Nastavenie informačného kanála miestnych výrobkov

Informačné kanály miestnych výrobkov umožňujú propagovať výrobky a služby dostupné vo vašich kamenných prevádzkach. Údaje nahráte z inventárov svojich predajní vrátane popisov, fotiek a cien a Google pre každú predajňu automaticky vytvorí reklamy prezentujúce vaše výrobky.

Informačné kanály miestnych výrobkov pridáte do miestnej kampane, ktorá na základe nich bude zobrazovať reklamy podľa inventárov výrobkov na jednotlivých miestach. Pripomíname, že na vytvorenie informačného kanála miestnych výrobkov budete potrebovať účet v službe Moja firma na Googli.

Prečítajte si viac o informačných kanáloch. Ide o špeciálny nástroj v sekcii firemných údajov v účte. 

V tomto článku sa dozviete, ako vytvoriť informačný kanál miestnych výrobkov a následne ho prepojiť s miestnou kampaňou.

Pokyny

Existujú dva spôsoby, ako prepojiť informačný kanál miestnych výrobkov s kampaňou:

 1. Google Merchant Center: prepojte údaje o svojich výrobkoch a adresách z účtu Google Merchant Center so svojou kampaňou.
 2. Google Ads: vytvorte nový informačný kanál miestnych výrobkov v sekcii firemných údajov a potom ho prepojte so svojou kampaňou.

Google Merchant Center

1. Prepojenie informačného kanála s kampaňou

Informačný kanál miestnych výrobkov môžete vytvoriť pripojením údajov z účtu Google Merchant Center priamo ku svojej kampani.

Pridanie informačného kanála do novej kampane

 1. Postupujte podľa pokynov na vytvorenie miestnej kampane.
 2. Pri výbere nastavení miestnej kampane sa posuňte do spodnej časti a kliknite na Ďalšie nastavenia.
 3. Kliknutím na ľubovoľné miesto v sekcii Informačný kanál výrobkov ju rozbaľte. Začiarknite políčko Použite informačný kanál výrobkov pre túto kampaň.
 4. Vyberte Merchant Center (informačný kanál miestnych výrobkov) ako zdroj informačného kanála.
 5. Vyberte účet Merchant Center.
 6. Zadajte alebo prilepte zoznam identifikátorov výrobkov z tohto účtu a kliknite na Pridať výrobky.
 7. Presuňte identifikátory do poradia, v ktorom sa majú zobrazovať ako reklamy.

Pridanie informačného kanála do existujúcej kampane

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Prejdite na Kampane a otvorte existujúcu miestnu kampaň.
 3. Kliknite na Nastavenia.
 4. Prejdite do spodnej časti nastavení a kliknite na Ďalšie nastavenia.
 5. Kliknutím na ľubovoľné miesto v sekcii Informačný kanál výrobkov ju rozbaľte. Začiarknite políčko Použite informačný kanál výrobkov pre túto kampaň.
 6. Vyberte Merchant Center (informačný kanál miestnych výrobkov) ako zdroj informačného kanála.
 7. Vyberte účet Merchant Center.
 8. Zadajte alebo prilepte zoznam identifikátorov výrobkov z tohto účtu a kliknite na Pridať výrobky.
 9. Presuňte identifikátory do poradia, v ktorom sa majú zobrazovať ako reklamy.

Google Ads

1. Vytvorenie informačného kanála miestnych výrobkov

Ak chcete vytvoriť informačný kanál miestnych výrobkov, najprv prejdite do sekcie firemných údajov v účte.

Vytvorenie informačného kanála miestnych výrobkov

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča.
 3. V sekcii Nastavenie kliknite na Firemné údaje.
 4. Kliknite na tlačidlo plus a vyberte Informačný kanál miestnych výrobkov.

2. Formátovanie údajov

Na základe stĺpcov v poskytnutej šablóne vo formáte CSV následne naformátujte údaje o výrobkoch vo vlastnej tabuľke. Použite presné názvy stĺpcov zo šablóny.

Formátovanie údajov

 1. Stiahnite si šablónu vo formáte CSV a pozrite sa, aké údaje treba zahrnúť do informačného kanála.
 2. Údaje o výrobkoch vo vlastnej tabuľke naformátujte použitím presných názvov stĺpcov zo stiahnutého súboru CSV:
  1. Rank (Pozícia – povinné): číslo informujúce, na ktorom mieste v poradí sa výrobky zobrazujú vo forme reklám. Každý riadok v tomto stĺpci musí predstavovať jedinečné kladné celé číslo.
  2. Product Item Id (Identifikátor položky výrobku – povinné): identifikátor individuálneho výrobku v inventári. Môže obsahovať max. 50 čísel a písmen, nie však medzery ani špeciálne znaky.
  3. Title (Názov – povinné): názov výrobku, ktorý sa zobrazí zákazníkom.
  4. Description (Popis – povinné): popis výrobku, ktorý sa zobrazí zákazníkom.
  5. Item URL (Webová adresa položky – voliteľné): webová adresa, na ktorú sa dostanú zákazníci po kliknutí na daný výrobok.
  6. Image URL (Webová adresa obrázka – povinné): obrázok výrobku, ktorý sa zobrazí zákazníkom. Zadajte webovú adresu obrázka hosteného na vašom webe.
   1. Súbor musí byť vo formáte GIF, PNG alebo JPG.
   2. Pomer strán obrázka musí byť medzi 0,67 : 1 a 1,85 : 1. Odporúčaný pomer je 1 : 1. 
   3. Šírka a výška obrázka musia byť obe viac ako 360 pixelov. Odporúčané rozmery sú 720 × 720.
   4. Veľkosť obrázka musí byť menšia ako 11,4 MB a 6 miliónov pixelov.
  7. Price (Cena – povinné): cena, ktorá sa zobrazí zákazníkom. Ide o číslo s maximálne 2 desatinnými miestami, za ktorým nasleduje medzera a kód meny (napr. 10 EUR).
  8. Store code (Kód predajne – povinné): kód služby Moja firma na Googli priradený k predajni, v ktorej je táto položka dostupná.
   • Ak je položka dostupná vo viacerých obchodoch, pre každé miesto pridajte nový riadok.Do každého riadka môžete pridať viacero obchodov (maximálne 100 na riadok) oddelených bodkočiarkou (;).
   • Ak je položka dostupná vo všetkých obchodoch, zadajte do tohto stĺpca <all>.
  9. Sales Price (Akciová cena – nepovinné): zľavnená cena položky, ktorá sa zobrazí zákazníkom. Musí byť nižšia než hodnota v stĺpci Price (Cena). Ide o číslo s maximálne 2 desatinnými miestami, za ktorým nasleduje medzera a kód meny (napr. 10 EUR).

3. Nahranie údajov

Po dokončení formátovania tabuľky svoj informačný kanál výrobkov pomenujete a údaje nahráte.

Nahranie údajov

 1. Informačný kanál výrobkov pomenujte.
  1. Odporúčame použiť krátky názov bez medzier.
  2. Uistite sa, že ste v minulosti rovnako nenazvali inú množinu dát ani odstránený informačný kanál. Google Ads dokáže rozpoznať iba nové názvy.
 2. Tabuľkový súbor nahrajte.
 3. Kliknite na Použiť.

Po nahraní tento informačný kanál výrobkov nájdete v sekcii Informačné kanály. Chyby nahrávania údajov môžete nájsť a opraviť v sekcii História nahraných súborov.

4. Prepojenie informačného kanála s kampaňou

Po nahraní údajov môžete informačný kanál miestnych výrobkov pridať do novej alebo existujúcej miestnej kampane.

Pridanie informačného kanála do novej kampane

 1. Postupujte podľa pokynov na vytvorenie miestnej kampane.
 2. Pri výbere nastavení miestnej kampane sa posuňte do spodnej časti a kliknite na Ďalšie nastavenia.
 3. Kliknutím na ľubovoľné miesto v sekcii Informačný kanál výrobkov ju rozbaľte. Začiarknite políčko Použite informačný kanál výrobkov pre túto kampaň.
 4. Vyberte Google Ads (informačný kanál miestnych výrobkov) ako zdroj informačného kanála.

Pridanie informačného kanála do existujúcej kampane

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Prejdite na Kampane a otvorte existujúcu miestnu kampaň.
 3. Kliknite na Nastavenia.
 4. Prejdite do spodnej časti nastavení a kliknite na Ďalšie nastavenia.
 5. Kliknutím na ľubovoľné miesto v sekcii Informačný kanál výrobkov ju rozbaľte. Začiarknite políčko Použite informačný kanál výrobkov pre túto kampaň.
 6. Vyberte Google Ads (informačný kanál miestnych výrobkov) ako zdroj informačného kanála.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory