Всичко за специализациите за компании

Специализациите за компании ще бъдат оттеглени през юни 2021 г.

Специализациите за компании са начин за признаване и отличаване на агенции с експертни познания за конкретни продукти в определени области. Тази статия разяснява как компаниите могат да получат специализации и как ще се показват те.

Предимства

Специализациите са признание за компании, които получават статус в Google Partners и демонстрират по-висока ефективност и експертни познания за продуктите на Google Ads. Те се показват в потребителските профили на компания и в значките „Google Партньор“ и „Premier Google Партньор“. Можете да използвате специализациите, за да развивате бизнеса си и да се отличите на пазара въз основа на специфичните си умения.

Как да получите специализации

Специализациите се предоставят въз основа на критериите за поне един потребител със сертифициране по Google Ads, в продуктовата област на специализация, разходи в Google Ads в размер на 10 000 щ.д. в рамките на 90 дни в продуктовата област на специализация, както и ефективност на компанията в съответната продуктова област.

Икони на специализациите за компании

Ако отговаряте на изискванията за специализация в една от продуктовите области, ще виждате съответната икона в значката си „Google Партньор“ или „Premier Партньор“.

Специализация

Рекламиране в мрежата за търсене

Search Advertising

Видеорекламиране

Video Advertising

Дисплейно рекламиране

Display Advertising

Рекламиране с Google Пазаруване

Shopping Advertising

Как специализациите за компании се показват в значките „Google Партньор“ и „Premier Партньор“

В онлайн собствености (като уебсайта Ви) специализациите на компанията Ви се показват като анимиран изскачащ прозорец, когато потребител задържи курсора на мишката върху горния десен ъгъл на значката. Всяка специализация има собствена икона.

В печатни маркетингови материали (като визитки) специализациите следва да бъдат посочени под значката като икони или текст. Разгледайте указанията за използване на значката за още подробности.

Как да проверите състоянието на специализациите си

Ако имате администраторски, стандартен или достъп само за четене до профила на мениджър в Google Ads на компанията си, можете да преглеждате статуса на специализациите си в раздела „Програма Partners“ в профила си на мениджър в Google Ads и в картата на статуса на значката. Ако компанията Ви е получила специализация, ще виждате тази специализация там. За още информация можете да кликнете върху „Преглед на подробностите“:

  • какви специализации е получила компанията Ви;
  • има ли риск компанията Ви да загуби специализация;
  • кои изисквания трябва да изпълни компанията Ви, за да спечели или запази специализациите си.

Инструкции

  1. Отворете раздела „Програма Partners“.
  2. Намерете картата „Състояние на значката“ и потърсете „Специализации“.
  3. За да видите още подробности за статуса на специализациите на компанията си, кликнете върху Преглед на подробностите.

В картата „Преглед на подробностите“ кликнете върху всяка специализация, за да прегледате статуса на компанията си за всяко изискване.

Какво означава състоянието на специализацията Ви

Състояние на специализацията Какво означава това
Непридобита Компанията Ви не изпълнява изискванията за съответната област на специализация. Разгънете секцията, за да прегледате още подробности за тях.
Придобита Компанията Ви изпълнява изискванията за съответната област на специализация. Разгънете секцията, за да прегледате още подробности за тях.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си