Xem thử quảng cáo video

Sau khi tạo quảng cáo video trong Google Ads, bạn có thể xem thử hình thức hiển thị của quảng cáo trên YouTube. Việc này giúp bạn có thêm ý tưởng về nội dung mà mọi người sẽ thấy khi xem quảng cáo đó trên YouTube. Bạn cũng có thể gửi bản xem thử của quảng cáo cho mọi người trước khi xuất bản quảng cáo đó.

Hướng dẫn

Cách tạo bản xem thử của quảng cáo video:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
  2. Nhấp vào Chiến dịch video trong bảng điều hướng.
  3. Nhấp vào Quảng cáo và phần mở rộng trong trình đơn trang.
  4. Trong cột "Quảng cáo", hãy di chuột qua quảng cáo mà bạn muốn xem thử rồi nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa.
  5. Chọn Xem thử.
  6. Chọn chế độ xem thử quảng cáo trên thiết bị di động hay trên máy tính.
    • Thiết bị di động: Nhấp vào Xem thử quảng cáo trên thiết bị di động , rồi nhấp vào Sao chép đường liên kết để lưu URL vừa hiển thị và mở trên thiết bị di động của bạn.
    • Máy tính: Nhấp vào Xem thử quảng cáo. Bản xem thử của quảng cáo sẽ mở ra trong một tab mới.

Sau đó, bạn có thể xem và chia sẻ bản xem thử quảng cáo video của mình (kèm theo mọi thẻ, lớp phủ hoặc biểu ngữ đi kèm).

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố