מידע על שגיאות בקישור לחשבונות ניהול ובביטול הקישור אליהם

יש כמה מגבלות על הקישור של חשבונות ניהול. אם מוצגת לכם הודעת שגיאה כשאתם מנסים לקשר בין חשבונות או לבטל את הקישור ביניהם, סביר להניח שנתקלתם באחת מהמגבלות על הקישור שמתוארות במאמר הזה.

גורמים לשגיאות קישור

  1. החשבון כבר מקושר לחשבון ניהול שנמצא באותה היררכיה
  2. חשבונות ניהול עם חשבון לקוח משותף לא יכולים להיות חלק מאותה היררכיה
  3. הגעתם למגבלה של חשבון ניהול אחד המנהל ישירות חשבון ניהול אחר
  4. הגעתם למגבלה של 5 רמות של חשבונות ניהול
  5. הגעתם למגבלה של 5 חשבונות ניהול המנהלים חשבון לקוח אחד
  6. הגעתם למספר החשבונות המקסימלי
  7. הגעתם למספר המקסימלי המותר של הזמנות בהמתנה
  8. אין בחשבון משתמשים שמוגדרת להם הרשאת גישה מנהלתית או הרשאת גישה ברמת בעלים, מלבד משתמשים בחשבון הניהול הזה
  9. צריך הרשאת גישה ברמת בעלים בחשבון כדי לבצע את הפעולה הזאת
  10. צריך הרשאת גישה מנהלתית כדי לבצע את הפעולה הזו

מקרא

חשבון ניהול חשבון לקוח שגיאה מקובל קישור נתמך קישור שאינו נתמך

1. החשבון כבר מקושר לחשבון ניהול שנמצא באותה היררכיה

*הודעת השגיאה: "החשבון שהוזמן כבר מנוהל דרך חשבון ניהול אחר בהיררכיה".

אפשר לקשר כל חשבון נתון שמשויך להיררכיה של חשבון ניהול רק פעם אחת באותה היררכיה. הדוגמה הבאה ממחישה את ההגבלה הזו. בדוגמה חשבון ניהול 1 מקושר לחשבון ניהול 2 ולחשבון לקוח. אי אפשר לקשר גם את חשבון ניהול 2 לחשבון הלקוח, כי אי אפשר לקשר שני חשבונות ניהול שמשויכים לאותה היררכיה (במילים אחרות, שני חשבונות ניהול שמקושרים אחד לשני) ישירות לאותו חשבון לקוח.

אם לא מוצג לכם בהיררכיה חשבון ניהול שכבר מקושר לחשבון הלקוח הרלוונטי, יכול להיות שמדובר בחשבון ניהול שהמיקום שלו בהיררכיה גבוה יותר מזה של חשבון הניהול שאתם מחוברים אליו.

הפתרון:

אם יש לכם הרשאת גישה לחשבון ניהול 1, מתחברים אליו ועוברים לדף "הגדרות של חשבונות משנה". בוחרים את חשבון הלקוח שאליו רוצים לקשר את חשבון ניהול 2, בוחרים באפשרות עריכהואז באפשרות החלפת חשבון ניהול. בתיבה שתוצג לכם, בוחרים את חשבון ניהול 2.

אם אין לכם הרשאת גישה לחשבון ניהול אחד, עליכם ליצור קשר עם משתמש שמוגדר כמנהל מערכת בחשבון שמקושר לחשבון הלקוח ונמצא מעל לחשבון הניהול שלכם בהיררכיה.

*הודעות השגיאה עשויות להתעדכן ולהשתנות עם הזמן.

2. חשבונות ניהול עם חשבון לקוח משותף לא יכולים להשתייך לאותה היררכיה

*הודעת השגיאה: "חשבון הלקוח יקושר ליותר מחשבון אחד בהיררכיה".

אפשר לקשר כל חשבון נתון שמשויך להיררכיה של חשבון ניהול רק פעם אחת באותה היררכיה. בדוגמה הבאה חשבון ניהול 1 וחשבון ניהול 2 מקושרים לאותו חשבון לקוח. במצב כזה, אי אפשר לקשר את חשבון ניהול 1 לחשבון ניהול 2, כי אם תעשו את זה חשבון הלקוח יהיה מקושר ישירות לשני חשבונות ניהול שמשויכים לאותה היררכיה (במילים אחרות, שני חשבונות ניהול שמקושרים אחד לשני).

הפתרון:

כדי לקשר את חשבון ניהול 1 לחשבון ניהול 2, צריך קודם לבטל את הקישור של חשבון ניהול 1 לחשבון לקוח 1.

*הודעות השגיאה עשויות להתעדכן ולהשתנות עם הזמן.

3. הגעתם למספר המרבי של חשבונות ניהול שמנהלים ישירות חשבון ניהול אחר

*הודעת השגיאה: "הגעת למספר המרבי של חשבונות ניהול".

מעל חשבון ניהול יכול להיות רק חשבון ניהול 1 שמקושר אליו ישירות.
חשוב לציין שהמגבלה הזאת מתייחסת רק לחשבונות ניהול. לחשבון לקוח אפשר לקשר ישירות עד 5 חשבונות ניהול. 

הפתרון:

אם חשבון ניהול 2 מקושר כבר לחשבון ניהול 3 ואתם רוצים לקשר את חשבון ניהול 1 לחשבון ניהול 3, עליכם לקשר את חשבון ניהול 1 מעל חשבון ניהול 2 או לבטל את הקישור של חשבון ניהול 2 לחשבון ניהול 3.

*הודעות השגיאה עשויות להתעדכן ולהשתנות עם הזמן.

4. הגעתם ל-5 רמות של חשבונות ניהול ואי אפשר להוסיף עוד רמות

*הודעת השגיאה:"קישור לחשבון שהוזמן יגרום לחריגה מהמספר המקסימלי של רמות תת-חשבון MCC שמותר להוסיף".

מותר לכלול בהיררכיות של חשבונות ניהול עד 5 רמות, כלומר יכולים להיות בהיררכיה עד 5 חשבונות ניהול זה מעל זה.

אם זו הודעת השגיאה שהוצגה לכם, אבל אתם רואים בהיררכיה פחות מ-5 רמות של חשבונות ניהול, סביר להניח שיש עוד חשבונות ניהול שהמיקום שלהם בהיררכיה גבוה יותר מזה של חשבון הניהול שמוצג לכם ברמה הכי גבוהה. החשבונות הניהול האלה לא מוצגים לכם כי אין לכם הרשאת גישה אליהם.

הפתרון: 

אפשר לקשר את חשבון הניהול החדש ברמה אחת לפחות מעל לחשבון הניהול החמישי בהיררכיה או לבטל את הקישור של אחד או יותר מחשבונות הניהול הקיימים בהיררכיה.

*הודעות השגיאה עשויות להתעדכן ולהשתנות עם הזמן.

5. כבר קישרתם לחשבון לקוח מסוים את המספר המרבי של חשבונות ניהול (5)

*הודעת השגיאה: "הגעת למספר המרבי של חשבונות ניהול".

אפשר לקשר ישירות לכל חשבון לקוח עד 5 חשבונות ניהול.

הפתרון:

מקשרים את חשבון הניהול החדש לאחד מחשבונות הניהול הקיימים או מבטלים את הקישור של אחד מחשבונות הניהול הקיימים לפני שמקשרים את חשבון הניהול החדש.

*הודעות השגיאה עשויות להתעדכן ולהשתנות עם הזמן.

6. הגעתם למספר החשבונות המקסימלי

*הודעת השגיאה: "הגעת למספר החשבונות המקסימלי המותר".

לכל חשבון ניהול מוגדר 'מספר חשבונות מרבי' – המספר המקסימלי של חשבונות לקוח שאליהם אפשר לקשר את חשבון הניהול שלכם בכל זמן נתון. אם מוצגת לכם הודעת שגיאה שלפיה הגעתם למספר המקסימלי המותר של חשבונות, קישור של חשבון נוסף יגרום לחריגה ממספר החשבונות המרבי בהיררכיה שלכם.

הפתרון:

כדי שחשבון הניהול שלכם לא יחרוג מהמגבלה, עליכם לבטל כמה חשבונות או לבטל את הקישור של חשבונות מסוימים אל חשבון הניהול.

*הודעות השגיאה עשויות להתעדכן ולהשתנות עם הזמן.

7. הגעתם למספר המקסימלי המותר של הזמנות בהמתנה

*הודעת השגיאה: "הגעת למספר המקסימלי של הזמנות בהמתנה".

המספר המקסימלי של הזמנות בהמתנה הוא 20. ההזמנות בהמתנה מוצגות בחשבון הניהול בקטע הגדרות > הגדרות חשבון משנה. אם כבר שלחתם מחשבון הניהול 20 הזמנות לקישור שממתינות לתגובה, לא תוכלו להזמין חשבונות לקוח נוספים.

הפתרון:

כדי להקטין את מספר ההזמנות בהמתנה, אפשר לבקש ממשתמשים שיש להם הרשאת גישה מנהלתית בחשבונות שהזמנתם לאשר את הזמנות הקישור. אם אתם כבר לא צריכים קישור לחשבונות ששלחתם להם הזמנות, אפשר לבטל אותן.

*הודעות השגיאה עשויות להתעדכן ולהשתנות עם הזמן.

8. אין בחשבון משתמשים שמוגדרת להם הרשאת גישה מנהלתית או הרשאת גישה ברמת בעלים, מלבד משתמשים בחשבון הניהול הזה

*הודעת השגיאה: "בכל חשבון חייב להיות משתמש שמוגדרת לו הרשאת גישה מנהלתית או שהוא צריך להיות מקושר לחשבון ניהול שמוגדרת לו בעלות מנהלתית".

אי אפשר לא להגדיר לחשבון מנהלים, כי יכול להיווצר מצב שלא יהיה מי שינהל אותו בעתיד.

הפתרון:

מוסיפים לחשבון הלקוח משתמש עם הרשאת גישה מנהלתית או מעבירים את הבעלות לחשבון ניהול אחר.

*הודעות השגיאה עשויות להתעדכן ולהשתנות עם הזמן.

9. צריך הרשאת גישה ברמת בעלים בחשבון כדי לבצע את הפעולה הזאת

*הודעת השגיאה: "אין לך הרשאה לבצע את הפעולה הזאת". רק בעלים מנהלתיים או משתמשים עם הרשאת גישה מנהלתית בחשבון הזה יכולים לבצע את השינוי".

כדי שתוכלו לבצע בחשבונות לקוח פעולות ניהול חיוניות, כמו ביטול קישור של חשבון הלקוח לחשבונות ניהול אחרים ואישור של בקשות קישור, חשבון הניהול שלכם צריך להיות מוגדר כבעלים של חשבון הלקוח וצריכה להיות לכם הרשאת גישה מנהלתית בחשבון הניהול. למידע נוסף

הפתרון:

אם דרושות לכם הרשאות ברמת בעלות בחשבון לקוח, משתמש מחשבון הניהול שמוגדר כבעלים יצטרך להעביר את הבעלות לחשבון הניהול שלכם. אם אין חשבון ניהול אחר שמוגדר כבעלים של חשבון הלקוח, משתמש מחשבון הלקוח יצטרך לתת הרשאות ברמת בעלים לחשבון הניהול שלכם.

10. צריך הרשאת גישה מנהלתית כדי לבצע את הפעולה הזו

*הודעת השגיאה: "צריך הרשאת גישה מנהלתית כדי לבצע את הפעולה הזו".

כדי שתוכלו לבצע פעולות חיוניות לניהול החשבון, כמו שליחה של בקשות קישור, אישור של בקשות קישור והסרת משתמשים, צריכה להיות לכם הרשאת גישה מנהלתית בחשבון. בנוסף, כדי שמשתמשים בחשבון ניהול יוכלו לבצע שינויים חשובים בחשבון הלקוח, חשבון הניהול צריך להיות מוגדר כבעלים של חשבון הלקוח.

הפתרון:

צריך לבקש ממשתמש שיש לו הרשאת גישה מנהלתית בחשבון שלכם לבצע את השינוי או לתת לכם הרשאת גישה מנהלתית, כדי שתוכלו לבצע את השינוי בעצמכם.

*הודעות השגיאה עשויות להתעדכן ולהשתנות עם הזמן.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה