Dinamikus URL-nyomonkövetés beállítása a szállodai kampányokhoz

A dinamikus nyomonkövetési URL-ekkel nyomon követhető a Google Ads szállodai kampányaiból a webhelyre irányuló forgalom. Ezt a Google Ads-fiókban lehet konfigurálni a követősablon és a végső URL utótagja segítségével. A Hotel Center platformon be kell állítani az LPURL elemet a céloldal konfigurációjában, mivel ez adja meg azt a végső céloldalt, amelyre a hirdetéseknek át kell irányítaniuk a forgalmat.

Ennek a beállításnak a megadása után a hirdetésére kattintó felhasználók az URL elemben megadott link helyett egy olyan bővített linkre kerülnek, amelyet a rendszer a Google Ads szolgáltatásban szereplő nyomonkövetési URL-ekből és a céloldal konfigurációjában megadott LPURL elemből hozott létre. Ha az értékesítési pont adataiban nincs megadva LPURL elem, akkor nem lesznek a Google Ads szolgáltatásból származó nyomonkövetési URL-jei és paraméterei, és a hirdetés a felhasználókat a bővített URL elemre irányítja át. További információ az LPURL elemről. Ha a követősablont vagy a végső URL-ek utótagját bármelyik szülőszinten definiálja, a rendszer figyelmen kívül hagyja az LPURL elemet, és a megjelenített URL-t továbbra is az URL elemből nyeri ki.

További nyomonkövetési információk megadásához szállodai kampányokhoz tartozó Google Ads-követősablonokat is használhat. Hozzáadhat például ValueTrack-paramétereket és egyéni paramétereket a követősablonokhoz vagy a végső URL-ek utótagjához.

Fontos tudnivalók

  • A Google Ads-követősablonokban és a végső URL-ek utótagjában kizárólag ValueTrack-paraméterek használhatók. Az LPURL elemben nem használhatók ValueTrack-paraméterek.
  • A céloldal vagy az értékesítési pont fájljában található LPURL vagy URL elemben csak az értékesítési pont dinamikus paraméterei használhatók. A Google Ads követősablonokban nem használhatók ilyen paraméterek.

Útmutató

Követősablonok, végső-URL-utótagok és egyéni paraméterek felvétele a Google Ads-fiókba, a kampányba vagy a hirdetéscsoportba

A követősablonok és a végső URL-ek utótagjai beállíthatók a fiók, a kampány és a hirdetéscsoport szintjén is. Az egyéni paraméterek a kampány és a hirdetéscsoport szintjén állíthatók be. További információ a ValueTrack-paraméterekkel végzett nyomon követés beállításáról.

ValueTrack-sablonok hozzáadása a szállodacsoporthoz

A szállodacsoport szintjén adhatja hozzá a követősablonokat és végső URL-ek utótagjait. A mezőket tömeges feltöltés használatával is feltöltheti. Az egyéni paraméterek nem támogatottak a szállodacsoport szintjén.
  1. Jelentkezzen be a Google Ads-fiókba.
  2. A Kampányok oldalon kattintson arra a kampányra, amelyet szerkeszteni szeretne.
  3. Az oldalmenüben kattintson a Szállodacsoportok lehetőségre.
  4. Kattintson az oszlopikonra Oszlopok.
  5. Bontsa ki az „Attribútumok” szakaszt, majd jelölje be a „Végső URL utótagja” és a „Követősablon” lehetőség melletti jelölőnégyzetet.
  6. Kattintson az Alkalmaz lehetőségre a módosítások mentéséhez.
  7. Ha a szerkeszteni kívánt szállodacsoport alegységeket tartalmaz, bontsa ki az alegységek megjelenítéséhez.
  8. A Követősablon vagy a Végső URL utótagja oszlop minden alegysége esetén kattintson a ceruzaikonra a végső URL utótagjának és a követősablonnak a megadásához.

Példák a nyomon követés használatára

Az alábbiakban a ValueTrack-paraméterek használatára láthat példákat. Valamennyi esetben az értékesítési pont adataiban megadott „LPURL” elemre hivatkozunk. Ha azonban nincs megadva „LPURL” elem az értékesítési pont adatai között, akkor nem használunk fel a Google Ads szolgáltatásból származó ValueTrack-sablonokat és -paramétereket.

Az LPURL beállítása a ValueTrack használatához

Ha szeretné kihasználni a Google Ads új ValueTrack-funkcióit, akkor a Hotel Center platformon egy új <LPURL> címkét kell definiálnia az értékesítési pont feedjében. További információ az LPURL elemről.

Az LPURL konfigurálásához tekintse át a jelenlegi <URL> címke tartalmát minden <PointOfSale> esetén. Sorolja be az URL-t az alábbi kategóriák egyikébe, és végezze el a megfelelő módosítást. Javasolt elkülöníteni az URL céloldal összetevőjét, és ezt elhelyezni az LPURL elemben. Az <URL> címkét ne módosítsa.

1. kategória: Az URL nem használ a végső céloldalra vezető átirányításokat.

<URL>http://partner.com/landing?hid=(PARTNER-HOTEL-ID)</URL>

Ha az URL már a végső céloldal, helyezze el az ezt az URL-t tartalmazó <LPURL> címkét az értékesítési pont XML-fájljában.

Javasolt módosítás:
<URL>http://partner.com/landing?hid=(PARTNER-HOTEL-ID)</URL>
<LPURL>http://partner.com/landing?hid=(PARTNER-HOTEL-ID)</LPURL>

2. kategória: Az URL olyan átirányításokat használ, amelyek az átirányítás közben nem módosítják a céloldalt.

<URL>https://example.tracker.com?campaign_id=(CAMPAIGN-ID)&t_url=http://partner.com/landing%3Fhid%3D(PARTNER-HOTEL-ID)</URL>

Mivel egy külső fél követőjén keresztül történik átirányítás, helyezzen el egy olyan <LPURL> címkét az értékesítési pont XML-fájljában, amely elkülöníti a végső céloldalt (a félkövéren szedett részt). Mivel az LPURL a végső céloldal, a továbbiakban nem kell escape-kódokat használni, mivel a Google Ads szolgáltatásban beállított megfelelő ValueTrack-konfiguráció automatikusan hozzáadja a megfelelő escape-kódokat.

Javasolt módosítás:
<URL>https://example.tracker.com?campaign_id=(CAMPAIGN-ID)&t_url=http://partner.com/landing%3Fhid%3D(PARTNER-HOTEL-ID)</URL>
<LPURL>http://partner.com/landing?hid=(PARTNER-HOTEL-ID)</LPURL>

A kizárólag a nyomon követéshez használt (pirossal színnel jelölt) URL-részt a következőképpen kell beállítani a Google Ads-követősablonjában:

https://example.tracker.com?campaign_id={campaignid}&t_url={lpurl}

További speciális beállítások

3. kategória: Az URL átirányítások használatával fűz hozzá statikus vagy nyomonkövetési paramétereket a céloldalhoz.

<URL>https://partnerpage.com?language_code=(USER-LANGUAGE)&url=http://hotelbrandApage.com/landing%3Fhid%3D(PARTNER-HOTEL-ID)</URL>

Az URL-ben átirányítás szerepel, és a rendszer ennek használatával módosítja a végső céloldalt úgy, hogy statikus vagy ValueTrack URL-paramétereket fűz hozzá az URL végéhez. A fenti példánál maradva a céloldal URL-jét az alábbihoz hasonlóra kell módosítani az átirányításkor:

http://hotelbrandApage.com/landing?hid=12345&orgin=partnerA&adgroupid=100001

A céloldal paramétereinek e kiegészítését a ValueTrack-sablon végső URL utótagjának megadására szolgáló mezőjével kell elvégezni ahelyett, hogy ezekre az átirányításokra támaszkodna az LPURL elemben, vagy a követősablont használná.

Javasolt módosítás:
<URL>https://partnerpage.com?language_code=(USER-LANGUAGE)&url=http://hotelbrandApage.com/landing%3Fhid%3D(PARTNER-HOTEL-ID)</URL>
<LPURL>http://partner.com/landing?hid=(PARTNER-HOTEL-ID)</LPURL>

A követősablon beállítható úgy, hogy az URL-nyomonkövetés megmaradjon:

https://partnerpage.com?language_code=(USER-LANGUAGE)&url={lpurl}

Annak érdekében, hogy ezeket a kiegészítő URL-paramétereket a rendszer hozzáfűzze a céloldalhoz, adja meg a végső URL utótagját a következőképpen:

&origin=partnerA&adgroupid={adgroupid}

Kerülje a követősablon alábbi formátumban történő megadását:

https://partnerpage.com?language_code=(USER-LANGUAGE)&url={lpurl}%26orgin%3DpartnerA%26adgroupid%3D{adgroupid}

Ehelyett hagyja ki a céloldal URL-paramétereit a követősablonból, és a fent látható módon, a végső URL utótagjának használatával konfigurálja a céloldal további utótagjait.

4. kategória: Az URL átirányításokkal jelentősen módosítja a végső céloldalt.

<URL>https://partnerpage.com?language_code=(USER-LANGUAGE)&url=http://hotelbrandApage.com/landing%3Fhid%3D(PARTNER-HOTEL-ID)</URL>

Bár az URL átirányítást tartalmaz, az átirányítás nem kizárólag a nyomon követéshez használatos. Az átirányítás a céloldal URL-jének bonyolultabb módosításaihoz is használható. Például abban az esetben, ha az URL-t az alábbihoz hasonlóra kell módosítani az átirányítás közben:

http://hotelbrandApage.com/almárka/landing?hid=12345

Ebben az esetben a következő lépés egy ezzel egyező URL-t tartalmazó <LPURL> címke elhelyezése az értékesítési pont XML-fájljában.

Javasolt módosítás:
<URL>https://partnerpage.com?language_code=(USER-LANGUAGE)&url=http://hotelbrandApage.com/landing%3Fhid%3D(PARTNER-HOTEL-ID)</URL>
<LPURL>https://partnerpage.com?language_code=(USER-LANGUAGE)&url=http://hotelbrandApage.com/landing%3Fhid%3D(PARTNER-HOTEL-ID)</LPURL>

Követősablonok és a végső URL utótagjainak használata

Ha átirányításokat szeretne használni a követősablonokban vagy a ValueTrack-paraméterekben, az alábbi példák alapján állíthatja be a ValueTrack-paramétereket.
Javasoljuk, hogy csak külső fél általi nyomon követéshez használt URL-szegmenseket helyezzen el a követősablonban. A végső céloldalra továbbítani kívánt paramétereket a végső URL utótagjának használatával kell konfigurálni.

Példa: ValueTrack-paraméterek hozzáfűzése a céloldalakhoz

Ha az „LPURL” elem a következő URL-t adja meg:

https://www.partnerdomain.com?checkinDate=(CHECKINDAY)

és Ön azt szeretné, hogy az URL-ek így jelenjenek meg:

https://www.partnerdomain.com?checkinDate=2001-01-01&adgroupid=123456

akkor hagyja üresen a követősablont, a végső URL utótagját pedig állítsa be a következőképpen:

adgroupid={adgroupid}

Megjegyzés: A követősablont nem javasolt az URL-paraméterek céloldalhoz való hozzáadására használni. Vegye fontolóra a beállítással kapcsolatos alábbi bevált módszereket.

A beállítással kapcsolatos bevált módszerek

1. tipp: Kerülje a következő formátumú követősablonok használatát:

{lpurl}?campaign_id={campaignid}&adgroup_id={adgroupid}

Ha URL-nyomonkövetési paramétereket szeretne hozzáfűzni a céloldalhoz, akkor használja inkább a végső URL utótagját, és hagyja üresen a követősablont. A végső URL utótagját a következőképpen állítsa be:

campaign_id={campaignid}&adgroup_id={adgroupid}

2. tipp: Kerülje az escape-karakterekkel jelölt URL-paraméterek megadását a követősablonban:

https://example.tracker.com?t_url={lpurl}%26campaign_id%3D{campaignid}%26adgroup_id%3D{adgroupid}%26hotel_id={hotel_id}

A fenti példában a campaignid és a adgroupid URL-paraméter escape-karakterekkel van megjelölve, és a nyomonkövetési szolgáltatás helyett a céloldal kapja meg őket. Ugyanennek az eredménynek az eléréséhez inkább a következőképp javasolt beállítani a követősablont:

https://example.tracker.com?t_url={lpurl}&hotel_id={hotel_id}

A végső URL utótagját a következőképp állítsa be:

campaign_id={campaignid}&adgroup_id={adgroupid}

Példa: Átirányítások használata követősablonokkal

Követősablonokkal kell konfigurálni a külső felek minden olyan követőjét, amely átirányítást használ. A céloldalnak átadott paramétereket továbbra is a végső URL utótagjával kell hozzáfűzni.

Ha az „LPURL” elem a következő URL-t adja meg:

https://www.partnerdomain.com?checkinDate=(CHECKINDAY)

és a megjeleníteni kívánt URL a következő:

https://www.semtracker-example.com/media/redir.php?prof=12&campaignid=89012232&networkType=s&url=https://www.partnerdomain.com%3DcheckinDate%3D2001-01-01&adgroupid%3D123456

a céloldal URL-je pedig a következő:

https://www.partnerdomain.com?checkinDate=2001-01-01&adgroupid=123456

akkor az alább látható módon állíthatja be a követősablont:

https://www.semtracker-example.com/media/redir.php?prof=12&campaignid={campaignid}&networkType={network}&url={lpurl}

a végső URL utótagját pedig az alábbi módon:

adgroupid={adgroupid}

Példa: Nincs beállítva LPURL

Ha az „LPURL” elem nincs megadva, az „URL” elem pedig a következő URL-t tartalmazza:

https://www.partnerdomain.com?checkinDate=(CHECKINDAY)

A Google Ads szolgáltatásban beállított nyomonkövetési paraméterektől függetlenül az alábbi URL jelenik meg.

https://www.partnerdomain.com?checkinDate=2010-01-01

A követősablonok és a végső URL-ek utótagjai a fiók, a kampány, a hirdetéscsoport és a szállodacsoport szintjén is definiálhatók. További információ a követősablonokról és a végső URL-ek utótagjának megadásáról.

Példa: Nincs megadva követősablon vagy a végső URL utótagja

Ha az „URL” és az „LPURL” az alábbi URL-ekhez hasonlóan van definiálva:

<URL>https://example.tracker.com?campaign_id=(CAMPAIGN-ID)&t_url=http://partner.com/landing%3Fhid%3D(PARTNER-HOTEL-ID)</URL>
<LPURL>http://partner.com/landing?hid=(PARTNER-HOTEL-ID)</LPURL>

Ha nincs a saját vagy valamelyik szülőszintre beállított követősablon vagy végső-URL-utótag, akkor a rendszer továbbra is az „URL” elemet használja, az LPURL-t pedig figyelmen kívül hagyja. Ebben a példában a megjelenő URL a következő:

https://example.tracker.com?campaign_id=100001&t_url=http://partner.com/landing%3Fhid%3Dabcde

Egyéni paraméterek használata a követősablonokkal

Ha egyéni paramétereket szeretne használni a követősablonokkal, akkor ebben a cikkben talál további információt a nyomon követés és az átirányítások beállításáról. Az egyéni paraméterek csak a kampány és a hirdetéscsoport szintjén definiálhatók.

Fontos tudnivalók

Ha több szinten is felvesz követősablonokat, akkor a Google Ads a legspecifikusabbat használja. Ha például a hirdetéscsoport és a szállodacsoport szintjén is be van állítva egy követősablon, a rendszer a szállodacsoport szintjén beállítottat használja.

Ha a követősablonok olyan ValueTrack-paramétereket tartalmaznak, amelyek kulcsszó-információkat jelölnek – például a {keyword} paramétert –, akkor ezek a paraméterek a szállodahirdetéseknél üresen maradnak. Ez azért van, mert a szállodahirdetések kulcsszavak helyett szállodacsoportokat használnak a hirdetések megjelenítéséhez. Ugyanebből az okból a {feeditemid}, a {matchtype}, a {devicemodel}, a {placement} és az {adposition} ValueTrack-paraméter sem támogatott. Támogatottak azonban az olyan szállodaspecifikus paraméterek, mint a {hotel_id}, a {hotel_partition_id}, a {hotel_adtype} és a {hotelcenter_id}. További információ a nyomon követés ValueTrack-paraméterekkel végzett beállításáról.

Kapcsolódó linkek

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Jelentkezzen be a további támogatási lehetőségek igénybevételéhez, hogy gyorsabban megoldhassa a problémát