znajdują się certyfikaty Google Ads. Więcej informacji o łączeniu i rozłączaniu kont Google Ads oraz Skillshop

4. Sprawdź liczbę certyfikowanych użytkowników na koncie menedżera Google Ads zarejestrowanym w programie Google Partners.

Tabela „Certyfikaty użytkowników” na karcie „Program Google Partners” zawiera listę użytkowników, którzy są uwzględniani przy określaniu, czy agencja spełnia wymagania certyfikacyjne programu Google Partners. Znajdują się na niej użytkownicy konta menedżera Google Ads zarejestrowanego w programie Google Partners i każdego powiązanego z nim konta podrzędnego, którzy mają administracyjny lub standardowy poziom dostępu. Podane są też na niej informacje o stanie ich certyfikatów. Pamiętaj, że jeśli użytkownik nie połączył z kontem Skillshop adresu e-mail użytkownika konta Google Ads, jego certyfikaty nie będą widoczne w tabeli „Certyfikaty użytkowników”, a przy jego adresie e-mail w kolumnie „Masz konto połączone z platformą Skillshop?” będzie widoczny stan „Nie”.

Aby zobaczyć, którzy użytkownicy mają certyfikaty z Google Ads:

  1. Zaloguj się na konto Google Ads.
  2. W menu po lewej stronie przewiń w dół do karty „Program Google Partners”.
  3. Na karcie „Status Partnera” kliknij link Wyświetl szczegóły, aby zobaczyć tabelę „Status Partnera”.
  4. W tabeli „Status Partnera” odszukaj wiersz „Stan certyfikacji” i kliknij Wyświetl użytkowników, aby zobaczyć tabelę „Certyfikaty użytkowników”.
Uwaga: od chwili, gdy użytkownik agencji uzyska certyfikat na platformie Skillshop, może minąć do 48 godzin, zanim certyfikat ten zacznie być uwzględniany przy ubieganiu się przez agencję o uzyskanie statusu Partnera Google.

5. Sprawdzaj i w razie potrzeby aktualizuj uprawnienia dostępu użytkowników do konta menedżera Google Ads zarejestrowanego w programie Google Partners i do jego subkont.

Więcej informacji o zarządzaniu poziomami dostępu użytkowników na koncie menedżera Google Ads

Uwaga: konto menedżera Google Ads musi być właścicielem subkonta, aby umożliwiać zarządzanie dostępem użytkowników do tego subkonta. Każde konto menedżera Google Ads może być właścicielem subkonta. Więcej informacji o dodawaniu administracyjnego prawa własności do subkont

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
73067
false
false
false