Chyby týkající se připojení a odpojení správce

Propojování účtů správce je v mnoha ohledech omezeno. Pokud se vám při pokusu o připojení nebo odpojení vašich účtů zobrazí chybová zpráva, pravděpodobně jste narazili na některé z omezení popsaných v tomto článku.

Příčiny chyb připojování

  1. Účet je již propojen se správcem ve stejné hierarchii
  2. Účty správců se sdíleným klientským účtem nemohou být součástí stejné hierarchie
  3. Dosáhli jste maximálního počtu 1 správce přímo spravujícího jiného správce
  4. Dosáhli jste maximálního počtu 5 úrovní správců
  5. Dosáhli jste maximálního počtu 5 správců spravujících 1 účet klienta
  6. Dosáhli jste maximálního počtu účtů
  7. Dosáhli jste maximálního počtu nevyřízených pozvánek
  8. Účet neobsahuje žádné vlastníky ani uživatele s přístupem pro správce kromě tohoto účtu správce
  9. Tuto akci mohou provést pouze vlastníci tohoto účtu
  10. K provedení této akce potřebujete přístup pro správce

Grafická legenda

Účet správce Účet klienta Chyba Přijatelné Podporované propojení Nepodporované propojení

1. Účet je již propojen se správcem ve stejné hierarchii

*Chybová zpráva: „Pozvaný účet už je spravován jiným správcem ve vaší hierarchii.“

Jeden účet lze v rámci stejné hierarchie správců propojit pouze jednou. Ukazuje to níže uvedený příklad. V něm je Správce 1 propojen se Správcem 2 a klientským účtem. Správce 2 nelze zároveň propojit s klientským účtem, protože s jedním klientským účtem nelze současně přímo propojit dva účty správce v rámci jedné hierarchie (tedy dva vzájemně propojené účty správce).

Pokud ve své hierarchii žádný další účet správce propojený s klientským účtem nevidíte, je možné, že se druhý účet správce nachází v hierarchii nad účtem správce, k němuž jste přihlášeni.

Řešení:

Pokud máte přístup k účtu Správce 1, přihlaste se k němu a přejděte na stránku Nastavení podúčtu. Vyberte klientský účet, který chcete připojit k účtu Správce 2, klikněte na Upravit a pak na Změnit správce. V okně, které se zobrazí, vyberte Správce 2.

Pokud k účtu Správce 1 přístup nemáte, budete muset požádat o pomoc administrátora připojeného účtu správce, který je v hierarchii nad vaším.

*Chybové zprávy se mohou čas od času měnit.

2. Účty správců se sdíleným klientským účtem nemohou být součástí stejné hierarchie

*Chybová zpráva: „Klient by byl v hierarchii propojen více než jednou.“

Jeden účet lze v rámci stejné hierarchie správců propojit pouze jednou. V příkladu uvedeném níže jsou účty Správce 1 i Správce 2 propojeny se stejným klientským účtem. V takovém případě nelze tyto účty správce propojit navzájem, protože by to způsobilo přímé propojení dotyčného klientského účtu se dvěma účty správce v rámci jedné hierarchie (jinými slovy se dvěma vzájemně propojenými účty správce).

Řešení:

Abyste mohli propojit Správce 1 a Správce 2, budete muset nejprve zrušit propojení Správce 1 a Klienta 1.

Chybové zprávy se mohou časem měnit.

3. Dosáhli jste maximálního počtu 1 správce přímo spravujícího jiného správce

*Chybová zpráva: „Dosáhli jste maximálního počtu správců.“

S účtem správce lze propojit pouze jednoho přímo nadřazeného správce.
Toto omezení se vztahuje pouze na účty správce. S klientským účtem lze přímo propojit až 5 správců. 

Řešení:

Pokud je Správce 2 již propojen se Správcem 3 a chcete Správce 1 propojit se Správcem 3, bude nutné propojit Správce 1 nad Správce 2 nebo zrušit propojení Správce 2 se Správcem 3.

Chybové zprávy se mohou časem měnit.

4. Dosáhli jste maximálního počtu 5 úrovní správců

*Chybová zpráva: „Propojením pozvaného účtu by došlo k překročení maximálního přípustného počtu úrovní podřízených účtů správce.“

Struktury správců mohou mít maximálně 5 úrovní. To znamená, že můžete mít v rámci struktury účtů správců nad sebou nejvýše 5 správců.

Pokud se vám zobrazí tato chybová zpráva a v hierarchii vidíte méně než 5 úrovní správců, pravděpodobně se nad účtem správce nejvyšší úrovně nachází další účty správců, které kvůli chybějícímu oprávnění nevidíte.

Řešení: 

Propojte nový účet správce alespoň o úroveň výše nad pátým účtem správce v hierarchii nebo zrušte propojení jednoho či více správců v hierarchii.

Chybové zprávy se mohou časem měnit.

5. Dosáhli jste maximálního počtu 5 správců spravujících 1 účet klienta

*Chybová zpráva: „Dosáhli jste maximálního počtu správců.“

Klientský účet může být přímo propojen s nejvýše 5 přímo mu nadřazenými účty správce.

Řešení:

Propojte nový účet správce s jedním ze stávajících účtů správců nebo před propojením nového účtu správce nejprve zrušte propojení jednoho ze stávajících účtů správců.

Chybové zprávy se mohou časem měnit.

6. Dosáhli jste maximálního počtu účtů

*Chybová zpráva: „Máte maximální počet účtů.“

Pro každý účet správce platí maximální počet klientských účtů, které k němu lze souběžně připojit. Pokud se zobrazí chybová zpráva s oznámením, že jste dosáhli maximálního povoleného počtu účtů, připojením dalšího účtu byste toto maximum překročili.

Řešení:

Kapacitu účtu správce uvolníte tak, že některé klientské účty zrušíte nebo odpojíte od účtu správce.

Chybové zprávy se mohou časem měnit.

7. Dosáhli jste maximálního počtu nevyřízených pozvánek

*Chybová zpráva: „Dosáhli jste maximálního počtu nevyřízených pozvánek.“

Maximální počet nevyřízených pozvánek je 20. Nevyřízené pozvánky najdete v účtu správce v sekci Nastavení > Nastavení podúčtů. Pokud váš účet správce již má 20 nevyřízených pozvánek, není možné pozvat další klientské účty.

Řešení:

Chcete-li snížit počet nevyřízených pozvánek, můžete požádat uživatele spravující pozvané účty, aby propojení schválili, případně můžete pozvánky zrušit, nejsou-li nadále potřeba.

*Chybové zprávy se mohou časem měnit.

8. Účet neobsahuje žádné vlastníky ani uživatele s přístupem pro správce kromě tohoto účtu správce

*Chybová zpráva: „Každý účet musí mít uživatele s přístupem pro správce nebo účet správce s administrativním vlastnictvím.“

Žádný účet nesmí zůstat bez správce, jinak by ho v budoucnu nemohl nikdo spravovat.

Řešení:

Přidejte ke klientskému účtu uživatele s přístupem pro správce nebo převeďte jeho vlastnictví na jiný účet správce.

*Chybové zprávy se mohou časem měnit.

9. Tuto akci mohou provést pouze vlastníci tohoto účtu

*Chybová zpráva: „Nejste oprávněni provést tuto akci. Tuto změnu mohou provést pouze administrativní vlastníci nebo uživatelé, kteří k tomuto účtu mají přístup pro správce.“

K provedení kritických zásahů při správě klientských účtů, například odpojení jiných účtů správce nebo přijetí žádostí o propojení, musí váš účet správce být vlastníkem příslušného klientského účtu a váš uživatel musí mít k účtu správce přístup pro správce. Další informace

Řešení:

Pokud potřebujete vlastnictví klientského účtu, bude muset správce, který je jeho stávajícím vlastníkem, vlastnictví převést na váš účet správce. Jestliže klientský účet právě žádného správce vlastníka nemá, musí vašemu účtu vlastnictví přidělit daný klientský účet.

10. K provedení této akce potřebujete přístup pro správce

*Chybová zpráva: „K provedení této změny potřebujete přístup pro správce.“

Chcete-li provést některé kritické zásahy při správně účtu, například odeslání a přijímání žádostí o propojení nebo odstraňování uživatelů, musíte mít ke svému účtu přístup pro správce. Pokud navíc jako uživatel účtu správce chcete provést zásadní změnu v klientském účtu, musí být váš účet správce vlastníkem daného účtu.

Řešení:

Požádejte o provedení příslušné změny uživatele, který má k vašemu účtu přístup pro správce. Případně jej požádejte o rozšíření vašeho přístupového oprávnění na úroveň „Pro správce“, abyste mohli změnu provést sami.

*Chybové zprávy se mohou časem měnit.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory