Ελέγξτε την κατάστασή σας Google Partner

Ελέγχοντας την κατάσταση Google Partner, μπορείτε να μάθετε τα εξής:

 • Αν η εταιρεία σας έχει αποκτήσει το σήμα Google Partner ή το σήμα Premier Google Partner
 • Αν η εταιρεία σας κινδυνεύει να χάσει το σήμα της
 • Τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί η εταιρεία σας για να αποκτήσει ή να διατηρήσει το σήμα
 • Αν η εταιρεία σας έχει αποκτήσει εξειδικεύσεις
 • Αν η εταιρεία σας κινδυνεύει να χάσει κάποια εξειδίκευση
 • Τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί η εταιρεία σας για να αποκτήσει ή να διατηρήσει μια εξειδίκευση

Πριν ξεκινήσετε 

Μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2020, θα ενημερώσουμε τις απαιτήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την κατάσταση του σήματος Partner. Αυτή η αλλαγή θα περιλαμβάνει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι πιστοποιήσεις σας υπολογίζονται για το σήμα και την κατάσταση εξειδίκευσης για εταιρείες. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες ενημερώσεις.

Επίσης, θα πρέπει να έχετε πρόσβαση διαχειριστή, τυπική ή μόνο για ανάγνωση στον λογαριασμό υπευθύνου Google Ads της εταιρείας σας.
 

Οδηγίες

Πώς να ελέγξετε την κατάσταση Partner

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Στην πλοήγηση στην αριστερή πλευρά, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόγραμμα Partners
 3. Βρείτε την κάρτα Κατάσταση σήματος. Θα δείτε αν η εταιρεία σας έχει αποκτήσει το σήμα Google Partner ή το σήμα Premier Google Partner ή αν η εταιρεία σας κινδυνεύει να χάσει το σήμα της. 
 4. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση σήματος της εταιρείας σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή λεπτομερειών

Από εδώ, θα δείτε τον πίνακα κατάστασης σήματος, ο οποίος θα εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση σήματος του λογαριασμού σας, καθώς και το αν πληροίτε τις νέες απαιτήσεις για το 2020. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον πίνακα κατάστασης σήματος.

Τι σημαίνει η κατάσταση Partner

Κατάσταση Partner Τι σημαίνει
Δεν είστε ακόμα Google Partner Η εταιρεία σας δεν έχει αποκτήσει ακόμα το σήμα Partner ή Premier Partner, αλλά ούτε και οποιεσδήποτε εξειδικεύσεις. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή λεπτομερειών στην κάρτα Κατάσταση σήματος για να δείτε τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί η εταιρεία σας για να αποκτήσει το σήμα και εξειδικεύσεις.
Συνεργάτης Google

Η εταιρεία σας έχει αποκτήσει το σήμα Partner. Στην κάρτα Κατάσταση σήματος θα εμφανίζεται το σήμα Partner και οι εξειδικεύσεις σας. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή λεπτομερειών και επιλέξτε το στοιχείο Σήμα Partner. Θα εμφανίζονται πράσινα σύμβολα επιλογής και η λέξη Επιτεύχθηκε δίπλα στις απαιτήσεις σήματος. Μπορείτε να προσθέσετε το σήμα στον ιστότοπό σας και στο υλικό μάρκετινγκ.

Για να κατεβάσετε το σήμα σας, μεταβείτε στην κάρτα Κατάσταση σήματος, κάντε κλικ στο μενού με τις τρεις κουκκίδες 3 dot menu icon και έπειτα κλικ στο στοιχείο Λήψη στοιχείων σήματος.

Google Premier Partner

Η εταιρεία σας έχει αποκτήσει το σήμα Premier Partner. Στην κάρτα Κατάσταση σήματος θα εμφανίζεται το σήμα Premier Partner και οι εξειδικεύσεις σας. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή λεπτομερειών και επιλέξτε το στοιχείο Σήμα Partner. Θα εμφανίζονται πράσινα σύμβολα επιλογής και η λέξη Επιτεύχθηκε δίπλα στις απαιτήσεις σήματος.

Μπορείτε να προσθέσετε το σήμα στον ιστότοπό σας και στο υλικό μάρκετινγκ.

Για να κατεβάσετε το σήμα σας, μεταβείτε στην κάρτα Κατάσταση σήματος, κάντε κλικ στο μενού με τις τρεις κουκκίδες 3 dot menu icon και έπειτα κλικ στο στοιχείο Λήψη στοιχείων σήματος.

Το σήμα σας κινδυνεύει Η εταιρεία σας κινδυνεύει να χάσει την κατάσταση Partner, επειδή δεν πληροί πλέον μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις. Αν το σήμα ή οι εξειδικεύσεις της εταιρείας σας βρίσκονται σε κίνδυνο, θα εμφανίζεται ένα τρίγωνο με θαυμαστικό και ένα μήνυμα. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή λεπτομερειών και επιλέξτε το στοιχείο που βρίσκεται σε κίνδυνο. Θα εμφανίζονται σύμβολα επιλογής και η λέξη Επιτεύχθηκε ή Δεν επιτεύχθηκε δίπλα σε κάθε απαίτηση σήματος.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα οφέλη που παρέχει η κατάσταση Google Partner.
 

Το σήμα και οι εξειδικεύσεις σας βρίσκονται σε κίνδυνο

Όπως αναφέρθηκε στον παραπάνω πίνακα κατάστασης, η εταιρεία σας κινδυνεύει να χάσει το σήμα Partner ή την κατάσταση των εξειδικεύσεών της, αν δεν πληροί πλέον μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις για την κατάσταση Partner. Θα έχετε στη διάθεσή σας εύλογο χρονικό διάστημα, για να κάνετε τις αλλαγές και να κριθείτε εκ νέου κατάλληλοι για το σήμα.
Έχετε υπόψη ότι οι απαιτήσεις για την κατάσταση Partner ενδέχεται να ενημερώνονται περιοδικά, συνεπώς είναι καλό να λαμβάνετε υπόψη τυχόν ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στον λογαριασμό σας σχετικά με την κατάσταση Partner της εταιρείας σας.

Απώλεια κατάστασης Partner

Αν η εταιρεία σας δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις Partner, θα χάσει τα ακόλουθα οφέλη:

 • Δικαιώματα χρήσης του σήματος Partner ή Premier Partner
 • Εξειδικεύσεις για εταιρείες
 • Το δικαίωμα να διαφημίζεται ως Partner ή Premier Partner

Η απώλεια της κατάστασης Partner δεν σημαίνει ότι η εταιρεία σας θα αποβληθεί από το Πρόγραμμα Partners.

Η εταιρεία σας μπορεί να συνεχίσει να συμμετέχει στο πρόγραμμα και να έχει πρόσβαση σε άλλα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την ιδιότητα μέλους, όπως οι προωθητικές προσφορές Google Ads και η πρόσβαση σε κοινότητες του Partners. 


Σημείωση: Έχετε υπόψη ότι για τις εταιρείες που είναι μέλη του Προγράμματος Partners και για εκείνες που έχουν κριθεί κατάλληλες για την απόκτηση του σήματος Partner ισχύουν οι πολιτικές τρίτων μερών της Google. 

Αν η κατάστασή σας χάθηκε, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης.
 

Συνήθεις ερωτήσεις

Πώς να βοηθήσετε την εταιρεία σας να αποκτήσει το σήμα Partner

Η απόκτηση της κατάστασης Partner αποτελεί συλλογική προσπάθεια και κάθε μεμονωμένο άτομο μπορεί να την επηρεάσει σημαντικά. Για να βοηθήσετε την εταιρεία σας να γίνει Partner και να αποκτήσει το σήμα Partner, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι οι πιστοποιήσεις σας θα συνυπολογιστούν στο σήμα. 

Μάθετε σχετικά με το πώς να κάνετε τις πιστοποιήσεις σας να συνυπολογίζονται στην κατάσταση Partner της εταιρείας σας

Σημείωση: Θα χρειαστεί να περάσουν 48 ώρες για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Πότε η κατάσταση σήματος Partner της εταιρείας σας δεν είναι διαθέσιμη

Αν λάβετε μήνυμα σύμφωνα με το οποίο η κατάσταση Partner της εταιρείας σας δεν είναι διαθέσιμη, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν διαθέτουμε τα πιο πρόσφατα στοιχεία που απαιτούνται για το σήμα Partner. Για παράδειγμα, αν ολοκληρώσατε πρόσφατα μια πιστοποίηση Google Ads στο Skillshop, μπορεί να χρειαστούν έως και 48 ώρες για να συμπεριληφθεί αυτή η αλλαγή στην αξιολόγηση του σήματος Partner.

Πότε η εταιρεία σας δεν πληροί τα κριτήρια για να αποκτήσει το σήμα Partner

Αν λάβετε ένα μήνυμα, το οποίο αναφέρει ότι η εταιρεία σας δεν πληροί τα κριτήρια για να αποκτήσει το σήμα Partner λόγω παραβάσεων κάποιας πολιτικής ή των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, τότε αυτό μπορεί να σημαίνει ότι παραβήκατε τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:

Ελέγξτε τις παραπάνω πολιτικές και τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε όλες τις απαιτήσεις. 

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας