Ayusin ang mga isyu sa mga negatibong keyword

Ipinapaliwanag sa artikulong ito kung paano i-troubleshoot kapag hindi gumagana ang mga negatibong keyword gaya ng inaasahan.

Mga karaniwang isyu at maling paniniwala sa mga negatibong keyword

1. Lumalabas ang mga ad ko sa mga paghahanap na dapat i-block ng negatibong keyword

Hindi tumutugma ang mga negatibong keyword sa mga variant

Iba ang paraan ng paggana ng mga negatibong keyword kaysa sa mga positibong katumbas ng mga ito. Puwedeng tumugma ang mga positibong keyword sa malalapit na variant—ito ay mga paghahanap na katulad, pero hindi kapareho ng target na keyword, gaya ng mga maling spelling, mga salitang iniba ang pagkakasunod-sunod, o mga terminong magkasingkahulugan. Hindi tumutugma ang mga negatibong keyword sa mga variant.

Ibig sabihin, kung gusto mong pigilang maihatid ang isang ad sa isang kwalipikadong paghahanap, kailangan mong ibukod ang mga partikular na termino para sa paghahanap nang eksakto. Halimbawa, kung idaragdag mo ang negatibong malawak na tugmang keyword na -house sa iyong ad group, pipigilan lang nitong maihatid ang mga ad sa mga paghahanap na naglalaman ng salitang ‘house’ mismo. Ibig sabihin, hindi magiging kwalipikadong maihatid sa ‘red house’ ang isang ad pero puwede itong maihatid sa ‘blue houses.’ Matuto pa tungkol sa mga negatibong keyword

Mga query na lampas 16 na salita ang haba

Posible pa ring lumabas ang iyong ad kapag may naghanap ng pariralang lampas 16 na salita, at kasunod ng ika-16 na salitang iyon ang negatibong keyword mo. Ipagpalagay nating "discount" ang iyong negatibong keyword. Puwedeng lumabas ang iyong ad kapag may naghanap ng "nice clean hotel rooms or bed and breakfast rentals in Los Angeles CA close to beach discount" dahil ang negatibong keyword mo ay ang ika-17 salita sa parirala. Sa kabilang banda, hindi namin ipapakita ang iyong ad kapag may naghanap ng "nice clean hotel rooms or bed and breakfast rentals in Los Angeles close to beach discount" dahil ang negatibong keyword mo ay ang ika-16 na salita sa parirala.

Tandaan: Bago ang Oktubre, 2019, 10 salita ang limitasyon sa halip na 16. Bago ang petsang ito, puwede kang makakita ng mga negatibong keyword pagkatapos ng ika-10 salita sa isang keyword.

Tingnan ang hanay ng petsa

Kung matutukoy mong ibinukod dapat ng negatibong keyword ang isang paghahanap sa ulat ng mga termino para sa paghahanap, tiyakin na ang tamang hanay ng petsa ng pag-uulat ang tinitingnan mo. Puwede mong gamitin ang history ng pagbabago para tingnan ang petsa kung kailan inilapat sa ad group o campaign ang negatibong keyword. Halimbawa, kung tinitingnan mo ang ulat ng termino para sa paghahanap para sa nakalipas na 3 buwan, pero inilapat ang negatibong keyword 2 linggo na ang nakalipas, inaasahang makikita mo ang negatibong keyword sa iyong ulat.

Tiyaking inilapat ang listahan ng negatibong keyword sa iyong campaign

Ginagawa at pinapamahalaan ang mga listahan ng negatibong keyword sa antas ng account sa Nakabahaging Library, pero kailangang nauugnay ang mga ito sa mga partikular na campaign para maging aktibo ang mga ito. Tiyaking inilapat ang listahan sa tamang campaign sa pamamagitan ng pagtingin sa tab na Mga Negatibong Keyword. Matuto pa tungkol sa mga listahan ng negatibong keyword

2. Hindi nagti-trigger ng mga ad ang mga keyword ko dahil sa isang negatibong keyword, pero nagti-trigger dapat ang mga ito

Mali ang ipinapakita ng Diagnostic Tool na hindi naghahatid ang keyword

Sinusubukan ng keyword diagnostic tool ang isang paghahanap para sa eksaktong tugmang bersyon ng isang keyword, kahit na katugmang parirala o malawak na tugma ang keyword. Kung nakabukod ang eksaktong tugmang bersyon ng keyword, ibabalik ng tool ang mensaheng “May negatibong keyword na pumipigil na maipakita ang iyong ad. Posibleng lumalabas ang iyong ad sa ibang paghahanap kung saan tumutugma ang keyword na ito.” Hindi komprehensibo ang pagsubok na ito, posibleng kwalipikadong maihatid ang ad sa mga karagdagang variant kung saan ito tumutugma.

Tingnan ang mga listahan ng negatibong keyword

Tiyaking tingnan kung nasa listahan ng negatibong keyword ang negatibong keyword na pumipigil sa paghahatid. Ito ay mga listahang ginagawa at pinapamahalaan sa antas ng account sa Nakabahaging Library o sa isang Manager Account na namamahala sa account. Kung ang negatibong keyword ay nasa listahang hindi inilapat sa isang campaign, puwedeng ito ang dahilan. Matuto pa tungkol sa mga listahan ng negatibong keyword
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu