Firemné špecializácie

Podpora pre firemné špecializácie bude ukončená do konca júna 2020 a bude nahradená odbornými znalosťami. Ďalšie informácie budú k dispozícii čoskoro.

Firemné špecializácie predstavujú spôsob identifikácie a odlíšenia agentúr s konkrétnymi odbornými znalosťami služieb v určitých oblastiach. V tomto článku vysvetľujeme, ako môžu spoločnosti získať špecializácie a ako sa špecializácie zobrazujú.

Výhody

Špecializácie slúžia na vyjadrenie uznania spoločnostiam, ktoré dosiahli status certifikovaného partnera a vykazujú vyššiu výkonnosť a väčšiu odbornú znalosť služieb Google Ads. Tieto špecializácie sa zobrazujú v profiloch spoločností a na odznakoch Google Partner. Pomocou špecializácií môžete získať nových zákazníkov a odlíšiť svoju spoločnosť na trhu na základe jej konkrétnych schopností.

Ako získať špecializácie

Špecializácie sa udeľujú na základe kritérií, ako sú certifikácie, výdavky či výkonnosť firmy v oblasti služby, na ktorú sa špecializácia vzťahuje. Ďalšie informácie o potrebných kritériách získate v časti Ako získať odznak Google Partner.

Ikony firemných špecializácií

Ak sa kvalifikujete na získanie špecializácie v jednej z oblastí služby, na svojom odznaku Google Partner alebo Premier Google Partner uvidíte niektorú z ikon.

Špecializácia

Reklama vo Vyhľadávaní

Search Advertising

videoreklama,

Video Advertising

obsahová reklama,

Display Advertising

Reklama v Nákupoch

Shopping Advertising

 

Ako sa špecializácie spoločnosti zobrazujú na odznakoch Google Partner

Online (napr. na vašom webe) sa špecializácie vašej spoločnosti zobrazia ako animované kontextové okno, keď používateľ umiestni kurzor myši na pravý horný roh odznaku. Každá špecializácia má vlastnú ikonu.
 

V tlačených marketingových materiáloch (napr. na vizitkách) sa špecializácie budú uvádzať pod odznakom v podobe ikon a textu. Ďalšie podrobnosti nájdete v pokynoch na používanie odznaku.

Ako skontrolovať stav špecializácie

Ak máte k účtu správcu Google Ads svojej spoločnosti prístup pre správcu, štandardný prístup alebo prístup iba na čítanie, stav špecializácií môžete nájsť tak, že prejdete na kartu programu Partners v účte správcu Google Ads a pozriete sa na kartu Stav certifikátu. Ak vaša spoločnosť získala špecializáciu, uvidíte ju na karte odznaku. Ak chcete získať nasledujúce informácie, kliknite na tlačidlo Zobraziť podrobnosti:

  • ktoré špecializácie vaša spoločnosť získala;
  • či vašej spoločnosti hrozí strata špecializácie;
  • aké podmienky musí vaša spoločnosť spĺňať, aby získala alebo si udržala špecializácie.

Pokyny

Ako skontrolovať stav špecializácie

  1. Prejdite na kartu Program Partners.
  2. Nájdite kartu Stav odznaku a sekciu Špecializácie. 
  3. Ak chcete zobraziť ďalšie podrobnosti o stave špecializácií svojej firmy, kliknite na Zobraziť podrobnosti. 

Ak chcete zobraziť status svojej firmy z hľadiska jednotlivých požiadaviek, kliknite na príslušnú špecializáciu na karte Zobraziť podrobnosti. 

Čo znamená váš stav špecializácie

Stav špecializácie Čo to znamená
Nezískané Vaša spoločnosť nespĺňa podmienky v danej oblasti špecializácie. Rozbalením tejto sekcie si zobrazte viac podrobností o podmienkach.
Získané Vaša spoločnosť spĺňa podmienky v danej oblasti špecializácie. Rozbalením tejto sekcie si zobrazte viac podrobností o podmienkach.
Ohrozené Vaša spoločnosť už nespĺňa podmienky v danej oblasti špecializácie. Rozbalením tejto sekcie si zobrazte viac podrobností o podmienkach.

 

Časté otázky

Kedy môže vašej spoločnosti hroziť strata špecializácie

Ako je uvedené vyššie, vašej spoločnosti môže hroziť strata špecializácie v prípade, že prestane spĺňať jednu alebo viac podmienok špecializácie. Na splnenie požiadaviek a opätovnú kvalifikáciu na získanie špecializácie vám poskytneme primeraný čas.
Upozorňujeme, že podmienky získania špecializácie môžeme pravidelne aktualizovať. Preto by ste mali sledovať všetky upozornenia týkajúce sa stavu špecializácie, ktoré sa zobrazia vo vašom účte.

Strata špecializácie

Ak vaša spoločnosť nedokáže splniť podmienky špecializácie, stratí nasledujúce výhody:

  • právo propagovať špecializácie,
  • záznam o špecializácii na odznaku Google Partner.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory