ตั้งค่าฟีดผลิตภัณฑ์ในร้าน

โปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการในร้านซึ่งมีอยู่ในสถานที่ตั้งจริงอย่างเช่น ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร และตัวแทนจําหน่าย การตั้งค่าฟีดผลิตภัณฑ์ในร้านจะให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้เลือกซื้อตัดสินใจเลือกเวลาและวิธีการเดินทางไปร้านค้าได้ หากต้องการโปรโมตผลิตภัณฑ์ในร้าน คุณต้องอัปโหลดฟีดผลิตภัณฑ์ในร้านซึ่งรวมสินค้าคงคลังในร้าน คําอธิบายผลิตภัณฑ์ รูปภาพ และราคาเอาไว้ Google จะสร้างโฆษณาที่แสดงผลิตภัณฑ์เหล่านั้นในสถานที่ตั้งที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ

บทความนี้อธิบายวิธีตั้งค่าฟีดผลิตภัณฑ์ในร้านและวิธีเชื่อมต่อกับแคมเปญในพื้นที่ เมื่อตั้งค่าแล้ว แคมเปญในพื้นที่จะช่วยให้คุณแสดงข้อเสนอเฉพาะผลิตภัณฑ์ได้ (เช่น การไฮไลต์รายการในเมนูใหม่ การโปรโมตการเปิดตัวรุ่นใหม่ หรือการไฮไลต์ความพร้อมจําหน่ายโทรศัพท์รุ่นใหม่)

Display ad example for Local ads

ข้อกำหนดของการได้รับสิทธิ์

หากต้องการโปรโมตผลิตภัณฑ์และบริการในแคมเปญในพื้นที่ โปรดคำนึงถึงเกณฑ์ต่อไปนี้

 • แคมเปญในพื้นที่มีให้บริการในทุกประเทศ (ยกเว้นเกาหลีใต้ เนื่องจากข้อกําหนดของรัฐบาล)
 • ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดแสดงในเครือข่ายดิสเพลย์ได้ ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่กําหนดเป้าหมายเป็นหมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อนทางกฎหมายหรือวัฒนธรรม (เช่น แอลกอฮอล์ การพนัน หรือการคัดเลือกคนเพื่อทำการวิจัยทางคลินิก) เนื่องจากการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 • ไม่มีการรองรับผลิตภัณฑ์ที่ขายผ่านการชําระเงินแบบรายเดือนหรือแพ็กเกจการสมัครใช้บริการ
 • ไม่มีการรองรับผลิตภัณฑ์ประเภทต่อไปนี้ในสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตภัณฑ์ที่ขายตามปริมาณหรือน้ำหนัก (เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร น้ำหอม อาหารสุนัข)
  • ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟ เครื่องทําความร้อน ตู้เย็น ฯลฯ (ดูรายการทั้งหมดได้ที่นี่)

เคล็ดลับ: หลีกเลี่ยงการอัปโหลดผลิตภัณฑ์ที่ไม่รองรับเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดตามกฎหมาย

วิธีการ

1. สร้างฟีดผลิตภัณฑ์ในร้าน

ขั้นแรกให้ไปที่ส่วน "ข้อมูลธุรกิจ" ของบัญชีเพื่อสร้างฟีดผลิตภัณฑ์ในร้าน

สร้างฟีดผลิตภัณฑ์ในร้าน

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ Google Ads | เครื่องมือ [Icon] ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิกข้อมูลธุรกิจในส่วน "การตั้งค่า"
 4. คลิกปุ่มบวก แล้วเลือกฟีดผลิตภัณฑ์ในร้าน

2. จัดรูปแบบข้อมูล

จากนั้นให้ใช้คอลัมน์ที่มีให้ใน เทมเพลต CSV เพื่อจัดรูปแบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ในสเปรดชีต ตรวจสอบว่าใช้ชื่อคอลัมน์ตรงตามเทมเพลตทุกประการ

จัดรูปแบบข้อมูล

 1. ดาวน์โหลด เทมเพลต CSV สําหรับคอลัมน์และวิธีการ
 2. ใช้ชื่อคอลัมน์ที่ตรงตามไฟล์ CSV ที่ดาวน์โหลดทุกประการและจัดรูปแบบข้อมูลผลิตภัณฑ์ในสเปรดชีตของคุณเอง

คอลัมน์

ต้องระบุหรือไม่

คำอธิบาย

อันดับ

ใช่

จํานวนเต็มบวกซึ่งระบุลําดับที่ผลิตภัณฑ์จะแสดง

ทุกแถวในคอลัมน์นี้ต้องเป็นจำนวนเต็มบวกและไม่ซ้ำกัน

รหัสสินค้าของผลิตภัณฑ์

ใช่

รหัสของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการในคลัง เป็นสตริงที่มีตัวเลขและตัวอักษร

ใส่ตัวเลขและตัวอักษรได้สูงสุด 50 ตัว แต่ไม่เว้นวรรคหรือใช้สัญลักษณ์พิเศษ

ชื่อ

ใช่

ชื่อผลิตภัณฑ์ที่จะแสดงในโฆษณา

เป็นสตริงความยาวสูงสุด 35 อักขระ

คำอธิบาย

ใช่

คําอธิบายผลิตภัณฑ์ที่จะแสดงในโฆษณา

เป็นสตริงความยาวสูงสุด 127 อักขระ

URL ของสินค้า

ใช่

URL ของหน้า Landing Page ที่มีข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม

URL ของรูปภาพ

ใช่

URL ที่ถูกต้องซึ่งลิงก์ไปยังรูปภาพ

ข้อกำหนด

 • ไฟล์ต้องเป็นประเภท PNG หรือ JPG
 • สัดส่วนรูปภาพต้องอยู่ระหว่าง 0.67:1 ถึง 1.85:1 อัตราส่วนที่แนะนำคือ 1:1
 • ความกว้างและความสูงของรูปภาพต้องมากกว่า 360 พิกเซล ขนาดที่แนะนำคือ 720x720
 • ขนาดรูปภาพต้องน้อยกว่า 11.4 MB และมีพิกเซลน้อยกว่า 6 ล้านพิกเซล

ราคา

ใช่

ตัวเลขที่มีจุดทศนิยมไม่เกิน 2 หลักตามด้วยการเว้นวรรคและรหัสสกุลเงิน (เช่น "10 USD")

รหัสร้านค้า

ใช่

รหัส GMB ของร้านค้าที่จำหน่ายสินค้ารายการนี้ในราคาที่ระบุ

หากสินค้ามีจําหน่ายในร้านค้า 2 แห่งขึ้นไปแต่ราคาต่างกัน ให้สร้างแถว 2 แถว (ขึ้นไป) สําหรับร้านค้าแต่ละแห่ง

สําหรับรหัสร้านค้าหลายรหัสที่มีราคาเดียวกัน คุณเพิ่มร้านค้าหลายแห่งในแต่ละแถว (สูงสุด 100 แห่งต่อแถว) ได้โดยคั่นรหัสด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอน ";"

หากผลิตภัณฑ์พร้อมจําหน่ายในร้านค้าทุกแห่ง ให้ป้อน "<all>" ในคอลัมน์นี้

ราคาลด

ไม่

ราคาลดของสินค้า

ตัวเลขที่มีจุดทศนิยมไม่เกิน 2 หลักตามด้วยการเว้นวรรคและรหัสสกุลเงิน (เช่น "8 USD")

ต้องน้อยกว่าค่าในคอลัมน์ "ราคา"

หมายเหตุ: ร้านค้าแต่ละแห่งต้องมีผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 5 รายการ แคมเปญจึงจะโปรโมตผลิตภัณฑ์ในร้านได้ เราขอแนะนําให้เลือกผลิตภัณฑ์ 5 ถึง 10 รายการ

3. อัปโหลดข้อมูล

เมื่อจัดรูปแบบสเปรดชีตเสร็จแล้ว ให้ตั้งชื่อฟีดผลิตภัณฑ์และอัปโหลดข้อมูล

อัปโหลดข้อมูล

 1. ตั้งชื่อฟีดผลิตภัณฑ์ในร้าน
  • ควรใช้ชื่อที่สั้นและไม่มีการเว้นวรรค
  • ตรวจสอบว่าไม่ได้ใช้ชื่อซ้ำกับชื่อชุดข้อมูลหรือฟีดเดิมที่คุณนำออกไปแล้ว Google Ads จะจดจำเฉพาะชื่อใหม่เท่านั้น
 2. อัปโหลดไฟล์สเปรดชีต
 3. คลิกใช้

เมื่ออัปโหลดแล้ว คุณจะเห็นฟีดผลิตภัณฑ์นี้ในส่วน "ฟีดข้อมูล" (ในส่วนเครื่องมือและการตั้งค่า --> ตั้งค่า --> ข้อมูลธุรกิจ) เลือกชื่อฟีดเพื่อดูข้อมูลที่อัปโหลด คุณค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ในการอัปโหลดข้อมูลได้ในส่วน "ประวัติการอัปโหลด"

4. เชื่อมต่อฟีดกับแคมเปญในพื้นที่

หลังจากอัปโหลดฟีดผลิตภัณฑ์ในร้านไปยังบัญชี Google Ads คุณจะเพิ่มฟีดลงในแคมเปญในพื้นที่ใหม่หรือที่มีอยู่แล้วได้

การช่วยเตือน: ต้องเลือกผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 5 รายการต่อร้านค้าเพื่อให้แคมเปญแสดงโฆษณาเหล่านี้ได้ เราขอแนะนําให้เลือกผลิตภัณฑ์ 5 ถึง 10 รายการ

เพิ่มฟีดลงในแคมเปญในพื้นที่ใหม่

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. สร้างแคมเปญในพื้นที่ตามวิธีการข้างต้น
 3. เมื่อเลือกการตั้งค่าแคมเปญในพื้นที่ ให้เลื่อนลงไปที่ด้านล่างแล้วคลิก "การตั้งค่าเพิ่มเติม"
 4. เลือกส่วน "ฟีดผลิตภัณฑ์" เพื่อขยาย แล้วเลือกช่องที่ระบุว่า "ใช้ฟีดผลิตภัณฑ์กับแคมเปญนี้"
 5. เลือก Google Ads (ฟีดผลิตภัณฑ์ในร้าน) เป็นแหล่งที่มาของฟีด
 6. เลือกฟีดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจากเมนูแบบเลื่อนลง (ต้องอัปโหลดฟีดไปยังบัญชี Google Ads ไว้ก่อนแล้ว)

เพิ่มฟีดลงในแคมเปญในพื้นที่ที่มีอยู่

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. ไปที่ "แคมเปญ" แล้วเปิดแคมเปญในพื้นที่ที่มีอยู่
 3. เลือกการตั้งค่า
 4. เลื่อนไปที่ด้านล่างของการตั้งค่าแล้วคลิก "การตั้งค่าเพิ่มเติม"
 5. เลือกส่วน "ฟีดผลิตภัณฑ์" เพื่อขยาย แล้วเลือกช่องที่ระบุว่า "ใช้ฟีดผลิตภัณฑ์กับแคมเปญนี้"
 6. เลือก Google Ads (ฟีดผลิตภัณฑ์ในร้าน) เป็นแหล่งที่มาของฟีด
 7. เลือกฟีดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจากเมนูแบบเลื่อนลง (ต้องอัปโหลดฟีดไปยังบัญชี Google Ads ไว้ก่อนแล้ว)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีด รวมถึงวิธีนําเข้าและจัดการฟีดข้อมูลในบทความนี้

หมายเหตุ: คุณต้องมี Business Profile เพื่อสร้างฟีดผลิตภัณฑ์ในร้าน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
73067
false