Uygulama kullanıcılarından oluşan yeniden pazarlama kitle listeleri oluşturma

Yeniden pazarlama kampanyanızı yönetirken, belirli kitle gruplarını tespit edip bu gruplara reklam göstermeniz faydalı olabilir. Bu makalede, farklı uygulama kitleleri için nasıl yeniden pazarlama listeleri oluşturulacağı açıklanmaktadır. Aşağıdaki tüm bölümleri tıklayarak genişletebilirsiniz.

Belirli işlemleri gerçekleştirenler hariç tüm kullanıcılar

Bu kullanım alanında, üç temel adımla listenizde doğru kullanıcıların bulunduğundan ve diğer tüm kullanıcıların doğru bir şekilde listenin dışında tutulduğundan emin olabilirsiniz. Örneğin, satın alma işlemi gerçekleştirmemiş kullanıcıları hedefleyen bir perakendeci olduğunuzu varsayalım. İzlemeniz gereken üç temel adım aşağıda verilmiştir.

 1. Uygulamanızdaki tüm kullanıcıların listesini oluşturun.
 2. Belirli işlemleri gerçekleştiren kullanıcıların listesini oluşturun.
 3. Tüm kullanıcılar listesini ve belirli işlemleri içeren listeyi tek bir liste halinde birleştirerek hedef kitlenize ulaşın.

1. Adım: Tüm kullanıcıların listesini oluşturma

iOS

 1. Sağ üst köşedeki araç simgesini tıklayarak "Araçlar ve Ayarlar"ı açın.
 2. "Paylaşılan Kitaplık"ın altında Kitle Yöneticisi'ni tıklayın.
 3. Kitle listesi eklemek için artı düğmesini "Oluştur" menü simgesini açma tıklayın.
 4. Seçenekler menüsünde Uygulama Kullanıcıları'nı seçin.
 5. "Kitle adı" alanını kullanarak kitle listesine bir ad verin.
 6. "Liste Üyeleri" alanında "Bir uygulamanın tüm kullanıcıları" seçeneğini belirleyin.
 7. "Uygulama" açılır menüsünde uygulamanızı seçin.
 8. "Başlangıçtaki liste boyutu"nu seçin. 
 9. Varsayılan "Üyelik süresi" 540 gün olarak belirlenmiştir.
 10. Kitle alanına, kitleyle ilgili isteğe bağlı bir açıklama girin.
 11. Kitle Oluştur'u tıklayarak bu yeni kitle listesini kaydedin.

Android

Google Play Hesabınızı Google Ads hesabınıza bağlayın. Bu işlem sonucunda "Tüm kullanıcılar" listesi otomatik olarak oluşturulur. Söz konusu liste, Kitle Yöneticinizde görünür. Google Play ve Google Ads hesaplarını bağlama hakkında daha fazla bilgi

2. Adım: Hariç tutmak istediğiniz işlemleri gerçekleştiren kullanıcıların listesini oluşturma

 1. Kitle listesi eklemek için artı düğmesini "Oluştur" menü simgesini açma tıklayın.
 2. Seçenekler menüsünde Uygulama Kullanıcıları'nı seçin.
 3. "Kitle Adı" alanını kullanarak kitle listesine bir ad verin.
 4. "Liste Üyeleri" alanında varsayılan olarak "Bir uygulamada belirli işlemleri gerçekleştirmiş kullanıcılar" seçilidir. Bu liste için söz konusu seçenek kullanılır.
 5. "Uygulama" açılır menüsünde uygulamanızı seçin.
 6. "Uygulamada, aşağıdaki kurallara uygun işlem yapan kişileri ekle" bölümünde Herhangi bir kural grubuna uyanlar'ı seçin.
 7. "Uygulama işlemleri" seçici menüsünde "etkinlik" ve "eşittir" seçeneklerini belirleyin.
 8. İşlem alanına işlemi girin. (Yukarıdaki örneğe göre "etkinlik" değeriniz "satın_alan_kullanıcılar"a eşit olabilir.)
 9. "Başlangıçtaki liste boyutu"nu seçin.
 10. "Üyelik süresi" olarak gün sayısını girin.
 11. Kitle alanına, kitleyle ilgili isteğe bağlı bir açıklama girin.
 12. Kitle Oluştur'u tıklayarak bu yeni kitle listesini kaydedin.

3. Adım: 1. ve 2. adımda oluşturulan iki listeyi kullanarak bir özel kombinasyon listesi oluşturma

 1. Kitle listesi eklemek için artı düğmesini "Oluştur" menü simgesini açma tıklayın.
 2. Seçenekler menüsünde Özel kombinasyon'u seçin.
 3. "Birleştirilecek kitleler" tablosunda, "Bu kitlelerden herhangi biri (VEYA)", açılır menüde varsayılan olarak ayarlanmıştır.
 4. Sağdaki sütunda, uygulama kullanıcıları için kitleleri görmek üzere "Uygulama kullanıcıları" açılır okunu tıklayın.
 5. 1. adımda oluşturduğunuz "Tüm kullanıcılar" kitle listesini görürsünüz. Bu listenin yanındaki kutuyu seçin.
 6. BİTTİ'yi tıklayın.
 7. VE'yi tıklayın.
 8. Açılır menüde Bu kitlelerden hiçbiri'ni seçin.
 9. Sağdaki sütunda, uygulama kullanıcıları için kitleleri görmek üzere "Uygulama kullanıcıları" açılır okunu tıklayın.
 10. 2. adımda oluşturduğunuz listeyi tıklayın. (Yukarıdaki örneğe göre "satın_alan_kullanıcılar".)
 11. BİTTİ'yi tıklayın.
 12. KİTLE OLUŞTUR'u tıklayın. Oluşturduğunuz listeden bu kullanım alanında faydalanabilirsiniz.

Birden çok işlem gerçekleştiren kullanıcılar

Bu kullanım alanında, üç veya daha fazla temel adımla listenizde doğru kullanıcıların bulunduğundan ve diğer tüm kullanıcıların doğru bir şekilde listenin dışında tutulduğundan emin olabilirsiniz. Örneğin, gıda sektöründeki kuruluşunuzun son 60 günde sizden yemek sipariş eden ve restoranlarınızdan birinde yemek yiyen müşterileri hedeflediğini varsayalım. İzlemeniz gereken üç temel adım aşağıda verilmiştir.

 1. 1. işlem için bir liste oluşturun.
 2. 2. işlem ve dahil etmek istediğiniz diğer tüm işlemler için birer liste oluşturun.
 3. İşlem listelerinin tamamını birleştirerek tek bir listeye dönüştürün.

1. adım: 1. işlemi gerçekleştiren kullanıcılar için ayrı bir liste oluşturma

 1. Sağ üst köşedeki araç simgesini tıklayarak "Araçlar ve Ayarlar"ı açın.
 2. "Paylaşılan Kitaplık"ın altında Kitle Yöneticisi'ni tıklayın.
 3. Kitle listesi eklemek için artı düğmesini "Oluştur" menü simgesini açma tıklayın.
 4. Seçenekler menüsünde Uygulama Kullanıcıları'nı seçin.
 5. "Kitle Adı" alanını kullanarak kitle listesine bir ad verin.
 6. "Liste Üyeleri" alanında varsayılan olarak "Bir uygulamada belirli işlemleri gerçekleştirmiş kullanıcılar" seçilidir. Bu liste için söz konusu seçenek kullanılır.
 7. "Uygulama" açılır menüsünde uygulamanızı seçin.
 8. "Uygulamada, aşağıdaki kurallara uygun işlem yapan kişileri ekle" bölümünde Herhangi bir kural grubuna uyanlar'ı seçin.
 9. "Uygulama işlemleri" seçici menüsünde "etkinlik" ve "eşittir" seçeneklerini belirleyin.
 10. İşlem alanına işlemi girin. (Yukarıdaki örneğe göre "etkinlik" değeriniz "yemek_sipariş_eden"e eşit olabilir.)
 11. "Başlangıçtaki liste boyutu"nu seçin.
 12. "Üyelik süresi" olarak gün sayısını girin. (Yukarıdaki örnekte bunun için "60" sayısını girmemiz gerekir.)
 13. Kitle alanına, kitleyle ilgili isteğe bağlı bir açıklama girin.
 14. Kitle Oluştur'u tıklayarak bu yeni kitle listesini kaydedin.

2. Adım: 2. işlemi gerçekleştiren kullanıcılar için ayrı bir liste oluşturma

 1. Kitle listesi eklemek için artı düğmesini "Oluştur" menü simgesini açma tıklayın.
 2. Seçenekler menüsünde Uygulama Kullanıcıları'nı seçin.
 3. "Kitle Adı" alanını kullanarak kitle listesine bir ad verin.
 4. "Liste Üyeleri" alanında varsayılan olarak "Bir uygulamada belirli işlemleri gerçekleştirmiş kullanıcılar" seçilidir. Bu liste için söz konusu seçenek kullanılır.
 5. "Uygulama" açılır menüsünde uygulamanızı seçin.
 6. "Uygulamada, aşağıdaki kurallara uygun işlem yapan kişileri ekle" bölümünde Herhangi bir kural grubuna uyanlar'ı seçin.
 7. "Uygulama işlemleri" seçici menüsünde "etkinlik" ve "eşittir" seçeneklerini belirleyin.
 8. İşlem alanına işlemi girin. (Yukarıdaki örneğe göre 2. işlem "restoranda_yemek_yiyen"e eşit olabilir.)
 9. "Başlangıçtaki liste boyutu"nu seçin.
 10. "Üyelik süresi" olarak gün sayısını girin. (Yukarıdaki örnekte bunun için "60" sayısını girmeniz gerekir.)
 11. Kitle alanına, kitleyle ilgili isteğe bağlı bir açıklama girin.
 12. Kitle Oluştur'u tıklayarak bu yeni kitle listesini kaydedin.

3. adım: Tüm işlemleri içeren bir özel kombinasyon listesi oluşturma

 1. Kitle listesi eklemek için artı düğmesini "Oluştur" menü simgesini açma tıklayın.
 2. Özel kombinasyon'u tıklayın.
 3. "Birleştirilecek kitleler" tablosunda, açılır oku tıklayarak "Bu kitlelerin her biri (VE)" seçeneğini belirleyin.
 4. Sağdaki sütunda, uygulama kullanıcıları için kitleleri görmek üzere "Uygulama kullanıcıları" açılır okunu tıklayın.
 5. Yukarıdaki adımlarda seçilen 1. ve 2. işlemlerin yanında bulunan kutuları tıklayın (örneğin "yemek sipariş eden" ve "restoranda yemek yiyen").
 6. BİTTİ'yi tıklayın.
 7. İsteğe bağlı bir kitle açıklaması ekleyin.
 8. Birleştirilmiş işlemleri içeren bu yeni listeyi kaydetmek için KİTLE OLUŞTUR'u tıklayın. Oluşturduğunuz listeden bu kullanım alanında faydalanabilirsiniz.

Bir işlemi gerçekleştiren ancak başka bir işlemi gerçekleştirmeyen kullanıcılar

Bu kullanım alanında, üç temel adımla listenizde doğru kullanıcıların bulunduğundan ve diğer tüm kullanıcıların doğru bir şekilde listenin dışında tutulduğundan emin olabilirsiniz. Örneğin, danışmanlık hizmeti veren bir işletmeniz varsa satış ekibinizle irtibat kurmuş ancak hizmetlerinizden faydalanmamış kullanıcıları hedeflemek isteyebilirsiniz. İzlemeniz gereken üç temel adım aşağıda verilmiştir.

 1. Dahil etmek istediğiniz işlemi gerçekleştirmiş kullanıcıların listesini oluşturun.
 2. Hariç tutmak istediğiniz işlemi gerçekleştiren kullanıcıların listesini oluşturun.
 3. İki listeyi birleştirerek ilk listedeki tüm kullanıcıları içerip ikinci listedeki hiçbir kullanıcıyı içermeyen yeni bir liste elde edin.

1. Adım: Dahil etmek istediğiniz işlemleri gerçekleştirmiş kullanıcıların listesini oluşturma

 1. Sağ üst köşedeki araç simgesini tıklayarak "Araçlar ve Ayarlar"ı açın.
 2. "Paylaşılan Kitaplık"ın altında Kitle Yöneticisi'ni tıklayın.
 3. Kitle listesi eklemek için artı düğmesini "Oluştur" menü simgesini açma tıklayın.
 4. Seçenekler menüsünde Uygulama Kullanıcıları'nı seçin.
 5. "Kitle Adı" alanını kullanarak kitle listesine bir ad verin.
 6. "Liste Üyeleri" alanında varsayılan olarak "Bir uygulamada belirli işlemleri gerçekleştirmiş kullanıcılar" seçilidir. Bu liste için söz konusu seçenek kullanılır.
 7. "Uygulama" açılır menüsünde uygulamanızı seçin.
 8. "Uygulamada, aşağıdaki kurallara uygun işlem yapan kişileri ekle" bölümünde Herhangi bir kural grubuna uyanlar'ı seçin.
 9. "Uygulama işlemleri" seçici menüsünde "etkinlik" ve "eşittir" seçeneklerini belirleyin.
 10. İşlem alanına işlemi girin. (Yukarıdaki örneğe göre "etkinlik" değeriniz "bizimle_irtibata_geçen"e eşit olabilir.)
 11. "Başlangıçtaki liste boyutu"nu seçin.
 12. "Üyelik süresi" olarak gün sayısını girin. (Yukarıdaki örnekte bunun için "60" sayısını girmeniz gerekir.)
 13. Kitle alanına, kitleyle ilgili isteğe bağlı bir açıklama girin.
 14. Kitle Oluştur'u tıklayarak bu yeni kitle listesini kaydedin.

2. Adım: Hariç tutmak istediğiniz işlemleri gerçekleştiren kullanıcıların listesini oluşturma

 1. Kitle listesi eklemek için artı düğmesini "Oluştur" menü simgesini açma tıklayın.
 2. Seçenekler menüsünde Uygulama Kullanıcıları'nı seçin.
 3. "Kitle Adı" alanını kullanarak kitle listesine bir ad verin.
 4. "Liste Üyeleri" alanında varsayılan olarak "Bir uygulamada belirli işlemleri gerçekleştirmiş kullanıcılar" seçilidir. Bu liste için söz konusu seçenek kullanılır.
 5. "Uygulama" açılır menüsünde uygulamanızı seçin.
 6. "Uygulamada, aşağıdaki kurallara uygun işlem yapan kişileri ekle" bölümünde Herhangi bir kural grubuna uyanlar'ı seçin.
 7. "Uygulama işlemleri" seçici menüsünde "etkinlik" ve "eşittir" seçeneklerini belirleyin.
 8. İşlem alanına işlemi girin. (Yukarıdaki örneğe göre, hariç tutulacak kullanıcılar listesi "hizmetlerden_faydalanan_tüm_kullanıcılar" olmalıdır.)
 9. "Başlangıçtaki liste boyutu"nu seçin.
 10. "Üyelik süresi" olarak gün sayısını girin. (Yukarıdaki örnekte bunun için "60" sayısını girmeniz gerekir.)
 11. Kitle alanına, kitleyle ilgili isteğe bağlı bir açıklama girin.
 12. Kitle Oluştur'u tıklayarak bu yeni kitle listesini kaydedin.

3. Adım: Oluşturulan iki listeden bir özel kombinasyon listesi oluşturma

 1. Kitle listesi eklemek için artı düğmesini "Oluştur" menü simgesini açma tıklayın.
 2. Seçenekler menüsünde Özel kombinasyon'u seçin.
 3. "Birleştirilecek kitleler" tablosunda, "Bu kitlelerden herhangi biri (VEYA)", açılır menüde varsayılan olarak ayarlanmıştır.
 4. Sağdaki sütunda, uygulama kullanıcıları için işlemleri görmek üzere "Uygulama kullanıcıları" açılır okunu tıklayın.
 5. 1. adımda dahil ettiğiniz işleme göre kitle listesini görürsünüz. Bu listenin yanındaki kutuyu seçin.
 6. BİTTİ'yi tıklayın.
 7. VE'yi tıklayın.
 8. Açılır menüde Bu kitlelerden hiçbiri'ni seçin.
 9. Sağdaki sütunda, uygulama kullanıcıları için kitleleri görmek üzere "Uygulama kullanıcıları" açılır okunu tıklayın.
 10. 2. adımda hariç tutmak istediğinizi belirttiğiniz işlemi içeren listeyi tıklayın.
 11. Birleştirilmiş işlemleri içeren bu yeni listeyi kaydetmek için KİTLE OLUŞTUR'u tıklayın. Oluşturduğunuz listeden bu kullanım alanında faydalanabilirsiniz.

 

LÜTFEN OKUYUN: Yukarıdaki Tüm Kullanım Alanlarının "2. Adımı" ile İlgili İpuçları

"İşlem adı"na bağlı olarak oluşturulan kitle listesi kuralları, "Ölçüm" sekmesinde listelenen dönüşüm işlemleriyle tam olarak eşleşmelidir.

Dönüşüm işleminin tam adını öğrenmek için:

 1. "Araçlar ve Ayarlar" araç simgesini tıklayın.
 2. "Ölçüm" bölümünde Dönüşümler'i tıklayın.
 3. "Dönüşüm işlemi" bölümünde, oluşturduğunuz listeyle ilgili işlemi bulun.
 4. İşlemi tıklayarak "Ayarlar" görünümüne gidin.
 5. Üçüncü taraf veya Firebase kullanımınıza bağlı olarak, "Üçüncü taraf uygulama analizleri etkinliği" ya da "Firebase etkinliği" seçeneğinin yanında işlemin tam adını görürsünüz.
 6. Kitle listelerinizi oluştururken bu işlem adını kullanın.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın