Thiết lập nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương

Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương cho phép bạn quảng bá sản phẩm và dịch vụ có sẵn tại các địa điểm thực tế của bạn. Bạn tải dữ liệu lên từ bảng kiểm kê hàng lưu kho của cửa hàng, bao gồm nội dung mô tả, ảnh và giá, sau đó Google sẽ tự động tạo quảng cáo danh mục sản phẩm địa phương cho mỗi địa điểm.

Bạn sẽ thêm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương vào Chiến dịch địa phương. Chiến dịch này sẽ sử dụng các nguồn cấp dữ liệu đó để hiển thị quảng cáo dựa trên nội dung kiểm kê sản phẩm tại mỗi địa điểm. Xin lưu ý rằng bạn sẽ cần tạo Google Doanh nghiệp của tôi trước khi có thể tạo Chiến dịch địa phương.

Tìm hiểu thêm về nguồn cấp dữ liệu. Đây là một công cụ đặc biệt trong mục dữ liệu doanh nghiệp của tài khoản. 

Bài viết này giải thích cách thiết lập nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương và sau đó kết nối với Chiến dịch địa phương.

Hướng dẫn

1. Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương

Đầu tiên, hãy chuyển đến mục “dữ liệu doanh nghiệp” trong tài khoản của bạn để tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương.

Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Trong mục “Cài đặt”, hãy nhấp vào Dữ liệu doanh nghiệp.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng và chọn Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương.

2. Định dạng dữ liệu

Tiếp theo, hãy sử dụng các cột trong mẫu CSV đã cung cấp để định dạng dữ liệu sản phẩm trong bảng tính của bạn. Bạn hãy nhớ sử dụng đúng tên cột như trong mẫu.

Định dạng dữ liệu

 1. Tải mẫu CSV xuống để xem loại dữ liệu có thể đưa vào nguồn cấp dữ liệu.
 2. Sử dụng đúng tên cột như trong mẫu CSV đã tải xuống để định dạng dữ liệu sản phẩm trong bảng tính của bạn:
  1. Thứ hạng (bắt buộc): Con số thể hiện thứ tự mà sản phẩm của bạn sẽ xuất hiện dưới dạng quảng cáo. Mỗi hàng trong cột này đều phải là số nguyên dương và không trùng lặp.
  2. Mã mặt hàng sản phẩm (bắt buộc): Mã nhận dạng cho từng sản phẩm lưu kho. Mã nhận dạng có thể bao gồm tối đa 50 số và chữ cái, nhưng không được chứa khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt.
  3. Tiêu đề (bắt buộc): Tên sản phẩm mà khách hàng sẽ thấy.
  4. Nội dung mô tả (bắt buộc): Nội dung mô tả về sản phẩm mà khách hàng sẽ thấy.
  5. URL mặt hàng (bắt buộc): URL mà khách hàng sẽ truy cập khi nhấp vào sản phẩm này.
  6. URL hình ảnh (bắt buộc): Hình ảnh về sản phẩm mà khách hàng sẽ thấy. Nhập một URL của hình ảnh được lưu trữ trên trang web của bạn. Hình ảnh phải ở định dạng PNG hoặc JPG - tỷ lệ khung hình nên dùng là 1:1 (hình vuông). 
  7. Giá (bắt buộc): Giá mà khách hàng sẽ thấy. Là số có tối đa 2 dấu thập phân, sau đó là dấu cách và mã đơn vị tiền tệ (ví dụ: “10 USD”).
  8. Mã cửa hàng (bắt buộc): Mã GMB cho cửa hàng có sẵn mặt hàng này.
   • Nếu một mặt hàng có sẵn tại nhiều cửa hàng, hãy thêm một hàng mới cho mỗi địa điểm.
   • Nếu một mặt hàng có sẵn tại tất cả các cửa hàng, hãy nhập “<all>” vào cột này.
  9. Giá ưu đãi (không bắt buộc): Giá sau chiết khấu của mặt hàng mà khách hàng sẽ thấy. Phải nhỏ hơn giá trị trong cột “Giá”. Là số có tối đa 2 dấu thập phân, sau đó là dấu cách và mã đơn vị tiền tệ (ví dụ: 10 USD).

3. Tải dữ liệu lên

Sau khi định dạng bảng tính, bạn cần đặt tên cho nguồn cấp dữ liệu sản phẩm và tải dữ liệu của mình lên.

Tải dữ liệu lên

 1. Đặt tên cho nguồn cấp dữ liệu sản phẩm.
  1. Bạn nên sử dụng tên ngắn và không có khoảng trống.
  2. Đảm bảo không sử dụng lại tên của tập dữ liệu hoặc nguồn cấp dữ liệu cũ mà bạn đã xóa. Google Ads chỉ có thể nhận ra các tên mới.
 2. Tải tệp bảng tính lên.
 3. Nhấp vào Áp dụng.

Sau khi tải lên, bạn có thể thấy nguồn cấp dữ liệu sản phẩm này trong mục “Nguồn cấp dữ liệu”. Hãy nhấp vào tên nguồn cấp dữ liệu của bạn để xem dữ liệu đã tải lên. Bạn có thể tìm và sửa mọi lỗi trong việc tải dữ liệu lên trong mục “Lịch sử tải lên”.

4. Kết nối nguồn cấp dữ liệu với chiến dịch

Sau khi tải dữ liệu lên, giờ đây bạn có thể thêm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương vào Chiến dịch địa phương mới hoặc hiện có.

Thêm nguồn cấp dữ liệu vào chiến dịch mới

 1. Hãy làm theo hướng dẫn sau để Tạo Chiến dịch địa phương.
 2. Khi chọn tùy chọn cài đặt Chiến dịch địa phương, hãy cuộn xuống cuối và nhấp vào Hiển thị thêm tùy chọn cài đặt.
 3. Nhấp vào bất kỳ vị trí nào trên mục “Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm” để mở rộng mục này. Chọn hộp kiểm để Sử dụng nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cho chiến dịch này.
 4. Chọn nguồn cấp dữ liệu.
  • Google Ads (nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương): Chọn nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương mà bạn đã tạo trong mục “dữ liệu doanh nghiệp”.

Thêm nguồn cấp dữ liệu vào chiến dịch hiện tại

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Truy cập vào mục Chiến dịch và mở Chiến dịch địa phương hiện có.
 3. Nhấp vào mục Cài đặt.
 4. Cuộn xuống cuối mục tùy chọn cài đặt và nhấp vào Hiển thị thêm tùy chọn cài đặt.
 5. Nhấp vào bất kỳ vị trí nào trên mục “Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm” để mở rộng mục này. Chọn hộp kiểm để Sử dụng nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cho chiến dịch này.
 6. Chọn nguồn cấp dữ liệu.
  • Google Ads (nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương): Chọn nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương mà bạn đã tạo trong mục “dữ liệu doanh nghiệp”.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố