Проверка на статут в Google Partners

Проверявайки статута си в Google Partners можете да разберете:

 • дали компанията Ви е спечелила значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“;
 • дали има риск компанията Ви да загуби значката си;
 • кои изисквания трябва да изпълни компанията Ви, за да спечели или запази значката;
 • дали компанията Ви е получила специализации;
 • има ли риск компанията Ви да загуби специализация;
 • кои изисквания трябва да изпълни компанията Ви, за да спечели или запази специализация.

Преди да започнете 

През 2021 г. ще актуализираме изискванията за получаване на значка „Google Партньор“. Тази промяна ще включва и начина, по който сертифициранията Ви се отчитат към състоянието на значката и специализациите за компании. Останете на линия за още актуализации.

Освен това ще трябва да имате администраторски, стандартен или достъп само за четене до профила на мениджър в Google Ads на компанията Ви.

Инструкции

Как да проверите статута си в Google Partners

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В лявата лента за навигация кликнете върху Програма Partners
 3. Намерете картата „Състояние на значката“. Ще видите дали компанията Ви е спечелила значката „Google Партньор“ или значката „Рremier Google Партньор“, или има риск да я загуби. 
 4. За да видите още подробности относно състоянието на значката на компанията Ви, кликнете върху Преглед на подробностите

Ще се отвори таблицата „Състояние на значката“, в която е посочено текущото състояние на значката на профила Ви, както и дали сте изпълнили новите изисквания за 2021 г. Научете повече за таблицата „Състояние на значката“.

Какво означава статутът Ви в Google Partners

Статус в Google Partners Значение
Все още не е Google Партньор Компанията Ви все още не е спечелила значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“, както и не е получила специализации. Кликнете върху „Преглед на подробностите“ в картата за състоянието на значката, за да прегледате изискванията, които компанията Ви трябва да изпълни, за да спечели значката и да получи специализации.
Google Партньор

Компанията Ви е спечелила значката „Google Партньор“. В картата за състоянието на значката Ви ще се показват значката „Google Партньор“ и специализациите Ви. Кликнете върху „Преглед на подробностите“ и изберете опцията „Значка „Google Партньор“. Ще виждате зелени отметки и думата „Изпълнени“ до изискванията за значката. Можете да добавяте значката към уебсайта и маркетинговите си материали.

За да изтеглите значката, отворете картата Състояние на значката и кликнете върху менюто с три точки 3 dot menu icon, след което върху Изтегляне на активи за значката.

Premier Google Партньор

Компанията Ви е спечелила значката „Premier Партньор“. В картата за състоянието на значката Ви ще се показват значката „Premier Партньор“ и специализациите Ви. Кликнете върху „Преглед на подробностите“ и изберете опцията „Значка „Google Партньор“. Ще виждате зелени отметки и думата „Изпълнени“ до изискванията за значката.

Можете да добавяте значката към уебсайта и маркетинговите си материали.

За да изтеглите значката, отворете картата Състояние на значката и кликнете върху менюто с три точки 3 dot menu icon, след което върху Изтегляне на активи за значката.

Значката е изложена на риск За компанията Ви има риск да загуби статуса си в Google Partners, тъй като е спряла да изпълнява едно или повече от изискванията. Ако значката или специализациите на компанията Ви са изложени на риск, ще виждате триъгълник с удивителен знак и съобщение Кликнете върху „Преглед на подробностите“ и изберете опцията, която е изложена на риск. Ще виждате отметки и думата „Изпълнени“ или „Неизпълнение“ до всяко изискване за значката.

Научете повече за предимствата на статута в Google Partners.
 

Значка или специализации в риск

Както е посочено в таблицата на състоянията по-горе, за компанията Ви има риск да загуби статуса си в Google Partners, ако спре да изпълнява едно или повече от изискванията на програмата. Ще получите разумен срок, в който да направите промените и отново да изпълните изискванията за значката си.
Имайте предвид, че може периодично да актуализираме квалификацията на партньорите, така че препоръчваме да обръщате внимание на всички известия за статута Ви в Google Partners, които се появяват в профила Ви.

Загуба на статут в Google Partners

Ако компанията Ви не е в състояние да изпълни изискванията за програмата, ще загуби следните предимства:

 • право да използва значката „Google Партньор“ или „Premier Партньор“;
 • специализации за компании;
 • право да рекламира статус в Google Partners или статус на „Premier Google Партньор“.

Загубата на статут в Google Partners не означава, че компанията Ви вече не е член на програмата.

Тя може да продължи да участва в програмата и да се ползва от други предимства на членството, като например промоционални оферти от Google Ads и достъп до общностите в Google Partners. 


Забележка: Имайте предвид, че правилата на Google за трети страни важат за компании, които са членове на програмата Google Partners, и за онези, които изпълняват изискванията за значката „Google Партньор“. 

Ако изгубите статута си, можете да изпратите обжалване.
 

Често задавани въпроси

Как да помогнете на компанията си да спечели значката „Google Партньор“

За да бъдат изпълнени условията за статут в Google Partners, са необходими колективни усилия, но всеки отделен човек може да има огромно въздействие. За да помогнете на компанията си да стане Google Партньор и да спечели такава значка, сертифициранията Ви трябва да се зачитат към значката. 

Научете повече за това как сертифициранията Ви да се зачитат към статута на „Google Партньор“ на компанията.

Забележка: промените ще влязат в сила до 48 часа.

Кога състоянието на значката „Google Партньор“ на компанията Ви не е налице

Ако получите съобщение, че състоянието на значката „Google Партньор“ на компанията Ви не е налице, възможно е да не разполагаме с най-актуалната информация относно изпълнението на изискванията за значката. Ако например наскоро сте завършили сертифициране по Google Ads в Skillshop, включването на тази промяна в оценката за значката „Google Партньор“ може да отнеме до 48 часа.

Кога компанията Ви не отговаря на условията за получаване на значката „Google Партньор“

Ако получите съобщение, че компанията Ви не отговаря на условията за получаване на значката „Google Партньор“ поради нарушения на правила или общи условия, това може да се дължи на нарушаването на едно или повече от следните:

Прегледайте посочените по-горе правила и общи условия, за да се запознаете с всички изисквания. 

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си