Vô hiệu hóa tính năng thu thập dữ liệu tiếp thị lại

Tính năng tiếp thị lại giúp bạn tiếp cận những người trước đây đã truy cập vào trang web hoặc sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn. Bạn có thể chọn vô hiệu hóa tính năng thu thập dữ liệu tiếp thị lại cho những người dùng không muốn xem quảng cáo được cá nhân hóa bằng cách sử dụng thông số: allow_ad_personalization_signals

Cách thức hoạt động

Bằng cách sử dụng thông số: allow_ad_personalization_signals, bạn có thể vô hiệu hóa tính năng thu thập dữ liệu tiếp thị lại cho những người dùng không muốn xem quảng cáo được cá nhân hóa. Tham số này được mặc định là true. Khi bạn đặt giá trị của thông số thành false, thao tác này sẽ vô hiệu hóa tính năng sử dụng dữ liệu cho quảng cáo được cá nhân hóa. Thông số này không vô hiệu hóa tính năng theo dõi lượt chuyển đổi.

Bạn có thể đặt thông số allow_ad_personalization_signals một lần và áp dụng thông số đó trên toàn bộ các sản phẩm đã định cấu hình thông qua thẻ trang web toàn cầu. Để đảm bảo rằng giá trị của thông số có sẵn trong tài khoản Google Ads cụ thể, bạn nên thêm giá trị đó bằng cách sử dụng lệnh gtag('set').

Chỉnh sửa thẻ trang web toàn cầu để vô hiệu hóa dữ liệu tiếp thị lại

  1. Đăng nhập vào Google Ads.
  2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở phía trên bên phải và nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục có nhãn "Thư viện chia sẻ"
  3. Nhấp vào Nguồn đối tượng ở bên trái. Thao tác này sẽ mở ra một nhóm các nguồn mà từ đó bạn có thể chỉnh sửa danh sách tiếp thị lại.
  4. Trong "thẻ Google Ads", hãy nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm  ở phía trên bên phải, sau đó chọn Chỉnh sửa nguồn.
  5. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.
  6. Khi màn hình cài đặt xuất hiện, thẻ trang web toàn cầu và đoạn mã sự kiện của bạn sẽ sẵn sàng để sử dụng. Bạn có thể sửa đổi thẻ trang web toàn cầu để vô hiệu hóa tín hiệu cá nhân hóa quảng cáo bằng cách làm theo ví dụ bên dưới. Để tích hợp mã vào trang web của bạn, hãy sao chép và dán mã giữa các thẻ <head></head> của trang web.
Bạn không nên sao chép và dán y nguyên mã dưới đây để sử dụng trên trang web của mình. Mã này chứa các giá trị trình giữ chỗ mà quản trị viên web của bạn phải điền động khi họ tích hợp đoạn mã vào máy chủ web của họ.

< ! -- Global Site Tag (gtag.js) -  Google Ads  -->

< ! -- Container request -->

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-999999"></script>

<script>

  window.dataLayer = window.dataLayer | | [ ] ;

  function gtag ( ) { dataLayer.push ( arguments ) } ;

  gtag ('set', 'allow_ad_personalization_signals',  false ) ;

  gtag ( 'js', new Date ( ) ) ;

  gtag ( 'config' ,  'AW-999999' ) ;

</script>

Lưu ý: Nếu đang sử dụng thẻ AdWords cũ, bạn có thể đặt var google_allow_ad_personalization_signals = "false"; ở nơi bạn đặt các thông số thẻ AdWords khác. Hãy xem ví dụ bên dưới để biết thêm chi tiết.

<!-- Google Code for Purchase Conversion Page -->

<script type="text/javascript"> 

/* <![CDATA[ */

    var google_conversion_id = 1234567890;

    var google_conversion_label = "xxx-XXx1xXXX123X1xX";

    var google_remarketing_only = "false"

    var google_conversion_value = 10.0;

    var google_conversion_currency = "USD";

    var google_allow_ad_personalization_signals = "false" ; 

    /* ] ] > */ 

</script>

<script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">

</script>

7. Nhấp vào Xong.

Lưu ý: nếu bạn đang sử dụng API AdWords để gửi ping tiếp thị lại từ máy chủ đến máy chủ (ví dụ: đối với tính năng tiếp thị lại động cho ứng dụng), hãy đảm bảo rằng các ping đó cũng bao gồm thông số allow_ads_personalization đã đặt thành false,  nếu người dùng không muốn xem quảng cáo được cá nhân hóa.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố