Nastavenie informačného kanála miestnych výrobkov

Propagujte miestne výrobky a služby, ktoré ponúkate vo svojich kamenných prevádzkach, napríklad v maloobchodných predajniach, reštauráciách a autorizovaných predajniach. Keď nastavíte informačný kanál miestnych výrobkov v službe Google Ads, môžete kupujúcim poskytnúť informácie, ktoré im pomôžu rozhodnúť sa, kedy a ako navštívia vašu predajňu. Ak chcete propagovať miestne výrobky, bude potrebné nahrať informačný kanál miestnych výrobkov, ktorý obsahuje inventár vašej predajne, opisy, obrázky a ceny výrobkov. Google automaticky vytvorí reklamy na vaše výrobky a začne ich zobrazovať v relevantných oblastiach. Ak chcete použiť propagáciu miestnych výrobkov, pripojte firemné údaje zo služby Google Ads alebo informačný kanál miestneho inventára zo služby Merchant Center (pozrite si sekciu nižšie). Poznámka: Propagácia miestnych výrobkov pomocou informačného kanála firemných údajov bude zobrazovať reklamy na YouTube, v Obsahovej sieti Google a na stránke firemného profilu. Propagácia miestnych výrobkov pomocou informačného kanála miestneho inventára sa bude môcť zobrazovať na iba v Obsahovej sieti Google. Prečítajte si viac o propagácii miestnych výrobkov.

V tomto článku sa dozviete, ako nastaviť informačný kanál miestnych výrobkov a prepojiť ho s miestnou kampaňou. Po nastavení informačného kanála budete môcť pomocou miestnej kampane propagovať ponuky konkrétnych výrobkov (môžete napríklad upozorniť na nové výrobky, propagovať výrobky práve uvedené na trh alebo upozorniť na dostupnosť nových modelov telefónov).

Display ad example for Local ads

Podmienky oprávnenosti

Ak chcete propagovať výrobky a služby v miestnych kampaniach, pamätajte na nasledujúce kritériá:

 • Miestne kampane sú k dispozícii vo všetkých krajinách (s výnimkou Južnej Kórey vzhľadom na požiadavky miestnej verejnej správy).
 • V Obsahovej sieti sa môžu zobrazovať všetky výrobky. V dôsledku prispôsobenia reklamy sú však zo zobrazovania vylúčené výrobky, ktoré sú z právneho alebo kultúrneho hľadiska považované za citlivé (napríklad alkohol, hazardné hry alebo nábor na klinické skúšanie). Prečítajte si viac o prispôsobenej reklame.
 • Výrobky predávané prostredníctvom mesačných platieb alebo paušálov nie sú podporované.
 • EÚ a Švajčiarsko nepodporujú nasledujúce typy výrobkov:
  • výrobky predávané podľa objemu alebo hmotnosti (napríklad potravinárske výrobky, parfumy, krmivo pre psy);
  • energeticky úsporné výrobky vrátane niektorých typov osvetlenia, ohrievačov, chladničiek atď. (celý zoznam).

Tip: V záujme dodržania zákonných podmienok pre daný trh nenahrávajte nepodporované výrobky.

Pokyny

1. Vytvorenie informačného kanála miestnych výrobkov

Ak chcete vytvoriť informačný kanál miestnych výrobkov, najprv prejdite do sekcie firemných údajov v účte.

Vytvorenie informačného kanála miestnych výrobkov

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V sekcii Nastavenie kliknite na Firemné údaje.
 4. Kliknite na modré tlačidlo plus a vyberte Informačný kanál miestnych výrobkov.

2. Formátovanie údajov

Použitím stĺpcov, ktoré obsahuje poskytnutá šablóna CSV, naformátujte údaje o výrobkoch vo vlastnej tabuľke. Použite presné názvy stĺpcov zo šablóny.

Formátovanie údajov

 1. Stiahnite si šablóna CSV pre stĺpce a pokyny.
 2. Vytvorte vlastnú tabuľku s údajmi o výrobkoch a použite v nej názvy stĺpcov zo stiahnutej šablóny. Názvy stĺpcov nemeňte.

Stĺpec

Povinné?

Popis

Rank (Hodnotenie)

áno

Kladné celé číslo označujúce relatívne poradie, v akom sa budú výrobky zobrazovať.

Každý riadok v tomto stĺpci musí predstavovať jedinečné kladné celé číslo.

Product Item ID (Identifikátor položky výrobku)

áno

Identifikátor individuálneho výrobku vo vašom inventári. Alfanumerický reťazec.

Môže obsahovať maximálne 50 čísel a písmen, nie však medzery ani špeciálne znaky.

Title (Názov)

áno

Názov výrobku, ktorý sa bude zobrazovať v reklame.

Reťazec, maximálne 35 znakov.

Description (Popis)

áno

Popis výrobku, ktorý sa bude zobrazovať v reklame.

Reťazec, maximálne 127 znakov.

Item URL (Webová adresa položky)

áno

Webová adresa vstupnej stránky s ďalšími informáciami o položke

Image URL (Webová adresa obrázka)

áno

Platná webová adresa, ktorá odkazuje na obrázok.

Požiadavky:

 • súbor musí mať typ PNG alebo JPG,
 • pomer strán obrázka musí byť od 0,67 : 1 do 1,85 : 1 (odporúčaný pomer je 1 : 1),
 • šírka a výška obrázka musia mať obe viac ako 360 pixelov (odporúčané rozmery sú 720 × 720),
 • veľkosť obrázka musí byť menšia ako 11,4 MB a 6 miliónov pixelov.

Price (Cena)

áno

Ide o číslo s maximálne 2 desatinnými miestami, za ktorým nasledujú medzera a kód meny (napr. 10 EUR)

Store code (Kód predajne)

áno

Kód služby Moja firma na Googli priradený k predajni, v ktorej je táto položka dostupná.

Ak je položka dostupná v dvoch alebo viacerých predajniach, ale s rôznymi cenami, vytvorte dva (alebo viaceré) riadky, jeden pre každú predajňu.

Ak používate viacero kódov predajní pri rovnakej cene, do každého riadka môžete pridať kódy viacero predajní (maximálne 100 na riadok) oddelených bodkočiarkou (;).

Ak je výrobok dostupný vo všetkých predajniach, zadajte do tohto stĺpca <all>.

Sale price (Akciová cena)

nie

Zľavnená cena položky.

Ide o číslo s maximálne 2 desatinnými miestami, za ktorým nasledujú medzera a kód meny (napr. 8 EUR).

Hodnota musí byť nižšia než v stĺpci Price (Cena).

Poznámka: Na propagáciu miestnych výrobkov v kampani sa vyžaduje minimálne 5 výrobkov na predajňu. Odporúčame vybrať 5 až 10 výrobkov.

3. Nahranie údajov

Po dokončení formátovania tabuľky bude potrebné pomenovať informačný kanál výrobkov a nahrať údaje.

Nahranie údajov

 1. Pomenujte informačný kanál miestnych výrobkov.
  • Odporúčame použiť krátky názov bez medzier.
  • Uistite sa, že ste v minulosti rovnako nenazvali inú množinu údajov ani odstránený informačný kanál. Google Ads dokáže rozpoznať iba nové názvy.
 2. Nahrajte tabuľkový súbor.
 3. Kliknite na Použiť.

Po nahraní tento informačný kanál výrobkov nájdete v sekcii Informačné kanály (v sekcii Nástroje a nastavenia -> Nastavenie -> Firemné údaje). Vyberte názov informačného kanála a pozrite si nahrané údaje. Chyby nahrávania údajov môžete nájsť a opraviť v sekcii História nahraných súborov.

4. Prepojenie informačného kanála s miestnou kampaňou

Keď do účtu Google Ads nahráte informačný kanál miestnych výrobkov, môžete ho pridať do novej alebo existujúcej miestnej kampane.

Pripomenutie: Na zobrazovanie týchto reklám v kampani je potrebné vybrať aspoň 5 výrobkov na predajňu. Odporúčame vybrať 5 až 10 výrobkov.

Pridanie informačného kanála do novej miestnej kampane

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Postupujte podľa pokynov na vytvorenie miestnej kampane.
 3. Pri výbere nastavení miestnej kampane sa posuňte do spodnej časti a kliknite na Ďalšie nastavenia.
 4. Výberom sekcie Informačný kanál výrobkov ju rozbaľte. Začiarknite políčko Použiť informačný kanál výrobkov pre túto kampaň.
 5. Ako zdroj informačného kanála vyberte Google Ads (informačný kanál firemných údajov) alebo Merchant Center (informačný kanál miestneho inventára).
 6. Vyberte relevantný informačný kanál výrobkov z rozbaľovacej ponuky (informačný kanál musí byť už nahraný do účtu Google Ads).

Pridanie informačného kanála do existujúcej miestnej kampane

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Prejdite na Kampane a otvorte existujúcu miestnu kampaň.
 3. Vyberte Nastavenia.
 4. Prejdite do spodnej časti nastavení a kliknite na Ďalšie nastavenia.
 5. Výberom sekcie Informačný kanál výrobkov ju rozbaľte. Začiarknite políčko Použiť informačný kanál výrobkov pre túto kampaň.
 6. Ako zdroj informačného kanála vyberte Google Ads (informačný kanál firemných údajov) alebo Merchant Center (informačný kanál miestneho inventára).
 7. Vyberte relevantný informačný kanál výrobkov z rozbaľovacej ponuky (informačný kanál musí byť už nahraný do účtu Google Ads).

Viac o informačných kanáloch a ich importe a správe nájdete v tomto článku.

Poznámka: Na vytvorenie informačného kanála miestnych výrobkov budete potrebovať firemný profil.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false