Σχετικά με τις εξειδικεύσεις για εταιρείες

Οι εξειδικεύσεις για εταιρείες θα καταργηθούν το 2021 και θα αντικατασταθούν από τις εξειδικεύσεις προϊόντος. Στο μέλλον, θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες.

Οι εξειδικεύσεις για εταιρείες είναι ένα μέσο αναγνώρισης και διαφοροποίησης των εταιρειών που διαθέτουν εξειδίκευση σε συγκεκριμένα προϊόντα και συγκεκριμένους τομείς. Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς μια εταιρεία μπορεί να αποκτήσει εξειδικεύσεις και πώς αυτές εμφανίζονται.

Οφέλη

Οι εξειδικεύσεις αποτελούν ένα μέσο αναγνώρισης των εταιρειών που έχουν αποκτήσει την κατάσταση Partner και έχουν επιδείξει αυξημένες επιδόσεις και εξειδικευμένες γνώσεις σε προϊόντα του Google Ads. Οι εξειδικεύσεις αυτές εμφανίζονται στο προφίλ της εκάστοτε εταιρείας και στο σήμα Partner. Μπορείτε να αξιοποιήσετε τις εξειδικεύσεις για να προσελκύσετε νέους πελάτες και να ξεχωρίσετε στην αγορά με βάση τις συγκεκριμένες δεξιότητες της εταιρείας σας.

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε εξειδικεύσεις

Οι εξειδικεύσεις παρέχονται με βάση διάφορα κριτήρια, όπως είναι οι πιστοποιήσεις, οι δαπάνες και η απόδοση της εταιρείας στον τομέα προϊόντων όπου εξειδικεύεται. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα απαραίτητα κριτήρια στην ενότητα Πώς μπορείτε να αποκτήσετε το σήμα Google Partner.

Εικονίδια εξειδικεύσεων για εταιρείες

Αν η εταιρεία σας πληροί τις προϋποθέσεις για να αποκτήσει εξειδίκευση σε έναν από τους τομείς προϊόντων, θα παρατηρήσετε τα εξής εικονίδια στο σήμα Partner ή Premier Partner της εταιρείας σας.

Εξειδίκευση

Διαφημίσεις αναζήτησης

Search Advertising

Διαφήμιση βίντεο

Video Advertising

Διαφημίσεις προβολής

Display Advertising

Διαφημίσεις αγορών

Shopping Advertising

 

Πώς εμφανίζονται στο σήμα Partner οι εξειδικεύσεις για εταιρείες

Στον ιστότοπο της εταιρείας σας (και αλλού στο διαδίκτυο), οι εξειδικεύσεις εμφανίζονται με τη μορφή κινούμενου αναδυόμενου παραθύρου εφόσον κάποιος χρήστης τοποθετήσει τον δείκτη του ποντικιού πάνω δεξιά στο σήμα. Για κάθε εξειδίκευση υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο.
 

Στο έντυπο υλικό μάρκετινγκ (για παράδειγμα, στις επαγγελματικές κάρτες), οι εξειδικεύσεις εμφανίζονται κάτω από το σήμα σε μορφή εικονιδίων και κειμένου. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του σήματος για περισσότερες λεπτομέρειες.

Πώς να ελέγξετε την κατάσταση εξειδικεύσεων

Αν διαθέτετε πρόσβαση διαχειριστή, πλήρη ή μόνο για ανάγνωση στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads της εταιρείας σας, μπορείτε να βρείτε την κατάστασή σας Google Partner μεταβαίνοντας στην καρτέλα Πρόγραμμα Partners στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads και κοιτάζοντας την κάρτα Κατάσταση σήματος. Αν η εταιρεία σας έχει αποκτήσει μια εξειδίκευση, αυτή θα εμφανίζεται στην κάρτα σήματος. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο στοιχείο "Προβολή λεπτομερειών" για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξής:

  • Τις εξειδικεύσεις που έχει αποκτήσει η εταιρεία σας
  • Αν η εταιρεία σας κινδυνεύει να χάσει μια εξειδίκευση
  • Τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί η εταιρεία σας για την απόκτηση ή τη διατήρηση των εξειδικεύσεών σας

Οδηγίες

Πώς να ελέγξετε την κατάσταση εξειδικεύσεων

  1. Μεταβείτε στην καρτέλα Πρόγραμμα Partners.
  2. Βρείτε την κάρτα Κατάσταση σήματος και αναζητήστε το στοιχείο Εξειδικεύσεις. 
  3. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση εξειδίκευσης της εταιρείας σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή λεπτομερειών. 

Από την κάρτα Προβολή λεπτομερειών, κάντε κλικ σε κάθε εξειδίκευση, για να δείτε την κατάσταση της εταιρείας σας σε κάθε απαίτηση. 

Τι σημαίνει η κατάσταση εξειδίκευσης της εταιρείας σας

Κατάσταση εξειδίκευσης Τι σημαίνει
Δεν επιτεύχθηκε Η εταιρεία σας δεν πληροί τις απαιτήσεις για τον τομέα εξειδίκευσης. Αναπτύξτε αυτήν την ενότητα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις.
Επιτεύχθηκε Η εταιρεία σας πληροί τις απαιτήσεις για τον τομέα εξειδίκευσης. Αναπτύξτε αυτήν την ενότητα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις.
Σε κίνδυνο Η εταιρεία σας δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις για τον τομέα εξειδίκευσης. Αναπτύξτε αυτήν την ενότητα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις.

 

Συνήθεις ερωτήσεις

Πότε η εταιρεία σας κινδυνεύει να χάσει μια εξειδίκευση

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα κατάστασης, η εταιρεία σας κινδυνεύει να χάσει μια εξειδίκευση, αν σταματήσει να πληροί μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις εξειδίκευσης. Θα έχετε στη διάθεσή σας ένα εύλογο χρονικό διάστημα, για να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις και να κριθείτε εκ νέου κατάλληλοι για την εξειδίκευση.
Έχετε υπόψη ότι οι απαιτήσεις των εξειδικεύσεων μπορεί να ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Συνεπώς, είναι καλό να λαμβάνετε υπόψη τυχόν ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στον λογαριασμό σας σχετικά με την κατάσταση εξειδίκευσης της εταιρείας σας.

Απώλεια εξειδίκευσης

Αν η εταιρεία σας δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις εξειδίκευσης, θα χάσει τα ακόλουθα οφέλη:

  • Δικαιώματα διαφήμισης εξειδικεύσεων
  • Καταχώριση εξειδίκευσης στο σήμα Partner

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας