Pagalba reklamuotojams laikantis KVPA sistemoje „Google Ads“

„Google“ jau seniai visose srityse pirmenybę teikia naudotojams. Kadangi esame įsipareigoję naudotojams, niekada neparduodame asmens informacijos, o skelbimų veikimo skaidrumą ir galimybes valdyti užtikriname per Mano paskyrą ir tam tikras kitas funkcijas, norėdami padėti jums tvarkyti paskyrą. Vadovaudamiesi suasmeninto reklamavimo politika niekada nenaudojame neskelbtinos informacijos skelbimams suasmeninti. Be to, siekdami palaikyti skelbimų ekosistemos tvirtumą bei tvarumą, investuojame į tokius projektus kaip Geresnių skelbimų sąjunga, „Google“ naujienų iniciatyva ir „ads.txt“.

„Google“ palankiai vertina klientus apsaugančius privatumo įstatymus. 2018 m. gegužės mėn. pristatėme kelis naujinius, norėdami padėti reklamuotojams ir leidėjams EEE laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR). 

Šiandien remdamiesi tomis funkcijomis siūlome ribotą duomenų apdorojimą, kuris veiks, kaip nurodyta toliau, siekdami padėti reklamuotojams, leidėjams ir partneriams laikytis Kalifornijos klientų privatumo įstatymo (angl. „California Consumer Privacy Act“ – CCPA).  

Apie Kalifornijos klientų privatumo įstatymą

Kalifornijos klientų privatumo įstatymas yra naujas duomenų privatumo įstatymas, nustatantis įvairias Kalifornijos valstijos gyventojų teises. Įstatymas taikomas Kalifornijoje verslą vykdančioms įmonėms, kurios atitinka vieną iš kelių kriterijų, susijusių su pajamomis, duomenų apdorojimu ir kitais veiksniais. Remiantis CCPA gyventojams turi būti suteikiama teisė atsisakyti „parduoti“ savo „asmens informaciją“ (kaip šie terminai apibrėžiami įstatyme). Galimybė atsisakyti pateikiant aiškią nuorodą „Neparduodu savo asmens informacijos“ turi būti siūloma „pardavimo“ šalies pagrindiniame puslapyje. Pagal CCPA gali būti tam tikrų apibrėžties „pardavimas“ išimčių, pvz., ne visi asmens informacijos perdavimai yra „pardavimai“. Pavyzdžiui, asmens informacijos perdavimas „paslaugos teikėjui“ pagal įstatymą nėra pardavimas.

Apie ribotą duomenų apdorojimą

Ribotas duomenų apdorojimas skirtas padėti reklamuotojams, leidėjams ir partneriams laikytis Kalifornijos klientų privatumo įstatymo (angl. „California Consumer Privacy Act“, CCPA) atitikties reikalavimų. Naudodama ribotą duomenų apdorojimą „Google“ apriboja, kaip teikiant jums paslaugas bus naudojami tam tikri unikalūs identifikatoriai ir kiti duomenys, kad galėtumėte įgyvendinti tik tam tikrus verslo tikslus. Atsižvelgiant į duomenis, kuriems taikomas ribotas duomenų apdorojimas, šie verslo tikslai apima skelbimų pateikimą, ataskaitų teikimą ir vertinimą, saugą ir apgaulių aptikimą, derinimą bei jums siūlomų produktų funkcijų gerinimą ir kūrimą. Pagal CCPA priedo, skirto paslaugų teikėjams, sąlygas veiksime kaip jūsų paslaugų teikėjai, atsižvelgiant į duomenis, kurie apdorojami įgalinus ribotą duomenų apdorojimą.

Ribotas duomenų apdorojimas skirtinguose produktuose veikia skirtingai. Reklamuotojai, leidėjai ir partneriai turi užtikrinti, kad „Google“ produktų ir paslaugų naudojimas, įskaitant ribotą duomenų apdorojimą, vykdomas pagal CCPA atitikties reikalavimus. Naudojant produktus, kuriuose ribotą duomenų apdorojimą reikia įgalinti patiems, partneriai turi nuspręsti, kada ir kaip tai padaryti. Kai kurie gali nuspręsti įgalinti ribotą duomenų apdorojimą atskiriems naudotojams (pvz., pagal naudotojo atsisakymą spustelėjus nuorodą „Neparduoti mano asmens informacijos“).Arba, naudodami produktus, kuriuose tai palaikoma, kai kurie partneriai gali nuspręsti įgalinti apribotą duomenų apdorojimą visiems Kalifornijos naudotojams.

 

Ribotas duomenų apdorojimas nepraplečiamas iki duomenų siuntimo ir atskleidimo trečiosioms šalims, kurias galėjote įgalinti savo produktuose ar paslaugose, todėl turėtumėte užtikrinti, kad ėmėtės visų priemonių tokių trečiųjų šalių atžvilgiu, kaip to reikalauja CCPA atitiktis. Jei bendrinote duomenis iš vieno „Google“ produkto su kitu produktu naudodami integravimą ar kitas priemones, atlikus bendrinimą duomenims bus taikomos gavėjo produkto sąlygos.

Produktai ir funkcijos, kurie jau veikia naudojant ribotą duomenų apdorojimą

Nurodyti „Google Ads“ produktai ir funkcijos jau veikia naudojant ribotą duomenų apdorojimą.

Šių produktų ir funkcijų naudotojams nereikia atlikti jokių veiksmų.

Jei duomenis iš vieno „Google“ produkto bendrinate su kitu naudodami integruotus produktus ar kitas priemones, bendrintiems duomenims taikomos gavėjo produkto sąlygos.

Produktai ir funkcijos, dėl kurių reikia imtis veiksmų, kad būtų įgalintas ribotas duomenų apdorojimas

Kai įgalinsite ribotą duomenų apdorojimą, „Google“ apribos, kaip naudojami duomenys. Tam tikros funkcijos bus nepasiekiamos, įskaitant naudotojų pridėjimą prie pakartotinės rinkodaros sąrašų, naudotojų pridėjimą prie panašios auditorijos pakartotinės rinkodaros pirminių sąrašų ir susijusias funkcijas. Programų kampanijose įgalinus ribotą duomenų apdorojimą gali būti, kad programą įdiegę naudotojai ir toliau matys tos programos skelbimus po įdiegimo.

Net įgalinus ribotą duomenų apdorojimą, skelbimai, kuriems naudojamos trečiųjų šalių skelbimų stebėjimo ar trečiųjų šalių skelbimų teikimo funkcijos, bus teikiami tose vietose, kuriose jie gali būti teikiami (pvz., „Google“ vaizdinės reklamos tinkle), nebent leidėjas juos išjungs. „Google“ sutartiniai įsipareigojimai dėl riboto duomenų apdorojimo netaikomi tokiems trečiųjų šalių stebėjimo ir teikimo paslaugų teikėjams. Turėtumėte įsitikinti, kad ėmėtės tinkamų priemonių tokių trečiųjų šalių atžvilgiu, norėdami tinkamai laikytis CCPA. Jei skelbimai teikiami naudojant kryžminius mainus Vaizdinės reklamos tinkle, „Google“ nesiūlys kainos gavusi kainos pasiūlymo užklausą, jei leidėjas išsiuntė atsisakymo signalą.

Atminkite, kad net jei įgalintas ribotas duomenų apdorojimas, konversijų stebėjimo ir kampanijos vertinimo funkcijos toliau veiks įprastai.
Įgalinkite ribotą duomenų apdorojimą
Produktas  Riboto duomenų apdorojimo įgalinimas
Google Ads

„Google Ads“ siūlo dvi riboto duomenų apdorojimo įgalinimo parinktis:

 1. naują parametrą restricted_data_processing, kurį galima nustatyti bendrojoje svetainės žymoje, kad įgalintumėte ribotą tam tikrų svetainės naudotojų duomenų apdorojimą;
 2. žymimąjį laukelį „Google Ads“ sąsajoje, kurioje konfigūruojate „Google Ads“ pakartotinės rinkodaros žymą, norėdami įgalinti visų Kalifornijoje esančių naudotojų ribotą duomenų apdorojimą.

Jei reikia išsamesnės informacijos, įskaitant pavyzdžius, žr. šį straipsnį.

„Google Analytics“, „Google Analytics“, skirta „Firebase“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Jei esate „Google Analytics“ arba „Google Analytics“, skirtos „Firebase“, klientai, kuriems taikomas KVPA paslaugos teikėjo priedas, išjungus bendrinimą su „Google“ produktais ir paslaugomis, „Google Analytics“ veiks kaip paslaugos teikėjas.

Jei integravę produktus eksportuojate duomenis iš „Google Analytics“ ar „Google Analytics“, skirtos „Firebase“, į kitus produktus (pvz., „Google Ads“), šiems duomenims taikomos tų produktų paslaugų teikimo sąlygos.

„Google Analytics“ teikia įrankių, kuriuos naudodami galite valdyti, kaip renkami duomenys, taip pat ar jie naudojami reklamavimui suasmeninti, rinkinį. Jei norite sužinoti daugiau, žr. toliau pateiktą skiltį „Auditorijos sąrašo bendrinimas“ arba „Google Analytics“ pagalbos centro skiltį „Reklamavimo suasmeninimas“.
Programų kampanijos

Jei programos konversijas vertinate naudodami „Google Analytics“, skirtą „Firebase“ SDK, turite dvi parinktis.

 1. Galite išjungti suasmeninto reklamavimo funkcijas naudotojo lygiu, kad būtų apribotas tam tikrų programos naudotojų duomenų apdorojimas.
 2. Galite išjungti suasmeninto reklamavimo funkcijas konkrečiame geografiniame regione (pvz., Kalifornijoje), kad įgalintumėte ribotą duomenų apdorojimą visiems programos naudotojams šioje vietovėje.
„Google“ žymų tvarkytuvė „Google“ žymų tvarkytuvėje esančiose „Google Ads“ žymose (konversijos ir pakartotinė rinkodara) pasiekiamas naujas laukas „Riboto duomenų apdorojimo įgalinimas“. Vadovaukitės šiomis instrukcijomis, kad jį nustatytumėte.

* Pastaba: klientai, šiuo metu naudojantys parametrą allow_ad_personalization_signals ribotam duomenų apdorojimui įgalinti, gali toliau jį naudoti. Tačiau ateityje „Google“ gali reikalauti naudoti parametrą restricted_data_processing.

Auditorijos sąrašo bendrinimas

Jei sistemoje „Google Ads“ įgalintas ribotas duomenų apdorojimas, jis taikomas tik auditorijų sąrašams, sukurtiems naudojant „Google Ads“ žymą. Jei turite auditorijų sąrašų, bendrinamų su „Google Ads“ iš „Google Analytics“, „Display & Video 360“ arba „Search Ads 360“, turėsite apsilankyti šių produktų paskyrose, kad įgalintumėte ribotą duomenų, kurie eksportuojami į „Google Ads“, apdorojimą. Jei reikia papildomos išsamios informacijos, žr. toliau pateiktą lentelę. 

Įgalinkite ribotą duomenų, eksportuojamų į „Google Ads“, apdorojimą

Produktas      Kaip įgalinti ribotą duomenų, eksportuojamų į „Google Ads“, apdorojimą
Google Analytics                      

Naudodami toliau pateiktas parinktis, galite valdyti, ar „Google Analytics“ duomenys naudojami skelbimams suasmeninti.

 1. Išjunkite skelbimų suasmeninimą pagal regioną (galutinį naudotoją) arba visoje nuosavybėje, naudodamiesi šiais nuosavybės nustatymais.
 2. Išskirkite konkrečius įvykius arba naudotojo ypatybes, pasitelkdami šiuos nustatymus (tik programa ir žiniatinklis).
Dinamiškai išjunkite skelbimų suasmeninimą per seansą ar įvykį, atlikdami šiuos žymų konfigūracijos pakeitimus.
Display & Video 360                                                                                      

Jei norite išjungti auditorijos sąrašų bendrinimą sistemoje „Google Ads“ iš „Display & Video 360“, sistemoje „Display & Video 360“ tai galite padaryti trimis būdais. 

 1. Skelbimų suasmeninimą galite išjungti naudodami bendrosios svetainės žymos parametrą.
 2. Galite išskirti „Floodlight“ veiklą suasmenintuose skelbimuose.
 3. Galite išjungti auditorijos sąrašo bendrinimą.
Search Ads 360 Sistemoje „Search Ads 360“ šiuo metu auditorijų eksportavimo į „Google Ads“ Paieškai naudoti negalima. Be to, Kalifornijoje esantys naudotojai nebus pridėti pakartotinės rinkodaros, vykdomos pereinant tarp paieškos bei Vaizdinės reklamos tinklo kanalų ir socialinio tinklo skelbimų bei Vaizdinės reklamos tinklo kanalų, sąrašuose. Daugiau sužinosite perskaitę šį straipsnį.

Apie IAB KVPA duomenų apdorojimą

„Google“ šiuo metu nėra pasirašiusi IAB privatumo ribojamos paslaugos teikėjo sutarties. Tačiau integravome IAB KVPA sistemos 1.0 versijos technines specifikacijas, skirtas „Google Ads“ pakartotinės rinkodaros ir konversijų žymoms, kad reklamuotojų svetainėse būtų galima skaityti eilutę us_privacy.

Reklamuotojai, pasirinkę naudoti IAB signalą, turėtų vadovautis IAB technikos laboratorijos pateiktomis techninėmis specifikacijomis, kad savo puslapiuose pritaikytų eilutę us_privacy. „Google Ads“ žymos sąveikaus su reklamuotojų puslapiu, kad nuskaitytų eilutę us_privacy ir taikytų ribotą duomenų apdorojimą, kai eilutė nurodo, kad naudotojas atsisakė. 

 • Kai IAB eilutė nurodys, kad naudotojas neatsisakė, elgsena nebus keičiama.
 • Kai IAB eilutė nurodys, kad naudotojas atsisakė, „Google“ įgalins ribotą duomenų apdorojimą
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta