Khắc phục vấn đề liên quan đến từ khóa phủ định

Bài viết này giải thích cách khắc phục vấn đề khi từ khóa phủ định không hoạt động như mong đợi.

Các vấn đề và những quan niệm sai lầm phổ biến về từ khóa phủ định

1. Quảng cáo của tôi đang hiển thị trên các cụm từ tìm kiếm bị một từ khóa phủ định chặn

Từ khóa phủ định không khớp với các biến thể

Từ khóa phủ định hoạt động khác với các từ khóa khớp khẳng định. Từ khóa khẳng định có thể khớp với các cụm từ tìm kiếm tương tự, nhưng không giống hệt với từ khóa được nhắm mục tiêu (chẳng hạn như từ sai chính tả, các từ có thứ tự khác nhau hoặc các cụm từ có cùng ý nghĩa). Từ khóa phủ định không khớp với các biến thể này.

Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn ngăn quảng cáo phân phát trên một cụm từ tìm kiếm đủ điều kiện, thì bạn cần loại trừ chính xác các cụm từ tìm kiếm cụ thể. Ví dụ: nếu bạn thêm từ khóa đối sánh rộng phủ định 'nhà' vào nhóm quảng cáo, thì từ khóa này sẽ chỉ ngăn quảng cáo phân phát trên các cụm từ tìm kiếm có chứa đúng cụm từ 'nhà'. Điều này có nghĩa là quảng cáo sẽ không đủ điều kiện để phân phát trên cụm từ tìm kiếm 'ngôi nhà màu đỏ' nhưng có thể phân phát trên cụm từ tìm kiếm 'ngôi nhà màu xanh'. Tìm hiểu thêm về từ khóa phủ định

Truy vấn dài hơn 16 từ

Quảng cáo của bạn có thể vẫn hiển thị khi ai đó sử dụng cụm từ tìm kiếm dài hơn 16 từ và từ khóa phủ định của bạn nằm sau từ thứ 16 đó. Giả sử từ khóa phủ định của bạn là "giảm giá". Quảng cáo của bạn có thể hiển thị khi ai đó tìm "phòng khách sạn sạch đẹp hoặc phòng kèm bữa sáng tại Los Angeles, California gần biển đang giảm giá" vì từ khóa phủ định của bạn là từ thứ 17 trong cụm từ. Mặt khác, quảng cáo của bạn sẽ không hiển thị khi ai đó tìm "phòng khách sạn sạch đẹp hoặc phòng kèm bữa sáng tại Los Angeles gần biển đang giảm giá" vì từ khóa phủ định của bạn là từ thứ 16 trong từ khóa.

Lưu ý: Trước tháng 10 năm 2019, giới hạn là 10 từ thay vì 16 từ. Trước ngày này, bạn có thể thấy từ khóa phủ định sau từ thứ 10 trong từ khóa.

Kiểm tra phạm vi ngày

Nếu bạn xác định một cụm từ tìm kiếm trong báo cáo cụm từ tìm kiếm đã bị loại trừ bằng một từ khóa phủ định, hãy chắc chắn rằng bạn đang xem đúng phạm vi ngày báo cáo. Bạn có thể sử dụng lịch sử thay đổi để kiểm tra ngày áp dụng từ khóa phủ định cho nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch. Ví dụ: nếu bạn đang xem báo cáo cụm từ tìm kiếm trong 3 tháng qua, nhưng từ khóa phủ định đã được áp dụng 2 tuần trước, thì bạn sẽ thấy cụm từ phủ định trong báo cáo của mình.

Đảm bảo danh sách từ khóa phủ định được áp dụng cho chiến dịch của bạn

Danh sách từ khóa phủ định được tạo và quản lý ở cấp tài khoản trong Thư viện chia sẻ, nhưng để các danh sách này hoạt động, bạn cần liên kết chúng với các chiến dịch cụ thể. Hãy đảm bảo danh sách được áp dụng cho đúng chiến dịch bằng cách chọn thẻ Từ khóa phủ định. Tìm hiểu thêm về danh sách từ khóa phủ định

2. Từ khóa của tôi không kích hoạt quảng cáo như dự kiến do từ khóa phủ định

Công cụ chẩn đoán hiển thị không đúng từ khóa hiện không phân phát

Công cụ chẩn đoán từ khóa thử nghiệm một cụm từ tìm kiếm phiên bản đối sánh chính xác của một từ khóa, ngay cả khi từ khóa đó là cụm từ hoặc nội dung đối sánh rộng. Nếu phiên bản đối sánh chính xác của từ khóa đó bị loại trừ, thì công cụ sẽ trả về thông báo “Một từ khóa phủ định đang ngăn quảng cáo của bạn hiển thị. Quảng cáo của bạn có thể sẽ hiển thị trên các cụm từ tìm kiếm khác khớp với từ khóa này”. Thử nghiệm này không toàn diện, từ khóa có thể đủ điều kiện để phân phát trên các biến thể khác khớp với từ khóa này.

Kiểm tra danh sách từ khóa phủ định

Hãy nhớ kiểm tra xem từ khóa phủ định đang ngăn việc phân phát có nằm trong danh sách từ khóa phủ định hay không. Đây là các danh sách được tạo và quản lý ở cấp tài khoản trong Thư viện chia sẻ hoặc trong Tài khoản người quản lý quản lý tài khoản đó. Nếu từ khóa phủ định nằm trong danh sách không được áp dụng cho chiến dịch, thì từ khóa đó có thể là nguyên nhân. Tìm hiểu thêm về danh sách từ khóa phủ định
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố