מידע על שגיאות קישור בחשבונות ניהול

יש כמה מגבלות על הקישור של חשבונות ניהול. אתם עשויים להיתקל באחת או יותר מהמגבלות האלה כשתנסו לקשר את החשבונות שלכם. אם הוצגה לכם הודעת שגיאה אחרי שהזנתם מספר חשבון ולחצתם על המשך בתהליך קישור החשבון, סביר להניח שנתקלתם באחת ממגבלות הקישור המתוארות במאמר זה.

הגורמים לשגיאות קישור

  1. החשבון כבר מקושר לחשבון ניהול שנמצא באותה היררכיה
  2. חשבונות ניהול עם חשבון לקוח משותף לא יכולים להיות חלק מאותה היררכיה
  3. הגעתם למגבלה של חשבון ניהול אחד המנהל ישירות חשבון ניהול אחר
  4. הגעתם למגבלה של 5 רמות של חשבונות ניהול
  5. הגעתם למגבלה של 5 חשבונות ניהול המנהלים חשבון לקוח אחד
  6. הגעתם למספר החשבונות המקסימלי
  7. הגעתם למספר המקסימלי המותר של הזמנות בהמתנה

מקרא

חשבון ניהול חשבון לקוח שגיאה מקובל קישור נתמך קישור שאינו נתמך

1. החשבון כבר מקושר לחשבון ניהול שנמצא באותה היררכיה

הודעת שגיאה: "המוזמן כבר מנוהל על ידי מנהל אחר בהיררכיה שלך."*

אפשר לקשר חשבון פעם אחת בלבד באותה היררכיה של חשבון הניהול. הדוגמה הבאה ממחישה את ההגבלה הזו. בדוגמה שלפנינו, חשבון ניהול 1 מקושר לחשבון ניהול 2 ולחשבון לקוח 1. לא ניתן לקשר את חשבון ניהול 2 לחשבון לקוח 1 מפני שאז שני חשבונות ניהול באותה היררכיה (לדוגמה, שני חשבונות ניהול המקושרים זה לזה) יהיו מקושרים ישירות לאותו חשבון לקוח (שאינו חשבון ניהול). הערה: יכולים להיות לכם עד 5 חשבונות ניהול המקושרים ישירות לאותו חשבון לקוח, כל עוד חשבונות הניהול אינם חלק מאותה היררכיה. 

הפתרון:

כדי לקשר את חשבון ניהול 2 לחשבון לקוח 1, צריך קודם לבטל את הקישור של חשבון לקוח 1 לחשבון ניהול 1.

*הודעות השגיאה עשויות להתעדכן ולהשתנות עם הזמן.

2. חשבונות ניהול עם חשבון לקוח משותף לא יכולים להיות חלק מאותה היררכיה

הודעת שגיאה: "הלקוח יקושר יותר מפעם אחת בהיררכיה."*

אפשר לקשר חשבון פעם אחת בלבד באותה היררכיה של חשבון הניהול. בדוגמה הבאה, חשבון ניהול 1 וחשבון ניהול 2 מקושרים שניהם לחשבון לקוח 1. במקרה זה, לא ניתן לקשר את חשבון ניהול 1 לחשבון ניהול 2 מפני שאז חשבון לקוח 1 יהיה מקושר ישירות לשני חשבונות ניהול באותה היררכיה (לדוגמה, שני חשבונות ניהול המקושרים זה לזה). 

 

הפתרון:

כדי לקשר את חשבון ניהול 1 לחשבון ניהול 2, צריך קודם לבטל את הקישור של חשבון ניהול 1 לחשבון לקוח 1.

*הודעות השגיאה עשויות להתעדכן ולהשתנות עם הזמן.

3. הגעתם למגבלה של חשבון ניהול אחד המנהל ישירות חשבון ניהול אחר

הודעת שגיאה: "הגעת למספר המנהלים המרבי המותר."*

מעל חשבון ניהול יכול להיות רק חשבון ניהול 1 המקושר אליו ישירות. 
שימו לב שהמגבלה הזו מתייחסת רק לחשבונות ניהול. לחשבון לקוח אפשר לקשר ישירות עד 5 חשבונות ניהול. 

הפתרון:

אם חשבון ניהול 2 מקושר כבר לחשבון ניהול 3 ואתם רוצים לקשר את חשבון ניהול 1 לחשבון ניהול 3, עליכם לקשר את חשבון ניהול 1 מעל חשבון ניהול 2 או לבטל את הקישור של חשבון ניהול 2 לחשבון ניהול 3.

*הודעות השגיאה עשויות להתעדכן ולהשתנות עם הזמן.

4. הגעתם למגבלה של 5 רמות של חשבונות ניהול

הודעה שגיאה: "קישור של המוזמן יגרום לחריגה ממספר הרמות המותר של תת-חשבון MCC."*

חשבונות ניהול יכולים להיות במבנה של עד 5 רמות, לכן יכולים להיות רק 5 חשבונות ניהול זה מעל זה במבנה של חשבונות הניהול שלכם.

הערה: אם קיבלתם את הודעת השגיאה הזו ובהיררכיה שלכם יש פחות מ-5 רמות של חשבונות ניהול, כנראה שיש חשבונות ניהול נוספים מעל חשבון הניהול ברמה העליונה שלכם שאינכם יכולים לראות מפני שאין לכם הרשאה מתאימה.

הפתרון: 

אפשר לקשר את חשבון הניהול החדש ברמה אחת לפחות מעל לחשבון הניהול החמישי בהיררכיה או לבטל את הקישור של אחד או יותר מחשבונות הניהול הקיימים בהיררכיה.

*הודעות השגיאה עשויות להתעדכן ולהשתנות עם הזמן.

5. הגעתם למגבלה של 5 חשבונות ניהול המנהלים חשבון לקוח אחד

הודעת שגיאה: "הגעת למספר המנהלים המרבי המותר."*

לחשבונות לקוח (כלומר, חשבונות שאינם חשבונות ניהול) יכולים להיות עד 5 חשבונות ניהול המקושרים ישירות אליהם.

הפתרון:

מקשרים את חשבון הניהול החדש לאחד מחשבונות הניהול הקיימים או מבטלים את הקישור של אחד מחשבונות הניהול הקיימים לפני שמקשרים את חשבון הניהול החדש.

*הודעות השגיאה עשויות להתעדכן ולהשתנות עם הזמן.

6. הגעתם למספר החשבונות המקסימלי

הודעת שגיאה: "הגעת למספר החשבונות המקסימלי המותר."*

לכל חשבון ניהול מוגדר 'מספר חשבונות מרבי' – המספר המקסימלי של חשבונות לקוח שאליהם אפשר לקשר את חשבון הניהול שלכם בכל זמן נתון. אם מופיעה שגיאה שלפיה הגעתם למספר החשבונות המקסימלי המותר, קישור חשבון נוסף יגרום לחריגה ממספר החשבונות המרבי. 

הפתרון:

כדי שחשבון הניהול שלכם לא יחרוג מהמגבלה, עליכם לבטל כמה חשבונות או לבטל את הקישור של חשבונות מסוימים אל חשבון הניהול.

*הודעות השגיאה עשויות להתעדכן ולהשתנות עם הזמן.

7. הגעתם למספר המקסימלי המותר של הזמנות בהמתנה

הודעת שגיאה: "מיצית את המספר המקסימלי המותר של הזמנות בהמתנה."*

המספר המקסימלי של הזמנות בהמתנה הוא 20. ההזמנות בהמתנה מוצגות בחשבון הניהול בקטע חשבונות > ניהול. אם לחשבון הניהול כבר יש 20 הזמנות בהמתנה, לא תוכלו להזמין חשבונות לקוח נוספים. 

הפתרון:

כדי להקטין את מספר ההזמנות בהמתנה, אפשר לבקש ממשתמשים מנהלתיים בחשבונות המבוקשים לאשר את הזמנות הקישור. לחלופין, אתם יכולים לבטל את ההזמנות אם אין בהן יותר צורך. 

*הודעות השגיאה עשויות להתעדכן ולהשתנות עם הזמן.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה