Thiết lập nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương

Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương cho phép bạn quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ đang được bày bán tại các địa điểm thực tế của bạn. Bạn tải dữ liệu trong bảng kiểm kê kho hàng lên (bao gồm thông tin mô tả, ảnh và giá bán). Sau đó, Google sẽ tự động tạo quảng cáo hiển thị các sản phẩm cho mỗi địa điểm.

Bạn sẽ thêm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương vào Chiến dịch địa phương. Chiến dịch này sẽ sử dụng các nguồn cấp dữ liệu này để hiển thị quảng cáo dựa trên thông tin kiểm kê sản phẩm tại mỗi địa điểm. Xin lưu ý rằng bạn cần có tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi trước khi có thể tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương.

Tìm hiểu thêm về nguồn cấp dữ liệu. Đây là một công cụ đặc biệt trong mục dữ liệu doanh nghiệp của tài khoản. 

Bài viết này giải thích cách thiết lập nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương và cách kết nối nguồn cấp dữ liệu đó với Chiến dịch địa phương.

Hướng dẫn

Đảm bảo rằng nguồn cấp dữ liệu của bạn có ít nhất 5 sản phẩm cho mỗi cửa hàng để vị trí của bạn xuất hiện trong quảng cáo.

Bạn có thể kết nối nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương với chiến dịch của mình theo 2 cách:

 1. Google Merchant Center: Liên kết dữ liệu sản phẩm và dữ liệu vị trí từ Google Merchant Center với chiến dịch của bạn.
 2. Google Ads: Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương mới trong dữ liệu doanh nghiệp và sau đó liên kết với chiến dịch của bạn.

Google Merchant Center

1. Kết nối nguồn cấp dữ liệu với chiến dịch của bạn

Bạn có thể tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương bằng cách kết nối trực tiếp dữ liệu Google Merchant Center với chiến dịch của mình.

Thêm nguồn cấp dữ liệu vào chiến dịch mới

 1. Làm theo hướng dẫn để Tạo Chiến dịch địa phương.
 2. Khi chọn các tùy chọn cài đặt cho Chiến dịch địa phương, hãy di chuyển xuống dưới cùng và nhấp vào Cài đặt bổ sung.
 3. Nhấp vào bất kỳ vị trí nào trên mục “Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm” để mở rộng mục này. Đánh dấu hộp Sử dụng nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cho chiến dịch này.
 4. Chọn Merchant Center (nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương) làm nguồn cấp dữ liệu.
  1. Chọn tài khoản Merchant Center.
  2. Nhập hoặc dán danh sách các Mã sản phẩm trong tài khoản này và nhấp vào Thêm sản phẩm.
  3. Kéo để sắp xếp các mã sản phẩm theo thứ tự mà bạn muốn hiển thị dưới dạng quảng cáo.

Thêm nguồn cấp dữ liệu vào chiến dịch hiện tại

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Chuyển đến Chiến dịch và mở Chiến dịch địa phương hiện có.
 3. Nhấp vào Cài đặt.
 4. Di chuyển xuống dưới cùng của phần cài đặt và nhấp vào Cài đặt bổ sung.
 5. Nhấp vào bất kỳ vị trí nào trên mục “Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm” để mở rộng mục này. Đánh dấu hộp Sử dụng nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cho chiến dịch này.
 6. Chọn Merchant Center (nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương) làm nguồn cấp dữ liệu.
  1. Chọn tài khoản Merchant Center.
  2. Nhập hoặc dán danh sách các Mã sản phẩm trong tài khoản này và nhấp vào Thêm sản phẩm.
  3. Kéo để sắp xếp các mã sản phẩm theo thứ tự mà bạn muốn hiển thị dưới dạng quảng cáo.

Google Ads

1. Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương

Đầu tiên, hãy chuyển đến mục “dữ liệu doanh nghiệp” trong tài khoản của bạn để tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương.

Tạo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Trong "Thiết lập", hãy nhấp vào Dữ liệu doanh nghiệp.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng và chọn Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương.

2. Định dạng dữ liệu

Tiếp theo, hãy sử dụng các cột trong mẫu CSV đã cung cấp để định dạng dữ liệu sản phẩm trong bảng tính của bạn. Bạn hãy nhớ sử dụng đúng tên cột như trong mẫu.

Định dạng dữ liệu

 1. Tải mẫu CSV xuống để xem loại dữ liệu có thể đưa vào nguồn cấp dữ liệu.
 2. Sử dụng đúng tên cột như trong mẫu CSV đã tải xuống để định dạng dữ liệu sản phẩm trong bảng tính của bạn:
  1. Thứ hạng (bắt buộc): Chữ số thể hiện thứ tự mà sản phẩm của bạn sẽ xuất hiện dưới dạng quảng cáo. Mỗi hàng trong cột này đều phải là số nguyên dương và không trùng lặp.
  2. Mã mặt hàng sản phẩm (bắt buộc): Mã nhận dạng cho từng sản phẩm lưu kho. Mã nhận dạng có thể bao gồm tối đa 50 số và chữ cái, nhưng không được chứa khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt.
  3. Tiêu đề (bắt buộc): Tên sản phẩm mà khách hàng sẽ thấy.
  4. Thông tin mô tả (bắt buộc): Thông tin mô tả về sản phẩm mà khách hàng sẽ thấy.
  5. URL mặt hàng (không bắt buộc): URL mà khách hàng sẽ truy cập khi nhấp vào sản phẩm này.
  6. URL hình ảnh (bắt buộc): Hình ảnh về sản phẩm mà khách hàng sẽ thấy. Nhập một URL của hình ảnh được lưu trữ trên trang web của bạn.
   1. Tệp phải có định dạng GIF, PNG, JPG
   2. Tỷ lệ khung hình phải nằm trong khoảng từ 0,67:1 đến 1,85:1. Tỷ lệ khung hình đề xuất là 1:1 
   3. Chiều rộng và chiều cao của hình ảnh phải lớn hơn 360 pixel cho mỗi chiều. Kích thước đề xuất là 720x720.
   4. Kích thước hình ảnh phải nhỏ hơn 11,4MB và nhỏ hơn 6M pixel.
  7. Giá (bắt buộc): Giá mà khách hàng sẽ thấy. Số này có tối đa 2 dấu thập phân đứng trước dấu cách và mã đơn vị tiền tệ (ví dụ: 10 USD).
  8. Mã cửa hàng (bắt buộc): Mã GMB cho cửa hàng đang bày bán mặt hàng này.
   • Nếu bạn đang bày bán một mặt hàng tại nhiều cửa hàng, thì hãy thêm một hàng mới cho mỗi địa điểm. Bạn cũng có thể thêm nhiều cửa hàng (tối đa 100 cửa hàng) vào mỗi hàng bằng cách phân tách các cửa hàng bằng dấu chấm phẩy “;”
   • Nếu bạn đang bày bán một mặt hàng tại tất cả các cửa hàng, thì hãy nhập “<all>” vào cột này.
  9. Giá ưu đãi (không bắt buộc): Giá sau chiết khấu của mặt hàng mà khách hàng sẽ thấy. Phải nhỏ hơn giá trị trong cột “Giá”. Số này có tối đa 2 dấu thập phân đứng trước dấu cách và mã đơn vị tiền tệ (ví dụ: 10 USD).

3. Tải dữ liệu lên

Sau khi định dạng bảng tính, bạn cần đặt tên cho nguồn cấp dữ liệu sản phẩm và tải dữ liệu của mình lên.

Tải dữ liệu lên

 1. Đặt tên cho nguồn cấp dữ liệu sản phẩm.
  1. Bạn nên sử dụng tên ngắn, không có khoảng trống.
  2. Đảm bảo rằng bạn không sử dụng lại tên của tập dữ liệu hoặc nguồn cấp dữ liệu cũ mà bạn đã xóa. Google Ads chỉ có thể nhận ra các tên mới.
 2. Tải tệp bảng tính lên.
 3. Nhấp vào Áp dụng.

Sau khi tải lên, bạn có thể thấy nguồn cấp dữ liệu sản phẩm này trong mục “Nguồn cấp dữ liệu”. Hãy nhấp vào tên nguồn cấp dữ liệu của bạn để xem dữ liệu đã tải lên. Bạn có thể tìm và sửa mọi lỗi trong việc tải dữ liệu lên trong mục “Lịch sử tải lên”.

4. Kết nối nguồn cấp dữ liệu với chiến dịch của bạn

Sau khi tải dữ liệu lên, giờ đây bạn có thể thêm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương vào Chiến dịch địa phương mới hoặc hiện có.

Thêm nguồn cấp dữ liệu vào chiến dịch mới

 1. Làm theo hướng dẫn để Tạo Chiến dịch địa phương.
 2. Khi chọn các tùy chọn cài đặt cho Chiến dịch địa phương, hãy di chuyển xuống dưới cùng và nhấp vào Cài đặt bổ sung.
 3. Nhấp vào bất kỳ vị trí nào trên mục “Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm” để mở rộng mục này. Đánh dấu hộp Sử dụng nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cho chiến dịch này.
 4. Chọn Google Ads (nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương) làm nguồn cấp dữ liệu của bạn.

Thêm nguồn cấp dữ liệu vào chiến dịch hiện tại

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Chuyển đến Chiến dịch và mở Chiến dịch địa phương hiện có.
 3. Nhấp vào Cài đặt.
 4. Di chuyển xuống dưới cùng của phần cài đặt và nhấp vào Cài đặt bổ sung.
 5. Nhấp vào bất kỳ vị trí nào trên mục “Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm” để mở rộng mục này. Đánh dấu hộp Sử dụng nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cho chiến dịch này.
 6. Chọn Google Ads (nguồn cấp dữ liệu sản phẩm địa phương) làm nguồn cấp dữ liệu của bạn.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố