ตรวจสอบสถานะ Google Partner

คุณจะพบข้อมูลต่อไปนี้เมื่อตรวจสอบสถานะ Google Partner

 • บริษัทได้รับป้าย Google Partner หรือ Premier Google Partner
 • หากบริษัทของคุณมีโอกาสสูญเสียป้าย
 • บริษัทของคุณจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดใดเพื่อให้ได้รับป้ายหรือรักษาป้ายไว้
 • ดูว่าบริษัทได้รับความเชี่ยวชาญพิเศษหรือไม่
 • บริษัทมีโอกาสสูญเสียความเชี่ยวชาญพิเศษหรือไม่
 • คุณสมบัติที่บริษัทต้องมีเพื่อให้ได้รับหรือรักษาความเชี่ยวชาญพิเศษไว้

ก่อนเริ่มต้น 

ในปี 2021 เราจะปรับปรุงข้อกำหนดที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะป้าย Partner การเปลี่ยนแปลงนี้จะรวมถึงวิธีใช้การรับรองของคุณเพื่อพิจารณาการรับป้ายและสถานะความเชี่ยวชาญพิเศษของบริษัทด้วย โปรดติดตามข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติม

นอกจากนี้ คุณจะต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบ ระดับมาตรฐาน หรือระดับอ่านอย่างเดียวในบัญชีดูแลจัดการ Google Ads ของบริษัท

วิธีการ

วิธีตรวจสอบสถานะ Partner

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกโปรแกรม Partners ในการนำทางด้านซ้าย 
 3. หาการ์ดสถานะป้าย คุณจะเห็นว่าบริษัทได้รับป้าย Google Partner หรือ Premier Google Partner หรือบริษัทมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียป้ายหรือไม่ 
 4. หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะป้ายของบริษัท โปรดคลิกดูรายละเอียด 

คุณจะเห็นตารางสถานะป้ายที่นี่ซึ่งแสดงสถานะป้ายปัจจุบันของบัญชี รวมถึงระบุว่าคุณมีคุณบัติตรงตามข้อกำหนดใหม่ของปี 2021 หรือไม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางสถานะป้าย

ความหมายของสถานะ Partner

สถานะ Partner ความหมาย
ยังไม่ได้เป็น Google Partner บริษัทของคุณยังไม่ได้รับป้าย Partner หรือ Premier Partner และยังไม่ได้รับความเชี่ยวชาญพิเศษใดๆ คลิก “ดูรายละเอียด” ในการ์ดสถานะป้ายเพื่อดูว่าบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดใดเพื่อรับป้ายและความเชี่ยวชาญพิเศษ
Google Partner

เมื่อบริษัทของคุณได้รับป้าย Partner แล้ว การ์ดสถานะป้ายจะแสดงป้าย Partner และความเชี่ยวชาญพิเศษ คลิก “ดูรายละเอียด” แล้วเลือกตัวเลือก “ป้าย Partner” คุณจะเห็นเครื่องหมายถูกสีเขียวและคำว่า “ประสบความสำเร็จ” ตามข้อกำหนดของป้าย คุณเพิ่มป้ายนี้ในเว็บไซต์และสื่อทางการตลาดได้

หากต้องการดาวน์โหลดป้าย ให้ไปที่การ์ดสถานะป้าย แล้วคลิกเมนู 3 จุด 3 dot menu icon จากนั้นคลิกดาวน์โหลดเนื้อหาของป้าย

Google Premier Partner

เมื่อบริษัทของคุณได้รับป้าย Premier Partner แล้ว การ์ดสถานะป้ายจะแสดงป้าย Premier Partner และความเชี่ยวชาญพิเศษ คลิก “ดูรายละเอียด” แล้วเลือกตัวเลือก “ป้าย Partner” คุณจะเห็นเครื่องหมายถูกสีเขียวและคำว่า “ประสบความสำเร็จ” ตามข้อกำหนดของป้าย

คุณเพิ่มป้ายนี้ในเว็บไซต์และสื่อทางการตลาดได้

หากต้องการดาวน์โหลดป้าย ให้ไปที่การ์ดสถานะป้าย แล้วคลิกเมนู 3 จุด 3 dot menu icon จากนั้นคลิกดาวน์โหลดเนื้อหาของป้าย

มีโอกาสสูญเสียป้าย บริษัทของคุณมีโอกาสสูญเสียสถานะ Partner เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนดอย่างน้อย 1 ข้อขึ้นไป คุณจะเห็นรูปสามเหลี่ยมที่มีเครื่องหมายอัศเจรีย์พร้อมข้อความ หากป้ายหรือความเชี่ยวชาญพิเศษของบริษัทมีความเสี่ยง คลิก “ดูรายละเอียด” แล้วเลือกตัวเลือกที่มีความเสี่ยงดังกล่าว คุณจะเห็นเครื่องหมายถูกและคำว่า “ประสบความสำเร็จ” หรือ “ไม่ประสบความสำเร็จ” ตามข้อกำหนดของป้ายแต่ละแบบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสถานะ Google Partner
 

ป้ายและความเชี่ยวชาญพิเศษที่มีความเสี่ยง

บริษัทของคุณมีโอกาสสูญเสียป้าย Partner หรือสถานะความเชี่ยวชาญพิเศษ หากขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ Partner อย่างน้อย 1 ข้อขึ้นไป ตามที่ระบุในตารางสถานะด้านบน คุณจะมีเวลาดำเนินการตามสมควรเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง และขอให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติใหม่เพื่อรับป้าย
โปรดทราบว่าเราอาจอัปเดตคุณสมบัติ Partner เป็นครั้งคราว ดังนั้นคุณควรตรวจสอบการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานะ Partner ตามที่ปรากฏในบัญชี

การสูญเสียสถานะ Partner

หากบริษัทของคุณขาดคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ Partner บริษัทจะสูญเสียสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • สิทธิ์ในการใช้ป้าย Partner หรือ Premier Partner
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษของบริษัท
 • สิทธิ์ในการโฆษณาสถานะ Partner หรือ Premier Partner

การสูญเสียสถานะ Partner ไม่ได้หมายความว่าบริษัทพ้นสภาพการเป็นสมาชิกโปรแกรม Partners แต่อย่างใด

บริษัทจะยังเข้าร่วมโปรแกรมและเข้าถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ในฐานะสมาชิกต่อไปได้ เช่น ข้อเสนอโปรโมชันของ Google Ads และการเข้าถึงชุมชน Partners 


หมายเหตุ: โปรดทราบว่านโยบายบุคคลที่สามของ Google มีผลบังคับใช้กับบริษัทที่เป็นสมาชิกโปรแกรม Partners และบริษัทที่มีคุณสมบัติได้รับป้าย Partner 

หากคุณสูญเสียสถานะก็ยื่นอุทธรณ์ได้
 

คำถามที่พบบ่อย

วิธีช่วยให้บริษัทได้รับป้าย Partner

การจะมีสถานะ Partner ได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย การทำงานของแต่ละคนล้วนส่งผลอย่างยิ่ง คุณต้องทำให้การรับรองของคุณมีผลต่อป้ายเพื่อช่วยให้บริษัทได้เป็นพาร์ทเนอร์และได้รับป้าย Partner 

ดูวิธีทำให้การรับรองมีผลต่อสถานะ Partner ของบริษัท

หมายเหตุ: โปรดรอ 48 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

เมื่อสถานะป้าย Partner ของบริษัทไม่พร้อมใช้งาน

หากคุณได้รับข้อความแจ้งว่าสถานะป้าย Partner ของบริษัทไม่พร้อมใช้งาน อาจเป็นเพราะเราไม่มีข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับข้อกำหนดของป้าย Partner เช่น หากคุณเพิ่งผ่านการรับรอง Google Ads ใน Skillshop ระบบอาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการประเมินป้าย Partner

หากบริษัทของคุณไม่มีสิทธิ์รับป้าย Partner

หากคุณได้รับข้อความแจ้งว่าบริษัทไม่มีสิทธิ์ได้รับป้าย Partner เนื่องจากมีการละเมิดนโยบายหรือข้อกำหนดในการให้บริการ อาจเป็นเพราะบริษัทละเมิดข้อกำหนดหรือนโยบายต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการ

โปรดอ่านนโยบายและข้อกำหนดในการให้บริการข้างต้นเพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดทั้งหมด 

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว