Informace o chybách propojování správců

Propojováním účtů správců je v mnoha ohledech omezeno. Při pokusu o propojení účtů můžete na jedno nebo více takových omezení narazit. Pokud se vám při nastavování propojení účtů po zadání ID účtu a kliknutí na Pokračovat zobrazí chybová zpráva, pravděpodobně je příčinou některé z omezení popsaných v tomto článku.

Příčiny chyb propojení

  1. Účet je již propojen se správcem ve stejné hierarchii
  2. Účty správců se sdíleným účtem klienta nemohou být součástí stejné hierarchie
  3. Dosáhli jste maximálního počtu 1 správce přímo spravujícího jiného správce
  4. Dosáhli jste maximálního počtu 5 úrovní správců
  5. Dosáhli jste maximálního počtu 5 správců spravujících 1 účet klienta
  6. Dosáhli jste maximálního počtu účtů
  7. Dosáhli jste maximálního počtu nevyřízených pozvánek

Grafická legenda

Účet správce Účet klienta Chyba Přijatelné Podporovaný odkaz Nepodporovaný odkaz

1. Účet je již propojen se správcem ve stejné hierarchii

Chybová zpráva: Pozvaný účet už je spravován jiným správcem ve vaší hierarchii.*

Jeden účet lze v rámci stejné hierarchie správců propojit pouze jednou. Ukazuje to následující příklad. Zde je konkrétně správce 1 propojen se správcem 2 a s klientem 1. Správce 2 nelze propojit s klientem 1, protože by pak byly se stejným účtem klienta propojeni dva správci ve stejné hierarchii (například dva vzájemně propojení správci). Poznámka: S jedním účtem klienta lze přímo propojit až 5 správců za předpokladu, že správci nejsou součástí stejné hierarchie. 

Řešení:

Abyste mohli propojit správce 2 s klientem 1, budete nejdříve muset zrušit propojení klienta 1 a správce 1.

Chybové zprávy se mohou časem měnit.

2. Účty správců se sdíleným účtem klienta nemohou být součástí stejné hierarchie

Chybová zpráva: Klient by byl v hierarchii propojen více než jednou.*

Jeden účet lze v rámci stejné hierarchie správců propojit pouze jednou. V níže uvedeném příkladě jsou správce 1 i správce 2 propojeni s klientem 1. V této situaci nelze propojit správce 1 se správcem 2, protože by byl klient 1 přímo propojen se dvěma správci ve stejné hierarchii (například dvěma vzájemně propojenými správci). 

 

Řešení:

Abyste mohli propojit správce 1 a správce 2, budete muset nejprve zrušit propojení správce 1 a klienta 1.

Chybové zprávy se mohou časem měnit.

3. Dosáhli jste maximálního počtu 1 správce přímo spravujícího jiného správce

Chybová zpráva: Dosáhli jste maximálního počtu správců.*

S účtem správce lze propojit pouze jednoho přímo nadřazeného správce. 
Toto omezení se vztahuje pouze na účty správců. S účtem klienta lze přímo propojit až 5 správců. 

Řešení:

Pokud je správce 2 již propojen se správcem 3 a chcete správce 1 propojit se správcem 3, bude nutné propojit správce 1 nad správce 2 nebo zrušit propojení správce 2 se správcem 3.

Chybové zprávy se mohou časem měnit.

4. Dosáhli jste maximálního počtu 5 úrovní správců

Chybová zpráva: Propojením pozvaného účtu by došlo k překročení maximálního přípustného počtu úrovní podřízených účtů správce.*

Struktury správců mohou mít maximálně 5 úrovní. To znamená, že můžete mít v rámci struktury účtů správců maximálně 5 správců nad sebou.

Poznámka: Pokud se vám zobrazí tato chybová zpráva a v hierarchii vidíte méně než 5 úrovní správců, pravděpodobně se nad účtem správce nejvyšší úrovně nachází další účty správců, které z důvodu chybějících oprávnění nevidíte.

Řešení: 

Propojte nový účet správce alespoň o úroveň výše nad pátým účtem správce v hierarchii nebo zrušte propojení jednoho či více správců v hierarchii.

Chybové zprávy se mohou časem měnit.

5. Dosáhli jste maximálního počtu 5 správců spravujících 1 účet klienta

Chybová zpráva: Dosáhli jste maximálního počtu správců.*

S účty klientů (jiné účty než účty správců) lze přímo propojit maximálně 5 účtů správců.

Řešení:

Propojte nový účet správce s jedním ze stávajících účtů správců nebo před propojením nového účtu správce nejprve zrušte propojení jednoho ze stávajících účtů správců.

Chybové zprávy se mohou časem měnit.

6. Dosáhli jste maximálního počtu účtů

Chybová zpráva: Máte maximální počet účtů.*

Každý účet správce má maximální počet klientských účtů, které k němu lze souběžně připojit. Pokud se zobrazí chybová zpráva s oznámením, že jste dosáhli maximálního povoleného počtu účtů, po propojení dalšího účtu toto maximum překročíte. 

Řešení:

Kapacitu účtu správce uvolníte tak, že některé klientské účty zrušíte nebo odpojíte od účtu správce.

Chybové zprávy se mohou časem měnit.

7. Dosáhli jste maximálního počtu nevyřízených pozvánek

Chybová zpráva: Dosáhli jste maximálního počtu nevyřízených pozvánek.*

Maximální počet nevyřízených pozvánek je 20. Nevyřízené pozvánky najdete v účtu správce v nabídce Účty > Správa. Pokud váš účet správce již má 20 nevyřízených pozvánek, nebude možné pozvat další účty klientů. 

Řešení:

Chcete-li snížit počet nevyřízených pozvánek, můžete požádat uživatele spravující pozvané účty, aby propojení schválili, případně můžete pozvánky zrušit, nejsou-li nadále potřeba. 

Chybové zprávy se mohou časem měnit.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory