Giới thiệu về các chứng nhận chuyên môn của công ty

Chúng tôi sẽ không chứng nhận chuyên môn cho các công ty nữa, thay vào đó chúng tôi sẽ chứng nhận năng lực về sản phẩm. Hãy đọc phần dưới đây để biết thêm thông tin.

Chứng nhận chuyên môn của công ty là một hình thức công nhận của Google và giúp các đại lý có kiến thức chuyên môn về sản phẩm cụ thể trong các lĩnh vực nhất định trở nên khác biệt. Bài viết này giải thích cách các công ty có thể đạt được chuyên môn và chuyên môn được hiển thị như thế nào.

Lợi ích

Chuyên môn ghi nhận các công ty giành được trạng thái Đối tác và cho thấy hiệu suất khai thác sản phẩm Google Ads cao hơn cùng với kiến thức chuyên môn về sản phẩm uyên bác hơn. Các chuyên môn này hiển thị trên hồ sơ công ty và trên huy hiệu Đối tác. Bạn có thể sử dụng chuyên môn để giúp giành được công việc kinh doanh và tạo sự khác biệt trên thị trường dựa trên các kỹ năng cụ thể của công ty bạn.

Cách đạt chuyên môn

Chứng nhận chuyên môn được cấp dựa trên các tiêu chí: giấy chứng nhận, mức chi tiêu và hiệu quả hoạt động của công ty trong lĩnh vực sản phẩm mà công ty đó có kiến thức chuyên môn. Hãy đọc bài viết Cách đạt được huy hiệu Đối tác Google để tìm hiểu thêm về các tiêu chí mà bạn cần phải đáp ứng.

Biểu tượng chứng nhận chuyên môn của công ty

Nếu đủ điều kiện đạt được chuyên môn về một trong các sản phẩm, bạn sẽ thấy các biểu tượng trong huy hiệu Đối tác hoặc Đối tác cao cấp của mình.

Chuyên môn

Quảng cáo trong Tìm kiếm

Search Advertising

Quảng cáo video

Video Advertising

Quảng cáo hiển thị hình ảnh

Display Advertising

Quảng cáo mua sắm

Shopping Advertising

 

Chuyên môn của công ty hiển thị như thế nào trên huy hiệu Đối tác

Trên các sản phẩm trực tuyến (như trang web của bạn), chuyên môn của công ty xuất hiện như cửa sổ bật lên hoạt ảnh khi người dùng di chuột qua góc trên bên phải của huy hiệu. Mỗi chứng nhận chuyên môn có biểu tượng riêng.
 

Trong bản in tài liệu tiếp thị (như danh thiếp), chứng nhận chuyên môn sẽ được liệt kê bên dưới huy hiệu dưới dạng biểu tượng và văn bản. Bạn có thể xem thêm chi tiết về Nguyên tắc sử dụng huy hiệu tại đây.

Cách kiểm tra trạng thái chứng nhận chuyên môn của bạn

Nếu có quyền truy cập quản trị, quyền truy cập tiêu chuẩn hoặc truy cập chỉ đọc đối với tài khoản người quản lý Google Ads của công ty, thì bạn có thể thấy trạng thái Đối tác Google của mình khi chuyển đến tab Chương trình Partners trong tài khoản người quản lý Google Ads và xem thẻ Trạng thái huy hiệu. Nếu công ty của bạn đã đạt được chuyên môn, bạn sẽ thấy chuyên môn này trên thẻ huy hiệu. Bạn có thể nhấp vào mục "Xem chi tiết" để xem thêm thông tin về:

  • Chuyên môn công ty của bạn đã đạt được
  • Công ty của bạn có nguy cơ mất chuyên môn không
  • Công ty của bạn cần đáp ứng những yêu cầu nào để đạt được hoặc duy trì chuyên môn

Hướng dẫn

Cách kiểm tra trạng thái chuyên môn

  1. Chuyển đến thẻ Chương trình Partners.
  2. Tìm thẻ Trạng thái huy hiệu và tìm "Chứng nhận chuyên môn". 
  3. Để biết thêm thông tin chi tiết về trạng thái chứng nhận chuyên môn của công ty bạn, hãy nhấp vào Xem thông tin chi tiết. 

Từ thẻ “Xem thông tin chi tiết”, hãy nhấp vào từng chứng nhận chuyên môn để xem trạng thái đáp ứng từng yêu cầu của công ty bạn. 

Ý nghĩa của trạng thái chứng nhận chuyên môn

Trạng thái chuyên môn Ý nghĩa
Không đạt Công ty của bạn không đáp ứng các yêu cầu đối với lĩnh vực chuyên môn đó. Mở rộng phần này để xem thêm các yêu cầu chi tiết.
Đã đạt được Công ty của bạn đáp ứng các yêu cầu đối với lĩnh vực chuyên môn đó. Mở rộng phần này để xem thêm các yêu cầu chi tiết.
Ðang có nguy cơ Công ty của bạn không còn đáp ứng các yêu cầu đối với lĩnh vực chuyên môn đó. Mở rộng phần này để xem thêm các yêu cầu chi tiết.

 

Câu hỏi thường gặp

Khi nào công ty của bạn có thể có nguy cơ mất chuyên môn

Như đã đề cập ở trên trong bảng trạng thái, công ty của bạn có thể có nguy cơ mất chuyên môn nếu công ty ngừng đáp ứng một hoặc nhiều yêu cầu về chuyên môn. Google sẽ dành cho bạn một khoảng thời gian hợp lý để bạn đáp ứng các yêu cầu nhằm đủ điều kiện nhận lại chứng nhận chuyên môn.
Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cập nhật định kỳ các yêu cầu để được chứng nhận chuyên môn, vì vậy, bạn cần chú ý đến bất kỳ thông báo nào về trạng thái chứng nhận chuyên môn xuất hiện trong tài khoản của mình.

Mất chứng nhận chuyên môn

Nếu công ty của bạn không thể đáp ứng các yêu cầu chuyên môn, thì công ty sẽ mất các lợi ích sau đây:

  • Quyền quảng cáo chuyên môn
  • Liệt kê chuyên môn trên huy hiệu Đối tác

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố