О грешкама при повезивању менаџерског налога и опозиву везе са њим

Менаџерски налози имају одређена ограничења када је у питању повезивање. Ако вам се прикаже порука о грешци док покушавате да повежете налоге или опозовете везу са њима, највероватније сте наишли на једно од ограничења повезивања описаних у овом чланку.

Узроци грешака при повезивању

  1. Налог је већ повезан са менаџерским налогом у истој хијерархији
  2. Менаџерски налози са заједничким клијентским налогом не могу да буду у истој хијерархији
  3. Достигли сте ограничење од 1 менаџерског налога који директно управља другим менаџерским налогом
  4. Достигли сте ограничење од 5 нивоа менаџерског налога
  5. Достигли сте ограничење од 5 менаџерских налога који управљају 1 клијентским налогом
  6. Достигли сте максималан број налога
  7. Достигли сте максималан број позива на чекању
  8. Налог нема ниједног администратора или власника осим овог менаџерског налога
  9. Морате да будете власник овог налога да бисте обавили ту радњу
  10. Морате да имате администраторски приступ да бисте обавили ову радњу

Легенда графика

Менаџерски налог Клијентски налог Грешка Прихватљиво Подржана веза Неподржана веза

1. Налог је већ повезан са менаџерским налогом у истој хијерархији

*Порука о грешци: „Налогом позваног корисника већ управља други менаџерски налог у хијерархији.“

Налог можете да повежете само једном у истој хијерархији менаџерског налога. Пример у наставку илуструје овај концепт. У њему је менаџерски налог 1 повезан са менаџерским налогом 2 и клијентским налогом. Менаџерски налог 2 не може да се повеже и са клијентским налогом јер два менаџерска налога у истој хијерархији (тј. два менаџерска налога која су међусобно повезана) не могу да буду директно повезана са истим клијентским налогом.

Ако у хијерархији не видите други менаџерски налог који је повезан са клијентским налогом, могуће је да је други менаџерски налог изнад менаџерског налога менаџера на који сте пријављени.

Решење:

Ако имате приступ менаџерском налогу 1, пријавите се на менаџерски налог 1 и отворите страницу „Подешавања подналога“. Изаберите клијентски налог који желите да повежете са менаџерским налогом 2, изаберите Измени, па Промени менаџера. У пољу који се прикаже изаберите менаџерски налог 2.

Ако немате приступ менаџерском налогу 1, морате да се обратите администратору повезаног менаџерског налога изнад вашег.

*Поруке о грешци могу да се мењају током времена.

2. Менаџерски налози са заједничким клијентским налогом не могу да буду у истој хијерархији

*Порука о грешци: „Клијентски налог би био повезан више пута у хијерархији.“

Налог можете да повежете само једном у истој хијерархији менаџерског налога. У примеру у наставку и менаџерски налог 1 и менаџерски налог 2 су повезани на исти клијентски налог. У овој ситуацији менаџерски налог 1 не може да се повеже са менаџерским налогом 2 јер би онда клијентски налог био директно повезан са два менаџерска налога у истој хијерархији (другим речима, са два међусобно повезана менаџерска налога).

Решење:

Да бисте повезали менаџерски налог 1 са менаџерским налогом 2, прво морате да опозовете везу између менаџерског налога 1 и клијентског налога 1.

*Поруке о грешци могу да се мењају током времена.

3. Достигли сте ограничење од 1 менаџерског налога који директно управља другим менаџерским налогом

*Порука о грешци: „Достигли сте максималан број менаџерских налога.“

Менаџерски налог може да буде директно повезан само са 1 менаџерским налогом изнад њега.
Имајте у виду да се ово ограничење односи само на менаџерске налоге. Клијентски налог може да буде директно повезан са највише 5 менаџерских налога. 

Решење:

Ако је менаџерски налог 2 већ повезан са менаџерским налогом 3 и желите да повежете менаџерски налог 1 са менаџерским налогом 3, треба да повежете менаџерски налог 1 изнад менаџерског налога 2 или опозовете везу између менаџерског налога 2 и менаџерског налога 3.

*Поруке о грешци могу да се мењају током времена.

4. Достигли сте ограничење од 5 нивоа менаџерског налога

*Порука о грешци: „Повезивањем позваног корисника бисте премашили максимални број дозвољених нивоа подменаџера.“

Структура менаџерског налога може да има само 5 нивоа, што значи да у структури менаџерског налога можете да имате само 5 менаџерских налога један изнад другог.

Ако вам се прикаже ова порука о грешци и видите да у хијерархији менаџерског налога има мање од 5 нивоа, вероватно изнад менаџерског налога највишег нивоа постоје додатни менаџерски налози које не можете да видите јер немате приступ.

Решење: 

Повежите нови менаџерски налог најмање један ниво изнад петог менаџерског налога у хијерархији или опозовите везу између једног или више постојећих менаџерских налога у хијерархији.

*Поруке о грешци могу да се мењају током времена.

5. Достигли сте ограничење од 5 менаџерских налога који управљају 1 клијентским налогом

*Порука о грешци: „Достигли сте максималан број менаџерских налога.“

Клијентски налози могу да буду директно повезани са највише 5 менаџерских налога.

Решење:

Повежите нови менаџерски налог са једним од постојећих менаџерских налога или опозовите везу са једним од постојећих менаџерских налога, па онда повежите нови менаџерски налог.

*Поруке о грешци могу да се мењају током времена.

6. Достигли сте максималан број налога

*Порука о грешци: „Имате максималан број налога.“

Сваки менаџерски налог има ограничење максималног броја налога, тј. максималан број клијентских налога са којима може да буде повезан. Ако вам се прикаже грешка да сте достигли максималан број дозвољених налога, повезивањем додатног налога бисте премашили то ограничење.

Решење:

Да бисте менаџерски налог вратили у оквире ограничења, морате да откажете неке налоге или опозовете везу између налога и менаџерског налога.

*Поруке о грешци могу да се мењају током времена.

7. Достигли сте максималан број позива на чекању

*Порука о грешци: „Достигли сте максималан број позива на чекању.“

Максималан број позива на чекању је 20. Позиве на чекању можете да видите на менаџерском налогу у одељку Подешавања > Подешавања подналога. Ако менаџерски налог већ има 20 позива на чекању, не можете да позовете додатне клијентске налоге.

Решење:

Да бисте смањили број позива на чекању, можете да тражите од администратора налога којима сте послали захтев да одобре позиве за повезивање или можете да опозовете позиве ако вам више не требају.

*Поруке о грешци могу да се мењају током времена.

8. Налог нема ниједног администратора или власника осим овог менаџерског налога

*Порука о грешци: „Сваки налог мора да има корисника са администраторским приступом или менаџерски налог са администраторским власништвом.“

Налози не могу да остану без администратора јер у том случају нико не би могао да управља налогом у будућности.

Решење:

Додајте корисника са администраторским приступом клијентском налогу или пренесите власништво на други менаџерски налог.

*Поруке о грешци могу да се мењају током времена.

9. Морате да будете власник овог налога да бисте обавили ту радњу

*Порука о грешци: „Немате дозволу за обављање ове радње. Само власници или корисници који имају администраторски приступ могу да унесу ову промену.“

За важне радње у управљању клијентским налозима, као што су опозив везе са другим менаџерским налозима и прихватање захтева за повезивање, менаџерски налог мора да има власништво над клијентским налогом, а ви као корисник морате да имате администраторски приступ менаџерском налогу. Сазнајте више.

Решење:

Ако вам треба власништво над клијентским налогом, менаџерски налог који је актуелни власник мора да пренесе власништво на ваш менаџерски налог. Ако на клијентском налогу тренутно не постоји менаџерски налог који је власник, клијентски налог мора да додели власништво вашем налогу.

10. Морате да имате администраторски приступ да бисте обавили ову радњу

*Порука о грешци: „Морате да имате администраторски приступ да бисте обавили ову радњу.“

За важне задатке у управљању налогом, као што су слање захтева за повезивање, прихватање захтева за повезивање и уклањање корисника, морате да имате администраторски приступ налогу. Поред тога, ако сте корисник менаџерског налога који покушава да унесе важне промене на клијентски налог, менаџерски налог мора да има власништво над клијентским налогом.

Решење:

Затражите од корисника који има администраторски приступ налогу да унесе промену или да повећа ваш ниво приступа на „Администраторски“ како бисте могли да унесете промену.

*Поруке о грешци могу да се мењају током времена.

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?

Треба вам додатна помоћ?

Пријавите се за додатне опције за подршку да бисте брзо решили проблем